RPO do ministra edukacji: trzeba zająć się rzeczywistymi problemami szkoły

RPO do ministra edukacji: trzeba zająć się rzeczywistymi problemami szkoły

Prof. Marcin Wiącek napisał list do ministra edukacji Przemysława Czarnka, wskazując na zaniedbania jego obowiązków. W szkołach dramatycznie brakuje nauczycieli. Braki są na tyle znaczące, że Marcin Wiącek uznał to za zagrożenie jednego z podstawowych praw człowieka, jakim jest prawo do nauki.