•  

  IRONIA i SARKAZM
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Techniki ironiczne
  Powszechnie stosowane techniki ironiczne to m.in.:
  - pozorowana zgoda z ofiarą ironii;
  - pozorowana zachęta, rada dla ofiary;
  - pozorowana obrona ofiary;
  - pozorowany atak na przeciwników ofiary;
  - pochwała w formie nagany / nagana w formie pochwały;
  - pozorowana wątpliwość;
  - powołanie się na niedorzeczne poglądy – rzekomo wyznawane przez większość;
  - ironiczne nominacje, np. nazwy nieistniejących urzędów, tytuły, przydomki.

  Ironia a sarkazm
  Sarkazm jest kojarzony – czasem nawet utożsamiany – z ironią. Niektórzy określają sarkazm jako ton ironiczny, inni jako ostrą krytykę personalną, szyderstwo. Komponentami sarkazmu są: zjadliwość, uszczypliwość, gorycz.
  O ile ironia w pewnych sytuacjach może być wyrazem życzliwości, czułości (Mój ty bohaterze; Ach, ty gamoniu), o tyle wypowiedzi sarkastyczne obciążone są negatywnym ładunkiem emocjonalnym.

  Sarkazm nie musi zawierać elementu ironicznego, co wyraża na przykład zdanie "Naturalnie nie spodziewałem się po tobie dobrej odpowiedzi". Zdanie wypowiedziane jest sarkastyczne, lecz nie ironiczne, gdyż wypowiedź jest jednoznacznie zgodna z intencją (nie następuje tu pole dla dwuznaczności czy interpretacji).

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Douglas Colin Muecke, badacz tematyki ironii, przyporządkował sarkazm do stylu mogącego wykorzystywać ironię, lecz stanowiącego jej "najmniej wyszukaną formę".

  Angielskie powiedzenie (przypisywane niekiedy Oscarowi Wilde'owi) mówi, że Sarkazm to najniższa forma humoru, ale najwyższa forma inteligencji. (Sarcasm is the lowest form of humour but the highest form of wit).
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  za polską Wiki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ironia, hasło: Ironia
  #notatkagoromadska #ironia #sarkazm #wikipedia

  +: t....s, Cronox +1 inny

Gorące dyskusje ostatnie 12h