Windows Server pozwala ominąć uwierzytelnianie i przejąć kontrolę nad...

Windows Server pozwala ominąć uwierzytelnianie i przejąć kontrolę nad...

Wada projektowa w implementacji protokołu MS-EFSR umożliwia przejęcie kontrolerów domeny Active Directory bez uwierzyte…