•  

  LISTA PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH ODRZUCONA PRZEZ MEDYCYNĘ OPARTĄ NA DOWODACH NAUKOWYCH

  Zamieszczę dla wszystkich zagubionych w dzisiejszych ofertach diagnostycznych streszczenie na temat testów i badań nie uznawanych przez stanowisko oficjalnej medycyny opartej na dowodach naukowych [ Evidence Based Medicine ] za formy diagnostyki posiadające wartość kliniczną. Powtarzam, to jest stanowisko oficjalnej medycyny opartej na dowodach naukowych (liczne, oficjalne oświadczenia instytutów medyczno-naukowych na ten temat można łatwo znaleźć) - w formie informacyjnej. Można się zgadzać lub nie zgadzać, ale nie taki cel ma przedstawiona lista.

  =====================================================================================
  █│KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ (Art. 57)
  =====================================================================================

  ❶ Lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub nie zweryfikowanymi naukowo. Nie wolno mu także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień.
  ❷ Wybierając formę diagnostyki lub terapii lekarz ma obowiązek kierować się przede wszystkim kryterium skuteczności i bezpieczeństwa chorego oraz nie narażać go na nieuzasadnione koszty.

  【❗️】Lekarze, którzy promują poniższe badania łamią zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej i należy ich zgłaszać do Naczelnej Izby Lekarskiej.

  =====================================================================================
  █│PROCEDURY ODRZUCONE Z POWODU OSZUSTWA
  =====================================================================================

  Badanie Żywej Kropli Krwi【⛔️】
  │❱│Oficjalnie uznane za oszustwo przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych [ KRDL ]
  │❱│Osoby sporządzające wyniki nie posiadają uprawnień diagnosty laboratoryjnego lub lekarza z uprawnieniami diagnosty laboratoryjnego, tak więc nie są one autoryzowane i uznawane przez przedstawicieli oficjalnej medycyny za bezwartościowe (lekarze nie biorą ich pod uwagę jako czynnika diagnostycznego). Wynik nie podpisany przez osobę z uprawnienia diagnosty laboratoryjnego jest nieważny
  │❱│Sprzeczność z zasadami prowadzenia badań laboratoryjnych: brak walidacji, brak standaryzacji, brak powtarzalności, brak wzorca zakresu norm, brak kwalifikacji medycznych personelu
  │❱│Widoczne na zdjęciach mikroskopowych artefakty są wynikiem braku odpowiednich standardów pobierania próbek oraz wykonywania badania (czytaj: niechlujstwa): obecności kurzu i zanieczyszczeń powietrza, nieodpowiedniej kalibracji urządzeń, wad i zanieczyszczeń elementów urządzeń (np. uszkodzeń, rysek, smug, brudu na szkiełku mikroskopu)
  │❱│Wykrywane we krwi "anomalie" najczęściej nie mogą się tam znajdować u człowieka zdolnego do samodzielnego funkcjonowania np. pasożyty jelitowe i ich jaja, drożdże, których obecność wywołałaby objawy wstrząsu anafilaktycznego i septycznego wymagające natychmiastowej hospitalizacji. Podobnie, nie można wykryć we krwi metali ciężkich - przynajmniej nie bez zastosowania odpowiednich procedur chemicznych (reakcji barwień chemicznych itd.), ale też nie dotyczy to wszystkich metali

  Biorezonans【⛔️】
  │❱│Pomiar energii przepływającej przez komórki jest w rzeczywistości pomiarem rezystancji – elektryczności transdermalnej, która zależy między innymi od stopnia uwodnienia komórek, zawartości w niej jonów oraz ich rozmieszczenia, a także od siły zacisku elektrod. Nawet szklanka wody wypita przed zabiegiem wpływa na wynik (zawartość elektrolitów, nawodnienie) = brak powtarzalności wyników
  │❱│Komórki wysyłają tak nikłe pola elektryczne, że w rzeczywistości mierzona jest suma pól elektrycznych składających się na wiele tkanek i narządów (wybiórcza analiza nieprawidłowości jest niemożliwa)
  │❱│Brak standaryzacji zakresów norm dla interpretacji wyników - brak badań i norm określających charakterystykę elektryczną i normy dla poszczególnych tkanek = dowolna, uznaniowa interpretacja
  │❱│Niepotwierdzona skuteczność - uzyskiwane wyniki są sprzeczne z wynikami standardowych procedur diagnostycznych i testów
  │❱│Przepływ rezystancji transdermalny zależy nie tylko od budowy tkanek, ale obecności innych składników, na przykład metali ciężkich, trucizn, jonów. Nie można określić, który jon, metal, czy trucizna powoduje zaburzenie - interpretacja wyników jest dowolna.
  │❱│Brak standaryzacji wykonywania badania (np. siły zacisku elektrod, procedur przygotowania pacjenta przed badaniem)

  [ 1 ] Ernst E. "Research in complementary and natural classical medicine”. 11, s. 171–173, 2004
  [ 2 ] Schöni MH, Nikolaizik WH, Schöni-Affolter F. „Int Arch Allergy Immunol.”. 112, s. 238–246, 1997
  [ 3 ] Wüthrich B. „J Investig Allergol Clin Immunol”. 15, s. 86–90, 2005
  [ 4 ] Nienhaus J, Galle M. „Forsch Komplementmed”. 13, s. 28–34, 2006


  Test na Zakwaszenie Żołądka Sodą Oczyszczoną【⛔️】

  Test ze Śliną i Szklanką Wody na Przerost Candidy【⛔️】
  │❱│Obserwacja Candida gołym okiem w szklance wody jest niemożliwa
  │❱│Zagęszczona ślina po nocnej przerwie od posiłków zawiera dużo śluzu i amylazy, które po zetknięciu z cieczą o mniejszej gęstości (wodą) nadają jej różne kształty

  Test na Nieszczelność Jelit Sokiem z Buraków【⛔️】
  │❱│Barwniki betacyjaninowe wchłaniają się aktywnie, wbrew gradientowi stężeń, w jelicie cienkim - nie ulegają przemianom i są wydalane w postaci niezmienionej u większości ludzi

  Test na "Zakwaszenie Organizmu" z pH moczu【⛔️】
  │❱│Mocz jest wydaliną organizmu - nie płynem ustrojowym i nie spełnia praw równowagi kwasowo-zasadowej, między innymi równania Henderssona-Hasselbacha
  │❱│Jony wodorowe są wydzielane przez kanaliki nerkowe do moczu w sposób aktywny, dlatego pH moczu jest niezależne od pH płynów ustrojowych
  │❱│Mocz zasadowy najczęściej jest niekorzystnym zjawiskiem - oznacza zwykle nadmiar metabolitów alkalicznych w organizmie (alkaloza), sprzyja infekcjom dróg moczowych, a także może być niepokojącym objawem chorobowym
  │❱│pH moczu może zmieniać się kilkukrotnie w ciągu doby
  │❱│Prawidłowe pH moczu większości ludzi zawiera się w przedziałach 5.5 do 7.0 (a więc kwaśny do neutralny odczyn)

  =====================================================================================
  █│PROCEDURY ODRZUCONE Z POWODU NISKIEJ WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ
  =====================================================================================
  Metody, które posiadają powtarzalność i jakąś wartość diagnostyczną, ale uzyskiwane informacje są albo nieistotne z punktu widzenia badanych parametrów, albo bardzo mało konkretne w kontekście diagnozy konkretnych przyczyn chorobotwórczych - inaczej pisząc, nie warte zachodu.

  Test na Przeciwciała Helicobacter Pylori【⚠️】
  │❱│Niska wartość diagnostyczna
  │❱│Niska swoistość diagnostyczna

  Testy Nietolerancji Pokarmowych IgG【⚠️】
  │❱│Wykrycie przeciwciał IgG 1-3 nie świadczy o nietolerancji
  │❱│Lepiej wybrać oznaczenie IgG 4

  Badanie Zonuliny w Kale na "Nieszczelność Jelit"【⚠️】
  │❱│Niska wartość diagnostyczna (czułość i swoistość)

  =====================================================================================
  █│PROCEDURY ODRZUCONE Z POWODU NIEZNANEJ WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ
  =====================================================================================
  Metody wykazują powtarzalność diagnostyczną wyników i przedstawiane dane mogą wykazywać pewne korelacje z określonymi parametrami zdrowotnymi organizmu, ale ich wykorzystanie na dzień dzisiejszy jest nieznane.
  Nie wiemy przykładowo co możemy dokładnie wywnioskować na podstawie danych uzyskanych z badania składu flory bakteryjnej, ponieważ skład takiej flory jest indywidualny dla każdego człowieka i nie istnieje "wzorzec" prawidłowego stosunku setek tysięcy szczepów, szczególnie że należałoby go rozpatrywać w kontekście indywidualnych cech organizmu.
  Te rodzaje badań mogą w przyszłości zyskać istotną wartość diagnostyczną - na dzień dzisiejszy wyniki są interpretowane dowolnie, bo nie wiadomo jak korelują z badanymi parametrami organizmu.

  Analiza Składu Pierwiastkowego Włosa【⚪️】
  │❱│Nieznana wartość diagnostyczna
  │❱│Brak standaryzacji 
  │❱│Wysoki koszt

  Analiza Kwantowa Składu Ciała【⚪️】
  │❱│Oszustwo w innych celach niż oznaczenie suchej masy ciała/tkanki tłuszczowej (stosowana w gabinetach dietetycznych)

  Badanie Składu Flory Bakteryjnej【⚪️】
  │❱│Nieznana wartość diagnostyczna
  │❱│Brak standaryzacji
  │❱│Wysoki koszt
  │❱│Zmienny, indywidualny skład - zależny od stylu życia (diety, aktywności fizycznej, stresu itd.)
  │❱│Profil flory bakteryjnej może zmieniać się dynamicznie, nawet z dnia na dzień

  Krew Utajona w Kale - test inny niż FIT【⚪️】
  │❱│Niska wartość diagnostyczna 
  │❱│Niska swoistość diagnostyczna 
  │❱│Wpływ spożytych pokarmów ("dodatni" wynik po spożyciu np. sałaty, mięsa czerwonego, chrzanu, rzodkiewki - obecność pseudoperoksydazy)

  #arth #arthzdrowie #arthleczenie #arthmedycyna #zdrowie #choroby #leczenie #diagnostyka #medycyna #oszustwa #scam #oszustwamedyczne #znachorstwo #pseudomedycyna #poradnik #poradnikleczenie #poradnikdiagnostyka
  pokaż całość

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów