•  

  Dlaczego PiS raz na zawsze nie rozwiąże problemu nierówności w Polsce i nie wprowadzi programu Milion+ na istotę żyjącą? Przecież w ten sposób raz na zawsze zażegnamy problemy nierówności i rozwarstwienia społecznego i jednocześnie każdy będzie mógł się poczuć jak milioner na wakacjach w jakimś egzotycznym kraju jak np Wenezuela.

  #bekazpisu #bekazsocjalistow #bekazprawakow #bekazlewactwa #neuropa #4konserwy #pis #dobrazmiana #500plus

  źródło: patologiaisocjalizm.jpg

  •  
   a...........7

   +3

   @Strajca_Wjelkjej_Bolzgi: rozdawnictwo potępiam, ale proszę cię nie nazywaj PiSu socjalizmem

  •  

   @animelover_97:
   Socjalizm - doktryna gospodarcza postulująca upowszechnienie świadczeń socjalnych i poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze). Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest (częściowe lub całkowite) odrzucenie idei kapitalizmu oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej.

   I teraz wywodząca sie z Socjalizmu:
   Socjaldemokracja- lewicowy ruch społeczny wywodzący się z ruchu robotniczego. Współczesne partie socjaldemokratyczne opowiadają się za równowagą między rynkiem a państwem, oraz między jednostką a społeczeństwem, czyli za kompromisem między uznaniem systemu kapitalistycznego jako najefektywniejszego mechanizmu bogacenia się w strefie prywatnej, a demokracją i dystrybucją tego bogactwa w sposób możliwie najbardziej sprawiedliwy, oraz troską o dobra i usługi publiczne. Jest to doktryna pokrewna socjalliberalizmowi oraz niemieckiemu ordoliberalizmowi, i charakterystyczna na przykład dla nordyckich państw opiekuńczych

   Do głównych wartości socjaldemokracji można zaliczyć:

   - ochronę praw pracowniczych (w tym umożliwianie funkcjonowania związkom zawodowym) i konsumenckich,
   - w miarę równomierny rozkład dochodu narodowego, np. poprzez opodatkowanie progresywne,
   - ideę wolności, pojmowaną jako ochronę i znajomość praw,
   - równouprawnienie wszystkich klas społecznych,
   - ideę demokracji uczestniczącej, w rozumieniu zwiększonego wpływu obywateli na władzę,
   - zapewnioną przez państwo bezpłatną opiekę zdrowotną i edukację oraz opiekę socjalną,
   - większy wpływ pracowników na przedsiębiorstwo (samorządność pracownicza),
   - interwencjonizm państwowy i udział sektora społecznego (głównie spółdzielni),
   - aktywną politykę państwa na rynku pracy.

   Więc tak: PiS to socjalizm, a dokładniej narodowo-chrześcijańska socjaldemokracja.
   Chociaż z tym "narodowo" bym nie przeszkadzał, bo jest to u PiSu głównie element populistyczny.

  •  
   a...........7

   0

   @orkako: PiS to solidaryzm społeczny, nie socjalizm. Wiem że różnica polega tu głównie na nazwewnictwu, ale PiS to konserwy i są uznawane tradycyjnie za prawicę. Świadczenia socjalne owszem są częścią socjalizmu, ale nie każdy socjal to socjalizm.

  •  

   @orkako: PiS to solidaryzm społeczny, nie socjalizm. Wiem że różnica polega tu głównie na nazwewnictwu, ale PiS to konserwy i są uznawane tradycyjnie za prawicę. Świadczenia socjalne owszem są częścią socjalizmu, ale nie każdy socjal to socjalizm.

   @animelover_97: kłamstwa ! Wszystko na lewo od AKAPu to komunizm !

   +: a...........7, Kondzio11121555
  •  

   @animelover_97:

   ale nie każdy socjal to socjalizm.
   I nikt ci nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe? ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
   Zobaczmy do Wikipedii, która nie opisuje idei wystarczająco jasno, ale nie widzę tutaj sprzeczności z głównym rdzeniem socjalizm, a jedynie element mogący jego (lub inne ideologie polityczne) modyfikować.
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Solidaryzm

   To tak jak z nacjonalizmem, można go wcisnąć zarówno do lewicy jak i prawicy. Zresztą sam podział na lewicę i prawicę jest na dzień dzisiejszy absurdalny i nie spełniający już swojej pierwotnej roli, ale rozumiem, że większość osób identyfikuje lewicę z socjalizmem, zaś prawicę z kapitalizmem. Jest to błędne rozumowanie, ale ok, nie będę tego drążył.
   Albo nie, jednak podążę, bo czy PiS jest prawicą według jakiejkolwiek definicji prawicy? Myślę, że tak. Jeśli prawicę utożsamimy z wcześniejszym ładem społeczno-politycznym, to wówczas faktycznie PiS jest prawicą (zgodnie z definicją, gdzie prawica to wcześniejszy ład społeczno-polityczny, który nie chce zmian i usiłuje się utrzymać, lub, przywrócić swój wcześniejszy stan. Oczywiscie to jest tak naprawdę definicja konserwatyzmu, ale wielu utożsamia prawicę właśnie z konserwatyzmem ). Problem w tym, że wcześniejszy ładem społeczno-polityczny w Polsce był komunizmem ( ͡º ͜ʖ͡º)
   Pewnie stąd cała ta awantura o to czy PiS to prawica czy lewica (W dodatku PiS oficjalnie siebie zdefiniował jako prawicę, ale był to zabieg czysto populistyczny będący odpowiedzią na głosy ludzi, którzy coraz bardziej krytykują lewicę i coraz częściej identyfikują się z prawicą, czym by ona nie była) . Dlatego lepiej olać tą kategorię i po prostu kwalifikować ich jako socjaldemokraci.

   Wiesz, ci co chcą Polski wolnorynkowej uznają PiS za lewicę i będą mieli rację. Ci co chcą Polski socjalistycznej uznają PiS za prawicę i też będą mieli rację. Zaś ci co są fanatykami PiSu uznają ich za reformatorów i jednocześnie za konserwatystów, co brzmi jak oksymoron, ale w sumie i oni będą mieli również rację.

   Tak wiec lepiej się skupić na tym, czy polityka PiSu jest słuszna. Oczywiście rozsądnie byłoby skupiać się na poszczególnych elementach ich polityki, ale nie chce mi się tyle pisać, a tobie pewnie czytać, więc uogólnijmy.
   Zwolennik pisu pewnie przytoczyłby masę argumentów za ich skutecznością, zaś przeciwnik, wiele argumentów przeciwko. I wiesz co? Oboje dopuszczaliby się manipulacji i ignorancji, byle udowodnić własną tezę, więc lepszym sposobem będą wskaźniki gospodarcze i statystyki.
   Polska się jeszcze bardziej zadłuża, spadła nasza ocena na arenie międzynarodowej, spadła wolność gospodarcza i społeczna, wzrosły ceny towarów nieadekwatnie do wzrostu płać. Polacy mają mniej oszczędności niż mieli wcześniej. Z drugiej strony wzrosła nasza niezależność i pozycja w Europie środkowej. Spadły wpływy rosyjskie i niemieckie, ale kosztem USA i Izraela.
   Myślę, że chcieli dobrze, ale to banda amatorów odciętych od rzeczywistości. Nie zrobili wszystkiego źle, ale już po roku się pogubili i to wszystko ich przerosło. Partia bez pomysłu i bez możliwości reformowych. Nie to, żeby poprzednie partie rządzące byłby jakoś specjalnie lepsze (ogólnikowo, bo w poszczególnych kwestiach się różniły), ale pomimo, że narzekamy na polskich polityków, to w porównaniu do polityków Włoskich, czy Ukraińskich to ci prezentują przynajmniej jakiś tam poziom.

   Ok, to jeszcze wrócę to samego początku tego posta, bo trochę niesprawiedliwie z ciebie zadrwiłem, bo masz rację, że i świadczenia socjalne mogą występować w innych nurtach politycznych niż tylko socjalizm.
   Czy są one dobre? No cóż...socjalizm zabija państwa i społeczeństwa, ale nie od dziś wiadomo, że trucizna w małej ilości potrafi leczyć. Wszystko jest lekarstwem i wszystko jest trucizną, zależy tylko od ilości. Może po za rycyną. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   +: a...........7, kefir_z_tesco +2 innych
  •  

   Tak więc nie likwidowałbym całkowicie socjalu, ale ograniczyłbym go do minimum, tam gdzie jest on naprawdę potrzebny. A za kupowanie wyborców socjalem powinno być więzienie.