•  

  pokaż komentarz

  Katechizm KK: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych.

  Ks. Marek: LGBT to nie moi bliźni.

  xD

  •  

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar:

   Czy faktycznie bliźnim jest „każdy człowiek w stosunku do drugiego”? Biblia mówi:„Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.” Mt 12,46-49 (BT). Pan Jezus zwraca uwagę na tego, „kto pełni wolę Ojca”, a co z tym, który tego nie robi? Biblia mówi: „Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!” Mt 18,15-17 (BT).

   W tamtych czasach niewierzącego czy bałwochwalcę określano mianem poganin, natomiast grzesznika — celnik. Co na ich temat mówi Biblia? „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego — według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami — mówi Pan wszechmogący.” 2 Kor 6,14-18 (BT).

   Czy grzeszący wierzący jest bliźnim? „Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.” 1 Kor 5,10-13 (BT), „Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan; mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakby był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.” 1 Kor 5,1-7 (BT), bo „jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego.” 1 Tm 5,8 (BW). „Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie!” 2 Tes 3,14.15 (BT). Biblijne ostrzeżenie: „Kiedy cię, synu, wabią grzesznicy, nie waż się iść, Synu mój, nie chodź ich drogą, przed ścieżką ich strzeż swojej stopy, gdyż nogi ich pędzą do zbrodni, śpieszno im: krew chcą wytoczyć. Lecz próżno ich sieć zarzucona, na oczach wszelkiego ptactwa. Na własną krew raczej czyhają, czatują na swoje życie, bo taki jest los chciwych zysku: zabiera on własne ich życie.” Prz 1,10.15-19 (BT).

   ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @Okayama: https://wbiblii.pl/szukaj/%C5%81k+10%2C25-37

   Ekspertem nie jestem, ale z tego, i wszystkich komentarzy do tego (np. https://www.niedziela.pl/artykul/67094/nd/Kto-jest-moim-bliznim ) wynika, że każdy.

   Tak czy siak, mamy absolutnie normalną dla wszystkich świętych ksiąg niespójność i wewnętrzne zaprzeczanie sobie.

   Jako niewierzącemu jest mi łatwiej, nie muszę się martwić interpretacjami, sprzecznościami, nakazami. Trzymam się tylko zasady "nie być dupkiem". ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar: nie ma niespójności, jest wszystko jasno wyjaśnione.

  •  

   pokaż komentarz

   @Okayama: Zero sprzeczności
   "31 Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie"
   "18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca"

  •  

   pokaż komentarz

   ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   @Okayama: A bałwany minusujo...

  •  

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar: może dlatego że "ruch LGBT" od dłuższego czasu nie wspiera osób homo- czy transseksualnych tylko robi politykę?

   w ogóle jest taki automat, jak jesteś np. gejem to z góry już musisz mieć określone poglądy społeczno-polityczne (zwane LGBT), to tak samo jakby powiedzieć że jeśli masz prawicowy pogląd to jesteś za ONR, a jeśli lewicowy to za ANTIFA, bezwarunkowo akceptujący każde ich ekscesy...

  •  

   pokaż komentarz

   tylko robi politykę?

   @hiperchimera: Nie wiem, skąd ta awersja do "robienia polityki". Żeby spowodować jakąkolwiek zmianę w prawie, trzeba robić politykę, bo politycy tworzą prawo.

  •  

   pokaż komentarz

   Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.”

   @Okayama: Ta sytuacja u Kosińskiego "Opowieści Biblijne" jest inaczej skomentowana. Ponoć matka z braćmi chcielą Jezusa uwięzić. Uważali, że jest szaleńcem i sprowadzi na nich nieszczęście.

  •  

   pokaż komentarz

   @hiperchimera: to, ruch lbgt ma wyj%@!ne na zycie homo (te cale sprowadzanie imigrantow tylko to potwierdza) a robi tylko polityke. przerabianie symboli katolickich radykalizuje wyznacow tej religii co powoduje z kolei rozróby na marszu (o ile te sebixy tez nie byli zadaniowani) a to jest w 100% na rękę wladzy i teraz mało co sie wspomina o ustawie anty-447 oraz o tym ze pis to odrzucił bo wszyscy sa zajęci tym cyrkiem w białymstoku, dziel i rządź w praktyce.

  •  

   pokaż komentarz

   @Okayama: Jakub udał się do Labana, by uniknąć zemsty ze strony swojego brata czy został tam wysłany przez ojca by się ożenić? Goliata zabił Dawid czy Elhanan? Noe wziął do Arki po parze każdego zwierzęcia czy 7 par czystych i po parze nieczystych? Jerozolimę zdobyło w czasach sędziów plemię Judy czy też plemię Beniamina czy też może została ona niezdobyta aż do czasów króla Dawida? Kto uratował Józefa - Ruben czy Juda - i komu został on sprzedany jako niewolnik - Izmaelitom czy Midianitom?

   W Biblii jest wiele sprzeczności i są one fascynujące oraz ważne, z tego powodu, że pozwalają śledzić ewolucję jej tekstu oraz rozpoznać poszczególne źródła, które złożyły się na tekst biblijny, jaki znamy dziś. Właśnie sprzeczności oraz powtórzenia w Torze tj. pięciu pierwszych księgach Biblii (Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa) umożliwiły w XIX wieku, stwierdzenie, że jest on efektem kompilacji czterech początkowo niezależnych źródeł - jahwistycznego, elohistycznego, kapłańskiego i deuterokanonicznego - a sprzeczności i powtórzenia są efektem tego, że redaktorzy tekstu, nie do końca uzgodnili ze sobą wszystkie przekazy, które połączyli w jeden.

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @tutjeszyn: Jakub walczył z Anioem bo mówi Ozeasz

   3 Pan wiedzie spór z Izraelem2,
   ukarze postępki Jakuba
   i odpłaci za jego uczynki.
   4 Już w łonie matki oszukał on brata3,
   w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem.
   5 Walcząc z Aniołem, zwyciężył,
   płakał i błagał Jego o łaskę -
   spotkał Go4 w Betel i tam z Nim4 rozmawiał. [Oz 12,3-5]

   Jakub jednak po spotkaniu anioła powiedział, że widział Boga - 31 Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie»

   Podobnie Hagar powiedziała

   7 Anioł Pański2 znalazł Hagar na pustyni u źródła przy drodze wiodącej do Szur 8 i zapytał: «Hagar, niewolnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz?» A ona odpowiedziała: «Uciekłam od mojej pani, Saraj». 9 Wtedy Anioł Pański rzekł do niej: «Wróć do twej pani i pokornie poddaj się pod jej władzę». 10 Po czym Anioł Pański oznajmił: «Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć». 11 I mówił: «Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael3, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. 12 A będzie to człowiek dziki jak onager4: będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy - przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców». 13 Hagar nazwała Pana przemawiającego do niej "Tyś Bóg widzialny", bo mówiła: «Wszak tu widziałam Widzącego mnie, a jestem żywa».

   Izraelici mówili, że widzieli Boga gdy spotykali anioły. Św. Jan Damaceński dopowiada

   Sam Bóg jako pierwszy powołał do istnienia swego Jedynego Syna i swoje Słowo, Swój żywy i naturalny obraz, pod względem właściwości bez żadnej różnicy, odbijający Jego wieczność. Uczynił też człowieka na swój obraz i podobieństwo. I widział Adam Boga i słyszał odgłos Jego stóp, gdy ten
   przechadzał się po raju – i ukrył się (Rdz 3, 8); także Jakub widział i walczył
   z Bogiem – oczywistym jest bowiem, że Bóg ukazał się mu jako człowiek
   (Rdz 32, 25-30). Mojżesz z kolei widział [Go] jakby z tyłu (Wj 33, 23); Izajasz
   zaś ujrzał [Go] w postaci ludzkiej, siedzącego na tronie (Iz 6, 1); Daniel widział [Go] jako podobiznę człowieka tak, jakby Syna Człowieczego przybywającego na Dzień Ostateczny (Dn 7, 9-13). Żaden jednak z nich nie widział
   natury Boga, ale jedynie tylko zarys i obraz tego, co miało nastąpić. Dopiero
   bowiem Niewidzialny Syn i Słowo Boga przeznaczony został na to, aby stać
   się prawdziwie człowiekiem, przywdziać naszą naturę i stać się widzialnym
   na ziemi. Ci zaś wszyscy, którzy widzieli zarys, bądź obraz tego, co miało się
   spełnić, oddawali cześć zgodnie z tym, co Apostoł Paweł mówi w liście do
   Hebrajczyków: „W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im
   przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali” ( Hbr 11, 13).

  •  
   smoki

   +2

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar: sodoma i gomora też swoją szansę miały... a potem było to co było ^_^

  •  

   pokaż komentarz

   Nie wiem, skąd ta awersja do "robienia polityki". Żeby spowodować jakąkolwiek zmianę w prawie, trzeba robić politykę, bo politycy tworzą prawo.

   @singollo: No może dlatego mam inne poglądy polityczne?
   LGBT to cwaniacy. Są siłą polityczną ale w obliczu krytyki wszystko odbierają personalnie, tylko po to aby nazwać opozycję homofobami. Nikt ci nie broni krytykować PO, korwina, komunistów, itp, Ale jeśli okażesz sprzeciw politycznej ideologi LGBT, nagle okazuje się że jesteś homofobem i nienawidzisz mniejszości.

  •  

   pokaż komentarz

   @tutjeszyn: kurde źle to interpretujesz!!!111!!! To na pewno nie tak

  •  

   pokaż komentarz

   @pyroxar: Anioł Jahwe w Starym Testamencie jest często utożsamiany z samym Jahwe. Przeczytaj sobie choćby 3 rozdział Księgi Wyjścia.

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @paperipapo: dokładnie, trzeba znać kontekst historyczny i kulturowy, najlepiej czytać w oryginale. Ale po co, szukamy luk w tłumaczeniu bez wiedzy o niczym. Większość ateistów to plaskoziemcy teologii... :/

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @Chedorlaomer: ok, co związku z tym? Nie napisałem:Izraelici mówili, że widzieli Boga gdy spotykali anioły.?

  •  

   pokaż komentarz

   @DisasterMaster: tyle, że Korwin, PO i komuniści chcą wprowadzić zmiany w prawie, które uregulują moje życie. A LGBT chcą zmian, które uregulują ich życie.
   Porównajmy: LGBT wprowadzi związki partnerskie i... w ogóle mnie to nie dotyczy. LGBT będą dziedziczyć po sobie i... nadal mnie to nie dotyczy. LGBT będą adoptować dzieci i... kurde, wciąż mnie to nie dotyczy. W sumie, jeśli ich krytykujesz, to trochę jesteś jak pies ogrodnika. Czy te przepisy będą, czy nie będą - dla Ciebie nic się nie zmienia. Więc jaka jest Twoja motywacja do krytyki?

   PiS wprowadził wolne niedziele i JA muszę zmienić swoje zachowania weekendowe.

  •  

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar Wierzący też powinni się trzymać tej zasady. ¯\(ツ)

  •  

   pokaż komentarz

   @pyroxar: Że Twoje proponowane rozwiązanie pogodzenia obu tych tekstów jest kiepskie, biorąc pod uwagę, że sama Biblia wielokrotnie utożsamia anioła Jahwe z samym Jahwe.

  •  

   pokaż komentarz

   @Okayama: biblia mówi xd.

   źródło: 3353FEC1-A8FD-41DD-9EA0-2BE220DD9092.jpeg

  •  

   pokaż komentarz

   @pyroxar:

   " Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański (hebr. מַלְאַךְ יְהוָה) w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem (hebr. אָנֹכִי אֱלֹהֵי ) ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. "

   Księga Wyjścia 3, 1-6

   Zacytowałem Ci nawet odpowiednio fragment po hebrajsku, byś nie miał wątpliwości ;-)

  •  

   pokaż komentarz

   Opowieści Biblijne

   @zigibombes: ja myślałem że Kosidowski to napisał, ale starym i pewnie się mylę.

  •  

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar: miłować bliźniego to według ciebie co to niby znaczy?

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @Morefun33, wiesz, że bredzisz? Wolna wola to możliwości decydowania, źle jak robisz ale to masz karę. Jak kradniesz to biorą ciebie do więzienia, jak używasz Windows to nie masz prywatności i wyświetlają ci reklamy. Proste, za głupotę się płaci.

  •  

   pokaż komentarz

   @pyroxar: a jeśli zrobie źle, będę złym człowiekiem i nie pójdę do wiezienia to po śmierci mnie ukarzą i wsadza do piekła gdzie diabeł już mną się zajmie?

  •  

   pokaż komentarz

   @pyroxar: pomysl żeby analizowa jakies bajki które w każdej jednej rzeczy w której starała się tłumaczyć zjawiska naturalne (np. powstanie wszechświata, powstanie człowieka) okazała się bełkotem i kłamstwem i miec jakaś nieuzasadnioną nadzieję ze w innych kwestiach mówi prawdę nie świadczy dobrze o twoich możliwościach poznawczych.

  •  

   pokaż komentarz

   @pyroxar: pomysl żeby analizować jakies bajki które w każdej jednej rzeczy w której starała się tłumaczyć zjawiska naturalne (np. powstanie wszechświata, powstanie człowieka) okazała się bełkotem i kłamstwem i miec jakaś nieuzasadnioną nadzieję ze w innych kwestiach mówi prawdę nie świadczy dobrze o twoich możliwościach poznawczych.

  •  

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar: Bóg też zniszczył Sodomę i Gomorę z powodu zepsucia moralnego i szerzącej się pederastii, więc ksiądz ma prawo czuć obrzydzenie do ludzi, do których sam Bóg czuł obrzydzenie.

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @Morefun33: jeśli używasz Windows to sam na siebie ściągasz karę, widnows cię szpieguje, nie zapewnia bezpieczeństwa ani prywatności i ma zaimplementowane funkcje które cię kontrolują np DRM. Robisz głupio to masz tego skutki.

  •  

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar: Gdyby Twój bliźni permanentnie się samookaleczał. Starałbyś się w ramach miłości do bliźniego:
   - przerwać ten proceder,
   - zostawiłbyś go samego sobie,
   - sam zacząłbyś się okaleczać.

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @dqdq1: w Bibli masz dwa opisy powstania świata, które są polemikami z poganami (a przynajmniej jeden), biblią kiedyś tłumaczono świat, ale sama Biblia nigdy na to stanowisko się nie pchała.

  •  

   pokaż komentarz

   @pyroxar: twórcy Biblii a później katolicy mieli jakaś dziwaczna manię wypowiadania się na tematy o których nie maja pojęcia. Święte oficjum, indeksy ksiąg zakazanych, roszczenie sobie prawa do wypowiadania się o nauce i pouczanie kogoś za pomocą cytatów z książki w której ludzie chodzą po wodzie xD

  •  

   pokaż komentarz

   @kosmk: 1. Odpowiadając na Twoje pytanie - jeśli byłby to kompletnie obcy człowiek, pewnie zapytałbym czy wie co robi, i zostawił w spokoju. Jeśli ktoś mi bliski, to pewnie bym porozmawiał, na tyle na ile można, i jeśli nie dałoby rezultatu odpuścił. Miałem w rodzinie osobę, która się cięła - nachalne wtrącanie się innych tylko pogłębiało problem.

   2. Druga sprawa - porównywanie bycia gejem, czy lesbijką, do samookaleczenia się jest niepoważne. Dwóch kolesi śpiąc ze sobą nie robią sobie żadnej krzywdy, a już na pewno nie permanentnej.

  •  

   pokaż komentarz

   @Okayama: No prosze, jednak biblia to taki sam syf jak koran.

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @dqdq1:

   źródło: FB_IMG_1558312054973.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @Ereg:

   źródło: FB_IMG_1559835801525.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @dqdq1:

   źródło: FB_IMG_1558314042008.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @dqdq1: nauka nie była podporządkowana religi, akurat tego obrazka teraz nie znajdę.

   źródło: FB_IMG_1558312634191.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   Szanowny @dqdq1: proszę bardzo.

   źródło: FB_IMG_1558427902923.jpg

  •  

   pokaż komentarz

   @singollo: jestem przeciwny bo mogę być przeciwny. Tworzenie politycznej ideologi której z reguły nie można krytykować podwórza fundamentalne zasady demokracji. Brzydzę się cenzura dlatego jestem w stanie głosować przeciwko niej nawet jeśli zgadzam się z ich postulatami. Chce żyć w społeczeństwie gdzie możemy dyskutować i głosować na każdy temat podejmując decyzję na podstawie merytoryki a nie emocji.

   Takie zmiany dotyczą mnie gdyż żyjemy w społeczeństwie. LGBT nie postulują tylko nad zmianami które dotyczą ich, ale też innych. Jestem absolutnie przeciw zaśmiecaniu języka nowymi zaimkami. Jestem przeciw zmuszaniu ludzi do używania zaimkow. Jestem przeciw zmuszania ludzi do zawierania umów z osobami LGBT(np pieczenie ciasta). Jestem przeciw zmuszaniu pracodawców do zatrudniania osób LGBT pod grozba oskarżenia o dyskryminacje. Jestem przeciw wszelkim parytetom. Nie chcę aby homoseksualiści mogli adoptować dzieci, chyba że samo dziecko tak sobie życzy. Jestem przeciwny związkom partnerskim tak samo jak jestem przeciwny instytucji małżeństwa państwowego. Małżeństwo to powinna być sprawa religijna, a ludzie powinni mieć możliwość przekazywania spadku, odwiedzania w szpitalu, itp każdego kto na to wyrazi zgodę. Nie zależnie w jakiej konfiguracji, prawo powinno mieć gdzieś twoja płeć.

   Dodatkowo nie lubię LGBT jak i resztę social-demokratow za powodowanie napięć w społeczeństwie i pogłębianie różnic. Ludzie powinni dążyć do tego aby każdy staral się współgrać z społeczeństwem zamiast szukać różnic i powodów do "wyrównywania" aka lepszego traktowania i przywilejów.

  •  

   pokaż komentarz

   @hiperchimera o, a jaka to polityka? Jest może jakiś przewodniczący LGBT?

  •  

   pokaż komentarz

   który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą

   @Okayama: Wypisz wymaluj biskupi i księża katoliccy w Polsce ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @GaiusBaltar: żałosna ta twoja znajomość prawa.
   Dam ci podpowiedzi:
   Mateusza 22:39
   Księga Kapłańska 19:18
   Księga Kapłańska 18:22

  •  

   pokaż komentarz

   @singollo

   tyle, że Korwin, PO i komuniści chcą wprowadzić zmiany w prawie, które uregulują moje życie. A LGBT chcą zmian, które uregulują ich życie
   Jak zwykle lewak musi kłamać.

   Przecież lewactwo wprowadza swoje zmiany w publicznych ośrodkach, które dotyczą wszystkich!

   Porównajmy: LGBT wprowadzi związki partnerskie i... w ogóle mnie to nie dotyczy.
   Nie chce wprowadzić związków partnerskich, a umożliwić zawarcie małżeństwa cywilnego. A to dotyczy już każdego, bo każdy łoży na państwo.

   LGBT będą dziedziczyć po sobie i...
   Żeby dziedziczyć, chcą móc zawierać małżeństwa cywilne - j.w.

   LGBT będą adoptować dzieci i... kurde, wciąż mnie to nie dotyczy.
   Dotyczy każdego, gdyż adopcje są państwowe. Nie ma czegoś takiego jak adopcja cywilnoprawna - j.w.

   Mieszanie w to Korwina pokazuje jak bardzo jesteś ignorantem i nie masz pojęcia o tematach, w których zabierasz głos, gdyż Korwin chce zmian prawnych, aby homosie mogły uregulować swoją sytuację prawną.

  •  

   pokaż komentarz

   @Wyrelworelowany: rozumiem że jak nie ma prezesa to nie ma polityki ¯\_(ツ)_/¯

  •  

   pokaż komentarz

   @singollo: Bo nie wszyscy będą siedzieli potulnie jak baranki, kiedy będą im upychać w gardła aborcję na żądanie i prawo adopcji dla par jednopłciowych i osób transeksualnych.

  •  

   pokaż komentarz

   jeśli okażesz sprzeciw politycznej ideologi LGBT, nagle okazuje się że jesteś homofobem i nienawidzisz mniejszości.

   @DisasterMaster: Ciekawe od kogo podłapali taką taktykę( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @pyroxar: nie pytałem o Windows. Dlaczego jako taki znawca chrześcijaństwa nie odpowiesz na moje pytanie? Jesteś księdzem?

  •  

   pokaż komentarz

   @Morefun33: Mistrzowie Interpretacji Pisma Świętego ix de w akcji. Że też św. Tomasz z Akwinu na to nie wpadł, głupol.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie chce wprowadzić związków partnerskich, a umożliwić zawarcie małżeństwa cywilnego. A to dotyczy już każdego, bo każdy łoży na państwo.

   @Volki: możesz mi dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób to mnie dotyczy? Państwo reguluje też uprawnienia operatora wózków widłowych. Masz jakąś konkretną opinię na ten temat? Zgadzasz się z przepisami w tej kwestii? Zwróć uwagę, że operator wózka widłowego może mieć większy wpływ na Twoje życie niż ślub cywilny dwóch lesbijek.

   Jestem przeciwny związkom partnerskim tak samo jak jestem przeciwny instytucji małżeństwa państwowego. Małżeństwo to powinna być sprawa religijna

   @Volki: No i jak, pikietujesz urzędy stanu cywilnego?

  •  

   pokaż komentarz

   @singollo

   możesz mi dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób to mnie dotyczy? Państwo reguluje też uprawnienia operatora wózków widłowych. Masz jakąś konkretną opinię na ten temat? Zgadzasz się z przepisami w tej kwestii? Zwróć uwagę, że operator wózka widłowego może mieć większy wpływ na Twoje życie niż ślub cywilny dwóch lesbijek.
   Dotyczy każdego. Wyjaśniłem to bardzo w sposób zrozumiały. Małżeństwo cywilne angażuje państwo, na które każdy łoży. Łatwiej się nie da wytłumaczyć jak to dotyczy wszystkich. ¯\(ツ)

   Nie odniosę się do wózka widłowego, bo to pokazuje, że ty nie rozumiesz w ogóle tematu. Usłyszysz coś o państwie i dajesz przykład z palca wyssany.

   >No i jak, pikietujesz urzędy stanu cywilnego?
   Ale weź nie przyklejaj mojego nicku do cudzych wypowiedzi.

  •  

   pokaż komentarz

   @hiperchimera nie koniecznie, ale zachęcam również do refleksji nt. sedna LGBT, to nawet nie jest ruch społeczny.

  •  

   pokaż komentarz

   @Volki: każdy przepis - i ten dotyczący wózków widłowych, i ten dotyczący małżeństwa - angażuje państwo. Wśród tych przepisów są takie, które regulują Twoje osobiste życie, jak i takie, które z Twoim życiem nie mają nic wspólnego. Małżeństwa, dziedziczenie i struktura rodzin osób ci obcych nie mają wpływu na Twoje życie - a z pewnością mniejsze niż przepisy o wózkach widłowych. Czemu więc masz taką silną opinię ("nie pozwalam!") na tematy, które cię nie dotyczą, a zupełnie ignorujesz sprawy, które mogą decydować o Twoim życiu lub śmierci?

  •  

   pokaż komentarz

   @singollo

   Wśród tych przepisów są takie, które regulują Twoje osobiste życie, jak i takie, które z Twoim życiem nie mają nic wspólnego.
   Skoro nie możesz pojąć, że wszystko, co robi państwo dotyczy również ciebie - bo płacisz podatki, które idą na działalność (np. małżeństwo cywilne) tego państwa, to dalsza dyskusja jest bezcelowa.

  •  

   pokaż komentarz

   @Thon: Tu akurat wyrwano wypowiedź z kontekstu. Babka powiedziała, że ksiądz jest potencjalnym pedofilem, więc on odpalił, idąc jej tokiem rozumowania, że jako kobieta jest potencjalną prostytutką.

  •  

   pokaż komentarz

   @Thon: A ilu jest księży siejących "miłością" anonimowo? Ci to się podpisują nazwiskiem, ale większość ma wdrukowane, że księdzu nie wypada, lub boi się konsekwencji lub zdystansowania części parafian. W necie mogą sobie poużywać i spuścić ciśnienie narosłe w realu. Ciekawe ilu na wykopie leczy frustracje?

  •  

   pokaż komentarz

   @Thon: Zgłoś to lepiej do usunięcia bo niewinnemu klamstwami opinię psujesz.

  •  

   pokaż komentarz

   @Thon: Kiepska manipulacja, bo ucięty jest początek wypowiedzi o prostytutkach - możesz podać link do tej wypowiedzi w oryginale? Poproszę.
   Dla niewtajemniczonych: klecha powiedział, że skoro wymaga się od wszystkich księży żeby się wstydzili za pedofilie niektórych, to równie dobrze każda kobieta może się wstydzić za prostytutki.

  •  

   pokaż komentarz

   @Thon: Ten fragment o płaczu, to jak w "Przygodach Dobrego Wojaka Szwejka" większość gróźb porucznika Duba. To niejedyne podobieństwo, bo Dub też był idiotą.

  •  

   pokaż komentarz

   @KazPL: Ale musiał to mówić? Pokazał tylko że są na tym samym poziomie XD

  •  

   pokaż komentarz

   @Francisco_dAnconia: No to jej pojechał XD Pokazał kto mądrzejszy i rozsądniejszy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @Thon: W sumie to też dość typowe: potępianie prostytutek z jednoczesnym brakiem potępiania klientów prostytutek, alfonsów i wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania zjawiska prostytucji.
   Ten ksionc Marek jest zbyt tępy, żeby pojąć, że nie byłoby prostytutek, gdyby nie było mężczyzn chętnych do korzystania z usług prostytutek. Bo tak działa prawo popytu i podaży. No chyba że on sobie z tego doskonale zdaje sprawę, tylko nie widzi nic złego w tym, że część mężczyzn chce korzystać i korzysta z usług prostytutek, bo "facet to facet, ma swoje potrzeby i chce je zaspokajać, a kobieta ma się wstydzić własnej seksualności i potrzeb seksualnych". Tylko jeśli tak, to dlaczego on w ogóle jest księdzem, który ślubował celibat? Może minął się z powołaniem...

   Smutne, że tylu księży zajmuje się wskazywaniem wroga i wzywaniem wiernych do walki z tym wrogiem, zamiast głoszeniem dobrej nowiny i wzywaniem do przebaczenia, pojednania, spokoju, zgody, miłowania i bycia łagodnymi. Sporo narracji przypominającej fragmenty Księgi Wyjścia, Księgi Liczb, Księgi Kapłańskiej, Księgi Powtórzonego Prawa, Księgi Jozuego i Księgi Ezechiela, a mało narracji przypominającej Ewangelię i listy św. Pawła (do Rzymian, Koryntian, Galatów, Tymoteusza itd.).

   Tym bardziej że we wpisach i wypowiedziach tego Marka nie ma żadnych prób zrozumienia ludzi myślących inaczej ani pojęcia ich sposobu myślenia. Jest tylko stygmatyzowanie, osądzanie, mieszanie z błotem i nazywanie wrogami. Sama maksymalnie konfrontacyjna retoryka. Zero szacunku i empatii. Czy naprawdę większa religijność idzie w parze z mniejszą empatią?

 •  

  pokaż komentarz

  Jezus byłby mu wdzięczny, piękne głosi religię miłości i szariatu. (。◕‿‿◕。)

 •  

  pokaż komentarz

  Trzeba kupić i nakleić" - napisał na Twitterze ks. Tomasz Brussy, gdy "Gazeta Polska" ogłosiła, że będzie dystrybuować homofobiczne wlepki. Duchowny dodał: "stop homopropagandzie". Według niego "należy potępiać czyny, które są grzechem".

  Ksiądz zgodził się też z tezą, że LGBT to nie osoby a "ideologia, ruch bardzo konkretnych, antyludzkich postaw i postulatów". Podobnych wpisów na jego profilu na Twitterze znajduje się dużo więcej.

  https://kobieta.onet.pl/ksiadz-zacheca-do-rozklejania-wlepek-gazety-polskiej-uderza-w-osoby-lgbt/rb2yrdl

  źródło: polityczek.pl

  •  

   pokaż komentarz

   @galicjanin: Na razie to raczej drugi Bortkiewicz, drugi Małkowski albo drugi Dunin-Borkowski. Bo Międlar został suspendowany i nie pełni posługi kapłańskiej, a Brussy sprawuje funkcje i nie nałożono na niego suspensy.

  •  

   pokaż komentarz

   @Thon: Szkoda, że dla tylu księży (i innych mocno religijnych ludzi) najważniejsza jest walka akurat z grzechami związanymi z seksem, zamiast z grzechami takimi jak wywyższanie się, złe traktowanie innych, pycha, zazdrość, niewłaściwa pogoń za zaszczytami i bogactwem.
   Przy czym, tacy żarliwcy walczący z grzechami seksualnymi niestety najczęściej prezentują stanowisko:
   "Nie możesz tego robić, bo moja religia ci nie pozwala"
   zamiast
   "Nie mogę tego robić, bo moja religia mi nie pozwala".
   A to ogromna różnica.

   Cóż, seks to odwieczny problem Kościoła. Dość szybko chrześcijaństwo z religii miłości stało się religią czystości. W ogóle to samo odnoszenie słowa "czystość" do braku seksu też świadczy o antyseksualnym nastawieniu Kościoła, bo jasno i jednoznacznie stwierdza, że skoro brak seksu oznacza czystość, to seks oznacza brud, i że seks jest czymś brudnym, nieczystym i złym, czego należy się wystrzegać i unikać.

 •  

  pokaż komentarz

  Dwóch mężczyzn może się kochać i nie ma w tym nic złego.

  źródło: thumbor.forbes.com

1 2 3 4 5 6 7 ... 10 11 następna