•  

  Płatny urlop menstruacyjny wszedł w życie w agencji More Bananas z początkiem 2022 roku.

  Skorzystanie z niego nie wymaga żadnych formalności, wystarczy zgłosić nieobecność tego samego dnia rano. W agencji powstał odrębny regulamin, udostępniony wszystkim zatrudnionym. Co miesiąc każdej osobie menstruującej przysługuje jeden dzień wolny od pracy. Wprowadzenie rozwiązania poprzedziło głosowanie wszystkich zatrudnionych w krakowskiej agencji. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń.

  Urlop mentruacyjny 1 dzień w miesiącu

  - Ta inicjatywa ma służyć skorzystaniu z dnia wolnego w okresie wzmożonego bólu i niedogodności związanych z menstruacją, bez utraty dnia urlopu wypoczynkowego. W More Bananas urlopu menstruacyjnego w wymiarze 1 dnia w każdym miesiącu, udziela bezpośredni przełożony. Nie ma ekwiwalentu za niewykorzystanie. Co ważne - nie przechodzi on na kolejny miesiąc. Wymiar dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy - mówi Ania Ledwoń-Blacha, creative owner w More Bananas.

  Urlopy menstruacyjne nie są niczym nowym

  Urlopy menstruacyjne nie są niczym nowym. W Japonii są udzielane od 75 lat i są zapisane w tamtejszym prawie pracy. Od niedawna są wdrażane w prywatnych firmach na całym świecie i cieszą się rosnącą popularnością.

  #pieklokobiet #rownouprawnienie