•  

  Końcówka mojej kampanii na obecnym patchu(Poland 1.27) #eu4 #paradox #grystrategiczne

  Monarchia absolutna, która została proklamowana przez członków dynastii Wettinów w 1620 roku, nie cieszyła się poparciem większości społeczeństwa. Brutalnie stłumione rokosze szlachty, bunty chłopskie oraz spiski środowisk kościelnych były ciągle żywe w świadomości mieszkańców Rzeczpospolitej. Sto lat później, podczas wyniszczającej wojny ze Świętym Cesarstwem Rzymskim, nadarzyła się okazja do zemsty na znienawidzonej i niepolskiej dynastii. Wybuchła rewolucja(później nazwaną "Wielką Rewolucją Polską (1718-1721)"), która zmusiła króla do podpisania zawieszenia broni z księstwami niemieckimi, w celu stłamszenia rewolucji. Niestety, przytłaczające siły rewolucjonistów(finansowanych w tajemnicy przez wpływowe mieszczaństwo) zdobywały miasto za miastem, zasilając swoje szeregi kolejnymi masami wściekłego ludu. Warszawa, klejnot wschodu, została zdobyta 3 maja 1721. Rodzina królewska została wymordowana, a pałac królewski w Warszawie spalony.

  Mieszczaństwo szybko znalazło zastępstwo na stanowisko przywódcy Rzeczypospolitej. Proklamowano Republikę Federalną, nadającą równe prawa i obowiązki wszystkim obywatelom, rozprawiono się z już i tak wcześniej osłabioną szlachtą i duchowieństwem. Na czele nowej, federalnej Rzeczypospolitej stać miał prezydent, będący ucieleśnieniem myśli rewolucyjnej, która miała być wkrótce zaniesiona do wszystkich państw ościennych. Pierwszy prezydent nowej republiki nie pożył jednak długo, umarł nagle we śnie, z nieznanych przyczyn. Nowym prezydentem został młody i charyzmatyczny mieszczanin nazwiskiem Wiśniowiecki. Zmodernizował on armię, flotę oraz administrację. Podniósł państwo z ruin po latach wojen i rewolucji. Jednocześnie z każdym rokiem poszerzał on swoje kompetencje, przy poparciu środowisk absolutystów, którzy propagowali powrót do systemu absolutystycznego, który został tylko wypaczony przez Saską dynastię Wettinów. Po 15 latach Prezydent Wiśniowiecki dopiął swego, proklamował powstanie Cesarstwa, a sam siebie ogłosił Cesarzem wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej. Zachowano większość wolności obywatelskich i przeprowadzono swoistą unię pomiędzy znienawidzonym systemem absolutystycznym, a nie tak dawno wprowadzonym systemem republikańskim.

  Cesarz, w jednym z pierwszych dekretów po objęciu tronu, ogłosił rewolucyjną ideę "Parcia na Wschód". Miała ona na celu poradzenie sobie z coraz to zwiększającą się populacją miast oraz poszerzenie granic rewolucji(jak i państwa) za pomocą kolonizacji ziem znajdujących się w "posiadaniu" ludów koczowniczych na dalekiej Azji. W tym samym dekrecie Cesarz zapowiedział Ostateczne Rozwiązanie w kwestii Imperium Osmańskiego, które od wieków niepokoiło Rzeczpospolitą groźbą ataku, jak i zapewniało wsparcie ludom stepu, które miały być wkrótce włączone w granice Cesarstwa. W zaledwie kilka lat udało się całkowicie usunąć zagrożenie tureckie z Europy, zmuszając elity Osmańskie do ewakuacji na posiadane przez nich kolonie w Azji Południowo-Wschodnie.

  Pod koniec XVIII wieku Cesarstwo osiągnęło wspólną granicę z Imperium Ming, które od lat z niepokojem przyglądało się rosnącej potędze Cesarstwa.

  Kto wyjdzie z tego starcia zwycięsko?
  Przekonamy się o tym zapewne w #victoria2