Holowanie poziom Rosja...

@vanMax liveleak.com #swiat

...nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem