Finansowana przez Niemcy organizacja NGO sugeruje nowe podatki od CO2 w Polsce.

Finansowana przez Niemcy organizacja NGO sugeruje nowe podatki od CO2 w Polsce.

WiseEuropa sugeruje konieczność wprowadzenia opłat od emisji CO2 w budynkach i transporcie. Tak się zarzyna gospodarki krajów mogących konkurować z najsilniejszą gospodarką UE. Wszystko pod płaszczykiem"Ratowania Klimatu"