Czy Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania dyskryminuje mężczyzn?

Czy Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania dyskryminuje mężczyzn?

Pora sprawdzić, czy Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania nie dyskryminuje mężczyzn. #DobryTata #Pelnomocnik #KilkaPytan #InformacjaPubliczna #Dyskryminacja