Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Co się stało z Tiffany Dover?

Ciekawa analiza dostępnych informacji.