Karmelitanki, które wyrywają kobiety transseksualne ze szponów prostytucji

Karmelitanki, które wyrywają kobiety transseksualne ze szponów prostytucji

„Kondominium Socjalne Strzeżone dla Kobiet Transseksualnych” to kompleks 12 kawalerek. Zapewnia schronienie osobom transseksualnym między 40. a 70. rokiem życia, znajdującym się w skrajnej sytuacji bytowej. Zarządza nim Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Bosych.