•  

    pokaż komentarz

    Szkoda że nie wspomnieli w artykule że zdecydowana większość osób chorujących na odrę w Polsce to obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju. Na Ukrainie od dawna jest epidemia odry i to jest główny powód tego,że zachorowalność bardzo wzrosła. Właściwe organy państwa nie informują rzetelnie Polaków jaki jest stan faktyczny,nikt nie kontroluje pod tym kątem Ukraińców, którzy wyjeżdżają do Naszego kraju i zarażają innych.