•  

  pokaż komentarz

  Hitler zachodzi sie w trumnie -jprd co dalej mierzenei długisci nosa?

 •  

  pokaż komentarz

  ... hehe... swoją drogą to ciekawe kto ma dostęp do tych danych zbieranych przez takie serwisy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  pokaż spoiler ... słabo jak się okaże że zrobiłeś taki test i jesteś genetycznym bliźniakiem jakiegoś Rotszylda czy innego Rokefelera ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  źródło: Przechwytywanie.PNG

 •  

  pokaż komentarz

  "Genetycznie czysty żyd"
  Jak to brzmi xDD

 •  

  pokaż komentarz

  A teraz wyobraźmy sobie, że wprowadza coś takiego Polska dla repatriantów z tego samego obszaru byłego ZSRR. Skowyt lewicowych i żydowskich środowisk byłby słyszany w galaktyce Andromedy. Ale, że w Izraelu?! OK. #podwojnestandardy

  •  

   pokaż komentarz

   Typowi naziole.

   @Drukpa_Kunley: Co jest naziolskiego w tym, że pzy pomocy testów DNA weryfikują oświadczenia przybyszy, że mają żydowskie pochodzenie? Jedyny zarzut dyskryminacji to był ze wymagają tego tylko od przybyszów z byłego ZSRR.

  •  

   pokaż komentarz

   @Mario7400: Eugenika panie Mario, mówi to panu coś?

  •  

   pokaż komentarz

   Eugenika panie Mario, mówi to panu coś?

   @Drukpa_Kunley: Nic mi to nie mówi. Dostać obywatelstwo może przybysz z innego kraju, tylko gdy ma pochodzenie żydowskie. Test DNA to jest dobry dowód na wykazanie tego pochodzenia. W wielu krajach wystarczają do tego jakieś papiery ale widocznie w dawnym ZSRR chętnie fałszuje się dokumenty potwierdzające pochodzenie żydowskie.
   Równie dobrze można by powiedzieć, że dowodzenie ojcostwa przez DNA to eugenika.

  •  

   pokaż komentarz

   @Mario7400: Opierając się o Twoj logikę kraje szeroko pojętego zachodu powinny przyjmować tylko aryjczyków.

  •  

   pokaż komentarz

   Opierając się o Twoj logikę kraje szeroko pojętego zachodu powinny przyjmować tylko aryjczyków.

   @Drukpa_Kunley: Ale to nie moja logika. Izrael zawsze kierował się kryterium pochodzenia etnicznego. Inne państwa przy rozpatrywaniu wniosków obywatelstwo opierają się na potwierdzaniu, że przodkowie byli obywatelami tego państwa. Żydzi tak nie mogą bo nie mieli państwa. Teraz mają narzędzie do sprawdzenia prawdziwości oświadczeń o pochodzeniu etnicznym. Fakt że Żydzi maja dość jednolite DNA. A co do aryjskości to chyba nie ma czegoś takiego jak DNA aryjczyka.

  •  

   pokaż komentarz

   Fakt że Żydzi maja dość jednolite DNA

   @Mario7400: co qrwa! ( ͡º ͜ʖ͡º)

  •  

   pokaż komentarz

   @Drukpa_Kunley: Jeżeli przyjmujesz uchodźcę ze względu na sytuację w jego kraju - to też powinno się weryfikować skąd i dlaczego do nas przyszedł. Jeżeli oni decydują się na przyjęcie kogoś bo jest Żydem - to raczej muszą to jakoś weryfikować.

  •  

   pokaż komentarz

   Co jest naziolskiego w tym, że pzy pomocy testów DNA weryfikują oświadczenia przybyszy, że mają żydowskie pochodzenie?

   @Mario7400: bo to jest czysty rasizm, a co jak serio uważają się za Żydów? Czemu im się odmawia?( ͡º ͜ʖ͡º) Przecież to jest czysty rasizm, że odpowiedni genom ktoś musi mieć.

  •  
   Pierrot

   +3

   pokaż komentarz

   @sagyrd: Ci aszkenazyjscy chyba są spokrewnieni :P tak jak azjaci od tego mongoła co ruchał dużo ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   bo to jest czysty rasizm, a co jak serio uważają się za Żydów?

   @Kaczypawlak: To nie działa na tej zasadzie co w sporcie, np w przypadku faceta, który uważa się kobietą żeby pobić kobiecy rekord w rwaniu ciężarów. Pochodzenie trzeba udowodnić. U nas też trzeba udowodnić, ale jest kryterium obywatelstwa a nie kryterium narodowości, bo byliśmy państwem wielonarodowym. Po prostu Żydzi zorientowali się, że w byłym ZSRR można łatwo kupić papiery poświadczające żydowskie pochodzenie, więc wymagają badań DNA. Afera jest nie o badania tylko o to, że wymagają tego akurat od ludzi z ZSRR więc to jest dyskryminacja.

  •  

   pokaż komentarz

   @sagyrd:
   https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_aszkenazyjscy#Badania_DNA
   "Opublikowana w 2000 roku praca dotycząca haplotypów chromosomu Y dotyczyła pochodzenia Żydów po linii męskiej. Hammer i inni[108] odkryli, że u Aszkenazyjczyków i Sefardyjczyków chromosom ten posiada mutacje charakterystyczne dla ludów bliskowschodnich i niewystępujące wśród ogólnej ludności europejskiej.
   ...
   W pracy z 2001 roku Nebel i inni[109] wykazali, że w badanej linii męskiej zarówno aszkenazyjskich, jak i sefardyjskich Żydów cechuje to samo, bliskowschodnie pochodzenie. Stwierdzono również, że w porównaniu do innych, reprezentatywnych grup w regionie, Żydów przeciętnie cechuje bliższy związek z północną częścią obszaru Żyznego Półksiężyca. Jednocześnie autorzy pracy zaobserwowali u badanych Aszkenazyjczyków nieco podwyższone występowanie chromosomów Eu 19 (R1a) – 12,7% – które pojawiają się często w przypadku wschodnich Europejczyków (54–60%). Stawiają oni hipotezę, że różnice w obrębie Żydów aszkenazyjskich mogą odzwierciedlać niewielki przepływ genów z otaczających ludności europejskich i/lub dryf genetyczny w stanie izolacji. W późniejszej pracy grupy A. Nebel z 2005 roku[110] zaobserwowano u badanych Aszkenazyjczyków podobny poziom (11,5%) występowania chromosomu R1a1a (M17+), haplogrupy chromosomu Y dominującej wśród wschodnich Europejczyków, co sugerowałoby niewielki przepływ genów.
   ...
   wyniki wysokorozdzielczej analizy haplogrupy K (mtDNA) zespołu kierowanego przez D.M. Behara[1], opublikowanej w roku 2006 wskazują, że około 40% współczesnej ludności aszkenazyjskiej po linii matki pochodzi od czterech kobiet lub „linii założycielskich”, „prawdopodobnie z hebrajsko-lewantyńskiej puli mtDNA”, które żyły pomiędzy 1. a 2. stuleciem n.e. Pomimo że haplogrupa K występuje często w zachodniej Eurazji, „obserwowany całościowy kształt rozkładu wskazuje, że hipoteza, by cztery wspomniane linie założycielskie mogły wejść do puli aszkenazyjskiego mtDNA poprzez przepływ genów z europejskiej ludności lokalnej jest bardzo mało prawdopodobna”.
   ...
   „Na podstawie analiz metodami wiodącego składnika, filogenetycznej oraz tożsamości według pochodzenia (IBD), zidentyfikowane zostały dwie główne grupy: Żydzi bliskowschodni oraz Żydzi europejscy/syryjscy. Wspólne segmenty [DNA] w metodzie IBD oraz bliskość Żydów europejskich do siebie oraz do ludności południowoeuropejskich sugerują istnienie wspólnego pochodzenia i obalają hipotezę o znacznych genetycznych wkładach pochodzących od środkowo- i wschodnioeuropejskich oraz słowiańskich ludności w procesie formowania Żydów aszkenazyjskich”[115], jako że obie grupy – Żydzi bliskowschodni oraz europejscy/syryjscy posiadają wspólnych przodków, którzy żyli na Bliskim Wschodzie około 2500 lat temu."
   To oczywiście tylko wikipedia, ale szukajac przez google najczęściej trafia się na wyniki potwierdzające te spostrzeżenia.
   To by świadczyło, że jednak życie w diasporze pozwoliło im zachować odrębność etniczną.

  •  

   pokaż komentarz

   @Mario7400: to, że żydom udało się zachować odrębność, nie oznacza, że mają "jednolite" DNA

   z tego samego artykułu:

   że pomiędzy 35 a 55 procent współczesnego genomu aszkenazyjskiego może być europejskiego pochodzenia oraz że europejski „wkład jest wyraźnie wyższy niż poprzednie szacunki na podstawie badań chromosomu Y”[116].

   więc są różne badania i różne wnioski, dodatkowo wskazują na 7 głównych haplogrup występujących w badanych populacjach czyli przeczą twierdzeniu o "jednolitym" DNA. Ba zgodnie z tymi badaniami najbliższymi idealnemu wzorcowi pradawnego Żyda są mieszkańcy Włoch.

  •  

   pokaż komentarz

   @sagyrd: No to powiedzmyu dość jednolity:
   W późniejszej pracy grupy A. Nebel z 2005 roku[110] zaobserwowano u badanych Aszkenazyjczyków podobny poziom (11,5%) występowania chromosomu R1a1a (M17+), haplogrupy chromosomu Y dominującej wśród wschodnich Europejczyków, co sugerowałoby niewielki przepływ genów.
   Generalnie to chyba za pomocą haplogrup nie da się powiedzieć, czy jakaś grupa etniczna jest jednolita. W końcu Polacy od Niemców różnią się proporcjami w występowaniu R1a, R1b i I1. Podejrzewam że przy tych badaniach raczej chodzi o liczbę markerów charakterystycznych dla danej grupy etnicznej. Jeśli ma duzo to uznają go za Żyda, jeśli nie to wypad.

  •  

   pokaż komentarz

   @Mario7400: zgodnie z twoją teorią >40% Polaków nie jest Polakami. Generalnie polska wersja artykułu na wiki jest bardzo słaba, przełącz się na angielski masz DUŻO więcej materiału z linkami.
   Właśnie haplougrupy są używane do śledzenia migracji populacji.

  •  

   pokaż komentarz

   To nie działa na tej zasadzie co w sporcie, np w przypadku faceta, który uważa się kobietą żeby pobić kobiecy rekord w rwaniu ciężarów.

   @Mario7400: a powinno, bo to czy się uważa za Żyda czy nie to jego prywatna sprawa a nie pochodzenia etnicznego. To jest czysty rasizm.

   U nas też trzeba udowodnić, ale jest kryterium obywatelstwa a nie kryterium narodowości, bo byliśmy państwem wielonarodowym.

   @Mario7400: Polakiem może być każdy o ile się za takiego poczuwa, czemu się tego odmawia jak ktoś chce zostać obywatelem Izraela?(✌ ゚ ∀ ゚)☞

   Po prostu Żydzi zorientowali się, że w byłym ZSRR można łatwo kupić papiery poświadczające żydowskie pochodzenie, więc wymagają badań DNA. Afera jest nie o badania tylko o to, że wymagają tego akurat od ludzi z ZSRR więc to jest dyskryminacja.

   @Mario7400: i tylko czyści "rasowo" mogą nimi być, a to już jest czysty rasizm..

  •  

   pokaż komentarz

   @Kaczypawlak:

   a powinno, bo to czy się uważa za Żyda czy nie to jego prywatna sprawa a nie pochodzenia etnicznego. To jest czysty rasizm.
   To sobie można uważać, ale wszyscy inni już nie muszą, w tym rządy państw.

   Polakiem może być każdy o ile się za takiego poczuwa, czemu się tego odmawia jak ktoś chce zostać obywatelem Izraela?(✌ ゚ ∀ ゚)☞
   Brednie. Polskie obywatelstwo można dostać mając pozwolenie na pobyt w ramach Karty Polaka. A tą dostajesz gdy wykażesz polskie pochodzenie.
   "Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarująca narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie (osoba, która posiadała i utraciła obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. może również starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego – więcej informacji o tej procedurze jest dostępnych tutaj->) lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie, oraz wykaże ona swój związek z polskością w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, polskiej tradycji i zwyczajów.
   Oczywiście są też inne drogi, pozwalające na uzyskanie polskiego obywatelstwa. Rezydencja w Polsce i wykazanie związków z Polską (praca, życie lokalne) i z polską kulturą. Urodzenie się w Polsce z przynajmniej jednego rodzica mającego polskie obywatelstwo.
   A w Izraelu:
   "Israel's Nationality Law relates to persons born in Israel or resident therein,as well as to those wishing to settle in the
   country,regardless of race,religion,creed,sex or political belief.Citizenship may be acquired by;
   -Birth
   -The Law of Return,
   -Residence,
   -Naturalization,"
   Law of Return to jest właśnie ścieżka dla tych wszystkich którzy wykażą pochodzenie żydowskie, ewentualnie ich przodkowie na terenie Europy podlegali(by) pod Ustawy Norymberskie czyli kwalifikowaliby się na ofiary Niemców (nazistów). I właśnie to jest nagminnie wykorzystywane przez Rusków z lewymi papierami.

  •  

   pokaż komentarz

   To sobie można uważać, ale wszyscy inni już nie muszą, w tym rządy państw.

   @Mario7400: spróbuj takie kryteria zrobić na przykład, aby Żydów nie przyjmować to nawet w Izraelu by dupska pękały ze złości, ale Izrael może podwójne standardy widać( ͡° ͜ʖ ͡°)

   . Polskie obywatelstwo można dostać mając pozwolenie na pobyt w ramach Karty Polaka. A tą dostajesz gdy wykażesz polskie pochodzenie. "Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się również osobę deklarująca narodowość polską, która posiadała w przeszłości obywatelstwo polskie (osoba, która posiadała i utraciła obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. może również starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego – więcej informacji o tej procedurze jest dostępnych tutaj->) lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków posiadało obywatelstwo polskie, oraz wykaże ona swój związek z polskością w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, polskiej tradycji i zwyczajów.
   Oczywiście są też inne drogi, pozwalające na uzyskanie polskiego obywatelstwa. Rezydencja w Polsce i wykazanie związków z Polską (praca, życie lokalne) i z polską kulturą. Urodzenie się w Polsce z przynajmniej jednego rodzica mającego polskie obywatelstwo.


   @Mario7400: i polskie paszporty hurtowo wydaje ambasada w Tel Avivie( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   spróbuj takie kryteria zrobić na przykład, aby Żydów nie przyjmować to nawet w Izraelu by dupska pękały ze złości, ale Izrael może podwójne standardy widać( ͡° ͜ʖ ͡°)

   @Kaczypawlak: Ale chyba każde państwo ma coś w rodzaju uzyskiwania obywatelstwa "na pochodzenie" i w ten sposób dyskryminuje tych którzy chcieliby mieć obywatelstwo nie kwalifikując się na pochodzenie. W ten sposób państwo potwierdza, że ma jakieś specjalne obowiązki wobec potomków swoich obywateli. W Izraelu też nikt nie odrzuca wniosku z tego powodu, że wnioskujący był częściowo Polakiem, czy Rosjaninem. Al e musi wykazać że w części jest Żydem, i to wcale nie po matce ale wystarczy po ojcu. W Polsce tez nie dostanie Karty Polaka ktoś kto nie ma przynajmniej jednego dziadka - obywatela Polski (lub 2 pradziadków). Żyd którego żaden dziadek nie miał związków z Polską też nie dostanie obywatelstwa.

   i polskie paszporty hurtowo wydaje ambasada w Tel Avivie( ͡° ͜ʖ ͡°)
   Bo się kwalifikują. Prawie każdy tam ma dziadka, który był obywatelem Polski. No poza tymi napływającymi teraz z Rosji.
   Jedyna różnica w porównaniu do polskiego obywatelstwa dla Kresowiaków jest taka, że Żydów nikt nie pyta o znajomość języka polskiego, o Pana Tadeusza czy polskie tradycje wigilijne. Jak zwykle są traktowani wyjątkowo ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   Ale chyba każde państwo ma coś w rodzaju uzyskiwania obywatelstwa "na pochodzenie" i w ten sposób dyskryminuje tych którzy chcieliby mieć obywatelstwo nie kwalifikując się na pochodzenie

   @Mario7400: nie ma, tego nie mieli nawet naziści( ͡° ͜ʖ ͡°)

   W ten sposób państwo potwierdza, że ma jakieś specjalne obowiązki wobec potomków swoich obywateli. W Izraelu też nikt nie odrzuca wniosku z tego powodu, że wnioskujący był częściowo Polakiem, czy Rosjaninem. Al e musi wykazać że w części jest Żydem, i to wcale nie po matce ale wystarczy po ojcu. W Polsce tez nie dostanie Karty Polaka ktoś kto nie ma przynajmniej jednego dziadka - obywatela Polski (lub 2 pradziadków). Żyd którego żaden dziadek nie miał związków z Polską też nie dostanie obywatelstwa.

   @Mario7400: na kartę Polaka nie robią testów genetycznych(✌ ゚ ∀ ゚)☞

   Bo się kwalifikują. Prawie każdy tam ma dziadka, który był obywatelem Polski.

   @Mario7400: a skąd wiesz, że to nie są lewe papiery?( ͡° ͜ʖ ͡°)

   Jedyna różnica w porównaniu do polskiego obywatelstwa dla Kresowiaków jest taka, że Żydów nikt nie pyta o znajomość języka polskiego, o Pana Tadeusza czy polskie tradycje wigilijne. Jak zwykle są traktowani wyjątkowo ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   @Mario7400: no w wyłudzaniu kasy czy przywilejów to naprawdę są mistrzami świata( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   "Ale chyba każde państwo ma coś w rodzaju uzyskiwania obywatelstwa "na pochodzenie" i w ten sposób dyskryminuje tych którzy chcieliby mieć obywatelstwo nie kwalifikując się na pochodzenie". @Kaczypawlak: nie ma, tego nie mieli nawet naziści( ͡° ͜ʖ ͡°)
   Przecież Karta Polaka to jest właśnie na pochodzenie. Wszyscy niespełniający kryteriów Karty Polaka są dyskryminowani.
   "UZYSKANIE NIEMIECKIEGO OBYWATELSTWA ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE"
   http://www.berlin-adwokat.pl/publikacja.php?id=139-UZYSKANIE-NIEMIECKIEGO-OBYWATELSTWA-ZE-WZGL%C4%98DU-NA-POCHODZENIE
   Tak samo jeśli nie udowodnisz niemieckiego pochodzenia nie uzyskasz tą drogą niemieckiego obywatestwa. Wszyscy
   niebędący potomkami Niemców (w sensie obywateli niemieckich) są dyskryminowani.

   na kartę Polaka nie robią testów genetycznych(✌ ゚ ∀ ゚)☞
   No i co z tego że nie robią? Podstawowa różnica między Izraelem a innymi państwami jest taka, że Izrael przy nadawaniu obywatelstwa nie kieruje się kwestią obywatelstwa dziadków, bo nie było wcześniej państwa żydowskiego. Zamiast tego oczekują dowodów na przynależność do narodu. W przypadku Rusków sięgnęli po DNA bo ci fałszowali dokumenty o pochodzeniu. Same w sobie DNA trudno uznać za nazistowskie, bo Niemcy nie stosowali badań DNA. Stosowali kryterium kim był (w papierach) rodzic czy dziadek. W przypadku Mischlingów liczyło się jeszcze ilu dziadków było Żydami. To tak prawdę mówiąc każde sprawdzanie papierów rodziców , dziadków i pradziadków jest nazistowskie. Przy zdobywaniu Karty Polaka też.

   no w wyłudzaniu kasy czy przywilejów to naprawdę są mistrzami świata( ͡° ͜ʖ ͡°)
   No nie wiem jaką kasę wyłudzają dostając polskie obywatelstwo.

  •  

   pokaż komentarz

   @Mario7400: na kartę Polaka nie ma testów DNA, robisz kurtyzanę z logiki jak nic

  •  

   pokaż komentarz

   na kartę Polaka nie ma testów DNA, robisz kurtyzanę z logiki jak nic

   @Kaczypawlak: Przy ubieganiu się o obywatelstwo Izraela też nie ma, za wyjątkiem Rusków i nie w kwestii uzyskania obywatelstwa a zgody na ślub rabinacki. Nie jest to ich podstawowa procedura tylko wygląda na to, że pomocnicza by rozwiać wątpliwości
   Tytuł tego wykopaliska jest kłamstwem "Osoby starające się o pozwolenie na małżeństwo w Izraelu i przyznanie statusu Żyda mają testowane DNA w celu stwierdzenia czy są "genetycznie czystym Żydem"."
   Nie ma mowy o czystym genetycznie Żydzie. Wcześniej konieczne było pochodzenie od matki Żydówki, od 1970 wystarczy też pochodzenie wyłącznie od ojca. Wystarczyłoby też wykazanie, że przodkowie podlegali(by) pod Ustawy Norymberskie, więc nawet wystarczyłby jakiś dziadek czy pradziadek. Problem w tym, że mógłby dostać obywatelstwo ale nie dostałby zgody na ślub rabiniczny i jego małżonek nie dostałby obywatelstwa.