Problematyczny Kaliningrad. Niemcy wciąż ślą tam części do aut i solone ogórki

Problematyczny Kaliningrad. Niemcy wciąż ślą tam części do aut i solone ogórki

@darosoldier businessinsider.com.pl #europa #rosja #nuemcy #gospodarka #ekonomia

Władze obwodu kaliningradzkiego chwalą Niemcy i narzekają na Polskę. To za sprawą faktu, że wciąż docierają do nich towary z terenów Unii Europejskiej, ale drobiazgowość polskich celników utrudnia im eksport towarów