Tarło certy (Vimba Vimba)

Film przedstawia tarło cert. Na tarlisku doliczyłem się kilkadziesiąt sztuk. :)