Polska nie zamierza podporządkowywać się orzeczeniom TSUE ani płacić kar. (?)

Polska nie zamierza podporządkowywać się orzeczeniom TSUE ani płacić kar. (?)

TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie.