Sowiecki kompleks Polski. Dlaczego komuniści nienawidzili Polaków.

Sowiecki kompleks Polski. Dlaczego komuniści nienawidzili Polaków.

Główny element sowieckiego kompleksu Polski stanowiło przekonanie, że odrodzona po przeszło 120 latach Polska jest bastionem wzniesionym przeciwko bolszewizmowi. Militarne konsekwencje porażki pod Warszawą były dla bolszewików straszliwe, polityczne – wręcz katastrofalne.