Coraz mniej chętnych do kapłaństwa, ale trudniej dostać się do seminarium

Coraz mniej chętnych do kapłaństwa, ale trudniej dostać się do seminarium

Spada liczba chętnych do kapłaństwa. Kryzys powołań dotarł do diecezji tarnowskiej, uznawanej za jedną z najbardziej pobożnych w kraju. Pierwszy rok rozpocznie tam 16 kandydatów, tak mało chętnych nie było tam nigdy.