•  

  pokaż komentarz

  Warto przypomnieć, kto zaostrzył antyludzką ustawę o ochronie praw lokatorów.

  Kolejne utrudnienia dla wynajmujących mieszkania. Socjaliści z PIS i PO przegłosowali zmiany w ustawie Kodeks Karny( art. 191 §1a Kodeksu karnego) i ustawie o ochronie lokatorów( art.6a). Uzasadnieniem zmian jest walka z tzw. czyścicielami kamienic. Obawiam się jednak, że jak to zwykle bywa w naszej umiłowanej Ojczyźnie, wylejemy dziecko z kąpielą, i najbardziej po czterech literach dostaną wynajmujący lokale osobom, które nie są skłonne do płacenie czynszu za lokal i media.

  Wprowadzono zapis, który 7 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawą z dnia 10 września 2015 roku zmieniająca Kodeks Karny. Wynajmującym straci możliwość legalnego odcięcia mediów najemcom nie płacącym za lokal w celu wymuszenia jego opuszczenia. Od tej pory takie zachowania będą stanowić przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności( bez ograniczenia wolności, grzywny) i ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Pewną gwarancją ochrony interesów wynajmującego jest zawarcie najmu okazjonalnego, oświadczenie o dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego i wskazanie lokalu zastępczego w przypadku rozwiązaniu umowy.

  Dzięki takiemu postępowaniu państwa, czynsze za lokale nie spadają, a sami właściciele obawiają się wynajmować, bo stanowi to dla nich zbyt wielkie ryzyko. Oczywiście można wynająć na podstawie najmu okazjonalnego, ale to kosztuje, i należy zgłosić do US. Własność w tym kraju nie jest święta, co więcej, w wielu przypadkach własność w tym kraju nic nie znaczy, zwłaszcza dl urzędników i polityków.

  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=97&nrglosowania=92

  art. 6a Ustawy o ochronie praw lokatorów
  1.Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

  Art. 191 Kodeksu karnego
  § 1.Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
  § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  http://umowanajmu.info/czy-mozna-odcinac-media-wynajetym-mieszkaniu-przestepstwo-190-kk/

  Towarzysze z PiS-u po raz kolejny zaostrzają ustawę o ochronie lokatorów. Robią to w imię źle pojętej ''sprawiedliwości społecznej'', która nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Chcę przypomnieć, że zaczeło się od SLD, a potem kolejne zmiany wprowadzały PO i PIS. Jest to jedna z najbardziej anty-wolnościowych i anty-własnościowych ustaw w Europie a może i na Świecie, gdzie własność wprawdzie występuje, ale w mocno ograniczonym zakresie.

  Założenia zmian w ustawie są następujące:

  Zmiany przepisów dotyczą w największym stopniu przedsiębiorców, którzy nabywają lokale mieszkalne w drodze licytacji komorniczej, oraz przedsiębiorców, których głównym przedmiotem działalności jest wynajem lokali na rzecz osób fizycznych.

  1. Do tej pory była możliwość usunięcia niepłacącego lokatora. Według dotychczasowej wersji art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego gmina miała na to 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik mógł usunąć dłużnika, np. do noclegowni czy schroniska.

  Po nowelizacji przepisów gminy nie będą mieć już wyznaczonego terminu na znalezienie zastępczego lokalu. W praktyce dłużnik może zamieszkiwać lokal, dopóki gmina nie znajdzie zastępstwa, a taka sytuacja może trwać latami.

  2. W trakcie oczekiwania, aż znajdzie się lokal zastępczy, właścicielowi mieszkania będzie przysługiwać odszkodowanie, ale nie od gminy, a od LOKATORA. Jeżeli lokator nie płaci za mieszkanie, to tym bardziej nie zapłaci za odszkodowanie i błędne koło się zamyka. Właściciel zostanie z wyrokiem, który nic mu nie da.

  3. Pewnym zabezpieczeniem jest najem okazjonalny ale też nie do końca.

  4. Ustawa dotyczy także osób fizycznych.

  http://b2-biznes.pl/od-niedzieli-zmiana-w-przepisach-o-zadluzonych-lokatorach-moga-byc-problemy-dla-wlascicieli-lokali/?fbclid=IwAR0B7mqcoPxKBWY_bFhjQUwYfpNsn8WjPzIisYGXAnFlf3swiSvl5sAkItY

  •  

   pokaż komentarz

   @Wakazashi26 a przepisanie liczników na najemcę? Widziałem, że dużo osób woli stosować umowę wynajmu na czas określony niż ten najem okazjonalny, ale nie wiem jakie ma to niby zelety

  •  

   pokaż komentarz

   @NieMogiem: Nie ma żadnych zalet. Dzięki naszemu prawodawstwu w Polsce wynajem to rosyjska ruletka. Możesz jedynie ograniczyć straty stosując liczniki przedpłatowe. Są na prąd, wodę i gaz. Przy czym woda i gaz to nie są rozwiązania systemowe tylko we własnym zakresie musisz montować i sprzedawać najemcom kody. Jak zamontujesz wewnątrz mieszkania to se mogą to wypieprzyć.

  •  

   pokaż komentarz

   @dr3vil a ten rozchwalany okazjonalny jest właśnie wart zachodu z notariuszem (większe koszta) itd niż ten zwykły na czas określony? Bo niektórzy właśnie twierdzą, że nie jest, ale jakieś zebrane informacje do kupy z wyjaśnień to ciężko dołapać

   A przepisanie liczników nie jest po prostu najłatwiejszym rozwiązaniem jeśli chodzi o media?

 •  

  pokaż komentarz

  Czy ktoś wreszcie coś zmieni w tym prawie wynajmu, bo to jest skandal, żeby takie pasożyty mogły robić co chcą.

 •  

  pokaż komentarz

  Typowa madka z gówniakiem pasożyt społeczny.

 •  

  pokaż komentarz

  Zrobiłbym troche inaczej, wpadłbym z kumplami i zrobił libacje. Zaprosiłbym dziewczyny i matka z dzieckiem zaraz zgorszone by uciekali.

 •  

  pokaż komentarz

  Problem nie jest w idei, bo wyrzucanie dziecka na bruk dlatego że ma rodzica idiotę jest równie kretyńskie. Chodzi o to, że w normalnym kraju to państwo bierze na siebie tą odpowiedzialność. Natomiast w Polsce ta odpowiedzialność jest przerzucana na właściciela mieszkania i doskonale rozumiem wk?#% ludzi, którzy się z takim stanem rzeczy nie zgadzają.