Emisja koronaobligacji wzmocni euro i nie zagrozi dolarowi

Emisja koronaobligacji wzmocni euro i nie zagrozi dolarowi

@Tom_Ja obserwatorfinansowy.pl #europa #ekonomia #ciekawostki #swiat #gospodarka #finanse

Eurokraci cieszą się, że fundusz NextGenerationEU stworzy fundamenty głębokiego i płynnego rynku obligacji w euro. Jednak nawet po zakończeniu emisji pod NGEU całkowity wolumen długu UE wyniesie 1 bln dolarów, czyli zaledwie 1/20 rynku amerykańskich Treasuries.

  •  

    pokaż komentarz

    Już wyjaśniam: eurokraci zadłużają całą Unię Europejską (a więc Ciebie i Twoją rodzinę), aby Twoimi pieniędzmi dalej Cię indoktrynować (po części gospodarczo np. wprowadzając regulacje zmniejszające konkurencyjność europejskiego rynku kompensowaną dotacjami i subsydiami).