Przeglądasz archiwalną wersję znaleziska.

Znalezisko zostało zakopane. Głosowanie na treść nie jest już możliwe.

Pensja polityka uzależniona od zadekretowanego deficytu

@dezerb nczas.home.pl #polityka #slowacja #ue

Na Słowacji nastąpi uzależnienie płac najwyższych urzędników państwowych od wyników ekonomicznych państwa!