Przeszkadza Ci #polityka na Wykopie?
Zarejestruj konto i sam decyduj jakie tematy chcesz wyświetlać!
 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (80)

  Ukraina
  Pierwszy premier Ukrainy, a obecnie pierwszy wiceprzewodniczący ukraińskiej delegacji do Trójstronnej Grupy Kontaktowej (TCG) Witold Fokin, proponuje utworzenie wolnej strefy ekonomicznej w Donbasie. W ramach projektu opracowywane jest rozporządzenie o korzystaniu z ziemi na tych terenach, które przewiduje sprzedaż i dziedziczenie ziemi. To znaczy, że rząd nie traci kontroli nad użytkowaniem tej ziemi, ziemia nie traci swojej państwowości, ale zostaje oddana w ręce osoby, która ma nawet prawo ją odziedziczyć - powiedział Fokin. Jego zdaniem taki mechanizm gospodarowania gruntami w Donbasie gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji. W przeciwnym razie żaden inwestor na świecie nie zainwestuje w zrujnowany region, ponieważ nie ma do tego motywacji.
  Źródło

  Prezydent Zełenski w przemówieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji 75. rocznicy powstania ONZ: "75 lat temu powstanie ONZ związane było z myślą - ludzkość powinna była nauczyć się tragicznej lekcji drugiej wojny światowej. Ale okupacja Krymu i militarna agresja rosyjska w Donbasie dowodzą, że nie wyciągnięto wniosków z tej lekcji. Przypominam, że to nie tylko wojna na Ukrainie. To wojna w Europie. I nie jest to tylko naruszenie suwerenności niepodległego państwa, to próba powrotu do podziału stref wpływów na świecie."
  Źródło

  Białoruś
  Niestety wciąż nie ma zielonego światła dla unijnych sankcji w sprawie Białorusi. Cypr nadal blokuje sankcje. Co ciekawe wydaje się, że Szwecja i Finlandia są na razie przeciwne sankcjom wobec samego Łukaszenki. Wygląda na to, że Szwecja, który będzie przewodniczyła OBWE w przyszłym roku, nadal chce z nim komunikacji dyplomatycznej.
  Źródło

  Prezydenci Litwy, Polski i Rumunii zwrócą się do przywódców Unii Europejskiej na szczycie pod koniec tego tygodnia o zaoferowanie pakietu wsparcia dla Białorusi na wypadek demokratycznych wyborów. Proponowany pakiet obejmowałby korzystne warunki handlowe z UE, ruch bezwizowy i wsparcie w negocjacjach dotyczących wejścia Białorusi do Światowej Organizacji Handlu.
  Źródło

  Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni atomowej w Ostrowcu zaplanowano na I kwartał 2021 r., a drugiego - na 2022 r. - powiedział szef Ministerstwa Energii Białorusi.
  Źródło

  Dziś rozpoczął się drugi etap ćwiczeń „Bractwo Słowiańskie - 2020”. Znacznie zwiększono skalę drugiego etapu ćwiczenia. Musi ono wykazać zdolność i gotowość do odparcia agresji na Państwo Związkowe. Strony chcą także podnieść poziom interakcji i wyszkolenia polowego jednostek Sił Zbrojnych Białorusi i Rosji. W drugim etapie ćwiczeń bierze udział około 6000 żołnierzy, w tym 1000 rosyjskich. Liczba głównych systemów uzbrojenia wyniesie ponad 500 jednostek sprzętu wojskowego, w tym około 90 czołgów, 350 bojowych wozów opancerzonych, ponad 130 dział, wiele systemów rakietowych i moździerzy.
  Źródło

  Litwa
  Komisja Spraw Europejskich (ERBN) i Spraw Zagranicznych (URK) Sejmu nakreśliła wytyczne dla dzisiejszej polityki europejskiej na Litwie, które podkreślają znaczenie jedności Unii Europejskiej i opowiadają się za sprawniejszym działaniem w ramach traktatów UE. "Chcemy bardziej spójnej i wydajniejszej Unii Europejskiej".
  Źródło

  4 mln tabletek z jodkiem potasu zostały przekazane gminom w promieniu 100 km od elektrowni atomowej w Ostrowcu, w celu ochrony ludzi przed możliwym wypadkiem - poinformowało litewskie Ministerstwo Zdrowia.
  Źródło

  Łotwa
  W przyszłym roku ponad 2% produktu krajowego brutto zostanie zainwestowane w dziedzinie obronności, poinformował Minister Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Juris Pūce.
  Źródło

  Łotwa przedstawiła swoją kandydaturę w wyborach Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2025 r.
  Źródło

  Estonia
  Wobec rozpoczętych wczoraj rosyjskich ćwiczeń Kaukaz 2020, także w państwach bałtyckich rozpoczęto ćwiczenia. I tak wczoraj w przestrzeni powietrznej Estonii, Łotwy i Litwy rozpoczęły się dwudniowe ćwiczenia sił powietrznych NATO Ramstein Alloy. Głównym celem jest przećwiczenie sojuszniczej ochrony bałtyckiej przestrzeni powietrznej. Oprócz myśliwców niemieckich i włoskich rozlokowanych w bazach powietrznych Amari i Siauliai w ramach misji Baltic Air Policing, w ćwiczeniach uczestniczy także personel sił powietrznych Finlandii, Szwecji, Norwegii, Polski, Holandii i Portugalii.
  Źródło

  Estonia chce zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 23-38 procent do 2035 roku, jak stwierdzono w pierwotnej wersji nowego planu rozwoju transportu i mobilności kraju na lata 2021-2035. Końcowe zużycie energii przez transport nie wzrosłoby, a udział w nim energii odnawialnej wyniósłby co najmniej 22,7 proc.Plan rozwoju ma na celu zwiększenie odsetka osób dojeżdżających do pracy środkami transportu publicznego, rowerem lub pieszo z 38 procent do 45-55 procent w Estonii. Drugim celem planu rozwoju jest zwiększenie prędkości na kolei.W planie rozwoju wyznaczono również cel, jakim jest uczynienie sektora transportu morskiego bardziej konkurencyjnym i bardziej ekologicznym oraz połączenie go z inną infrastrukturą. Cele w transporcie morskim obejmują sprowadzenie 50 statków pod estońską banderę.
  Źródło

  Polecam:

  Rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak ogłosił 7 września, że Rosja i Białoruś negocjują warunki przeniesienia eksportu białoruskich produktów naftowych z litewskiego portu w Kłajpedzie do rosyjskich terminali przeładunkowych na Bałtyku, przy czym porozumienie spodziewane jest w najbliższych tygodniach. Dodał, że potencjalny wolumen kierowanego paliwa może sięgać nawet 3–4 mln ton rocznie. Artykuł Mateusza Kubiaka dla Fundacji Jamestown.
  Czy Rosja przejmie przeładunek białoruskich produktów naftowych?

  Władimir Pastuchow, rosyjski socjolog i politolog, na co dzień pracujący w londyńskim University College napisał na łamach Nowej Gaziety, tolerowanego przez władze niezależnego periodyku, artykuł poświęcony białoruskiej rewolucji, a raczej źródłom jej klęski. Co więcej wydarzenia jakie obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach na Białorusi są zwiastunem, w skali świata, nowej epoki, bardziej przypominającej wiek XIX określany przez historyków mianem epoki rewolucji, nieraz niesłychanie krwawych, niźli wiek XX, kiedy wystąpienia społeczeństw najczęściej doprowadzały do bezkrwawego obalenia tyrańskich rządów. Rewolucyjna fala zdominuje XXI wiek. Dojdzie do Rosji i wkroczy na Białoruś. Nie będą to zmiany pokojowe

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (79)

  Ukraina
  Już dwudziesty dzień trwa podziemny protest górników w Krzywym Rogu. Pod ziemią przebywa 149 górników, z kopalń "Żółtniew","Batkiwszczyna","Tarniwska"," Gwardyjska". Premier Denis Szmyhal polecił szefowi Obwodowej Administracji Państwowej w Dniepropietrowsku nawiązanie dialogu między pracownikami a kierownictwem Oddziału Rud Żelaza w Krzywym Rogu. Również Państwowa Służba Pracy Ukrainy w imieniu rządu przeprowadzi kontrolę publiczną spółki akcyjnej „Huta Rudy Żelaza w Krzywym Rogu”.
  Źródło

  Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkow podpisał Uchwałę „W sprawie stanowiska Rady Najwyższej Ukrainy w sprawie sytuacji w Republice Białorusi”. Z dokumentu wynika, że Rada Najwyższa uważa, że wybory prezydenckie na Białorusi nie były ani wolne, ani uczciwe. Rada Najwyższa zwraca uwagę, że wszystko to pozwala sądzić, że oficjalnie ogłoszone wyniki wyborów prezydenckich na Białorusi nie odzwierciedlają prawdziwej woli białoruskich obywateli, a także iż jakikolwiek zamiar zaangażowania sił Federacji Rosyjskiej i OUBZ (Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) w celu rozwiązania sytuacji na Białorusi jest nie do przyjęcia, uznając taki krok za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego i Ukrainy.
  Źródło

  Białoruś
  Andrzej Poczobut: "Mińsk. Źle wieści dla Łukaszenki. Nie zważając na zatrzymania i narastającą brutalność, mobilizacja społeczna utrzymuje się na dużym poziomie." Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi podało, że zatrzymano 442 osoby, z czego 266 w Mińsku, pozostałych w Grodnie, Brześciu, Homlu. Listę 274 osób zatrzymanych podaje "Wiasna".
  Źródło
  Źródło
  Źródło

  Rikard Jozwiak (RFE): Wciąż brak zielonego światła w sprawie sankcji UE ws. Białorusi po piątkowym spotkaniu ambasadorów UE.
  Źródło

  Prezydenci Polski, Litwy i Rumunii zaapelowali do UE o rozszerzenie pakietu pomocowego, który ma pomóc w demokratycznej transformacji gospodarczej Białorusi.
  Prezydenci Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Klaus Iohannis zasugerowali, że UE powinna ułatwić handel, pomóc w dywersyfikacji białoruskiej energetyki i zapewnić dostęp do środków na restrukturyzację gospodarki.
  Źródło

  Dziś o 13:45 białoruska opozycjonistka Swietłana Cichanouska spotkać się ma w Komisji Spraw Zagranicznych PE z europarlamentarzystami.
  Źródło

  Litwa
  10 milionów euro jest przeznaczonych na promocję przedsiębiorczości - rozwój i wdrażanie innowacyjnych, przedsiębiorczych pomysłów w instytucjach naukowo-badawczych. Inwestycje UE przewidziane w planie przyszłej gospodarki Litwy. Środki te będą dostępne dla szkół wyższych i instytutów badawczych w celu rozwijania umiejętności wdrażania wyników badań na rynek. Dofinansowanie ma na celu zwiększenie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. Instytucje naukowo-badawcze będą również mogły otrzymać dofinansowanie na działania, które pomogą w rozwoju i komercjalizacji produktów B + R, takie jak doradztwo, usługi eksperckie, działania marketingowe, wdrażanie systemów zarządzania B + R.
  Źródło

  Łotwa
  Ustępująca Prezes Trybunału Konstytucyjnego (SC) Ineta Ziemele, po złożeniu ślubowania, rozpocznie pełnienie swoich funkcji w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W dniu 2 września Rada Unii Europejskiej wybrała Ziemele na stanowisko sędziego TSUE na pozostałą kadencję byłego sędziego TSUE Egilsa Levitsa do 6 października 2024 r.
  Źródło

  Estonia
  Nowy plan rozwoju obronności kraju jest w trakcie opracowywania i uwzględni zarówno istniejące, jak i nowe zdolności- poinformował w piątek wieczorem program informacyjny ETV „Aktuaalne kaamera” (AK). Plan jest zgodny z wcześniejszymi takimi działaniami jak na przykład zakup plot. pocisków rakietowych krótkiego zasięgu Mistral, które mają zostać zamówione za 30 mln euro do wykorzystania w istniejących systemach zakupionych dziesięć lat temu, a także zakupów systemów radarowych, które wymagają wymiany.
  Źródło

  W niedzielę na Placu Wolności w Tallinie (Vabaduse väljak) została wystawiona instalacja upamiętniająca 75000 Estończyków, którzy w 1944 r. uciekli drogą morską przed Armią Czerwoną. Wielu z tych, którzy wyjechali, nigdy nie wróciło. Wystawa „Łódka łez” (Pisarate paat) prezentowała łodzie podobne do tych, których Estończycy używali do ucieczki przez Morze Bałtyckie do Szwecji i Finlandii w ramach tzw. „Wielkiej Ucieczki” (Suur Põgenemine). Niebieskie balony symbolizowały łzy i ludzi, a mapa Estonii została oznaczona na podłodze otoczona „żelazną granicą”.
  Źródło

  Polecam:

  Spojrzenie z drugiej strony: oficjalny wywiad z ministrem SZ Rosji Siergiejem Ławrowem.
  Rozmowa ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa dla telewizji RTVI, Moskwa, 17 września 2020 r

  Władze litewskie nie uznały legalności wyboru Aleksandra Łukaszenki na urząd Prezydenta Republiki Białorusi, a jako swojego głównego partnera traktują opozycję. Litwa przyjęła na siebie rolę rzecznika jej interesów, co kładzie kres współpracy z białoruskim dyktatorem. Artykuł Joanny Hyndle-Hussein (OSW)
  Wilno skreśla Łukaszenkę. Litewska polityka wobec kryzysu na Białorusi

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (78)

  Komentarz własny
  W opinii Marka Budzisza (link do artykułu w Polecanych), wizyta ministra obrony FR Siergieja Szojgu w Mińsku, miała na celu omówienie pogłębienia integracji armii białoruskiej z rosyjską i polegać m.in. na tym, że siły zbrojne Białorusi będą w 70 – 80 % finansowane przez Federację Rosyjską. Jeśli tak jest w istocie, to właśnie realizuje się najczarniejszy scenariusz dla NATO i polskiego planowania obronnego. Przesmyk suwalski staje się jednym z głównych, ale nie jedynym, problemem w kwestii pomocy państwom bałtyckim, jak i w samym planie obronie obszaru NATO. Istotny jest także przebieg manewrów Kaukaz 2020, a zwłaszcza czas po ich zakończeniu - nie bez przyczyny niemal w tym samym czasie rozgrywać się będą na Ukrainie ćwiczenia Rapid Trident 2020, a także lokalne ćwiczenia w państwach bałtyckich. Ostatnie tygodnie to także coraz bardziej rwące się nici łączności dyplomatycznej, poczynając do zamrażania międzypaństwowych kontaktów dyplomatycznych, po odmowę spotkania przez niemieckiego ministra SZ Heiko Maasa z rosyjskim ministrem SZ Ławrowem. Przypominając słowa prezydent Estonii Kersti Kaljulaid (CzW 75) "Okno szans dla Rosji zamyka się; (...)To jest powód, dla którego Rosja jest niebezpieczna - zwłaszcza teraz, gdy widzi zamykające się okno", warto zauważyć, że najważniejszym wskaźnikiem dla obecnej sytuacji jest czas, innymi słowy, jakie tempo przybiorą postępujące zmiany, także te dotyczące obszarów tutaj nie omawianych.

  Ukraina
  Wicepremier, pierwszy zastępca szefa delegacji do Trójstronnej Grupy Kontaktowej ds. Donbasu Ołeksij Reznikow proponuje Radzie Najwyższej przyjęcie alternatywnej decyzji w sprawie wyborów samorządowych, która odblokuje negocjacje z Rosją. Reznikow przyznał, że negocjacje w sprawie Donbasu są praktycznie zablokowane, gdyż punkt uchwały Rady Najwyższej z 15 lipca jest sprzeczny z punktem zbioru postanowień porozumień mińskich. Wyjaśnił, że w porozumieniach mińskich wznowiona kontrola ukraińska na granicy ukraińsko-rosyjskiej (w Donbasie) zaczyna powracać po wyborach, a w uchwale parlamentu - najpierw kontrola graniczna, a potem wybory.
  Źródło

  Białoruś
  Andrzej Poczobut: Funkcjonariusz OMONu zarabiał równowartość około 2 tys. USD. Bezpośrednio przed wyborami dostali 2,5-3 tys. USD. A za sierpień - ponad 6,5 tys. USD. Opłaca się? Średnia krajowa to 250-350 USD.
  Źródło

  Polska straż graniczna: Granica z Białorusią pozostaje otwarta. „Granica jest otwarta, nie widzimy przerw, kolejek i nie mamy sygnałów o zamknięciu granicy” - powiedział agencji funkcjonariusz straży granicznej. Wczoraj Aleksander Łukaszenka zapowiedział zamknięcie granic z Polską i Litwą oraz wzmocnienie granicy z Ukrainą.
  Źródło

  Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia pod Brześciem obejmują ćwiczenia przeciwpartyzanckie
  Źródło

  Litwa
  Wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Dalius Čekuolis wziął udział w wideokonferencji koordynatorów Trójkąta Lubelskiego z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Wasylem Bodnarem i wiceministrem spraw zagranicznych RP Marcinem Przydaczem. Wiceministrowie omówili przygotowania do spotkania ministerialnego Trójkąta Lubelskiego w Kijowie oraz plany dalszej współpracy w tym formacie. Podczas spotkania omówiono także sytuację w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Białorusi oraz wsparcia dla ludności Białorusi dotkniętej powyborczymi represjami.
  Źródło

  Łotwa
  Od 21 do 27 września na terytorium odpowiedzialnym 1. Brygady Ryskiej Gwardii Narodowej - w Rydze, Jurmale, Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Iecava, Vecumnieki, Bauska, Stopiņi, Salaspils, Garkalne, Carnikava, Ādaži, Ropaleži i Ropaleži -odbędzie się wojskowy cykl szkoleń Narodowych Sił Zbrojnych „Namejs 2020”. Już 20 września w ramach ćwiczeń wojskowych do Rygi przybędą Brygada Piechoty Zmechanizowanej Wojsk Lądowych Narodowych Sił Zbrojnych oraz Grupa Bojowa Rozszerzonej Obecności NATO na Łotwie w celu przeszkolenia współpracy i kompatybilności jednostek.
  Źródło

  Estonia
  Estonia przystąpiła do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza jako „główny inwestor” i zainwestuje do 20 mln euro. Fundusz będzie inwestował w projekty z zakresu infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w krajach Trójmorza, a celem na najbliższe lata jest pozyskanie od 3 do 5 mld euro finansowania dla instytucji finansowych i inwestorów instytucjonalnych w regionie. Minister Finansów Martin Helme powiedział: „Współpraca krajów Trójmorza jest dla nas ważna, dlatego też chcemy wesprzeć wspólny fundusz i mamy nadzieję, że wkrótce doczekamy się pierwszych inwestycji".
  Źródło

  Polecam:

  Pogłębienie integracji Białorusi z Rosją zacznie się od stworzenia wspólnej armii

  Pośród zachodnich historyków panuje przekonanie, że kwestia losu państw bałtyckich miała wyjątkowo duże znaczenie podczas decydującego, początkowego podziału sił w przededniu II wojny światowej. Przekonanie to nie jest ścisłe. Chociaż w rokowaniach pomiędzy ZSRR a Niemcami oraz ZSRR a Wielką Brytanią i Francją z 1939 roku państwom bałtyckim poświęcono wiele uwagi, to jednak wpływ tego na decyzję ZSRR, aby podpisać porozumienie z Niemcami, a nie z aliantami, bynajmniej nie był decydujący. Artykuł autorstwa wybitnego litewskiego politologa Aleksandrasa Štromasa: Okupacja i inkorporacja państw bałtyckich do ZSRR w ujęciu politycznym i prawnym – część 1
  Okupacja i inkorporacja państw bałtyckich do ZSRR w ujęciu politycznym i prawnym – część 2

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (77)

  Ukraina
  W dniach 22-25 września odbędą się ćwiczenia sztabowe „Wspólny wysiłek - 2020”, w których weźmie udział ok. 12 tys. żołnierzy oraz 700 jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Natomiast dzisiaj rozpoczęły się w Jaworowie w obwodzie lwowskim ćwiczenia Rapid Trident 2020 z udziałem około 4000 żołnierzy z 10 krajów i potrwają do 25 września.
  Źródło
  Źródło

  Wiceminister rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki powiedział, że ministerstwo planuje zakazać importu ziemniaków z Rosji jako narzędzia wsparcia ukraińskich producentów ziemniaków. Tymczasem Ukraina w 2019 roku 43-krotnie zwiększyła import ziemniaków, głównie z Rosji, do rekordowego poziomu 250 tys. ton, a według danych zbiory wyniosły 20,3 mln ton.
  Źródło

  Białoruś
  Od dziś Białorusini mogą wjechać do Polski na wizach turystycznych. W regulaminie przekraczania polskiej granicy dodano specjalny punkt. Wjazd do Polski mają również uczestnicy programu Business Harbour, polegającego na przenoszeniu przedsiębiorstw do Polski.
  Źródło

  Swietłana Cichanouska pracuje nad zatwierdzoną „Listą Tarajkowskiego”. „Otrzymaliśmy nazwiska tych, którzy torturują i biją ludzi. Dlatego przygotowujemy osobną listę funkcjonariuszy organów ścigania, którzy uczestniczyli i nadal uczestniczą w tych przestępstwach. Nazwaliśmy to „listą Tarajkowskiego”. Aleksander Tarajkowski stał się pierwszą ofiarą milicyjnej przemocy. Lista sankcji będzie obejmowała osoby zaangażowane w tortury, nielegalne aresztowania i torturowanie zatrzymanych.
  Źródło

  Watykański sekretarz ds. stosunków z państwami abp Paul Richard Gallagher złożył wizytę na Białorusi w dniach 11-14 września. Odbył dłuższe spotkanie z ministrem SZ Władimirem Makiejem oraz później z wiceministrem spraw zagranicznych i ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej Siergiejem Aleinikiem w Nuncjaturze Apostolskiej. "Dialog ten pozwolił im ponownie wymienić punkty widzenia na różne tematy o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, a także pogłębić inne refleksje na temat niektórych aspektów o większym znaczeniu." - brzmi oświadczenie. Warto wspomnieć, że arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz nadal ma zakaz wjazdu na Białoruś.
  Źródło

  Litwa
  Na podobny krok do Polski w kwestii wiz dla Białorusinów zdecydowała się także Litwa. Zgodnie z nowymi przepisami Białorusini będą mogli otrzymać sześciomiesięczną wizę, która umożliwi im podróżowanie po strefie Schengen. Litewska agencja inwestycyjna podała, że prowadzi obecnie rozmowy z ponad 60 białoruskimi firmami, głównie z sektora IT, które rozważają przeniesienie się do krajów bałtyckich.
  Źródło

  Łotwa
  Łukaszenka podpisał w środę zarządzenie o odwołaniu ambasadora Białorusi na Łotwie Wasilija Markowicza - został zwolniony w związku z „niewłaściwym wykonywaniem obowiązków”. Ponadto Łukaszenka usunął z funkcji dyplomatycznych Pawła Latuszkę, byłego ambasadora Białorusi w Polsce i Francji, obecnie przewodniczącego powołanej przez opozycję Rady Koordynacyjnej.
  Źródło

  Estonia
  Zgodnie z niedawnymi badaniami poparcie dla współrządzącej Konserwatywnej Partii Ludowej Estonii (EKRE) w ostatnim czasie kontynuuje trend spadkowy. Partię Reform poparło 33,6 proc. respondentów, Centrum 23,2%, a EKRE 15,6%. Centrum i EKRE są w koalicji, Partia Reform w opozycji. Trzy partie koalicyjne uzyskały łącznie 43,9 procent poparcia w porównaniu z 41,8 procentami poparcia dla dwóch partii opozycyjnych. W ostatniej trójce plasuje się partia pozaparlamentarna Estonia 200 z 9%, opozycyjna Partia Socjaldemokratyczna (SDE) z 8,2% i Isamaa, trzecia partia w koalicji, która otrzymała 5,1%, nieco powyżej progu wymaganego do uzyskania mandatów Riigikogu.
  Źródło

  Polecam:

  Materiał youtube [EN] - Jacek Bartosiak rozmawia z Nicholasem Myersem o obronie państw bałtyckich, rosyjskim planowaniu operacyjnym i postawie NATO. Rozmowa, która pokazuje, w jaki sposób myśli się o geopolityce Europy Środkowej na Zachodzie.Jacek Bartosiak talks to Nicholas Myers - Russian operational planning and NATO posture. Part 1

  W ciągu ostatniego miesiąca Władimirowi Putinowi udało się uratować swojego kolegę, posowieckiego dyktatora, Alaksandra Łukaszenkę, ale jakim kosztem dla Kremla? - artykuł Hanny Liubakowej dla Atlantic Council
  Putin ryzykuje zwrot Białorusi od naturalnego sojusznika do wroga

  W okresie od 14 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r., około 9400 artykułów na temat Nawalny lub Nowiczok zostało udostępnionych w mediach społecznościowych w języku angielskim, łącznie z ponad 4 milionami interakcji społecznościowych na Facebooku, Twitterze, Reddicie i Pinterest. Jednak nie widać dominacji placówek prokremlowskich czy należących do Kremla w Niemczech w 2020 roku w porównaniu do 2018 roku i sprawy Skripala. Można jednak zaobserwować wyraźne próby kontynuowania strategii „oddalania, odwracania uwagi, zniekształcania i konsternacji” przez kanały prokremlowskie i alternatywne.
  Otrucie Nawalnego: Prokremlowskie działania dezinformacyjne na niemieckich mediach społecznościowych

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (76)

  Ukraina
  Wczoraj przez Cieśninę Bosfor, w drodze na Morze Czarne przepłynęły niszczyciel USS Roosvelt (DDG 80) oraz brytyjski okręt hydrograficzny HMS Enterprise (H88). Ten ostatni okręt przystosowany jest do prowadzenia operacji hydrograficznych w ramach wsparcia dla okrętów podwodnych lub operacji desantowych. Natomiast dzisiaj do tego zespołu dołączył USNS Yuma - okręt stealth. Warto wspomnieć, że także od wczoraj zwiększyła się liczba lotów samolotów rozpoznawczych NATO nad Morzem Czarnym, zapewne w związku z oberwacją koncentracji wojsk rosyjskich do ćwiczeń Kaukaz 2020. W odpowiedzi Rosja wzmocniła artylerię nadbrzeżną o aramtohaubice MSTA-B, które według informacji są przystosowane do strzelania kierowanymi laserowo pociskami Krasnopol. Armatohaubice detaszowane zostały do 8 samodzielnego pułku artylerii, które dysponuje także systemami rakietowymi Tornado-G oraz armatohaubicami Chryzantema.
  Źródło
  Źródło
  Źródło
  Źródło
  Źródło

  Prezydent Zełenski przyjął nową strategię bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Zapowiada się w strategii kompleksową współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Kanadą, Niemcami i Francją jako strategicznym priorytetem dla Ukrainy i ma na celu wzmocnienie gwarancji niezależności i suwerenności, wspieranie demokratycznego postępu Ukrainy. W celu ochrony własnych interesów narodowych i wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego Ukraina będzie rozwijać partnerstwo strategiczne z Azerbejdżanem, Gruzją, Litwą, Polską, Turcją. W strategii potwierdzone jest dążenie do NATO i struktur UE.
  Źródło

  Białoruś
  Do Mińska przyleciał rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło, że jej siły zbrojne dołączą do sił gospodarza - Białorusi, a także Armenii, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu, w celu przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń wojskowych 12-16 października.
  Źródło
  Źródło

  Wczoraj Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa i Polska przesłały wspólne oświadczenie w sprawie białoruskiej elektrowni jądrowej do Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i umawiających się stron Konwencji bezpieczeństwa jądrowego (CNS). Kraje wzywają Białoruś do wdrożenia wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostały nakreślone w unijnym raporcie z wzajemnej oceny „testów warunków skrajnych” białoruskiej elektrowni jądrowej po przeprowadzeniu wzajemnej oceny na Białorusi w 2018 r. Ponadto kraje wzywają do terminowego zajęcia się wszystkimi kwestiami kwestie bezpieczeństwa i środowiska poruszane przez ekspertów z UE i społeczności międzynarodowej.
  Źródło

  Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska zapowiedziała, że Aleksander Łukaszenka otrzyma osobiste gwarancje bezpieczeństwa, ale tylko w przypadku dobrowolnej rezygnacji z władzy.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Francji Emanuel Macron złoży oficjalną wizytę na Litwie 28 września. Podczas wizyty przywódcy Litwy i Francji omówią zagadnienia UE, NATO, agendy bezpieczeństwa regionalnego, współpracy bilateralnej w dziedzinie handlu, gospodarki, nauki i innowacji oraz kultury.
  Źródło

  Z badań wynika, że jedna czwarta ludności Litwy pozostaje bez własnego samochodu. Ludność korzysta z komunikacji miejskiej, przewoźników, wypożyczalni samochodów i skuterów, wybierają inne środki transportu.
  Źródło

  Łotwa
  Łotwa i Litwa ścigają się o zdobycie białoruskich firm IT. Jednak podczas gdy Łotwa i Litwa pośpiesznie zaproponowały przeniesienie firm i pracowników kwitnącego sektora IT na Białorusi, Estonia nie wydaje publicznie takich ofert. Dla porównania Łotwa i Litwa reklamują firmom „szybką ścieżkę” do relokacji i upraszczają procedury wizowe dla pracowników. We wtorek Ministerstwo Gospodarki Łotwy ogłosiło, że 12 białoruskich firm zdecydowało się przenieść na Łotwę.
  Źródło

  Estonia
  Debiutancka sesja jesiennej kadencji Riigikogu trwała łącznie we wtorek minutę i 14 sekund, gdyż żaden z posłów nie wyraził chęci składania jakichkolwiek propozycji ani interpelacji. Na podstawie kontroli obecności w pierwszym dniu roboczym pojawiło się 80 posłów ze 101.
  Źródło

  Polecam:

  W Programie Wschodnim Radia WNET: o znaczeniu przyjazdu S. Cichanouskiej do Polski i o sytuacji na Białorusi, a także o wynikach raportu ws. migracji zarobkowej. Resorty obronne wciąż są lojalne wobec Łukaszenki, nadal mogą zabijać i stosować przemoc

  Ciekawa analiza artykułu prof. Michała Sadłowskiego z UW, który ukazał się wczoraj w Niezawissimaja Gazieta, pióra Paula Goble.
  Polska idea międzymorza bardzo różni się od tego, czym była - albo co myśli Moskwa

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Delegacja Wojska Polskiego pod przewodnictwem gen. Piotrowskiego spotkała się dziś na Ukrainie z dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Krawczenką i gen. Najewem. Obie strony omówiły sytuację w Donbasie i współpracę wojskową.
  Źródło
  #ciekawostkizewschodu #wojsko #wojskopolskie #ukraina pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (75)

  Białoruś
  Białoruś nie wyklucza użycia siły w odpowiedzi na zagrożenia militarne w ramach porozumień między państwem związkowym a OUBZ - poinformowało białoruskie Ministerstwo Obrony.
  Źródło

  Wczoraj grupa hakerów nazywających siebie „cyberpartyzantami” zaatakowała szereg stron internetowych związanych z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, administracją prezydencką i izbą handlową. Włamali się także do systemu podatkowego.
  Źródło

  W przypadku Unii Europejskiej sytuacja jest jasna: wyborom prezydenckim na Białorusi 9 sierpnia towarzyszyły oszustwa, UE nie uznaje Łukaszenki za prawowitego prezydenta - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Borrell powiedział także, że sankcje w sprawie władz Białorusi powinny zostać przyjęte przed Komisję EU w dniach 24-25 września. Ambasadorowie UE będą rozmawiać o Białorusi dziś, jutro i potencjalnie w piątek, starając się o nałożenie sankcji przed Radą do Spraw Zagranicznych 21 września.
  Źródło
  Źródło

  Wojska rosyjskie wracają z granicy z Białorusią do swoich baz po wczorajszej decyzji o rozwiązaniu grupy rezerwowej utworzonej na rozkaz Putina na wypadek wymknięcia się sytuacji na Białorusi spod kontroli Łukaszenki.
  Źródło

  Ukraina
  Być może w tym tygodniu ukraińska Rada Najwyższa rozpatrzy projekt ustawy o zbrodniach wojennych. Podobna ustawa była złożona w parlamencie poprzedniej kadencji, ale jej rozpatrzenie było stale odkładane. Zastępca Prokuratora Generalnego Gunduz Mammadov podkreśla, że ustawa pozwoli określić każdą brutalną zbrodnię przeciwko ludzkości, jako zbrodnię wojenną. Kolejną zaletą uchwalenia prawa jest brak przedawnienia zbrodni wojennych.
  Źródło

  Wczorajszy lot klucza samolotów bombowych USAF B-52H w rejonie Morza Czarnego przechwyciły 4 myśliwce rosyjskie.
  Źródło

  Litwa
  Litewska spółka Ignitis Group nawiązała współpracę z Ocean Winds w celu zaplanowania inwestycji morskiej energii wiatrowej o mocy 700 MW w kraju bałtyckim po rocznych poszukiwaniach partnera. Kontrolowana przez państwo Ignitis - wcześniej znana jako Lietuvos Energija - przejmie 5% udziałów w brytyjskiej farmie wiatrowej o mocy 800 MW plus Moray West, aby rozpocząć współpracę z Ocean Winds, spółką joint venture między gigantami energetycznymi Engie i EDPR. Litewski zakład energetyczny zamierza wybudować 700 MW we współpracy z Ocean Winds, z podziałem własności 51/49 przy szacowanej inwestycji w wysokości 1,5 mld EUR (1,78 mld USD).
  Źródło

  Tobruq Legacy 2020 to międzynarodowe ćwiczenie obrony powietrznej, które rozpoczęło się na Litwie w dniach 14-25 września i będzie kontynuowane w Niemczech i Polsce jeszcze we wrześniu - poinfomowało Wojskowe Biuro Łącznikowe NATO w Belgradzie.
  Źródło

  Łotwa
  Wczoraj, 14 września, Łotwa wraz ze swoimi sąsiadami, Litwą, Estonią i Polską, podpisała elektronicznie protokół ustaleń dotyczący współpracy w zakresie rozwoju łączności 5G i połączonej zautomatyzowanej mobilności w korytarzu Morze Północne - Bałtyk. Memorandum podkreśla znaczenie bliższej współpracy między krajami bałtyckimi a Polską w osiąganiu celów zrównoważonej mobilności, poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzaniu innowacji. Kraje zgodziły się kontynuować współpracę w ramach międzyrządowej grupy roboczej powołanej w Rydze 7 marca 2019 r. W celu promowania celów 5G i połączonej z nią zautomatyzowanej mobilności w korytarzu Morze Północne - Bałtyk w ramach wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
  Źródło

  Estonia
  Prezydent Kersti Kaljulaid powiedziała, że Federacja Rosyjska stanowi zagrożenie dla swoich sąsiadów nie dlatego, że chce poszerzyć swoje imperium, ale dlatego, że zdaje sobie sprawę, że jej czas ucieka. „Okno szans dla Rosji zamyka się; Rosja uważana jest za regionalne zagrożenie, z którym poszczególne kraje powinny sobie radzić samodzielnie. I na tym polega niebezpieczeństwo, które zawsze próbujemy wyjaśnić naszym sojusznikom na zachodzie. To jest powód, dla którego Rosja jest niebezpieczna - zwłaszcza teraz, gdy widzi zamykające się okno”.
  Źródło

  Polecam:

  Spotkanie nie przyniosło przełomu w stosunkach rosyjsko-białoruskich. Nie osiągnięto widocznych postępów w rozmowach o pogłębieniu integracji oraz współpracy gospodarczo-energetycznej - piszą Katarzyna Chawryło i Piotr Żochowski (OSW) Bez rozstrzygnięć: spotkanie Putina z Łukaszenką w Soczi

  Pomimo pewnych zakłóceń w tegorocznym harmonogramie szkoleń wojskowych spowodowanych pandemią, Siły Zbrojne Rosji przygotowują się do zwieńczenia ćwiczeń strategiczno-operacyjnych w dniach 15–26 września. Ćwiczenia „Kaukaz 2020” zakrojone są na szeroką skalę w południowym OW - Ministerstwo Obrony Rosji szacuje, że weźmie w nim udział ok. 150 000 żołnierzy. Według rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu „Ćwiczenia ocenią zdolność Południowego Okręgu Wojskowego do zapewnienia bezpieczeństwa militarnego na południowym zachodzie Federacji Rosyjskiej”. Więcej na temat tych ćwiczeń oraz ich znaczenia dla regionu napisał w komentarzu John C. K. Daly dla Fundacji Jamestown.
  Ćwiczenia Kaukaz 2020: udział międzynarodowy i implikacje dla bezpieczeństwa regionalnego

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Putin z Łukaszenką, wczoraj w Soczi (za Darth Putin na FB) ( ͡º ͜ʖ͡º)
  #heheszki #bialorus #ciekawostkizewschodu #rosja #putin

  źródło: 2320517412827935528_n.jpg

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (74)

  Białoruś
  Łukaszenka odleciał z Mińska do Soczi w Rosji na spotkanie z Putinem. Tymczasem Swietłana Cichanouska zwróciła się do Putina: „Przykro mi, że zdecydowałeś się na dialog z uzurpatorem, a nie z narodem białoruskim”. Oświadczyła również, że wszystkie umowy podpisane z „nielegalnym Łukaszenką” zostaną zrewidowane przez „nowy rząd”.
  Źródło
  Źródło

  Rada Praw Człowieka ONZ zgadza się przeprowadzić pilną debatę na temat sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi po propozycji UE.
  Źródło

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi poinformowało, że podczas wczorajszych protestów w całym kraju zatrzymano 774 osoby (ponad 500 z nich w Mińsku).Według ministerstwa, w niedzielę odnotowano 28 protestów w różnych miastach kraju.
  Źródło

  Ministerstwo Obrony Białorusi nie otrzymało zawiadomienia z Serbii o odmowie udziału w białorusko-rosyjsko-serbskich ćwiczeniach taktycznych „Bractwo Słowiańskie-2020”, oczekuje na przybycie personelu wojskowego - poinformował dzisiaj resort.
  Źródło

  Ukraina
  Unia Europejska nie uznała wyników wyborów w Sewastopolu. Według niego wynika to z aneksji regionu przez Rosję w 2014 roku. „Każdy wybrany w zorganizowanym przez Rosję głosowaniu na Półwyspie Krymskim, który twierdzi, że„ reprezentuje ”Krym i Sewastopol, nie zostanie uznany przez UE za reprezentującego terytoria wchodzące w skład Ukrainy” - głosi oświadczenie. Na anektowanym Krymie wczoraj odbyły się wybory uzupełniające do parlamentu Krymu oraz do Rady Miejskiej Symferopola. Tymczasem Federacja Rosyjska aktywnie działa na rzecz wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO obiektów kulturowych położonych na okupowanym Krymie i należących do Ukrainy.
  Źródło
  Źródło

  Litwa
  Lewicowe partie polityczne mające wziąć udział w wyborach do Sejmu zapowiadają wprowadzenie podatków progresywnych, podwyższenie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia i emerytur.
  Źródło

  Łotwa
  Obciążenie podatkowe pracodawców łotewskich jest prawie najwyższe w krajach bałtyckich i Skandynawii. Z danych za rok 2019 wynika, że obciążenie podatkowe mieszkańca do przeciętnego wynagrodzenia w kraju na Łotwie wynosi 42,6%, ale w Estonii i na Litwie 37,2%. Naprzeciw oczekiwaniom wyszło Ministerstwo Finansów , które zaproponowało obniżenie podatku socjalnego o 1%. Przedstawiciele biznesu mają nadzieję, że ta obniżka podatku socjalnego to dopiero pierwszy krok.
  Źródło

  Estonia
  Otwarcie jesiennej sesji Riigikogu (Parlamentu) odbędzie się dzisiaj. Estoński sejm liczy 101 posłów wybieranych w wyborach na 4 letnią kadencję. Tematy do dyskusji w nadchodzących miesiącach to budżet, plany rozwiązania Komitetu Nadzoru Finansowego Partii Politycznych oraz projekt ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o ograniczeniu praw obywateli krajów spoza UE, którzy chcą studiować lub pracować w Estonii. Minister Sprawiedliwości Ülle Madise uważa również, że konieczne jest omówienie w Riigikogu podatku od plastiku planowanego w Europie.
  Źródło

  Polecam:

  Materiał youtube: rozmowa Jacka Bartosiaka i Marka Budzisza z Jerzym Markiem Nowakowskim, w którym zaproponowane są konkretne działania dla polskiej dyplomacji w sprawie Białorusi Jacek Bartosiak i Marek Budzisz w rozmowie z Jerzym Markiem Nowakowskim na temat strategii Polski.

  Amerykański think tank Defence Priorities opublikował raport w którym wzywa amerykańską administrację do powiedzenia „nie” ukraińskim staraniom o uzyskanie członkostwa w NATO i w miejsce tego postawienie na neutralizację naszego wschodniego sąsiada.
  Amerykańskie propozycje neutralizacji Ukrainy. Ważne abyśmy w Polsce mieli świadomość istnienia tego rodzaju opcji

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Pojawiło się nagranie z prowokacji przeciwko ambasadorowi Ukrainy na białoruskiej granicy. Białoruska straż graniczna rozpoczęła przeszukanie samochodu ambasadora Igora Kizima, chociaż jest to zabronione przez Konwencję Wiedeńską.
  Źródło
  #ciekawostkizewschodu #bialorus #ukraina pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (73)

  Białoruś
  Litewski Seimas podjął uchwałę o „nielegalnym narzuceniu przez Rosję sojuszu z Białorusią”, w której nazwał Swietłanę Cichanouską „wybraną przywódczynią narodu białoruskiego”. To pierwszy przypadek uznania Cichanouskiej za prezydenta Białorusi. Ponieważ jednak Seimas nie reprezentuje kraju w stosunkach międzynarodowych, jego rezolucja jest raczej deklaratywna.
  Źródło

  Opinia własna: Kolejny przykład niemieckiego podejścia do dyplomacji spod znaku "Nord Stream 2" - Polska i państwa bałtyckie postawiły, jak się wydaje, na Swietłanę Cichanouską, natomiast Niemcy stawiają najwyraźniej na inną postać opozycji: Marię Kolesnikową, byłą szefową sztabu wyborczego, aktualnie przebywającego, podobnie jak Kolesnikowa, także w więzieniu, Wiktara Babaryki, który według rosyjskich ekspertów "byłby do przyjęcia przez Rosję po Łukaszence". Pewnym wskaźnikiem tej sytuacji może być także wczorajsze niespodziewane wotum premiera Czech Andreja Babiša, co do obecności na spotkaniu V4 w Lublinie, Swietłany Cichanouskiej.
  Źródło
  Źródło
  Źródło

  Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Swietłana Aleksijewicz wezwała Zgromadzenie Ogólne ONZ do wysłania misji obserwacyjnej na Białoruś w celu zgłoszenia nadużyć wobec dziennikarzy.
  Źródło

  Obrona przeciwlotnicza Rosji i Białorusi będzie ćwiczyć przechwytywanie samolotów intruza w ramach weryfikacji gotowości bojowej połączonych sił powietrznych państw WNP wraz z wojskami Armenii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu.
  Źródło

  Ukraina
  Wczoraj o godzinie 14.15 rosyjskie siły okupacyjne otworzyły ogień z broni ręcznej na ukraińskie pozycje w pobliżu wsi Szumy. Ostrzał był wycelowany i wymierzony w obszar, w którym mieli się spotkać przedstawiciele SCCC i OBWE.
  Źródło

  W sierpniu 2020 r. roczna inflacja powiększyła się do 2,5% (z 2,4% w lipcu) - poinformował Narodowy Bank Ukrainy. Oczekuje się, że inflacja powiększy się do 3,2%. Spadek cen towarów nieżywnościowych wyhamował do 0,2%. Wynika to zarówno z osłabienia hrywny w poprzednich miesiącach, jak i realizacji odroczonego popytu na niektóre towary przez konsumentów. Tym samym wolniej spadały ceny sprzętu AGD i RTV. Przyspieszył wzrost kosztów samochodów, leków i innych towarów medycznych. Zamiast tego pogłębił się spadek cen innych zbędnych towarów - odzieży i obuwia, zastawy stołowej, tekstyliów domowych.
  Źródło

  Litwa
  Choć oczekiwania co do wzrostu gospodarczego w ostatnim czasie poprawiają się, to sporządzenie budżetu państwa na 2021 r. nie będzie łatwe - mówi Vitas Vasiliauskas, prezes zarządu Banku Litwy.Uważam, że bardzo ważne jest, aby dodatkowe pieniądze, które pojawią się na szczeblu europejskim (fundusz naprawczy) zostały wykorzystane w sposób ukierunkowany, tworząc nowe cele na przyszłość.
  Źródło

  Łotwa
  Tama na prawym brzegu Dźwiny w Dyneburgu ma służyć jako konstrukcja ochronna mająca na celu zapobieżenia zagrożeniu powodzią podczas wiosennych okresu powodziowego w jednej z najbardziej zaludnionych dzielnic miasta - Ruģeģi. W sumie budowa 3,2-kilometrowej tamy będzie kosztować prawie 3,5 mln euro, z czego 2 mln pokryje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).
  Źródło

  Estonia
  Bezrobocie rejestrowane w sierpniu spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o nieco ponad 2 proc. Bezrobocie wynosi obecnie 7,6 procent siły roboczej od 16 roku życia do przejścia na emeryturę. Jednak w ciągu roku bezrobocie rejestrowane wzrosło o 57 proc.
  Źródło

  Polecam:

  Materiał youtube: bardzo dobra debata geopolityków - zderzenie zachowawczego podejścia PISM z wizją aktywnej polskiej polityki wschodniej Polska Polityka Wschodnia. Co dalej? – Bartosiak, Budzisz, Guzy, Konończuk, Legucka, Radziejewski

  Polska stara się odzyskać rolę głównego promotora demokracji na Białorusi, ale jej własne zderzenie z Brukselą o wartości demokratyczne podważa jej przesłanie. Opinia białoruskiej dziennikarki Marii Sadouskiej-Komlach na łamach Politico.
  Polska ma problem z wiarygodnością na Białorusi

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (72)

  Białoruś
  Dość znaczący gest: ambasador Rosji na Białorusi Dmitrij Miezencew podczas spotkania z Aleksandrem Łukaszenką wręczył mu kopie map prowincji Imperium Rosyjskiego z XIX wieku, w tym regionów, które obecnie wchodzą w skład Białorusi.
  Źródło

  Wysiłki Unii Europejskiej, by wywrzeć presję na Białorusi, są wstrzymane z powodu niezwiązanego z tym kryzysem na jej własnym podwórku. Cypr poinformował, że nie podpisze się pod unijną propozycją sankcji dla dziesiątek białoruskich urzędników, chyba że państwa członkowskie również zgodzą się na powstrzymanie Turcji w związku z działalnością wiertniczą we wschodniej części Morza Śródziemnego. Decyzje dotyczące polityki zagranicznej w UE wymagają jednomyślności 27 rządów UE.
  Źródło

  Białoruskie wojsko sprawdza gotowość bojową w kierunku zachodnim. Planowane jest ćwiczenie przebiegu obronnej bitwy pancernej .
  Źródło

  Serbia zawiesi wszystkie ćwiczenia wojskowe na najbliższe 6 miesięcy, w tym pięciodniowe ćwiczenia z Rosją na Białorusi, które miały się dziś rozpocząć. Minister Obrony Serbii powiedział, że decyzja została podjęta z powodu silnej presji UE. „Naciski, które nie mają sensu, są wynikiem histerii, która determinuje decyzje polityczne i kierunki działania dużych i potężnych krajów”.
  Źródło

  Ukraina
  Dziś i jutro w Mariupolu odbędą się wojskowe "działania przeciwdziałające zagrożeniom terrorystycznym i wywrotowym", przy czym podjęto decyzję o ustaleniu poziomu zagrożenia terrorystycznego "RED". Dowództwo Sił Połączonych wzywa mieszkańców miasta aby bez potrzeby nie wychodzili z domów. „Jeśli chcesz przenieść się w inne rejony miasta, aby uniknąć nieporozumień, musisz mieć przy sobie dokument tożsamości” - brzmi oświadczenie władz. Centrala OOS apeluje do obywateli o zgłaszanie służbom informacji o osobach biorących udział w działaniach grup dywersyjno-rozpoznawczych.
  Źródło

  W trakcie regularnych rozmów Trójstronnej Grupy Kontaktowej przedstawiciele Ukrainy uzgodnili, że wspólnie z bojownikami DNR przejdą na teren stanowisk Sił Zbrojnych Ukrainy w okolicach wsi Gorłówka, których bojownicy grożą ostrzałem.
  Źródło

  Litwa
  W czwartek Sejm zebrał się na pierwszym posiedzeniu jesiennej sesji. To ostatnia sesja Sejmu tej kadencji. Opozycja obawia się, że obecny rząd pozostawi problemy budżetowe oraz polityczne następnemu rządowi. Premier Saulius Skvernelis powiedział, że najważniejszym zadaniem tej sesji jest przedstawienie przyszłorocznego budżetu.
  Źródło

  Łotwa
  Na dzisiejszym posiedzeniu większość Saeimy poparła propozycję utrzymania obniżonej stawki 5% podatku VAT na typowe dla Łotwy warzywa, owoce i jagody również po 2020 r..
  Źródło

  Estonia
  W przyszłym tygodniu ma zostać podpisany akt notarialny rozszerzający grono udziałowców Funduszu Trójmorza o dwa państwa: Łotwę i Estonię. Fundusz to 100 mld euro, które ma zostać przeznaczone na projekty dotyczące infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w regionie.
  Źródło

  Polecam:

  Nie wiem, co musiałby zrobić dziś Alaksandr Łukaszenka, żeby uspokoić społeczeństwo - powiedział w Polskim Radiu 24 Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Ekspert OSW: stopień wrzenia na Białorusi cały czas jest ogromny

  Istnieje wiele podobieństw obu spraw, a prokremlowskie media próbują, jak najwięcej zamieszać. W uderzającym déja vu prokremlowskie media dążą do wprowadzenia dezinformacji w sprawie otrucia lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, podobnie jak w 2018 r., gdy doszło do otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala.
  Znowu Salisbury

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Dyplomaci z Austrii, Czech, Polski, Litwy, Rumunii, Słowacji i Szwecji przybyli, aby uchronić laureata Nagrody Nobla przed zatrzymaniem. Swietłana Aleksijewicz jest ostatnim członkiem Rady Koordynacyjnej, który pozostaje wolny i nie wyjechał. Dziś rano wysłała prośbę o pomoc, po tym, jak ktoś próbował dostać się do jej domu.
  Źródło
  #ciekawostkizewschodu #bialorus
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (71)

  Białoruś
  Według rosyjskich mediów Mińsk przedstawił OBWE i Moskwie swój plan wyjścia z kryzysu. Obejmuje on reformę konstytucyjną do 2022 r., osłabienie władzy prezydenta na korzyść rządu i parlamentu oraz ponowny wybór prezydenta i parlamentu po przyjęciu nowelizacji Ustawy Zasadniczej. Nowelizacja ma być przyjęta w drodze referendum. 28 sierpnia w Wiedniu, na specjalnym posiedzeniu Stałej Rady OBWE poświęconym sytuacji na Białorusi przedstawiciel Mińska Andriej Łozowik zapowiedział, że reforma konstytucyjna w kraju zostanie przeprowadzona do 2022 roku.
  Źródło

  Ostatni z przebywających na wolności członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, adwokat Maksym Znak, został został zatrzymany. Jego sprawa jest badana przez Komitet Śledczy. W jego domu planowane jest przeszukanie.
  Źródło

  Noblistka Swietłana Aleksijewicz dzisiaj poprosiła dziennikarzy, aby przyszli do jej mieszkania w Mińsku, ponieważ odbiera telefony z nieznanych numerów i ktoś próbował wyważyć jej drzwi.
  Źródło

  Swietłana Cichanouska, nagrała wiadomość wideo do obywateli Rosji, w której wezwała ich aby nie wierzyć w twierdzenia „propagandy”, że trwające od miesiąca protesty przeciwko Łukaszence na Białorusi mają charakter antyrosyjski. Według Cichanouskiej narody obu krajów „zawsze były sąsiadami i bliskimi przyjaciółmi”.
  Źródło

  Ukraina
  UNICEF wzywa do przyspieszenia wdrażania Deklaracji bezpiecznej szkoły na Ukrainie. Konflikt we wschodniej Ukrainie trwa już 7 lat, a dzieci i nauczyciele w 3500 placówkach oświatowych są obecnie dotknięci trwającym konfliktem. Ponad 750 szkół i przedszkoli zostało uszkodzonych lub zniszczonych od czasu rozpoczęcia działań wojennych, a wiele innych doświadczyło zakłóceń w procesie edukacji. Po zawieszeniu ognia prawie 400 000 dzieci chodzi do szkół w pobliżu „linii demarkacyjnej”, gdzie ostrzał i zagrożenie minowe zagraża ich życiu.
  Źródło

  Rząd izraelski potwierdził, że wyśle sześciu funkcjonariuszy policji na Ukrainę, aby pomagali ukraińskiej policji narodowej w obchodach żydowskiego Nowego Roku, Rosz ha-Szana. W tym roku około trzech tysięcy pielgrzymów przyjdzie na Ukrainę z okazji Rosz Haszana (w poprzednich latach było 10 razy więcej). Aby uchronić pielgrzymów przed pandemią koronawirusa, wszyscy zostaną przebadani pod kątem COVID-19, a ograniczenia techniczne zostaną nałożone w Humaniu, dokąd dotrą.
  Źródło

  Litwa
  Od dziś Włoskie Siły Powietrzne zapewniają pełną zdolność operacyjną obrony powietrznej państw bałtyckich. Grupa Zadaniowa Air Šiauliai „Baltic Thunder” działa z czterema myśliwcami przechwytującymi Eurofighter i może zapewnić ochronę przestrzeni powietrznej Estonii, Łotwy i Litwy w kontekście operacji NATO „Baltic Air Policing”. Jako państwo wiodące, Włochy są wspierane przez niemieckie samoloty rozmieszczone w Estonii w bazie Amari.
  Źródło

  Łotwa
  Według informacji Państwowej Agencji Zatrudnienia (SEA) pod koniec sierpnia br. stopa bezrobocia rejestrowanego na Łotwie wyniosła 8,2% ludności aktywnej zawodowo, czyli o 0,4 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej. W SEA zarejestrowanych było łącznie 75 013 bezrobotnych, czyli o 2985 osób mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy w agencji zarejestrowano 77 998 bezrobotnych.
  Źródło

  Estonia
  Chociaż partie koalicyjne zasadniczo zgadzają się na podniesienie emerytur, to jednak nie są zgodne co do tego, jakie mają być źródła finansowania. Dyskusje będą kontynuowane w tym tygodniu. Premier Jüri Ratas powiedział we wtorek, że podwyżka emerytury może przekroczyć co najmniej inflację, która według prognoz wyniesie 1,4 proc. Nadzwyczajne podwyższenie emerytur jest ważnym tematem dyskusji na temat budżetu państwa, które odbywają się w tym tygodniu.
  Źródło

  Polecam:

  Pod koniec I wojny światowej rządy niepodległych państw bałtyckich zdały sobie sprawę z potrzeby ściślejszej współpracy politycznej i wojskowej, aby zapewnić sobie niepodległość w przyszłości. Jednak wzajemne sprzeczności okazały się przeszkodą nie do pokonania, co wyraźnie potwierdziła Konferencja Państw Bałtyckich, która odbyła się w sierpniu 1920 roku w Ryskiej Jurmale – w Bulduri. Bliżej nieznany fragment historii państw bałtyckich. Nadzieje, które się nie spełniły. Stulecie konferencji w Bulduri

  Rosja ciężko pracuje, aby utrzymać swoje wpływy na Białorusi, co ujawniło się w zaskakujący sposób. Komentarz Emily Ferris dla RUSI
  Budowanie relacji Rosji na Białorusi: inwestowanie poza Łukaszenkę?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (70)

  Białoruś
  Unia Europejska zamierza nałożyć sankcje gospodarcze na 31 wyższych urzędników Białorusi, w tym na ministra spraw wewnętrznych, do połowy września - poinformowało trzech unijnych dyplomatów..
  Źródło

  Redaktor naczelna RT i MIA Rossija Siegodnia Margarita Simonian powiedziała RIA Novosti, że przeprowadzi dzisiaj wywiad z Łukaszenką w Mińsku wraz z dziennikarzami Antonem Wernickim, Jewgienijem Roszkowem i Romanem Babajanem.
  Źródło

  Przyjazd uczestników białorusko-rosyjsko-serbskich ćwiczeń „Bractwo Słowiańskie - 2020” na Białoruś zaplanowano w dniach 10-15 września. Informowało o tym Ministerstwo Obrony Białorusi
  Źródło

  Niespełna tydzień po niewpuszczeniu na Białoruś arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, władze kraju odebrały parafię polskiemu misjonarzowi Jerzemu Wilkowi.Ks. Jerzy Wilk w piątek 4 września otrzymał pismo od pełnomocnika ds. religii i narodowości białoruskiej Rady Ministrów. Leonid Hulaka anulował w nim zaproszenie polskiego duchownego do posługi w diecezji witebskiej. Duchowny powiedział Biełsatowi, że anulowanie zaproszenia nie oznacza, że od razu musi opuścić Białoruś.
  Moja wiza jest ważna jeszcze pół roku – tłumaczy proboszcz. – Dlatego nie można jeszcze powiedzieć, że mnie wypędzają. Mam tylko zakaz celebrowania Mszy Świętej i udzielania sakramentów.
  Źródło

  Ukraina
  Reforma administracyjna na Ukrainie nie może być przedmiotem dyskusji na szczeblu międzynarodowym, pomimo możliwego niezadowolenia niektórych mniejszości narodowych, gdyż jest to sprawa wewnętrzna naszego państwa - oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Rumunii Bohdanem Aurescu w Bukareszcie.
  Źródło

  Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział spotkanie doradców przywódców formatu normandzkiego 11 września.
  Źródło

  Rosyjskie ćwiczenia wojskowe Kaukaz 2020 odbędą się w dniach 21-26 września, główne działania toczyć się będą na wodach Morza Czarnego i Kaspijskiego, a także na poligonach Kapustin Jar i Aszuluk. Ćwiczenia ocenią zdolność Południowego Okręgu Wojskowego do zapewnienia bezpieczeństwa w południowo-zachodniej Rosji, powiedział minister obrony FR Szojgu.
  Źródło

  Litwa
  Łukaszenka w minionym tygodniu zagroził sankcjami Litwie za wspieranie opozycji i protestujących na Białorusi oraz zapowiedział przekierowanie białoruskich ładunków z Kłajpedy do portów rosyjskich. Pomimo groźby, białoruskie towary jak zwykle płyną do Kłajpedy - powiedział minister transportu Jaroslav Narkevič.
  Źródło

  Łotwa
  Valdis Dombrovskis, łotewski wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, został także mianowany komisarzem ds. Handlu - powiedziała we wtorek przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.
  Źródło

  Do tej pory Łotwa wydała 41 wiz osobom prześladowanym politycznie na Białorusi, przy czym sześciu białoruskich działaczy jest leczonych w szpitalach. Minister spraw zagranicznych Edgars Rinkēvičs napisał na Twitterze, że dzisiaj rząd zdecydował przeznaczyć 50 000 euro na leczenie ofiar represji na Białorusi.
  Źródło

  Estonia
  Minister Gospodarki Taavi Aas powiedział, że nie należy rozpoczynać cięć wynagrodzeń w sektorze publicznym, natomiast inne koszty zarządzania w tym sektorze powinny zostać poddane przeglądowi. Jego zdaniem w czasie kryzysu inwestycje w budownictwie powinny być traktowane priorytetowo. Zdaniem ministra rozsądne byłoby również podwyższenie emerytur w przyszłym roku.
  Źródło

  Polecam:

  Wielka Brytania nie może ignorować wydarzeń na Białorusi i musi stanowczo wspierać naszych sojuszników w Europie Wschodniej i Środkowej w przewodzeniu w tej kwestii - komentarz Nile Gardinera dla Fundacji Heritage Białoruska walka o wolność jest testem dla polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii

  Podcast IEŚ w Lublinie Białoruś coraz bardziej zależna od Rosji

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Rząd Białorusi zgadza się spłacić do końca września 328 mln dolarów, które jest winien za sprzedaż gazu do Rosji . Tymczasem białoruski rubel stracił od stycznia. prawie jedną czwartą swojej wartości w stosunku do dolara także w związku z pogłębieniem się problemów gospodarczych spowodowanych kryzysem politycznym.
  Źródło

  Rosja i Białoruś rozpoczęły prace nad warunkami przesyłu ropy z portów litewskich do rosyjskich, wielkość szacuje się na 3-4 mln ton.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #bialorus #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (69)

  Białoruś
  Rezerwy walutowe (płynne) białoruskiego Banku Centralnego skurczyły się do 3,2 mld dolarów, co oznacza, że przy dotychczasowym tempie ich topnienia środków wystarczy na mniej niż 3 miesiące.
  Źródło

  Maria Kolesnikowa, członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej została zatrzymana i zabrana przez nieznane osoby w centrum Mińska. Zniknął także chwilę później rzecznik prasowy Rady, Anton Rodnenkow. Brak też kontaktu z wiceprezesem EPAM Maximem Bogretsowimem i sekretarzem Rady Wykonawczej Iwanem Krawcowem
  Źródło

  Na Białorusi podczas wszystkich protestów w niedzielę zatrzymano 633 osoby. Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Mińsku.
  Źródło

  Władze Mińska odwołały tradycyjne uroczystości w dniu miasta. Miały się odbyć w przyszły weekend 12 i 13 września. Zarząd Miasta Mińska powiedział, że tym razem pierwszeństwo mają „działania lokalne”, wystawy tematyczne. Władze miasta motywowały odwołanie uroczystości sytuacją epidemiologiczną, która, nawiasem mówiąc, nie przeszkodziła w przeprowadzeniu Parady Zwycięstwa w maju.
  Źródło

  Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow po raz drugi odmówił oceny rzekomo przechwyconej rozmowy Warszawy z Berlinem o Aleksiejem Nawalnym i Łukaszence. Bezpośrednio po wypowiedzi Łukaszenki o „przechwyceniu” Pieskow po prostu nie skomentował, a dziś odesłał dziennikarzy z tym pytaniem do służb specjalnych.
  „Oczywiście mieliśmy okazję zapoznać się z materiałami medialnymi. Cóż, prawdopodobnie nie do nas należy ocena przydatności i wartości tego nagrania. Jest to raczej praca służb specjalnych, które ją wykonują ” - cytuje jego słowa Interfax. Zapis został opublikowany w piątek wieczorem. Dwóch mężczyzn mówi w nim, że Aleksander Łukaszenko to twardy orzech do zgryzienia, a Nawalny nie został otruty. Polskie MSZ odrzuciło doniesienia białoruskich władz o rzekomej rozmowie telefonicznej na temat przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.
  Źródło
  Źródło
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina traktuje ostrzał Donbasu w niedzielę przez siły okupacyjne jako dwa odrębne przypadki i żąda od Rosji interwencji i wpłynięcia na prowokacyjne zachowania nielegalnych grup zbrojnych w obwodach donieckim i ługańskim. Kancelaria Prezdenta Ukrainy przypomniała, że w ciągu 41 dni całkowitego i trwałego zawieszenia broni nie było strat bojowych wśród ukraińskiej armii. Poinformowano, że w wyniku spotkania z prezydentem wydano odpowiednie polecenia, w szczególności minister spraw zagranicznych Dmitrij Kuleba zainicjował pilną rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.
  Źródło

  Na anektowanym przez Rosję Krymie zaopatrzenie w wodę zostało ograniczone do kilku godzin dziennie. Trzeci etap ograniczeń w dostawach wody rozpocznie się 7 września w okręgach Symferopol, Bakczysaraj i mieście Symferopol z powodu suszy i spłycenia zbiorników wodnych.
  Źródło

  Litwa
  Minister spraw zagranicznych Litwy ostrzega UE przed Białorusią. Linas Linkevicius powiedział, że UE musi się zmobilizować, aby przeciwdziałać rosyjskim wpływom. "Wiarygodność polityki zagranicznej UE podważa brak działań na Białorusi, gdzie musi wspierać demokrację i przeciwdziałać wpływom Rosji".
  Źródło

  Łotwa
  Jasne stanowisko krajów bałtyckich i Polski „nadało ton” wspólnemu stanowisku UE w sprawie sytuacji na Białorusi - powiedział prezydent Egils Levits, zwracając się dziś do Saeimy. Jego zdaniem aktywna i kompetentna polityka zagraniczna jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju Łotwy, ponieważ widoczność i wpływ w polityce europejskiej i światowej wzmacnia bezpieczeństwo narodowe. „Musimy stawiać sobie wysokie cele, aby naszym stanowiskiem wpływać na agendy międzynarodowych instytucji demokratycznych”
  Źródło

  Estonia
  Produkt krajowy brutto (PKB) odnotuje w tym roku rzeczywisty spadek o 5,5 proc., poinformowało ministerstwo finansów. Jednocześnie przewiduje się, że realny PKB wzrośnie w przyszłym roku o 4,5 procent, a wzrost płac ma powrócić rok później, w 2022 r., Krótko mówiąc, gospodarka straciła dwa lata z powodu pandemii - stwierdziło ministerstwo. Natomiast w lipcu, w estońskich obiektach noclegowych przebywało 346 000 turystów - wynika z danych statystycznych Estonii. W porównaniu do lipca 2019 roku liczba turystów spadła o jedną trzecią, ale była wyższa niż w ostatnich kilku miesiącach.
  Źródło
  Źródło

  Polecam:

  Artykuł Marka Budzisza Kulisy rosyjskich pomysłów rozbrojeniowych. Wygaśnięcie układu START-III stawia Rosję przed trudnym zadaniem

  Sprawa Nawalnego zwróciła uwagę na ogromną sprzeczność, która sprawia, że niewiarygodna jest ostra reakcja Berlina wobec Moskwy. A powtórkę tego samego scenariusza zobaczymy jesienią, kiedy Berlin podejmie decyzję o dostępie Huawei do swojej sieci 5G. Ciekawa opinia włoskiego think tanku Atlantico
  Ujawniona niemiecka hipokryzja: sprawa Nawalnego a Nord Stream 2

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (68)

  Białoruś
  Frank Viachorka: Według Die Welt UE nie nałoży sankcji na Łukaszenkę. Niemcy i Francja chcą, aby komunikacja z Łukaszenką była otwarta. Jeśli to prawda, brzmi to jak zdrada Białorusi przez Europę. Politycy chcą zamknąć sprawę Białorusi, ale nie chcą jej rozwiązać.
  Źródło

  Oficjalny zapis wczorajszej konferencji prasowej Marii Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego MSZ, w którym można przeczytać m.in. "Władze polskie nadal otwarcie ingerują w sprawy wewnętrzne Republiki Białorusi. Nie są sami, ale to, co robią, jest oburzające."
  Źródło

  Wizytę Aleksandra Łukaszenki w Moskwie potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Nie podał jednak dokładnej daty wizyty. Pieskow stwierdził, że nie wie, czy szefowie Federacji Rosyjskiej i Białorusi w rozmowach telefonicznych rozmawiali o działaniach struktur władzy w obliczu protestów na Białorusi. Rzecznik Kremla zaznaczył, że „w porządku obrad są teraz inne kwestie związane z rozwojem stosunków dwustronnych”.
  Źródło

  Ukraina
  Obywatele Ukrainy najbardziej ufają Siłom Zbrojnym (65%), Kościołowi i organizacjom wolontariackim (po 63%). Ponad połowa Ukraińców ufa również Państwowej Służbie Ratunkowej, batalionom ochotniczym (po 53%), straży granicznej (52%) i ukraińskim mediom (50%). Natomiast z polityków ufa prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu tylko 44% respondentów.
  Źródło

  Po raz pierwszy w historii amerykańskie 2 bombowce strategiczne B-52 USAF przeleciały nad Ukrainą, także niedaleko Donbasu - nadleciały z nad Polski.
  Źródło

  Litwa
  Wojska amerykańskie rozpoczną rozszerzone ćwiczenia na Litwie w obliczu napięć na Białorusi. Rozlokowanie wojska na Litwie, które rozpocznie się w piątek i potrwa do listopada, obejmuje 500 żołnierzy amerykańskich i 40 pojazdów, takich jak czołgi Abrams i transportery opancerzone Bradley, powiedział rzecznik litewskiej armii.
  Źródło

  Łotwa
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy wydało dzisiaj oświadczenie potępiające nagrody pieniężne obiecane przez Federację Rosyjską członkom byłego sowieckiego reżimu okupacyjnego na Łotwie. „Łotwa negatywnie ocenia decyzję z 2 września 2020 r. podpisaną przez prezydenta Władimira Putina w sprawie przyznania nagrody pieniężnej oficerom i członkom służb bezpieczeństwa, którzy byli częścią byłego radzieckiego reżimu okupacyjnego, oraz którzy od 1944 do 1951 roku byli zaangażowani w zwalczanie narodowego ruchu oporu na okupowanym terytorium łotewskim i osobiście zaangażowani w organizację prześladowań i represji mieszkańców Łotwy ”- czytamy w oświadczeniu.
  Źródło

  Estonia
  Minister finansów rozważa system rekompensat w postaci bonów, aby pomóc branży turystycznej. Jedną z opcji, na wzór innych krajów, jest to, że państwo mogłoby dawać ludziom bony, które można by wykorzystać na opłacenie estońskich obiektów noclegowych i gastronomicznych. Jak dotąd nic konkretnego nie zostało ustalone. Wciąż trwają dyskusje nad wnioskiem złożonym przez branżę turystyczną.

  Źródło

  Dziś rozpoczął się WRC Rajd Estonii - „Zorganizowanie tak dużej imprezy w tak małym kraju, z tak napiętym harmonogramem, jest z pewnością wyzwaniem i jednocześnie szansą. Powierzając się temu niesamowitemu zadaniu, poświęcamy się pokazaniu zarówno całej Estonii, jak i FIA, że Estonia jest w stanie spełnić tak wyjątkowe zadanie ”- mówi Urmo Aava, dyrektor Rajdu Estonii.Urodzony na Saremie obecny mistrz świata Ott Tänak (Hyundai) uzyskał najlepszy czas (2: 56,8) na krótkim etapie testowym.
  Źródło

  Polecam:

  Federacja Rosyjska ma problemy nie tylko na Białorusi, również w innych państwach i quasi-państwach satelickich sytuacja jest napięta, a kryzysowi gospodarczemu towarzyszy rewolta polityczna. Ten, dość typowy obrazek z jednego z utworzonych pod egidą Moskwy quasi-państw, w których terror miesza się z korupcją i rządami organizacji przestępczych, pokazuje, że Ruski Mir, zaczyna się chwiać, a procesy dezintegracyjne następują szybciej niźli Moskwa jest w stanie reagować.Rosja zmaga się z kolorową rewolucją nie tylko na Białorusi. Również w innych państwach sytuacja jest napięta

  A jeśli połączysz Morze Bałtyckie kanałami z Morzem Czarnym i popłyną nimi nim statki towarowe? Rządy Polski, Białorusi i Ukrainy uważają to za dobry pomysł. Od kilku lat mówią o budowie międzynarodowej drogi wodnej E40. To kosztowny i czasochłonny projekt. Jednocześnie, jak przystało na budownictwo wielkoskalowe, korzyści są osłabiane przez ryzyko, a problem dotyczy nie tylko aspektów środowiskowych projektu, ale także ekonomicznych: koszt i czas jego realizacji nie są jeszcze znane. Dziennikarze odwiedzili trzy kraje, aby zrozumieć, dlaczego inicjatorzy projektu poszli tą drogą i dlaczego tak mało słyszeliśmy o jego budowie.
  Od Bałtyku do Morza Czarnego: cena drogi wodnej E40

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (67)

  Białoruś
  Marek Budzisz: Wielce wymowne zmiany w strukturach siłowych Białorusi. Nowym Sekretarzem Rady Bezpieczeństwa został Walery Wakulczik, który kierował do tej pory KGB, a na jego miejsce przyszedł Iwan Tertel. „Wydaje mi się, że będąc sekretarzem stanu, razem z szefem administracji, znając charakkter tej pracy, będziecie w stanie zjednoczyć wokół siebie nie tylko służby specjalne, ale także organy ścigania. I wypełniać zadania, które zostały dzisiaj powierzone. Bo pojawiły się nowe problemy, groźby i tak dalej - powiedział Aleksander Łukaszenko, informuje BelTA . Na czele administracji Łukaszenki stoi również pochodzący z KGB Igor Sergejenko.
  Źródło
  Źródło

  Rozpoczęła się wizyta premiera Rosji Michaiła Miszustina w stolicy Białorusi. Na lotnisku spotkał się z premierem Białorusi Romanem Gołowczenką i ambasadorem Rosji Dmitrijem Miezencewem. Po spotkaniu udali się do Pałacu Niepodległości, gdzie dziś odbędą się rozmowy szefa rosyjskiego rządu z Łukaszenką i Premierem.
  Źródło

  Białoruska opozycyjna Rada Koordynacyjna kilkakrotnie próbowała skontaktować się z ambasadorem Federacji Rosyjskiej na Białorusi, Dmitrijem Miezencewem, jednak na razie nie ma odpowiedzi na nasze pytania - poinformowała w środę członkini prezydium rady Maria Kolesnikowa. „Mówią, że nasze wiadomości email dotarły i wkrótce będzie odpowiedź” - zauważyła Kolesnikowa, nie precyzując jednak, kto dokładnie to powiedział.
  Źródło
  Źródło

  Ukraina
  Członkowie Trójstronnej Grupy Kontaktowej ds. Rozstrzygnięcia Sytuacji we Wschodniej Ukrainie uzgodnili ramową decyzję o rozminowaniu. Uzgodniono łącznie 19 miejsc rozminowywania i 4 miejsca rozgraniczające. „Dwudzieste miejsce w pobliżu Zołotyi zostanie rozminowane w ramach otwarcia dodatkowego punktu kontrolnego w tym rejonie, co wstępnie zaplanowano na listopad” - czytamy w oświadczeniu.
  Źródło

  Potwierdzenie trudnej sytuacji hydrologicznej Krymu: jak informuje TASS, Putin powiedział, że poleci Radzie Ministrów wypracowanie finansowania projektu dostarczania wody do Sewastopola.
  Źródło

  Litwa
  Litwa planuje finansować i rozwijać morskie projekty wiatrowe w ramach programu kontraktów różnicowych (CfD), zgodnie z projektem legislacyjnym przygotowanym i przedłożonym przez Ministerstwo Energii. Planuje się przeprowadzenie pierwszej aukcji morskiej energii wiatrowej w 2023 r.. Warto przypomnieć, że Litwa zatwierdziła plany rozwoju morskiego projektu wiatrowego o mocy 700 MW na Morzu Bałtyckim do 2030 r..Jak podało ministerstwo, farma wiatrowa produkowałaby około 2,5-3 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 25 proc. obecnego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną.
  Źródło

  Łotwa
  Trzy łotewskie uczelnie znalazły się w międzynarodowym rankingu światowych uniwersytetów „The Times Higher Education World University Rankings 2021” - Politechnika w Rydze (RTU), Uniwersytet Łotewski (LU) i Łotewski Uniwersytet Rolniczy (LLU). Z łotewskich uczelni najwyższe miejsce zajmuje LU, które zajmuje 601-800, natomiast RTU i LLU znajdują się w grupie uczelni, które zajmują „1001.” miejsce. Najwyższe wyniki - 504. miejsce - zajmuje Uniwersytet Łotewski w ocenie działalności naukowej. Wysokie notowania są również w ocenie współpracy międzynarodowej - 561. miejsce - oraz we wskaźniku „Współpraca z przemysłem” - 564. miejsce.
  Źródło

  Estonia
  Tegoroczne ochotnicze ćwiczenie Orkan (Orkaan) Ligi Obrony (Kaitseliit - odpowiednik naszych WOT) będzie największym z dotychczasowych ćwiczeń, które zrekompensuje tegoroczne bardziej ograniczone ćwiczenie Wiosenna Burza, których liczba została ograniczona w wyniku pandemii COVID-19. Ćwiczenia Orkan odbędą się w listopadzie, będą największe w swoim rodzaju. „Do tej pory liczba uczestników wahała się od 800 do 1200, ale w tym roku udział weźmie nieco poniżej 2000 osób” - powiedział dowódca okręgu zachodniego Ligi Obrony, ppłk Rasmus Lippur, dodając, że zostanie wykonanych więcej zadań. niż zwykle.
  Źródło

  Po wystrzeleniu satelity studenckiego „Hämarik” („Zmierzch”) Uniwersytetu Technologicznego w Tallinie (TalTech), który był wielokrotnie odkładany z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, rakieta ostatecznie osiągnęła orbitę okołoziemską 3 września. „Hämarik” zwiększa liczbę estońskich satelitów studenckich na orbicie do dwóch, jako pierwszy satelita TalTech, „Koit” („Świt”), wystrzelony 5 lipca 2019 roku z Rosji. „Koit” i „Hämarik” to satelity o rozmiarze sześcianu 10 cm. Oba satelity wykorzystują czujniki RGB do obrazów światła widzialnego, a czujniki NIR do obrazów w bliskiej podczerwieni, które można wykorzystać do oceny wzrostu roślinności, klimatu, geologii i stanu morza.
  Źródło

  Polecam:

  Decyzja Kijowa o zawieszeniu stosunków z Mińskiem jest przejawem największego kryzysu w relacjach dwustronnych po 1991 r. Nie można wykluczyć, że Ukraina przyłączy się do sankcji personalnych UE wobec wybranych przedstawicieli białoruskiego reżimu, a konsekwentne trzymanie się linii oświadczenia MSZ z 28 sierpnia oznaczać będzie zamrożenie kontaktów politycznych. Analiza OSW: Ukraina: zawieszenie stosunków z Białorusią

  Aby zdyskredytować trwające protesty na Białorusi, zarówno prokremlowskie, jak i białoruskie media kontrolowane przez państwo opierają się na coraz bardziej zbieżnym zestawie komunikatów dezinformacyjnych. Wiele z tych wiadomości przedstawia białoruskich protestujących jako pionki wyszkolone i opłacone przez Zachód.
  Temat tygodnia: 6 Milardów dolarów

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Kalka afery "wagnerowców": minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył Ukrainę o próby ingerowania w sytuację na Białorusi. Oświadczył to na wspólnej konferencji prasowej ze swoim białoruskim odpowiednikiem w Moskwie. „Według naszych szacunków na Białorusi przebywa obecnie około dwustu ekstremistów przeszkolonych na terenie Wołynia” - powiedział Ławrow.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #bialorus #rosja #ukraina
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (66)

  Białoruś
  Minister spraw zagranicznych Białorusi Władimir Makiej złożył dziś roboczą wizytę w Rosji. Premier Rosji Michaił Miszustin odwiedzi Mińsk 3 września - powiedział w trakcie wizyty Makieja, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Również minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin złoży 4 września wizytę w Moskwie. Weźmie udział we wspólnym spotkaniu ministrów obrony państw WNP, państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.
  Źródło
  Źródło

  Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziś, że Mińsk i Moskwa nie rozmawiają o rozmieszczeniu rosyjskiej bazy wojskowej na terytorium Białorusi. „Tego pytania nie ma w porządku obrad ” - odpowiedział na pytanie dziennikarzy, informuje Interfax .Aleksander Łukaszenko wielokrotnie wypowiadał się przeciwko dodatkowej obecności wojskowej Federacji Rosyjskiej na Białorusi.
  Źródło

  Pracownicy białoruskich kolei, którzy w liczbie 1150 podpisali się pod listem, zażądało dymisji Łukaszenki. W liście znajduje się apel o dymisję Alaksandra Łukaszenki i całego składu Centralnej Komisji Wyborczej. Pracownicy kolei potępiają także przemoc ze strony funkcjonariuszy oddziałów specjalnych i żądają, aby ci, którzy się jej dopuścili zostali ukarani.
  Źródło

  Ukraina
  Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Obrony Mychajło Szarawara, w ciągu ostatniego tygodnia Rosja dostarczyła na okupowane terytoria obwodów donieckiego i ługańskiego około 700 ton paliwa i sześć wagonów z amunicją. Znacząco podnosi to gotowość bojową jednostek ŁRL i DRL. Tu warto wspomnieć wczorajsze podsumowanie Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE, która podała, że w ciągu miesiąca obowiązywania zawieszenia ognia, misja odnotowała w obwodzie donieckim i ługańskim 148 eksplozji, dwa przelatujące nieokreślone ładunki wybuchowe, 12 rakiet sygnalizacyjnych, 667 serii strzałów i pojedynczych wystrzałów. Tylko od wieczora 28 sierpnia do wieczora 29 sierpnia SMM zarejestrowała 42 naruszenia reżimu wstrzymania ognia.
  Źródło
  Źródło

  Przedłużająca się susza i prawie całkowity brak opadów w sierpniu doprowadziły do wyschnięcia prawie wszystkich największych rzek Krymu - Almy, Belbek, Czerny, Kachy, donosi krymskie centrum hydrometeorologiczne.
  Źródło

  Litwa
  Zarząd litewskiego Seimasu powołał w środę delegację litewskich parlamentarzystów, którzy zajmą się sprawami Białorusi na Litwie i jeśli to możliwe, udadzą się do Mińska.
  Źródło

  Łotwa
  Zmieniając podział dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) między samorząd i budżety państwa, samorządy stracą 91 mln euro - wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów (MF). Wcześniej premier Krišjānis Kariņš wyjaśnił mediom, że w wyniku redystrybucji PIT planowane jest znalezienie środków na rozwiązanie problemu wynagrodzeń lekarzy i nauczycieli, a także podniesienie gwarantowanego dochodu minimalnego.
  Źródło

  Estonia
  Jak poinformowało dowództwo U.S. Army Europe, amerykańskie pododdziały artylerii rakietowej uzbrojone w wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe M142 (MLRS) rozpoczęły po raz pierwszy cykl ćwiczeń na terenie Estonii. Amerykańscy artylerzyści współpracują z estońskimi żołnierzami w ramach ćwiczenia "Rail Gunner Rush".
  Manewry te odbywają się w Tapa na terenie Estonii w dniach 1-10 września br. Biorą w nich udział: 1 batalion 6 pułku artylerii polowej U.S. Army, która wchodzi w skład 41 Brygady Artylerii Polowej "Railgunners" (41st FAB) oraz pododdziały 1 Brygady Piechoty estońskich wojsk lądowych.
  Źródło

  We wrześniu estońscy eksperci Ernst-Armin Tõnisson i Karin Anna Maandi dołączą do cywilnej misji Unii Europejskiej na Ukrainie. Estonia wyśle również swojego pierwszego eksperta, Rainera Koora, do misji UE w Somalii. Misja EUAM Ukraine koncentruje się na reformie ukraińskiego cywilnego sektora bezpieczeństwa. Obejmuje to nadzorowanie i doradzanie odpowiednim agencjom ukraińskim w zakresie opracowywania i wdrażania zaktualizowanych strategii bezpieczeństwa.
  Źródło

  Polecam:

  W światowych mediach można było obserwować w ostatnich dniach ciekawą wymianę poglądów na temat polityki wobec Białorusi, możliwych płaszczyzn porozumienia światowych graczy i realizowanych scenariuszy, a także, co oczywiste, bo bez tego nie ma realnej polityki, oceny narzędzi, jakimi rozgrywający dysponują. Artykuł Marka Budzisza. Rozgrywka o Białoruś jeszcze się nie zaczęła. W światowych mediach można było obserwować ostatnio ciekawą wymianę poglądów

  Mapy wskazują Polskę i Ukrainę jako główne cele Rosji na Zachodzie, a uzupełniane przez Wielką Brytanię, Holandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Gruzję i Kosowo. Do mniej problematycznych państw należą Albania, Czechy, Dania, Macedonia Północna i Rumunia. Sugeruje to, że rosyjskie planowanie obronne i kontrofensywne w kierunku strategicznym Europy obraca się wokół pokonania sił zbrojnych Ukrainy i państw na północno-wschodniej (bałtyckiej) flance NATO.
  Ciekawa, także dla polskich odbiorców, analiza Nicholasa J. Myersa dla Fundacji Jamestown Zachodnie Dowództwo Operacyjno-Strategiczne armii rosyjskiej i rola Białorusi w rosyjskim planowaniu strategicznym

  Poniżej mapa z powyższego artykułu: przedstawia postrzeganie Europy przez Rosję poprzez częstotliwość wypowiedzi dyplomatycznych na korzyść lub przeciw polityce poszczególnych państw europejskich od początku administracji Trumpa, przy czym większa liczba - bardziej czerwony kolor - oznacza, które państwa Moskwa postrzega jako bardziej przyjazne.

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  źródło: Map-1.png

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (65)

  Białoruś
  Początek roku szkolnego zapadnie wielu białoruskim uczniom i studentom w pamięć. Między innymi w Mińsku odbyły się marsze studenckie przeciwko sfałszowanym wyborom. Marsze są blokowane przez siły OMON. Także otoczony przez OMON jest m.in. Białoruski Uniwersytet Państwowy.
  Źródło

  Oświadczenia Litwy, Łotwy i Estonii „mają coraz mniejsze znaczenie” dla Białorusi - powiedział w poniedziałek rzecznik białoruskiego MSZ po tym, jak trzy państwa bałtyckie nałożyły na prezydenta Aleksandra Łukaszenkę i 29 innych wysokich rangą urzędników zakazy wjazdu. Białoruś zapowiedziała także podjęcie kroków odwetowych.
  Źródło

  Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył dzisiaj Litwę o „działanie niedemokratyczne” w związku z kandydatką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską i dodał, że uważa, że reforma konstytucyjna zaproponowana przez Aleksandra Łukaszenkę może rozwiązać kryzys na Białorusi.
  Źródło

  Białoruska opozycjonistka Maria Kolesnikowa ogłosiła w poniedziałek powstanie nowej partii, która będzie dążyć do przeprowadzenia reform politycznych, społecznych i gospodarczych w kraju. Nowa partia „Wmeste” („Razem”) ma na celu stworzenie platformy dla tych, którzy szukają zmian - powiedziała Kolesnikowa.
  Maria Kolesnikowa jest szefem sztabu wyborczego byłego kandydata na prezydenta Wiktora Babariki. Stała się jedną z najwybitniejszych postaci ruchu opozycyjnego przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence.
  Źródło

  Ukraina
  Wczoraj doszło do ataku terrorystycznego w rejonie Żytomierza: na odcinku kolejowym Sokoryka-Bekha nastąpiła eksplozja, prawdopodobnie pod torami, podczas ruchu pociągu składającego się z 64 wagonów z benzyną i olejem napędowym z Białorusi, w wyniku której doszło do odkształcenia szyn i uszkodzenia podkładów kolejowych. Nie było ofiar.
  Źródło

  Litwa
  Do wczorajszej, estońskiej rocznicy wycofania wojsk rosyjskich, dołączyła dzisiaj, o rok młodsza rocznica wycofania wojsk rosyjskich z Litwy. Krótki wpis o tym zamieścił prezydent Gitanas Nausėda.
  Źródło

  Łotwa
  W Unii Europejskiej średni wiek samochodów to 10–11 lat, ale na Łotwie to 14lat. Aby promować odnowę łotewskiej floty samochodowej, planowane jest wprowadzenie jednorazowego podatku przy zakupie pojazdu starszego niż 5 lat. Kwota podatku nie została jeszcze określona. Na Litwie dodatkowy podatek został wprowadzony 1 lipca 2020 r. Jeśli ilość CO2 w spalinach jest wysoka, co dotyczy starszych samochodów, należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości do 180 euro. Dyskusje na temat tego, ile podatku jednorazowego trzeba będzie zapłacić przy rejestracji samochodu, jeśli samochód ma więcej niż 5 lat, będą kontynuowane po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów planowanych zmian w projekcie ustawy podatkowej.
  Źródło

  Estonia
  Estonia nie będzie w przyszłości kupować energii elektrycznej z Białorusi po zawarciu w poniedziałek porozumienia z Łotwą i Litwą w sprawie zakupu energii elektrycznej z krajów trzecich. Zgodnie z umową handel energią elektryczną z Białorusią zostanie wstrzymany po uruchomieniu elektrowni atomowej w Ostrwocu, jeszcze w tym roku i wprowadzony zostanie system świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Energia elektryczna z elektrowni Ostrowiec docierałaby na rynki bałtyckie przez Łotwę, która kupuje energię elektryczną za pośrednictwem rosyjskiej sieci.
  Źródło

  Polecam:

  Jakakolwiek wewnętrzna działalność polityczna zostaje ostatecznie geopolityzowana. Na przykład wybory na Białorusi czy w Rosji nie są wyrazem sprzężenia zwrotnego między społeczeństwem a rządem, ale aktem obronnej polityki zagranicznej. Więcej w artykule kolejnego głosu z Rosji, politologa moskiewskiego Centrum Carnegie, Aleksandra Baunowa: Krajowa geopolityka: białoruskie protesty i rosyjska transformacja władzy

  Do końca wieku liczba ludności Europy Środkowej i Wschodniej może zmniejszyć się o połowę. Najnowsza prognoza dotycząca populacji w 2100 r., opublikowana przez czasopismo naukowe „The Lancet”, jest kolejną, która stawia ten region w pozycji najszybciej wyludniającego się na świecie. Spowoduje to poważne zakłócenia na rynku pracy, trudności z finansowaniem usług publicznych, ograniczenie inwestycji i wzrostu gospodarczego, a w konsekwencji przełoży się na osłabienie siły geopolitycznej regionu. Depopulacja staje się jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed tą częścią Europy. Więcej w artykule Marleny Gołębiowskiej (IEŚ) Prognoza 2100. Europa Środkowa i Wschodnia najszybciej wyludniającym się regionem świata

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (64)

  Białoruś

  Łotwa, Litwa i Estonia opublikują dziś listy około 30 białoruskich urzędników, na których te trzy kraje nałożyły sankcje w związku z fałszowaniem wyborów prezydenckich na Białorusi i brutalnym tłumieniem protestów. Na liście znalazł się także Aleksander Łukaszenka. Kraje UE zgodziły się wcześniej co do konieczności nałożenia sankcji na szereg białoruskich urzędników, ale pojawiły się spory co do składu listy. W szczególności nie wszystkie państwa zgodziły się na umieszczenie Łukaszenki na liście. Takie podejście rozczarowało przedstawicieli państw bałtyckich, które opowiadają się za zaostrzeniem środków. Postanowili samodzielnie nałożyć sankcje.
  Źródło

  Swietłana Cichanouska zamierza przemawiać do członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniu 4 września, a do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniu 8 września - podała jej służba prasowa.
  Źródło

  Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podał przybliżone daty spotkania Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina w Moskwie. Zgodzili się na nią podczas ostatniej rozmowy telefonicznej. W oświadczeniu powiedział, że spotkanie odbędzie się w najbliższych tygodniach.
  Źródło

  Rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki Alina Korbut została zwolniona - jest byłą żoną ministra kultury Jurija Bondara, który niedawno zwolnił dyrektora Teatru Kupala.
  Źródło

  Nowy prawosławny metropolita miński i egzarcha Białorusi, Wenjamin, wezwał do modlitwy. „Musimy przywrócić pokój w naszym kraju i w naszych sercach” - zaapelował metropolita. W międzyczasie Kościół katolicki wezwał do modlitwy za Białoruś. We wrześniu należy modlić się o wstawiennictwo Archanioła Michała, głównego patrona Kościoła na Białorusi, aby „zakończył eskalację konfliktu i szybko rozwiązał kryzys” - napisał w liście pasterskim abp Tadeusz Kondrusiewicz, który w niedzielę odczytano w kościołach katolickich w kraju.
  Źródło

  Ukraina
  Oświadczenia Witolda Fokina, członka delegacji ukraińskiej w TCG, o ogólnej amnestii i specjalnym statusie całego Donbasu nie leżą w interesie narodowym - powiedział minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow. „Żaden z naszych żołnierzy nie powinien zginąć z powodu niezdarnych spekulacji politycznych. Dlatego wypowiedź przedstawiciela Ukrainy w TCG W. Fokina o amnestii generalnej i specjalnym statusie dla całego terytorium Donbasu jest prowokacyjna i nie odpowiada interesom narodowym". Wcześniej Witold Fokin powiedział w wywiadzie, że jego zdaniem wojna w Donbasie zakończy się, pod warunkiem, że całe terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego otrzyma specjalny status. Fokin wspomniał również o ogłoszeniu amnestii ogólnej.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nausėda przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej propozycje najnowszych zmian w systemie litewskiej edukacji: obniżenie o jeden rok granicy wieku dzieci kierowanych do przedszkola i szkoły podstawowej oraz obowiązkowa edukacja przedszkolna dla dzieci z rodzin zagrożonych społecznie.
  Źródło

  Łotwa
  Aby zapewnić niskie ceny dla klientów i wzrost dla lokalnych producentów, sieć sklepów Maxima Latvija i łotewskie organizacje społeczne rozpoczęły zbieranie podpisów na portalu My Voice dla inicjatywy „Obniżenie podatku VAT od żywności”. Jej celem jest zachęcenie do zmian w ustawodawstwie poprzez ustalenie obniżonej stawki VAT w wysokości 5% na produkty spożywcze - świeże mięso, świeże ryby, jaja, nabiał, zachowując ją, co jest również typowe dla łotewskich owoców i warzyw.
  Źródło

  Estonia
  Przewodniczący estońskiego parlamentu (Riigikogu) Henn Põlluaas wydał dzisiaj oświadczenie z okazji 26 rocznicy wycofania wojsk rosyjskich, w którym stwierdził, że dla Estonii oznacza to również ostateczne zakończenie II wojny światowej i koniec ponad 50-letniej obecności sił okupacyjnych. Ostatnie jednostki rosyjskie opuściły Estonię 31 sierpnia 1994 r. Estonia była ostatnim z krajów bałtyckich, z którego wojska rosyjskie odeszły.
  Źródło

  Polecam:

  Gdybyśmy chcieli podsumować głosy zachodnich mediów i polityków na temat obecnego kryzysu politycznego na Białorusi, to trzeba byłoby przyznać, że niemal wszyscy wypowiadający się postulują współpracę z Rosją. A nawet więcej, powszechne są deklaracje zakończenia geostrategicznej rywalizacji Europy z Moskwą na obszarze państw, które wyłoniły się po upadku ZSRR. Analiza Marka Budzisza.
  Co dla Polski może oznaczać współpraca Zachodu z Rosją w sprawie Białorusi?

  Białoruś swoim dramatem kończy rozpad ZSRR. To Białorusini położyli kres temu procesowi, rozmrażając resztki świata sowieckiego. Białoruś stała się dla Zachodu sprawdzianem jako globalny projekt w obronie wartości demokratycznych. Zachód nie zdał egzaminu. Żeby tylko nie powtórzyć scenariusza ukraińskiego, żeby tylko nie sprowokować Rosji - te obawy ukształtowały zachodnią reakcję na białoruski sierpień. Interesujące spostrzeżenia rosyjskiej politolog Lilii Szewcowej.
  Białoruś i ten cyniczny i tchórzliwy świat

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Na Białorusi brakuje już gotówki. Bankomaty w Mińsku są puste, ponieważ ludność usiłuje zamienić swoje białoruskie ruble na dolary w oczekiwaniu na kolejny kryzys gospodarczy.
  „Eksperci bankowi twierdzą, że większość banków już teraz doświadcza niedoborów płynności i przestała udzielać kredytów. Wiele firm (20% -40%, w zależności od sektora) obecnie nie ma przychodu. A w ciągu tych trzech dni na giełdzie ustanowiono rekordowe obroty w dolarach ”- napisał na Twitterze Ihar Filipau, białoruski obserwator z Niemiec.
  Według innych doniesień Łukaszenka zażądał już 1,6 mld dolarów od prezydenta Rosji Władimira Putina jako awaryjnej pożyczki na wsparcie gospodarki i waluty. Wydaje się, że ustalono już miliard. „Umówiliśmy się z prezydentem Rosji, że otrzymamy 1 mld dolarów. Będzie to dobre dla wsparcia naszej krajowej waluty ”- powiedział Łukaszenka, cytowany przez RBK 27 sierpnia. W rosyjskim budżecie przewidziano już 600 mln dolarów pożyczki dla Białorusi, ale nigdy nie została ona przekazana, ponieważ Kreml wykorzystywał ją jako dźwignię wobec Mińska podczas rozmów o obniżeniu dopłat do energii.
  Białoruś ma około 8 miliardów dolarów rezerw, ale to wystarczy tylko na 2,5 miesiąca importu, mniej, niż mówią ekonomiści, jest konieczne do utrzymania stabilności krajowej waluty.

  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #bialorus
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (63)

  Białoruś
  Ministerstwo Obrony Białorusi zapowiedziało rozpoczęcie wojskowych ćwiczeń taktycznych z połączoną grupą sił na kierunku Grodna. Przy czym planowane jest przemieszczenie dużej ilości sprzętu wojskowego, co może utrudniać poruszanie się po drogach ogólnych - ostrzega MON Białorusi.
  Źródło

  Rikard Jozwiak (RFE): Trwa debata na temat Białorusi wśród ministrów spraw zagranicznych UE. Ministrowie wrócą do tej kwestii dzisiaj po rozmowach na temat Turcji - udowadniając, że istnieje związek między dwoma reżimami.
  Źródło

  „Apeluję dziś do władz białoruskich: wykorzystajcie ten moment, aby przejść od konfrontacji do dialogu”. Przewodniczący OBWE, premier Albanii, Edi Rama, otwiera Specjalną Stałą Radę ds. Białorusi.
  Źródło

  Na Białorusi protesty dotknęły co najmniej 30 przedsiębiorstw o łącznych przychodach 27% PKB, wyliczył RBC. Jednak strajki nie zatrzymały ich całkowicie. Zdaniem rosyjskich ekspertów dalsze strajki mogą zmusić władze do ustępstw.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina przekazała Rosji notę protestacyjną w związku z wizytą Władimira Putina na Krymie i w Sewastopolu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy uważa tę wizytę za „rażące naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej kraju”. Tymczasem podczas tej wizyty, Putin zapowiedział definitywne rozwiązanie kwestii dostaw energii i wody na Krym. Głównym celem wizyty było otwarcie nowego odcinka autostrady Tavrida.
  Źródło
  Źródło

  Litwa
  Litwa podpisała pierwszy kontrakt na zakup szczepionek na koronawirusa. Łącznie zakupiono 1,8 mln. dawek. „Takie porozumienie Komisja Europejska (KE) podpisała wczoraj, 27 sierpnia, z farmaceutycznym gigantem AstraZeneca. Litwa uczestniczy w tej umowie i otrzyma szczepionkę przeciwko wirusowi, o ile próby kliniczne tej szczepionki zakończą się sukcesem i zaraz po jej wyprodukowaniu ”- powiedział minister zdrowia Aurelijus Veryga.
  Źródło

  Łotwa
  Trwają nadzwyczajne wybory do samorządu w Rydze. W wyborach do Rady Miasta Rygi złożono 15 list kandydatów, a łącznie 707 kandydatów ubiega się o przyjęcie do Rady Miasta Rygi.
  Źródło

  Estonia
  Obroty przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym wzrosły ogółem o 4 procent w cenach stałych do lipca 2020 r., podała agencja statystyczna Estonii. Obroty wyniosły w lipcu 680 mln euro, chociaż w niektórych sektorach odnotowano spadek. Obroty wzrosły najbardziej - o jedną piątą - w innych wyspecjalizowanych sklepach sprzedających głównie komputery i akcesoria do nich, książki, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kwiaty, rośliny.
  Źródło

  Polecam:

  Jacek Bartosiak i Marek Budzisz przy mapach o sytuacji wojskowo-strategicznej Rzeczypospospolitej. Fragmenty podcastów opublikowanych na Strategy&Future w 2020 roku.Jacek Bartosiak i Marek Budzisz - rozmowy o sytuacji strategicznej Polski na wschodzie części 1-5

  27 sierpnia po południu wyemitowano wywiad udzielony przez prezydenta Władimira Putina dla rosyjskiej telewizji państwowej Rossija 1. Jednym z jego głównych wątków była sytuacja na Białorusi i stosunki rosyjsko-białoruskie.
  Więcej w analizie OSW:
  Wsparcie Putina dla Łukaszenki

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (62)

  Białoruś
  Reżim Łukaszenki działa wszelkimi możliwymi środkami, w tym tymi najmniejszymi. 20 ton żywności zebranej przez polskich robotników w celu wsparcia strajkujących na Białorusi nie zostało dziś wpuszczonych przez granicę.
  Źródło

  Ambasadorowie krajów UE spotkali się dziś z ministrem spraw zagranicznych Władimirem Makiejem. Jak odnotowano w komunikacie Delegatury UE na Białorusi, dyplomaci poprosili o spotkanie ministra, na co wyraził zgodę. Strony omówiły sytuację na Białorusi. „UE wielokrotnie wzywała władze Białorusi do znalezienia odpowiednich rozwiązań poprzez zaprzestanie przemocy i prowadzenie prawdziwego i szerokiego dialogu narodowego ” - czytamy w oświadczeniu.
  Źródło

  Białoruś i Wietnam chcą rozszerzyć współpracę biznesową, powiedział podczas internetowego spotkania biznesowego „Białoruś - Wietnam”, wiceprzewodniczący Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Denis Mieleszkin. Współpraca międzyregionalna między krajami również nabiera tempa: miasto Mińsk i praktycznie wszystkie regiony Białorusi mają odpowiednie umowy z Wietnamem.
  Źródło

  Premier Mateusz Morawiecki obiecał, że już w ciągu kilku najbliższych dni zostanie przedstawione kalendarium działań dotyczących pomocy Polski dla Białorusi. Zapowiedział też ponadpartyjne spotkanie polskich europarlamentarzystów ze wszystkich frakcji ws. Białorusi oraz własną rozmowę na temat sytuacji na Białorusi.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraiński Naftogaz NJSC podniósł ceny gazu dla ludności w ramach rocznego kontraktu z 4,73 UAH za metr sześcienny do 5,24 UAH za metr sześcienny. NJSC wyjaśnił, że wzrost cen wynika ze wzrostu cen gazu w europejskich hubach gazowych, który tradycyjnie ma miejsce w przeddzień sezonu grzewczego. Jednocześnie tegoroczny wzrost cen jest stosunkowo niewielki, biorąc pod uwagę duże zasoby gazu w podziemnych magazynach gazu na Ukrainie.
  Źródło

  Litwa
  Rząd poparł propozycję kandydowania do Sejmu w wieku 21 zamiast 25 lat. Gdyby Sejm zatwierdził poprawki do Konstytucji, wymogi dotyczące nowego wieku nie byłyby stosowane w tych wyborach do Sejmu.
  Źródło

  Łotwa
  W łotewskich szkołach brakuje kilkuset nauczycieli - informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (MES). Obecnie najbardziej poszukiwani są nauczyciele matematyki, języka łotewskiego i języków obcych. Utrudnia to wdrożenie indywidualnego podejścia do uczenia się. Brak nauczycieli jest przyczyną zarówno niskich zarobków, jak i niskiego prestiżu zawodu.
  Źródło

  Estonia
  Minister obrony Jüri Luik potępił działania Aleksandra Łukaszenki, mówiąc, że tworzy on słomianego wroga, który może dać sąsiedniej Rosji pretekst do interwencji, a także kontynuowanie represji wobec Białorusinów. Minister obrony był w Berlinie, gdzie spotkał się ze swoją niemiecką odpowiedniczką, Annegret Kramp-Karrenbauer, w ramach szerszego spotkania ministrów obrony UE, pierwszego tego rodzaju od początku pandemii koronawirusa.
  Źródło

  Nowe dane Urzędu Statystycznego Estonii pokazują, że oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w 2019 r. wynosiła 74,4 lat dla mężczyzn i 82,8 lat dla kobiet. Oczekuje się, że mężczyźni i kobiety będą żyć co najmniej 70 procent swojego życia w dobrym zdrowiu, ale to wciąż poniżej średniej Unii Europejskiej. Oczekiwana długość życia wzrosła dla obu płci i nieco bardziej dla mężczyzn.
  Źródło

  Polecam:
  W wywiadzie dla Politico litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius powiedział, że dotychczasowa reakcja UE na kryzys - w tym pieniądze dla ofiar represji i sankcji wobec wysokich rangą białoruskich osobistości - była rozsądna, ale ogólnie reakcja bloku była zbyt powolna, a ryzyko impasu rośnie. „Nie wystarczy osądzać, oceniać, potępiać, powinny być działania” - powiedział Linkevičius. „Musimy przyspieszyć”.
  Unia Europejska jest zbyt powolna, by pomóc Białorusi, mówi Litwa

  Ale nie spodziewajcie się, że Białoruś będzie powtórką wydarzeń na Ukrainie z 2014 roku, kiedy Putin wysłał na Krym swoich „małych zielonych ludzików”. Oczywiście nie można wykluczyć możliwości, że mógłby on jeszcze wysłać swoje wojsko na Białoruś. Istnieje jednak inny, mniej oczywisty scenariusz osiągnięcia tego samego wyniku - i oznaki sugerują, że jest on już realizowany.
  Wydarzenia na Białorusi od środka obserwuje dziennikarka Hanna Liubakowa, która napisała artykuł dla Washington Post:
  Rosja może nie potrzebować inwazji na Białoruś. Już tam jest

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Zestawienie ćwiczeń gotowości bojowej na Białorusi na 26 sierpnia 2020 r.
  Obwód Grodzieński, Białoruś : pododdziały powietrznodesantowe, czołgi i oddziały zmotoryzowane są szkolone w zakresie szkolenia ogniowego, taktycznego i inżynieryjnego. Jednostki mostowo-pontonowe utrzymują przeprawę przez Niemen, a jednostki przeciwlotnicze pełnią służbę bojową w obronie przeciwlotniczej.
  465. Brygada Rakietowa oraz 36. Brygada Artylerii Rakietowej, przechodzą szkolenie bojowe, a część ich sił jest w stanie gotowości. Czołgi i jednostki zmechanizowane 11 Brygady Zmechanizowanej Gwardii są zaalarmowane i przechodzą szkolenie bojowe na poligonie Oboz-Lesnowsky. Na poligonie Borisowskim, 120 i 19 Brygada Zmechanizowana Gwardii jest zaalarmowana i prowadzi ćwiczenia strzeleckie . Siły te ćwiczą dzień i noc.
  W strefie przygranicznej z Polską i Litwą helikoptery prowadzą loty obserwacyjne. Drony są rozmieszczane i służą do monitorowania terenu. Wreszcie, jednostki walki elektronicznej są rozmieszczane na granicach i wykorzystywane do wykonywania „zadań rozpoznawczych”.
  Źródło
  Źródło

  Ale nie spodziewajcie się, że Białoruś będzie powtórką wydarzeń na Ukrainie z 2014 roku, kiedy Putin wysłał na Krym swoich „małych zielonych ludzików”. Oczywiście nie można wykluczyć możliwości, że mógłby on jeszcze wysłać swoje wojsko na Białoruś. Istnieje jednak inny, mniej oczywisty scenariusz osiągnięcia tego samego wyniku - i oznaki sugerują, że jest on już realizowany.

  Dzisiejszy artykuł Hanny Liubakowej, białoruskiej dziennikarki dla Washington Post: Rosja może nie potrzebować inwazji na Białoruś. Już tam jest.

  #ciekawostkizewschodu #bialorus #rosja
  pokaż całość

  •  

   @Ten_od_Hanki: Od początku wiadomo, że idzie to scenariuszem Jaruzelskiego z 1981 roku, Jaruzel też miał wsparcie Moskwy a nawet sam prosił o pomoc, nawet te same osoby w Polsce deklarujące szacunek dla Jaruzelskiego, wspierają Łukaszenkę -patrz ostatni film Sommera na You (prowokatora żądającego zajęcia Grodna przez Polskę, masowo wykorzystywana przez rosyjskie media), Giertycha (ojciec w radzie z Jaruzelskim w latach 80), JKM (poseł na sejm PRL) itd itd

   Wkrótce będziemy mieli 2 miliony uchodźców z Białorusi, dlatego by im dać pracę należy zamknąć napływ siły roboczej z Ukrainy.
   pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (61)

  Białoruś
  Białoruskie władze zwracają się do rosyjskich banków o pomoc w spłacie zadłużenia zagranicznego w wysokości 1,6 mld dol. Zdaniem szefa Ministerstwa Finansów republiki Jurija Seliwerstowa, gwałtowny spadek białoruskiego rubla wobec euro i dolara zwiększy spłaty zadłużenia związanego z walutami obcymi. Niedobór dochodów budżetowych wyniesie 3-4 mld rubli, co stwarza „dość duże trudności w finansowaniu kosztów” - powiedział minister. Aby wypłacić emerytury i pensje, władze będą musiały wykorzystać rezerwy - informuje BelTA .
  Źródło

  Rikard Jozwiak (RFE): Niektóre państwa członkowskie UE są wściekłe, że „znaczna liczba” osób, które zostaną ukarane za represje w Białorusi , zgodnie z obietnicą przedstawioną przez Komisję Eurupejską, wyniesie maksymalnie 20 osób. Należy spodziewać się silnego nacisku na nieformalnym spotkaniu Rady ds. Zagranicznych UE w Berlinie, aby powiększyć tę listę.
  Źródło

  Marek Budzisz: Zmiana w białoruskiej Cerkwi. Miękkiego metropolitę Pawła, który nie wprowadzał środków dyscyplinujących wobec duchownych popierających protesty zastąpi archiepiskop Wieniamin uchodzący za "twardego" przeciwnika autokefalii.
  Źródło

  Wczoraj w obwodzie leningradzkim wojsko FR zostało podniesione w stan gotowości w ramach dwustronnych ćwiczeń dowódczo-sztabowych z Flotą Bałtycką i armią lądową. Ponad 50 powietrznych grup poszukiwawczych i szturmowych na śmigłowcach Mi-8 rozpoczęło ćwiczenia zwiadu i poszukiwania grup dywersyjno-rozpoznawczych oraz nielegalnych formacji zbrojnych wyimaginowanego wroga. W sumie w ćwiczeniach wzięło udział ok. 6 tys. żołnierzy, ok. 1,5 tys. jednostek uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym okręty wojenne, samoloty i helikoptery.
  Źródło

  Ukraina
  Wczoraj dwaj żołnierze ukraińscy zostali lekko ranni w Donbasie, w wyniku eksplozji miny przeciwpiechotnej POM-2, którą separatyści zrzucili przy pomocy UAV. Tę metodę separatyści wielokrotnie stosowali w obwodzie donieckim i ługańskim.
  Źródło

  Litwa
  Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje nałożenie krajowych sankcji na ponad stu białoruskich urzędników odpowiedzialnych za oszustwa wyborcze i przemoc wobec pokojowych demonstrantów. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych poprawioną listę. Obecnie jest w nim 118 osób, które mają zostać ukarane ”- powiedziała dzisiaj Rasa Jakilaitienė, doradca ministra SZ Linasa Linkevičiusa.
  Źródło

  Łotwa
  Rząd zdecydował we wtorek, że Łotwa przestanie kupować energię elektryczną od Białorusi, jeśli ta uruchomi elektrownię jądrową w Ostrowcu - powiedział dziennikarzom premier Krišjānis Kariņš. Kariņš zwrócił uwagę, że Łotwa nadal planuje otworzyć handel energią elektryczną poprzez połączenie z Rosją. Nie rozstrzygnięto jeszcze, jak zapobiec napływowi energii elektrycznej produkowanej na Białorusi na Łotwę przez połączenie z Rosją.
  Źródło

  Estonia
  Na nadzwyczajnym posiedzeniu Riigikogu (parlamentu) we wtorek wieczorem przegłosowano oświadczenie zatytułowane „Wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi”, złożone przez 88 posłów 101-osobowego Riigikogu.
  Źródło

  Polecam:
  Podczas gdy Zachód musi wykazać się determinacją i zniechęcać do wtrącania się Putina, ludność Białorusi prawdopodobnie będzie kontynuować aktywny opór - komentują dla Fundacji Heritage, Kiron K. Skinner i James Jay Carafano w artykule
  Czy Białoruś ma stać się kolejnym Krymem?

  Wydarzenia na Białorusi od 9 sierpnia były naprawdę bezprecedensowe. Wielu mieszkańców Mińska twierdzi, że kraj już nigdy nie będzie taki sam. Ale w następnym rozdziale tej niezwykłej historii pojawiają się ogromne pytania. O nich pisze, dla Atlantic Council, Władysław Dawidzon w artykule Białoruska rewolucja może być zbyt aksamitna, aby się powieść

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @GoddamnElectric: myślę że ułatwienie wyjazdu do Polski i możliwość poznania Polski jako kraju UE byłoby wystarczające. Z końcówką absolutnie się zgadzam.

  •  

   Albo pozwolili na poszukiwania ofiar na Wołyniu? (Coś ostatnio drgnelo po latach)

   @timeofthe: Nic nie drgnęło, na słowach się skończyło a Polska nadal daje im zatrudnienie zaniżając płace tubylcom.
   A potem zdziwienie, że wszyscy mają nas za frajerów, zresztą Łukaszenko jest tego przykładem gdy rozmawiał o transporcie ropy z polskich portów, gdy targował się z Moskwą o cenę.
   Nie minęło 3 miesiące a postawił niemal całe swoje wojsko przy polskiej granicy.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (6)

 •  

  Przewodniczący izby niższej rosyjskiego parlamentu Wiaczesław Wołodin nakazał jednej z jej komisji zbadanie, czy za zatruciem Aleksieja Nawalnego, którego nazwał „radykalnym opozycjonistą”, stoją „obce siły” [Niemcy lub UE], które chcą podsycić napięcia w Rosji.
  Źródło

  Białoruska laureatka Nagrody Nobla Swietłana Aleksijewicz została wezwana na jutrzejsze przesłuchanie przez śledczych w sprawie karnej przeciwko Radzie. Aleksijewicz, laureat literackiej nagrody Nobla w 2015 r., jest członkiem Rady, która została powołana w celu promowania pokojowego przekazania władzy i składa się z dziesiątek osób publicznych. Rząd wszczął dochodzenie, wzywając Radę do nielegalnej próby przejęcia władzy. Wiele czołowych postaci opozycji przebywa w więzieniu lub uciekło z kraju.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #rosja #bialorus
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (60)

  Białoruś
  Rikard Jozwiak (RFE): sankcje UE wobec Białorusi powinny zostać mniej więcej uzgodnione i gotowe w przyszłym tygodniu. Na razie wygląda na to, że Łukaszenka nie pojawi się na liście, ale nadal może się to zmienić
  Źródło

  Właśnie trwa nadzwyczajne posiedzenie komisji AFET (Komisja Spraw Zagranicznych UE) poświęcone sytuacji na Białorusi podczas którego wypowiada się Swietłana Cichanouska, kandydatka opozycji w wyborach prezydenckich na Białorusi
  Źródło

  Frank Viachorka: Pracownik więzienia w Żodzinie, w którym przetrzymywana jest większość zatrzymanych, został skazany na trzy dni więzienia za udział w protestach i spędził je w więzieniu, w którym pracuje.
  Źródło

  Ukraina
  Rada Najwyższa ratyfikowała memorandum i umowę pożyczki z Komisją Europejską, na mocy których będzie mogła otrzymać 1,2 mld euro pomocy makrofinansowej z Unii Europejskiej. Kredyt uprzywilejowany będzie spłacany w 2 transzach po 600 mln euro, okres kredytowania nie przekracza 15 lat (tj. Okres spłaty), a oprocentowanie nie przekracza 2% w skali roku. To, czy Ukraina otrzyma pierwszą transzę z UE w ramach tego programu, będzie zależało od spełnienia przez Ukrainę szeregu wymogów, w tym określonych w programie MFW. Ukraina będzie mogła otrzymać drugą transzę, jeśli zapewni niezależność Banku Narodowego i poczyni postępy w umowie stowarzyszeniowej z UE.
  Źródło

  Rada Najwyższa przyjęła ustawę, zgodnie z którą od 1 września 2020 r. Płaca minimalna będzie wynosić 5 tys. hrywien (wzrost o 5,86%).
  Źródło

  Litwa
  Asta Skaisgirytė, doradca prezydenta Litwy, powiedział, że kraj uniknął kryzysu, gdy nie zareagował na białoruski helikopter wojskowy przelatujący w niedzielę przez litewską przestrzeń powietrzną.„Zrobiliśmy pewne założenia i przygotowaliśmy się na nie. […] Gdybyśmy [coś] zrobili, to prawdopodobnie mielibyśmy teraz kryzys militarny".
  Źródło

  Łotwa
  Dzisiaj Rada Ministrów ma zatwierdzić nowy plan ochrony ludności cywilnej przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych , który został opracowany przez Państwową Służbę Straży i Ratownictwa (SFRS) we współpracy z innymi instytucjami. W odpowiedzi na różne globalne katastrofy i zmiany klimatyczne nowy plan ochrony ludności całkowicie zmienił podejście do oceny ryzyka katastrofy i planowania środków zarządzania, takich jak mniejszy nacisk na reakcję instytucjonalną, a większy nacisk na zapobieganie oraz gotowość służb.W ramach planu ma powstać nowoczesne Centrum Zarządzania Operacyjnego, w którym służby i eksperci współpracować będą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  Źródło

  Estonia
  W tym tygodniu rząd omówi ogólnokrajowe ograniczenia, w tym ustanowienie ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu i ścisły limit podróży lotniczych do krajów, w których wskaźnik zakażeń przekracza 25 osób zarażonych COVID-19 na 100 000 mieszkańców. Minister spraw społecznych Tanel Kiik powiedział, że głównym przedmiotem obaw związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa są kluby nocne i lokale rozrywkowe. Z tego powodu okręgi Tartu i Ida-Viru już wprowadziły zakazy nocnej sprzedaży alkoholu, ale ograniczenie to można wprowadzić na skalę ogólnokrajową.
  Źródło

  Polecam:
  Anna Wieslander z Atlantic Council pisze, że pod nieobecność USA i innych czołowych przedstawicieli dyplomatycznych w sprawie Białorusi, mniejsi europejscy sąsiedzi przewodzą dyplomatycznej odpowiedzi na powyborczy kryzys.
  Wobec nieobecności USA mniejsze mocarstwa przodują w poparciu dla Białorusi

  Aby głosować w Estonii, nie potrzebujesz maski ani dystansu społecznego: wystarczy Twój identyfikator cyfrowy i komputer. Głosowanie „I” zostało wprowadzone w Estonii w 2005 r. I prawie połowa estońskich wyborców skorzystała z tej opcji podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Artykuł opisujący estoński system głosowania online.Jeśli Estonia wymyśliła głosowanie online 15 lat temu, dlaczego nie mogą tego robić Stany Zjednoczone?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (59)

  Białoruś
  Wczoraj wieczorem, białoruskie wojsko wysłało śmigłowce Mi-24 w celu przechwycenia balonów wysłanych z Litwy w kierunku Białorusi niosące białoruską biało-czerwono-białą flagę. Dzisiaj ambasador Białorusi na Litwie Walerius Baranowski został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie doręczono mu protest przeciwko naruszeniu granicy państwowej Republiki Litewskiej. Białoruski śmigłowiec Mi-24 23 sierpnia o godzinie 18.50 przekroczył litewską granicę państwową w Miednikach.
  Źródło
  Źródło

  Członkowie Białoruskiej Rady Koordynacyjnej Olga Kowalkowa i Siarhei Dylewski zostali zatrzymani dzisiaj rano przez milicję przy zakładach MTZ, a następnie postawiono im zarzuty o „przejęcie władzy”. Członkom Rady grozi do 5 lat więzienia.
  Źródło
  Źródło

  Kolejny zaginiony białoruski protestujący, Mikita Kraucou, został znaleziony martwy w lesie, w dzielnicy Partyzanski w Mińsku, ze śladami pobicia.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina obchodzi dzisiaj Święto Niepodległości. Ukraina obchodzi 29 rocznicę odzyskania niepodległości. W całym kraju odbędzie się szereg wydarzeń. Podobnie jak w zeszłym roku parada nie jest oficjalnie planowana, ale wolontariusze organizują Marsz Weteranów.
  Źródło

  Minister Obrony Ukrainy Andrij Taran podpisał zarządzenie o przyjęciu przez armię ukraińską nadbrzeżnego systemu rakietowego 360MC "Neptun". Pocisk manewrujący Neptun jest w stanie trafić w cel z odległości około 300 kilometrów, leci prędkością poddźwiękową (900 km/h), ale na bardzo małej wysokości - kilka metrów nad powierzchnią morza. Specjaliści pracują nad stworzeniem nowych platform do wystrzeliwania tego pocisku manewrującego - tak, aby można go było odpalać nie tylko ze sprzętu naziemnego, ale także z morza i powietrza. Sztab Generalny nie ukrywa, że głównym celem nowego kompleksu jest przeciwdziałanie rosyjskiej agresji na Morzu Azowskim i Czarnym.
  Źródło

  Litwa
  Około 50000 osób uformowało wczoraj 32-kilometrowy łańcuch ludzki od stolicy Litwy Wilna do granicy z Białorusią, aby zademonstrować solidarność z białoruską opozycją. Dzień 23 sierpnia został wybrany nieprzypadkowo: 31 lat temu, 23 sierpnia 1989 roku, ponad milion ludzi utworzyło ludzki łańcuch obejmujący Litwę, Łotwę i Estonię, domagając się zakończenia sowieckiej okupacji. Droga Wolności 23 sierpnia 2020 roku rozciągała się około 32 km od Placu Katedralnego w centrum Wilna do Miedników, wsi w pobliżu białoruskiej granicy.
  Źródło

  Łotwa
  Dwa łotewskie miasta będą starały się zostać Europejską Stolicą Kultury w 2027 roku, oba znane z polskiej historii: Kuldyga oraz Kieś (Cēsis). W 2027 r. tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzyma jedno miasto łotewskie i jedno portugalskie. To druga okazja dla Łotwy do otrzymania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. W 2014 roku tytuł otrzymały dwa europejskie miasta - stolica Łotwy, Ryga i Umeå w Szwecji.
  Źródło

  Estonia
  Minister Spraw Wewnętrznych Mart Helme powiedział, że zarówno pomnik Maarjamäe WW II w Pirita, jak i Linnahall w stołecznej dzielnicy portowej, powinny zostać usunięte, chociaż zauważył, że jego stanowisko prawdopodobnie wywołałoby gorącą debatę w rządzie. Linnahall został otwarty w 1980 roku na czas letnich igrzysk olimpijskich w Moskwie i od tamtej pory stopniowo popadał w ruinę, chociaż latem ubiegłego roku był miejscem kręcenia thrillera „Tenet” Christophera Nolana. Pomnik Maarjamäe został odsłonięty w 1975 r. i różni się od pobliskiego Pomnika Ofiar Komunizmu otwartego w 2018 r. Teren pomnika jest zamknięty dla publiczności ze względu na niebezpieczeństwo zawalenia się konstrukcji.
  Źródło

  Polecam:

  Nina Jankovic, badaczka z amerykańskiego think tanku Wilson Center, od lat bada rosyjską dezinformację. Gdy przez rok mieszkała na Ukrainie, a w tym czasie Stany Zjednoczone stanęły w obliczu rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie, stwierdziła, że konieczne jest przekazanie amerykańskiej opinii publicznej doświadczeń Ukrainy i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tak zrodził się pomysł książki „Jak przegrać wojnę informacyjną” o wpływach Rosji na Ukrainę, w Polsce, Czechach, Gruzji i Estonii, która ukazała się w lipcu 2020 roku. Jak Rosja prowadzi wojnę informacyjną w Polsce, Czechach, Estonii i Stanach Zjednoczonych

  Alexis Mrachek i Luke Coffey z Fundacji Heritage, napisali artykuł na temat Jak rząd USA powinien zareagować na protesty na Białorusi

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Dalia Grybauskaite: Stoimy w łańcuchu wolności, aby wspierać mieszkańców Białorusi w ich walce o wolność.
  Źródło

  Tymczasem mińska demonstracja jest teraz blisko Pałacu Prezydenckiego. Nadchodzą informacje z różnych mediów, że dyktator jest teraz w pałacu. Jak donosi korespondent Radia Swoboda, sytuacja jest teraz napięta: ludzie podchodzą do milicji, która otoczyła budynek kordonem, krzycząc „Opuść tarcze, złożyłeś przysięgę!”. Oprócz sił OMON w rezydencji znajdują się trzy armatki wodne.
  Źródło
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #bialorus #litwa
  pokaż całość

 •  

  MBH Media: Polski szpieg kieruje tłumem w Mińsku (( ͡º ͜ʖ͡º)). Wideo: TUT. by
  Źródło+film

  Maria Kolesnikowa prosi o nie zbliżanie się do wojska.
  Źródło

  Frank Viachorka: Ostatnie dwa tygodnie to huśtawka między nadzieją a frustracją, euforią i apatią. Wczorajsza depresja zmieniła się wraz z dzisiejszą radością. W ciągu dwóch tygodni Białorusini przeszli przez bezprecedensowe wiece, masowe represje, zatrzymania tysięcy.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #bialorus
  pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  TUT.by: Mińsk. Protestujący i siły bezpieczeństwa przy Steli stoją naprzeciw siebie (siły bezpieczeństwa odgrodziły się drutem kolczastym i metalowym ogrodzeniem), dzieli ich zaledwie 30 metrów.
  Źródło

  W centrum Homla zgromadziło się kilka tysięcy osób. Demonstracje trwają także w Brześciu, Mohylewie i Grodnie.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #bialorus
  pokaż całość

 •  

  Frank Viachorka: Ponad 250 tys. osób na placu Niepodległości w Mińsku! To więcej niż w 1990 roku, kiedy ludzie protestowali przeciwko niepodległości. Białoruś będzie wolna.
  Źródło+film
  #ciekawostkizewschodu #bialorus

 •  

  Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że obawia się, że sytuacja na Białorusi będzie się rozwijać zgodnie z ukraińskim scenariuszem, nawiązującym do wydarzeń z 2014 roku. Według niego sytuacja na Białorusi normalizuje się, a Federacja Rosyjska jest gotowa zaakceptować każdą decyzję Białorusi dotyczącą komunikacji z jej obywatelami.
  „Białorusini sami zdecydują, jak wyjść z tej sytuacji. Myślę, że te wyraźne oznaki normalizacji sytuacji są bardzo, bardzo ważne. Jednocześnie wiem, że nie każdemu się to podoba, są tacy, którzy chcą tego normalnego, pokojowego nurtu, w którym toczy się obecnie rozwój wydarzeń na Białorusi, by wywołać przemoc, sprowokować krew i przenieść wszystko na ukraiński scenariusz - cytuje TASS .

  Siergiej Ławrow oskarżył także zachodnich partnerów Rosji o niezdolność. Uważa, że ich mediacja jest niekonstruktywna. Minister spraw zagranicznych Rosji obarczał także Zachód odpowiedzialnością za wydarzenia na Ukrainie.

  Niezdolność naszych zachodnich partnerów do negocjacji to raczej poważny fakt, który musimy wziąć pod uwagę, i to nie tylko my. A teraz, kiedy starają się pokierować Białorusią według własnych schematów i jednocześnie zaoferować mediację. Oczywiście nie będziemy przeciwni decyzji, jaką białoruskie kierownictwo podejmie w sprawie dialogu z jej ludnością, ale kiedy Zachód mówi, że tylko mediacja z udziałem zachodnich kraje będą skuteczne, każdy ma w świeżej pamięci to, jak to było na Ukrainie.

  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #bialorus #rosja
  pokaż całość

 •  

  Trzeba użyć szerokiego kąta, aby uchwycić wielkość tłumu na Placu Niepodległości w Mińsku.
  Źródło

  Hanna Liubakowa: Dziesiątki tysięcy ludzi zgromadziło się już na placu, do którego ci ludzie zmierzają. Metro nie zatrzymuje się na stacjach w centrum miasta.
  Źródło
  #ciekawostkizewschodu #bialorus
  pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #ciekawostkizewschodu

0:0,0:0,1:0,0:0,0:0,0:0,0:0,1:0,0:0,1:0,0:0,0:0,0:0,0:0

Archiwum tagów