Dziwnie satysfakcjonujące, lekko hipnotyzujące

Kto za dziecka nie lubił na to patrzeć ?