Twarde walki na Ukrainie. Polska buduję armię kolosa – J. Wolski i P. Zychowicz

Tradycyjny Zegar Wolskiego. Rozmawialiśmy o sytuacji na froncie. Zaciekłych walkach o Siewierodonieck, Ukraińcach nacierających na Chersoń i ukraińskiej partyzantce działającej na tyłach wroga. Jak zwykle dużo techniki wojskowej.