Migranci idą wzdłuż zasieków na granicy Białorusi z Polską

by Straż Graniczna