Moderacja treści przy udziale rządu to polityczna cenzura

Moderacja treści przy udziale rządu to polityczna cenzura

@Poludnik20 cyberdefence24.pl #polska #europa #swiat

Zaangażowanie rządu w moderację treści w mediach społecznościowych stwarza poważne zagrożenie dla praw człowieka, które nabiera na znaczeniu tym bardziej, jeśli w egzekwowanie standardów związanych z usuwaniem nielegalnych treści zaangażowane są organy ścigania.