•  

  Małe podsumowanie "afery biedronkowej". Biedronka odpisała dzisiaj dosyć szablonowo:

  W imieniu firmy Jeronimo Martins Polska S.A. pragniemy podziękować za kontakt z Biurem Obsługi Klienta sieci sklepów Biedronka.
  Zapewniamy, że każdy sygnał ze strony naszych Klientów W odpowiedzi na zgłoszenie informujemy, iż niezwłocznie po jego otrzymaniu przekazaliśmy je do osoby sprawującej nadzór nad naszymi sklepami w Gdańsku celem podjęcia natychmiastowych działań.


  Auchan (Warszawa Okęcie) na moje zgłoszenie niestety nie odpowiedział do dnia dzisiejszego.

  Najciekawsza moim zdaniem jest odpowiedź z Lidla na pytanie o to jak wygląda bezpieczeństwo w ich sklepach:

  firma Lidl spełnia wszelkie wymogi w zakresie szkoleń personelu zarówno w kwestii szkoleń BHP, pierwszej pomocy, jak i ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia organizowane są przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje. Tematykę bezpieczeństwa pożarowego wykładają doświadczeni Inspektorzy Ochrony Przeciwpożarowej dochowując szczególnej staranności w omawianych tematach. Nie tylko Manager Sklepu, ale każdy pracownik sklepu jest informowany o zasadach ewakuacji oraz ochrony ppoż., a zagadnienia te są cyklicznie przypominane. Zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych, dostępu do drzwi ewakuacyjnych oraz podręcznego sprzętu ppoż. jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracownika. Nasi pracownicy są świadomi zagrożeń i konsekwencji wynikających z ich nie przestrzegania. Nie tylko tych pod względem prawnym, ale również w zakresie zdrowia i życia klientów oraz samych siebie. Ponadto kwestie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego każdorazowo uwzględnione są na etapie projektowania budynków, w taki sposób, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia pożarowego lub popełnienia przez pracownika błędu czy złamania zasad ppoż. Popełnianie błędów jest rzeczą ludzką również wśród naszych pracowników. W takich sytuacjach interweniuje Manager Sklepu wyjaśniając, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego i dochowanie staranności w tym zakresie. Dodatkowo wszystkie budynki Lidl są cyklicznie i wnikliwie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa przez Dział Zarządzania BHP, kontrola ta zawiera blok tematyczny poświęcony między innymi ochronie przeciwpożarowej. Można zatem stwierdzić, że sklepy Lidl w omawianym zakresie spełniają wszelkie wymogi prawa polskiego i wewnętrzne procedury Lidl

  Wnioski niech każdy wyciągnie sam ;)

  #aferabiedronkowa #biedronka #auchan #lidl #bezpieczenstwo #polska