Brak informacji na stronie gov odnośnie % udziału grup wiekowych w zgonach covid

Brak informacji na stronie gov odnośnie % udziału grup wiekowych w zgonach covid

Tytuł strony rządowej to: "Udział procentowy grup wiekowych w ogólnej liczbie zgonów z powodu COVID-19", a jej treść to tylko dwa zdania: "Średnia wieku osoby zmarłej wynosi 72,9 w Polsce z powodu Covid-19. Mediana wynosi 75. Najmłodsza zmarła osoba miała 32 lata, najstarsza 98 lat." i obrazek...