PGNiG Obrót Detaliczny z największą umową sprzedaży LNG

PGNiG Obrót Detaliczny z największą umową sprzedaży LNG

PGNiG Obrót Detaliczny podpisało największą w historii umowę sprzedaży paliwa LNG na cele transportowe z Grupą Zakupową Bisek. Na mocy wieloletniego kontraktu spółka, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, zapewni 30 000 ton skroplonego gazu ziemnego.