Kinder, Küche, Kirche  (dzieci, kuchnia, kościół). Niemcy a prawa kobiet

Kinder, Küche, Kirche (dzieci, kuchnia, kościół). Niemcy a prawa kobiet

Lub die drei K (trzy K) - popularny w Niemczech slogan odnoszący się do tradycyjnej roli kobiety w społeczeństwie i rodzinie. Autorem tego hasła był prawdopodobnie cesarz Wilhelm II. Z zawołania chętnie korzystano w Niemczech aż do końca XX wieku. Na zdjęciu Order Macierzyństwa z okresu III Rzeszy