lewicowa teoria i praktyka;)

lewicowa teoria i praktyka;)

a po co komentarz?