:(){ :|:& };:

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika przepelnieniebuforu

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.