•  

  Pamietacie jak w #tvpis nie ocenzurowali tego, jak ktos nazwal kaczora chujkiem 11 maja 2020 roku?
  ( ͡° ͜ʖ ͡°) ja juz tez nie... ale odstalem odpowiedz od KRRiT w .docx ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ponizej zamieszczam ich oswiadczenie czemu z tym nic nie zrobia ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  W odpowiedzi na wystąpienie, dotyczące wyemitowania w „Wiadomościach” wulgarnego zwrotu (emisja: TVP1, 11 maja 2020 roku, godz. 19:30), uprzejmie informuję, że zostało w tej sprawie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, w ramach którego poddano analizie całość zgromadzonej dokumentacji.
  Podczas postępowania Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzięła pod uwagę obowiązujące nadawców regulacje prawne w zakresie przestrzegania poprawności językowej, tj. art. 18 ust. 7 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2020 r. poz. 805), mówiący, iż nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji. Oczywiście KRRiT w jednoznacznych przypadkach naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji podejmuje interwencję, jednak – co należy podkreślić - naruszenie tego przepisu nie stanowi bezpośredniej przesłanki do zastosowania regulacji dopuszczających nałożenie kary finansowej.
  W przekazanym stanowisku nadawca przyznał, że rzeczywiście w materiale pt. „Opozycja chce siłą przejąć władzę?” autorstwa Magdaleny Wierzchowskiej, dotyczącym działalności hejterskiej byłego polityka partii Nowoczesna, Kamila Kurosza, padło wulgarne słowo, które nie zostało ocenzurowane. Jak stwierdził nadawca, był to błąd techniczny wynikający z awarii maszyny, która dokonuje charakterystycznego „wypikania” słów wulgarnych. Nadawca podkreślił również, że (cyt.) w aspekcie wizualnym, przedstawiającym wpis autorstwa ww. polityka słowo to zostało ocenzurowane, jednakże z uwagi na błąd techniczny niestety nie doszło do ocenzurowania słowa wypowiadanego przez lektora, za co należy niezmiernie przeprosić i wyrazić ubolewanie za zaistniałą sytuację. Ponadto nadawca zobowiązał się do jeszcze dokładniejszej analizy materiałów telewizyjnych tak, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych incydentów.
  W przeprowadzonym postępowaniu KRRiT uwzględniła przede wszystkim ocenzurowanie wulgaryzmu w warstwie wizualnej oraz niezamierzony błąd techniczny nadawcy w warstwie słownej. Ponadto KRRiT wzięła pod uwagę działania podjęte przez nadawcę, które mają przyczynić się do wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności tej sprawy, KRRiT zdecydowała o niepodejmowaniu w tym przypadku działań dyscyplinujących w stosunku do nadawcy.
  Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji.


  Z poważaniem,

  Anna Szydłowska-Żurawska
  Dyrektor Departamentu Prezydialnego