•  

    pokaż komentarz

    Należy podkreślić, że podana tam kara grozi wyłącznie za poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza w dokumencie mającym znaczenie prawne. Za samo rozwalenie radiowozu mogli by im najwyżej potrącić z pensji i to tylko za małą cześć tego co popsuli.