Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • odpowiedzi (16)

 • avatar

  Kacapska propaganda nie śpi
  #ukraina #wojna #rosja

  odpowiedzi (6)

 • avatar

  "Dobre i budujące wieści z Ukrainy.

  Tamtejsze Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło dokonać korekt w programie nauczania historii. Od nowego roku szkolnego ukraińskie dzieci zaczną uczyć się więcej o dziedzictwie dawnej Rzeczpospolitej. Zmiana ta nie zostanie uwzględniona w podręcznikach, ponieważ weszły one do podstawy programowej zaledwie rok temu, natomiast MEN zleciło ukraińskim historykom stworzenie serii materiałów video, które będą punktem wyjścia do dalszego nauczania.

  Temat Rzeczpospolitej ma koordynować Natalya Starchenko znana i ceniona badaczka czasów nowożytnych i obok Natalyi Jakowenko najsłynniejsza ukraińska historyczka. Z tego co można wyczytać na profilu p. Natalyi ukraińscy uczniowie mają szerzej poznać następujące zagadnienia:

  1. Ustrój Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego

  2. Ziemie ruskie w organizmie państwowym Rzeczpospolitej

  3. Znaczenie unii lubelskiej

  4. Koncepcja „rzeczy wspólnej"

  5. Ruś jako trzeci człon Rzeczpospolitej

  6. Kultura polityczna Rzeczpospolitej

  7. Tolerancja religijna, kontrreformacja, unia brzeska

  8. Sytuacja chłopów w Rzeczpospolitej

  9. Miasto jako przestrzeń interakcji wielu kultur i religii

  Należy tylko cieszyć się, że nasi wschodni sąsiedzi, którzy tak samo jak Białorusini mają przecież prawo do dziedzictwa Rzeczpospolitej, chcą poznawać jej dzieje i spuściznę. Nasza wspólna egzystencja w ramach jednego państwa nie była idealna, ale zawsze warto znajdować jasne punkty i chwalebne karty z naszej wspólnej historii.

  Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

  Frontiersman

  facebook.com/natalya.starchenko.1/posts/4983543071750677l"

  Jest to kolejny krok do budowy pozytywnych stosunków z naszymi sąsiadami.
  Skopiowane z FB "RON"
  #ukraina #polska
  pokaż całość

  odpowiedzi (36)