Wojna siedmioletnia w powiecie świdwińskim

Wojna siedmioletnia w powiecie świdwińskim

Państwo brandenburskie w XVII wieku zaczęło coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu. Po pokoju westfalskim w 1648 roku przestało istnieć księstwo pomorskie, a jego ziemie zostały podzielone. Do Szwecji trafiła część Pomorza Przedniego, natomiast Brandenburgia uzyskała ziemie Pomorza Zachodniego.