Manipulacja TVNu odnośnie zmian w ustawie o Policji dot. stosowania podsłuchów.

Manipulacja TVNu odnośnie zmian w ustawie o Policji dot. stosowania podsłuchów.

W rzeczywistości w nowych przepisach nie zmieni się nic oprócz określenia maksymalnej długości stosowania podsłuchu (wcześniej nie było limitu, teraz 18 miesięcy), a także sposobu postępowania z materiałami jeżeli okaże się, że zawierają jedną z tajemnic objętą zakazami dowodowymi z KPK.