Wiącek: "Zainterweniuję, jeśli obostrzenia będą wprowadzane nie w formie ustawy"

Wiącek: "Zainterweniuję, jeśli obostrzenia będą wprowadzane nie w formie ustawy"

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek złożył ślubowanie przed Sejmem. "Wadą regulacji, które obowiązywały w pandemii, było to, że ich podstawa prawna była wątpliwa. To były regulacje, które powstawały w zaciszach gabinetów, a powinny powstawać w parlamencie" - mówił nowo wybrany RPO.