•  

  Ciekawostki ze Wschodu (322)

  Ukraina
  Rosja rozmieściła nową dywizję piechoty zmotoryzowanej w okręgu wojskowym graniczącym z Ukrainą. Nową jednostkę wojskową nazwano „20 Dywizją Strzelców Zmotoryzowanych”. Do 2009 r. armia rosyjska miała już dywizję o tym numerze, ale po reformie została zredukowana do brygady zwanej „20. gwardyjską samodzielną brygadą zmotoryzowaną”. Stałe bazy nowej dywizji znajdują się w obwodzie wołgogradzkim. Na bazie brygady w mieście Wołgograd zostaną rozmieszczone jednostki wojskowe: 255 gwardyjski pułk strzelców zmotoryzowanych, 944 gwardyjski pułk artylerii samobieżnej, 355 pułk rakiet plot., 487 dywizjon artylerii ppanc. Wydzielony batalion czołgów byłej 56 Brygady Desantowo-Szturmowej został przeniesiony do Wołgogradu i przemianowany na 428 Samodzielny Batalion Czołgów, jako część nowej dywizji.
  Źródło

  Jak donosi mołdawski analityk Dionis Cenuşa, Kijów realizuje plany zwiększenia produkcji hydroelektrowni na rzece Dniestr, która zaopatruje w słodką wodę około 60% ludności Mołdawii (dodatkowo jest to ważne dla mołdawskiego sektora rolnego). Według analityka działania Ukrainy świadczą o niskiej wiarygodności zobowiązań dwustronnych na poziomie urzędów prezydentów.
  Źródło

  Białoruś
  Swietłana Cichanouska wymieniła zasady, których przestrzegać będzie nowa Białoruś w budowaniu relacji gospodarczych z Rosją. „Rozumiem, jak mocno gospodarka Białorusi jest powiązana z gospodarką Rosji. Będziemy musieli budować nowe, uczciwe i przejrzyste umowy z Rosją” – powiedziała, witając uczestników konferencji „Białorusko-rosyjski dialog ekspercki”. Polityk ostrzegła też, że wszelkie porozumienia zawarte z Alaksandrem Łukaszenką mogą być kwestionowane. „Reżim nadal podpisuje mapy drogowe, podczas gdy Białorusini nadal bronią swojej suwerenności. Dlatego pragnę przypomnieć, że nowy rząd może nie uznać porozumienia Łukaszenki po 5 listopada 2020 r. – powiedziała. Swietłana Cichanouska opowiedziała o stosunkach gospodarczych nowej Białorusi i Rosji i wymieniła główne zasady, na których będą one budowane. „Pierwszą zasadą jest praworządność. Nie będzie już ryzyka aresztowania po negocjacjach z premierem Białorusi – powiedziała. Drugą zasadą, jak powiedziała, jest przejrzystość umów. Cichanouska dodała, że Białoruś będzie partnerem, który wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie wzbogaca się cudzym kosztem.
  Źródło

  Litwa
  Premier Litwy: Oceniając wolę polityczną zaangażowania się w dialog i pełną współpracę w różnych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, oba rządy zachęcają do kontynuowania regularnych kontaktów i dążą do corocznych spotkań w tym formacie. Oba rządy twierdzą, że konieczna jest kontynuacja współpracy w zakresie rozwoju głównych połączeń transportowych między Polską a Litwą, tak aby projekty Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica zostały jak najszybciej zrealizowane. Polska i Litwa deklarują dalszą współpracę w projekcie synchronizacji systemów energetycznych państw bałtyckich z sieciami Europy kontynentalnej do 2025 roku, co jest dobrym przykładem europejskiej solidarności energetycznej i ważnym krokiem w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Bałtyku Państwa. „Drugie spotkanie naszych rządów, które już można nazwać rodzącą się tradycją, pokazuje, jak bliskie i dynamiczne jest strategiczne partnerstwo Litwy i Polski. Zależy nam na dalszym jej wzmacnianiu. Współpraca Litwy i Polski jest bardzo korzystna dla naszych krajów i narodów” – powiedział I. Šimonytė na spotkaniu z premierem Polski. 17 września w Warszawie odbyło się drugie wspólne posiedzenie rządów Litwy i Polski pod przewodnictwem premier Litwy Ingridy Šimonytė i premiera Polski Mateusza Morawieckiego. Podczas spotkania rządów premierzy podpisali wspólną deklarację o współpracy stron w priorytetowych obszarach.
  Źródło

  Łotwa
  Wspólne ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi "Zapad 2021" potwierdzają, że w przyszłości współpraca między dwoma krajami będzie się rozwijać w kierunku integracji białoruskiej armii z rosyjskim systemem obronnym - powiedział dowódca Łotewskich Narodowych Sił Zbrojnych (NBS) Leonids Kalniņš. Mimo że ćwiczenia Zapad zakończyły się w czwartek, dowódca NBS powiedział, że kraje sąsiednie powinny nadal obserwować, w jakim stopniu siły ćwiczące obniżają swoją gotowość bojową i czy jednostki wojskowe wrócą na swoje miejsca rozmieszczenia. "Nie zamierzamy zmniejszać naszej gotowości bojowej i zdolności monitorowania" - powiedział łotewski dowódca.
  Źródło

  Estonia
  Każdy, kto zagraża państwom bałtyckim, zagraża całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu i Niemcom – powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas spotkania z szefami państw Estonii, Łotwy i Litwy w czwartek, w setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych tych krajów z Niemcami. Dlatego Bundeswehra kieruje grupą bojową na Litwie, dlatego niemieckie lotnictwo, naprzemiennie z innymi partnerami NATO, chroni przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem. Wysyłamy jasny sygnał, że integralność terytorialna i suwerenność państw członkowskich NATO nie podlegają negocjacjom!
  Źródło

  Polecam:
  Ogromne rosyjsko-białoruskie gry operacyjno-strategiczne Zapad 2021 dobiegły końca. Scenariusz tegorocznej iteracji Zapad (10–16 września) przewidywał atak na Rosyjsko-Białoruskie Państwo Związkowe przez wrogie siły zewnętrzne, przedstawione jako fikcyjna „Republika Polarna”.
  Dawno nie widziany i dość krótki artykuł Pawła Felgenhauera dla Fundacji Jamestown - polecam Waszej uwadze zwłaszcza ostatni akapit.
  Zapad 2021 kończy się pokojowo, ale napięcia między wschodem a zachodem wciąż trwają

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (321)

  Ukraina
  Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki nie mogła potwierdzić informacji o możliwości przekazania Ukrainie elementów zaawansowanego systemu rakietowego „Żelazna Kopuła ”, ale też temu nie zaprzeczyła. Według Voice of America, kiedy Psaki zadano pytanie dotyczące Żelaznej Kopuły, odpowiedziała, że musi skontaktować się ze swoim zespołem i wyjaśnić informacje. Przypomniała jednak, że na sierpniowym spotkaniu prezydent USA Joe Biden i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodzili się na wzmocnienie współpracy wojskowej.
  Źródło

  Dzisiaj ambasadorowie UE rozważą możliwości utworzenia wojskowej misji doradczo-szkoleniowej UE na Ukrainie. W dokumencie przedłożonym pod dyskusję przez korpus dyplomatyczny UE stwierdza się, że potencjalna wojskowa i doradcza misja szkoleniowa UE (EUATM) będzie potrzebowała 60 osób i będzie działać na rzecz doradzania Departamentowi Edukacji Ministerstwa Obrony Ukrainy i Sztabowi Generalnemu w sprawie „wdrożenia planu reformy edukacji wojskowej”. Dokument przedstawia cztery możliwe warianty współpracy. W dokumencie stwierdzono, że taka misja „może być użyteczna dla utrzymania stabilności Ukrainy poprzez wzmocnienie jej zdolności wojskowych” oraz że może „wzmocnić zaangażowanie UE i być wyrazem solidarności z Ukrainą w świetle obecnej działalności wojskowej Federacji Rosyjskiej na terytoriach Ukrainy oraz na nielegalnie anektowanym Krymie”.
  Źródło

  Białoruś
  Kryzys migracyjny stał się pretekstem do budowania potencjału militarnego NATO na zachodnich granicach Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) – powiedział w Duszanbe Aleksander Łukaszenka na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ. Według niego, w pobliżu białoruskich granic na stałe rozmieszczono zgrupowanie wojsk liczące ponad 10 tys. ludzi i ponad 500 sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego."Ponadto od tego miesiąca pod pretekstem walki z nielegalną migracją na Litwie wykorzystuje się nowe jednostki NATO w celu uzyskania wpływu hybrydowego na nasze kraje" - powiedział Łukaszenka.
  Źródło

  Litwa
  Litwa w tym roku może zbudować do 100 km ogrodzenia z drutu na granicy z Białorusią. Ułożono już 25 km. „Najbardziej ryzykowny odcinek, czyli około 100 km, na którym najłatwiej jest przekroczyć granicę i który powoduje najwięcej stresu dla naszych służb granicznych, zostanie ukończony zgodnie z istniejącymi planami do końca roku” – powiedziała premier Litwy Ingrida Simonyte. Według niej zostanie zainstalowany zarówno drut kolczasty, jak i fizyczna bariera. Prace budowlane będą kontynuowane w przyszłym roku.
  Źródło

  Łotwa
  W czwartek 16 września Saeima przedłożyła do rozpatrzenia komisjom zgłoszone przez kilku deputowanych frakcji Saeima nowelizacje ustawy o ochronie zwierząt, które przewidują zakaz hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania futra od 1 stycznia 2026 roku.
  Celem zmian jest zakaz hodowli zwierząt futerkowych na Łotwie ze względu na futro. Oczekuje się, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. i zgodnie z ustawą nie zabraniają polowania na futra ani handlu futrami.
  Źródło

  Estonia
  Trzecie czytanie projektu ustawy o komunikacji elektronicznej (tzw. ustawa Huawei), zaplanowane na środę, zostało odroczone z powodu daty wejścia w życie z mocą wsteczną. [Operator telefonii komórkowej] Elisa, którego sieć opiera się na technologii Huawei, utrzymuje, że zmiana daty wejścia w życie jest zmianą fundamentalną, a nie techniczną, która będzie miała wpływ na jego działalność. Riigikogu było na dobrej drodze, by uchwalić nowelizację jeszcze przed wakacjami, z datą wejścia w życie 15 lipca. Jednakże, kiedy ustawa miała po raz pierwszy stanąć do trzeciego czytania w czerwcu, parlament zmagał się z taktyką obstrukcji ze strony opozycyjnej Konserwatywnej Partii Ludowej (EKRE), która spowodowała odłożenie ustawy do jesieni. Ustawa o łączności elektronicznej umożliwiłaby uchwalenie regulacji bezpieczeństwa sieci komunikacyjnych, której celem jest zakaz korzystania z urządzeń sieciowych Huawei.
  Źródło

  Polecam:
  Ponieważ Rosja zwiększa wysiłki na rzecz przekierowania tranzytu gazu ziemnego przez nowy połuidniowy korytarz Potok Południowy, państwa przybrzeżne Morza Czarnego muszą podjąć skoordynowane działania w celu zmniejszenia ryzyka dostaw energii. Aura Sabadusa dla Instytutu RUSI
  Ryzykom związanym z dostawami energii na Morzu Czarnym należy przeciwdziałać poprzez skoordynowaną reakcję regionalną

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Via TT Konrad Muzyka:
  Wyczuwam tu nastrój Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #zapad2021 #rosja

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (320)

  Ukraina
  Jak donosi Politico, amerykański Kongres wprowadził poprawkę do ustawy obronnej na rok 2022, która naciskałaby na administrację Bidena, aby sprzedała lub przekazała Ukrainie nowe systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, w tym potencjalnie wysłała baterię Iron Dome ("Żelazna Kopuła"), obecnie obsługiwaną przez armię amerykańską. Sugestia sprzedaży lub wysłania nowych systemów obrony powietrznej do Kijowa prawdopodobnie zwiększyłaby napięcie w stosunkach z Moskwą, która uznałaby taki transfer broni w pobliżu swojej granicy za prowokację.
  Źródło

  A propos przewijającej się dzisiaj przez media sprawy "ostrzelania" białoruskiego znaku granicznego. „Uszkodzony znak graniczny na granicy z Białorusią został znaleziony przez ukraiński patrol graniczny łuckiego oddziału SG. O sytuacji natychmiast powiadomiono straż graniczną Białorusi oraz funkcjonariuszy policji. Charakter szkód wskazywał na możliwe użycie karabinu myśliwskiego. Rzecznik SBGS poinformował, że podczas oględzin na miejscu nie znaleziono łusek po nabojach z broni myśliwskiej. Odbyło się spotkanie przedstawiciela granicy ze stroną białoruską. Poszukiwania sprawców trwają. Podczas spotkania strona białoruska nie wysunęła wobec ukraińskiej SG żadnych pretensji ani oskarżeń – podkreślił rzecznik.
  Źródło

  Białoruś
  British American Tobacco, największy na świecie producent papierosów, zakończył współpracę z grodzieńską fabryką tytoniu „Neman”, która produkowała licencjonowane papierosy marek BAT – Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Dunhill, Vogue, Rothmans i inne. Nie będą już produkowane na Białorusi. Decyzja o zaprzestaniu współpracy została podjęta w związku z zachodnimi sankcjami nałożonymi na Białoruś. Brytyjska firma podkreśla, że poszanowanie praw człowieka jest jedną z ich ważnych zasad, co dotyczy również firm partnerskich. Ponadto polityka British American Tobacco obejmuje zwalczanie nielegalnego handlu i przemytu papierosów.
  Źródło

  Litwa
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) proponuje, aby w sytuacji zagrożenia nielegalni migranci byli zatrzymywani na czas nieokreślony, a nie sześć miesięcy, jak obecnie planowano. Wiceminister spraw wewnętrznych Arnodas Abramavičius poinformował na posiedzeniu sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGC) w środę, że przygotowywane są zmiany w ustawie o statusie prawnym cudzoziemców. Według Departamentu Migracji należy po 6 miesiącach i odrzuceniu wniosku o azyl uruchomić procedurę powrotu do kraju pochodzenia, ale są państwa, które odmawiają przyjmowania powracających migrantów. Przewodniczący NSGK Laurynas Kasčiūnas stwierdził, że jeśli migranci będą mogli swobodnie przemieszczać się po sześciu miesiącach, może pojawić się nowa fala nielegalnej migracji.
  Źródło

  Łotwa
  Budowa stałego ogrodzenia na granicy z Białorusią planowana jest bez zastosowania uproszczonej procedury przetargowej, wynika z dzisiejszego posiedzenia Komisji Wniosków Saeimy, a poinformowała o tym minister spraw wewnętrznych Marija Gołubiewa. Budowa tymczasowego ogrodzenia rozpocznie się najprawdopodobniej we wrześniu, a umowa na zakup drutu kolczastego do tymczasowego ogrodzenia została już podpisana - poinformowała minister. Minister poinformowała, że obecnie trwa badanie cen budowy tymczasowego ogrodzenia. Z drugiej strony budowa ogrodzenia stałego nie będzie mogła ruszyć tak szybko, gdyż jego budowa będzie musiała przejść pełną procedurę wyboru wykonawcy z możliwością zakwestionowania wyniku przetargu – zaznaczyła Gołubiewa.
  Źródło

  Estonia
  Orkiestra dęta Zarządu Policji i Straży Granicznej (PPA) będzie kontynuowana od nowego roku jako Talińska Orkiestra Policyjna, z pozostałymi 34 członkami orkiestry. Warto przypomnieć, że w maju sprawa orkiestry EDF obok kwestii utrzymania kapelanów wojskowych była powodem kryzysu rządowego. Informowano wtedy, że wojsko (EDF) zwolni całą swoją orkiestrę jako środek realizacji rządowych planów oszczędnościowych. Orkiestra PPA pojawiła się wkrótce potem, ale pomysł połączenia obu orkiestr zaproponował Minister Spraw Wewnętrznych Kristian Jaani.
  Źródło

  Polecam:
  10 września firma Nord Stream 2 AG poinformowała, że ostatni spaw został zakończony, dzięki czemu gazociąg Nord Stream 2 jest w pełni gotowy z technicznego punktu widzenia. W tym samym czasie w mediach zaczęły krążyć spekulacje, że rosyjski gaz płynący przez właśnie zbudowaną infrastrukturę może ruszyć już 1 października. W rzeczywistości jednak oba nitki gazociągu wciąż muszą być legalnie certyfikowane i oddane do eksploatacji, a ich właściciel – Nord Stream 2 AG – musi uzyskać od niemieckiego regulatora państwowego status operatora przesyłu gazu. Mateusz Kubiak dla Fundacji Jamestown.
  Budowa Nord Stream 2 zakończona, ale gaz nie będzie płynął w 2021 r.

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawe czy puszczali przy tym "Walkirię" ( ͡º ͜ʖ͡º)

  31. Brygada Powietrznodesantowa WDW przeprowadziła śmigłowcową operację desantową (prawdopodobnie na poziomie batalionu) z 32 śmigłowcami Mi-8AMTSh i 14 śmigłowcami Ka-52 i Mi-28N. Mieli także pojazdy Sarmat-2 i haubice D-30.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #zapad2021 #rosja #wojsko
  pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (319)

  Ukraina
  Premier Ukrainy Denis Szmyhal wymienił główne wskaźniki, które zostaną uwzględnione w projekcie budżetu państwa na 2022 rok. Średnia pensja w 2022 roku ma wynieść 15 258 hrywien. Pod koniec roku planuje się osiągnąć kwotę 17 tysięcy hrywien. Płaca minimalna wzrośnie do 6500 UAH i będzie rosła w ciągu roku zgodnie z indeksacją. Minimalna pensja lekarzy powinna wzrosnąć do 20 tys. hrywien, a przeciętnego personelu medycznego do 13,5 tys. hrywien. Nakłady na infrastrukturę i transformację cyfrową mają wzrosnąć w przyszłym roku o 14 mld UAH. Stopa bezrobocia została ustalona na 8,5%.
  Źródło

  Sąd Miejski w Pradze tymczasowo aresztował Ołeksandra Franchettiego, Rosjanina zatrzymanego na prośbę Ukrainy, który brał czynny udział w aneksji Krymu. Będzie teraz czekał na decyzję o ekstradycji na Ukrainę. Prawnik Franchettiego, Jan Schwartz, powiedział dziennikarzom, że wniosek Ukrainy o ekstradycję był motywowany politycznie i nie miał nic wspólnego z działalnością przestępczą. Według czeskich mediów Franchetti jest obywatelem Rosji, który od 2000 roku mieszka w Pradze i pracuje jako trener fitness. Według dla Radia Svoboda, Rosjanin był także w polu widzenia kontrwywiadu Czeskiej. W 2014 roku aktywnie uczestniczył w aneksji Krymu. Kilka dni przed rosyjską operacją aneksji półwyspu Franchetti utworzył na Krymie grupę Wiatru Północnego. Liczyła 11 osób i była odpowiedzialna za ochronę linii energetycznych, gazociągów oraz wykrywanie „grup ekstremistycznych”.
  Źródło

  Rosja
  Od początku roku ceny używanych samochodów w Kaliningradzie wzrosły o prawie jedną trzecią. Popyt na samochody zagraniczne na rynku wtórnym w pierwszych 8 miesiącach 2021 roku wzrósł o 7%. Najpopularniejszym autem był Volkswagen Passat – popyt na niego wzrósł w ciągu roku o 13%. Średni koszt takiego używanego samochodu w Kaliningradzie przez 8 miesięcy wynosił 300 000 rubli. Według ekspertów cena wzrosła o 3,8% w porównaniu do stycznia-sierpnia 2020 r. Drugim najpopularniejszym pojazdem w Kaliningradzie jest BMW serii 5. Średnia cena takiego samochodu w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. wzrosła o 40% i wyniosła 490.000 rubli. Trzecią miejsce najpopularniejszych używanych samochodów zagranicznych zajmuje Mercedes-Benz klasy E. Koszt samochodu wyniósł 460 000 rubli (+ 7%).Czwarte i piąte miejsce zajmują Volkswagen Golf i Mercedes-Benz W124 ze średnią ceną odpowiednio 185 000 i 130 000 rubli.
  https://kgd. ru/news/society/item/96914-jeksperty-nazvali-samyj-populyarnyj-avtomobil-na-vtorichnom-rynke-kaliningrada

  Białoruś
  14 września służba prasowa Watykanu ogłosiła mianowanie nowego arcybiskupa archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Zostanie nim Józef Staniewski , który jest biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej. Po rezygnacji arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza 3 stycznia z powodu wieku, tymczasowym administratorem apostolskim był bp Kazimierz Wielkosielec. Józef Staniewski urodził się 4 kwietnia 1969 r. we wsi Zaniewicze w obwodzie grodzieńskim. Ukończył szkołę w 1986 roku, służył w wojsku. W 1990 roku jako jeden z pierwszych zapisał się do Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, założonego przez Tadeusza Kondrusiewicza.
  Źródło

  Litwa
  Zespół ekspertów NATO ds. zagrożeń hybrydowych, którzy zakończyli swoją pracę na Litwie, skierował do Litwy rekomendacje - poinformowało we wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej. Według resortu działający na Litwie zespół NATO ds. wsparcia zagrożeń hybrydowych spotkał się z przedstawicielami instytucji państwowych, wojska, nauki i organizacji pozarządowych, odwiedził Ruklę, udał się na granicę i po przeanalizowaniu sytuacji przekazał Litwie rekomendacje. NATO będzie nadal monitorować sytuację na granicy z Białorusią, która wywiera presję na naszych sojuszników na Litwie, Łotwie i w Polsce w czasie kryzysu migracyjnego – powiedział Michael Ruhle, szef zespołu ekspertów NATO.
  Źródło

  Łotwa
  Na posiedzeniu we wtorek 14 września rząd dokonał przeglądu planu poprawy systemu wsparcia dochodu minimalnego na okres od 2022 do 2024 roku. Przewiduje coroczny wzrost gwarantowanego dochodu minimalnego oraz zmianę metodologii jego obliczania. Obecnie gwarantowany próg minimalnego dochodu wynosi 109 EUR dla pierwszej lub jedynej osoby w gospodarstwie domowym i 76 EUR dla pozostałych osób w gospodarstwie domowym. W 2023 r. planowane jest zwiększenie go do 122 euro, ale w 2024 r. – do 127. Z kolei planowane jest podniesienie progu dochodowego ubogiego gospodarstwa domowego z 272 euro do 305 euro w 2023 r., a rok później – do 318 euro. Próg dochodowy gospodarstw domowych o niskich dochodach ma zostać podniesiony z 436 do 489 euro w przyszłym roku, a w 2024 roku - do 508 euro.
  Źródło

  Estonia
  Estonia rozważa otwarcie nowego centrum danych tzw. ambasady danych, poza Europą, za pomocą której można by tworzyć kopie zapasowe baz danych o znaczeniu krajowym. Estonia otworzyła pierwsze takie centrum w Luksemburgu w 2019 roku. Luksemburg leży w Europie, podobnie jak Estonia i gdyby doszło do ogólnoeuropejskiej sytuacji kryzysowej, ambasada danych w innym kraju zapewniłaby dodatkowe zabezpieczenie ciągłości naszych usług cyfrowych” – mówił Siim Sikkut, Podsekretarz ds. Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Gospodarki i Komunikacji. W październiku 2017 r. oba rządy podpisały pięcioletnią umowę dzierżawy umożliwiającą Estonii przechowywanie kopii danych krajowych na serwerach w Luksemburgu. Ambasada danych została ukończona w czerwcu 2018 r., a pierwsze kopie zapasowe danych wykonano na początku 2019 r. Ambasada przechowuje dane z kilkunastu najważniejszych estońskich rejestrów, takich jak księga wieczysta, rejestr handlowy i inne. Estonia musiała zapłacić za dzierżawę 2,2 mln euro. Większość kosztów - 85 proc. - pokrywa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a 15 proc. dofinansowanie krajowe.
  Źródło

  Polecam:
  "Na wojnie, jak w życiu, wszystko polega na próbie odgadnięcia czego się nie wie, w oparciu o to, co się wie; to właśnie nazywam "zgadywaniem, co jest po drugiej stronie pagórka" - powiedział kiedyś książę Wellington, jeden ze zwycięzców w bitwie pod Waterloo.
  Artykuł Michała Mistewicza na naszyn portalu.
  Aktualne słowa i gesty adwersarzy spod Waterloo

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (318)

  Ukraina
  Ukraina kupi od Turcji cztery kolejne systemy dronów Bayraktar TB2. Poinformował o tym dowódca sił zbrojnych Ukrainy Walerij Załużny. „Jeden system został zakupiony w tym roku na zamówienie MON. Dodatkowo na potrzeby Sił Zbrojnych w latach 2021-2022 planowany jest zakup czterech kolejnych takich systemów. W przyszłości planujemy uzupełnić arsenał lokalnie produkowanymi bezzałogowymi statkami powietrznymi – powiedział Załużny. Według niego, szczególna uwaga zostanie zwrócona na badanie metody użycia BSP Bayraktar TB2. „Po pierwsze, musimy nauczyć się efektywnie z nimi pracować, a po drugie, musimy znać taktykę ich stosowania".
  Źródło

  Ukraina i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju podpisały dwie umowy o łącznej wartości 411 mln USD, zawierające dokumenty związane z rozwojem szkolnictwa wyższego na Ukrainie i na integrację ukraińskiego systemu energetycznego z europejską siecią energetyczną ENTSO-E (Instalacja hybrydowych systemów wytwarzania energii w PJSC „Ukrhydroenergo”).
  Źródło

  Białoruś
  Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin spotkają się kolejny raz w październiku. "Uzgodniliśmy, że aby nie przeciążać procesu decyzyjnego przed Najwyższą Radą Związkową, gdzieś 15 października odbędzie się szczyt WNP i omówimy konkrety".
  Źródło

  Litwa
  Straż graniczna i wojsko nie odnotowały żadnych incydentów związanych z ćwiczeniami Zapad prowadzonymi przez Białoruś i Rosję, a na granicy nie zaobserwowano większych ruchów - – powiedział Giedrius Mišutis, przedstawiciel Państwowej Straży Granicznej (VSAT). Siły Zbrojne monitorują litewską przestrzeń powietrzną i wody terytorialne kraju oraz wyłączną strefę ekonomiczną na Morzu Bałtyckim. Dwóch litewskich oficerów wraz z przedstawicielem OBWE będą obserwować ćwiczenia wojskowe Zapad 2021. Od środy będą oglądać ćwiczenia na jednym z poligonów w rejonie Brześcia.
  Źródło

  Łotwa
  Warte zauważenia: dzisiaj w Rydze po raz pierwszy odbyło się wspólne spotkanie ministrów spraw zagranicznych i obrony państw bałtyckich i Polski. Ministrowie omówili bieżące kwestie polityki bezpieczeństwa i wyzwania regionalne, decyzje podjęte podczas czerwcowego spotkania szefów państw i rządów NATO w Brukseli oraz wymienili poglądy na temat rozwoju nowej Koncepcji Strategicznej NATO i Polityki Partnerstwa NATO. Ministrowie zgodzili się, że koordynacja działań pomiędzy czterema państwami wschodniej flanki NATO jest ważna i musi być kontynuowana w przyszłości w celu wzmocnienia wektora wspólnych interesów. Format Państwa bałtyckie-plus-Polska już od jakiegoś czasu nabiera rozpędu, a cztery państwa członkowskie UE prezentują zjednoczony front w wielu kwestiach, napisał łotewski krajowy nadawca LSM.
  Źródło

  Estonia
  Estońsko-łotewski projekt morskiej farmy wiatrowej ELWIND rozwija się szybko i osiągnął znaczący kamień milowy – z sukcesem zakończone zostało zamówienie publiczne na wstępne studium wykonalności, którego celem jest wstępny wybór odpowiednich obszarów geograficznych pod budowę farmy wiatrowej. Wyniki oceny powinny być dostępne przed końcem bieżącego roku. Niewykluczone zatem, że decyzja o wyborze konkretnych obszarów do dalszego rozwoju projektu może zostać podjęta na początku 2022 roku. Planowana jest morska farma wiatrowa o łącznej mocy 700–1000 MW, która ma zapewnić ponad 3 TWh energii z OZE rocznie.
  Źródło

  Polecam:
  Co tydzień lub dwa pojawia się kolejna opinia, która uzasadnia brak kwalifikacji Ukrainy do członkostwa w NATO. Niektórzy krytycy twierdzą, że członkostwo w NATO nie jest możliwe z powodu geograficznej bliskości Ukrainy z Rosją, jej nie rozwiązanych spraw wewnętrznych i odchodzenia od reform, a także obaw o agresję Kremla w Donbasie i rosyjską okupację Krymu. Artykuł Atlantic Council.
  Dlaczego Ukraina musi przystąpić do NATO

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Via TT Obronny:
  Dzisiaj rozpoczyna się II etap oficjalnej części ćwiczeń "Zapad-2021". Będzie on dotyczył kontrofensywy państwa związkowego (Fed. Centralnej i Rep. Poleskiej). Zapraszam do drugiej analizy map dotyczących ćwiczenia, tym razem opisanych w formie scenariusza polityczno-militarnego. W następnych komentarzach reszta.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #zapad2021 #rosja #bialorus
  pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  Via Konrad Muzyka

  Elementy 76 Dywizji Desantowo-Szturmowej mają wykonać nocny skok podczas #zapad2021, prawdopodobnie dziś wieczorem. 600 spadochroniarzy, 50 sztuk sprzętu. Mają już BTG (Batalionowa Grupa Taktyczna) w Kaliningradzie i być może jeszcze jedną na Białorusi (obecność na Białorusi potwierdzona, ale nie wiadomo jakiej wielkości).
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #rosja #wojsko
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (317)

  Ukraina
  Kreml uważa argumenty o możliwości wybuchu wojny na pełną skalę między Rosją a Ukrainą za „apokaliptyczne”. Zapytano Pieskowa, czy widzą takie niebezpieczeństwo wojny z Ukrainą na Kremlu. Rzecznik rosyjskiego prezydenta dodał, że Kreml „żałuje takiego oświadczenia ukraińskiego przywódcy. Nie chcielibyśmy uciekać się do żadnych apokaliptycznych oczekiwań”.
  Źródło

  81% ankietowanych Ukraińców ma negatywny stosunek do prezydenta Rosji Władimira Putina. Potwierdzają to wyniki sondażu przeprowadzonego przez grupę socjologiczną Rating w okresie od 2 do 4 września. Kanclerz Niemiec Angela Merkel (73% wobec 19%) i prezydent USA Joe Biden (64% wobec 19%) znaleźli się na szczycie listy najbardziej preferowanych przez obywateli Ukrainy polityków zagranicznych. Socjologowie zauważyli, że nastawienie do Bidena poprawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, podczas gdy nastawienie do Merkel uległo pogorszeniu. 57 proc. wobec 19 proc. pozytywnie ocenia też prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Prezydent RP Andrzej Duda zamyka ranking sympatii Ukraińców - 54% wobec 10%. Na szczycie listy antypatii znalazł się Aleksander Łukaszenko - 59% respondentów wypowiadało się negatywnie o nim, a 34% - pozytywnie.
  Źródło

  Białoruś
  Aleksander Łukaszenko i Władimir Putin zakończyli wczoraj negocjacje w Moskwie, które trwały ponad trzy godziny. Więcej w linku. Tutaj chce tylko zwrócić uwagę na temat poboczny, który pojawił się nieco "półgębkiem" w wypowiedzi Putina. I tak dodatkowymi tematami rozmów było "utworzenie wspólnej przestrzeni obronnej" o czym wspomniał Putin mówiąc o wspólnych manewrach "Zapad 2021", które określił jako niezagrażające państwom sąsiednim. Według wstępnych ocen politilogów, może to oznaczać utworzenie dodatkowych baz rosyjskich na Białorusi.
  Źródło

  Litwa
  W piątek Sejm zatwierdził decyzję prezydenta Gitanasa Nausedy o przyznaniu wojskom dodatkowych uprawnień do działania na granicy z Białorusią w sytuacji zagrożenia. Umożliwia żołnierzom patrolującym granicę wydawanie poleceń osobom fizycznym i prawnym, ściganie i zatrzymywanie osób niestosujących się do tych poleceń, a także podejrzenie i popełnienie podejrzeń o popełnienie przestępstwa, zatrzymywanie i kontrolę pojazdów, ładunku, osób, bagażu i innych specjalnych środków. Żołnierze nabyli odpowiednie prawa jedynie podczas działania na odcinku przygranicznym oraz w miejscach tymczasowego zatrzymania lub zakwaterowania osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.
  Źródło

  Łotwa
  W piątek 10 września Łotwa otrzyma zaliczkę w wysokości 13%, czyli 237 mln euro z całkowitej kwoty środków dostępnych dla kraju z Funduszu Naprawczego - 1,82 mld euro - poinformowało Ministerstwo Finansów. Łącznie w ramach tego funduszu Łotwa będzie miała do dyspozycji 1,8 mld euro. Będą to dotacje w całości, co oznacza, że pieniądze nie będą musiały zostać zwrócone. W sumie planowane są 24 reformy i 61 działań inwestycyjnych.Jako pierwsze na Łotwie będą realizowane projekty o najwyższej gotowości. Należą do nich projekty rozwoju mieszkań na wynajem w różnych regionach Łotwy. Dalsze finansowanie będzie dostępne po wdrożeniu konkretnych projektów i celów reformy. Postępy Łotwy będą oceniane corocznie, a środki finansowe będą wtedy odpowiednio przekazywane.
  Źródło

  Estonia
  Państwo szczególnie poważnie traktuje swoje nowe śledztwo w sprawie zatonięcia MS Estonia w 1994 roku, powiedziała w czwartek premier Kaja Kallas. Uwagi Kallasa pojawiły się po wiadomościach o konkurencyjnym śledztwie z sektora prywatnego, częściowo finansowanym przez dziennik Postimees. „Poprzedni rząd podjął już decyzję o rozpoczęciu śledztwa. W lutym przeznaczyliśmy na to również 3 miliony euro, oprócz trzech milionów otrzymane od szwedzkiego rządu” – kontynuowała Kallas. Śledztwo wspierane przez Postimeesa poprowadzi Margus Kurm, były prokurator, który w 2000 roku prowadził również wcześniejsze, oficjalne śledztwo.
  Źródło

  Polecam:
  Po przedłużeniu przez Zachód dodatkowych sankcji wobec Białorusi oraz po wielkiej konferencji prasowej białoruskiego władcy Aleksandra Łukaszenki 9 sierpnia Kreml zaczął sygnalizować gotowość do wdrożenia tzw. modelu ormiańskiego w celu rozwiązania kryzysu politycznego w kraju.
  Artykuł Arsienija Siwickiego dla Fundacji Jamestown.
  Kreml rozważa ormiański model rozwiązania kryzysu białoruskiego

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka

  PS: Widok dawno nie widziany, piątek godz. 17.40 - w powietrzu 3 rozpoznawcze samoloty, szwedzki i 2 amerykańskie
  pokaż całość

  źródło: screen_10092021_174047.jpg

 •  

  Za TT Obronny
  Rozpoczyna się ćwiczenie "Zapad-2021".
  Spójrzmy najpierw na mapę, która stanowi tło strategiczne manewrów.
  Tak wygląda sytuacja wyjściowa oraz rozmieszczenie państw stron konfliktu: Republiki Poleskiej, Federacji Centralnej oraz państw Zachodu: Rep. Polarnej, Njaris oraz Pomorii
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #zapad2021 #wojsko #rosja #bialorus
  pokaż całość

  źródło: E-34O--WEAIxiJL.jpg

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (316)

  Ukraina
  No i tyle z porannego apelu ministra Kuleby: Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow nazwał wezwania Ukrainy do natychmiastowego spotkania w formacie normandzkim przy jednoczesnej odmowie realizacji porozumień mińskich schizofrenią polityki zagranicznej. "Format normandzki powinien wykonać zadanie, które powierzyli mu przywódcy czterech państw, czyli stworzyć warunki do konkretnej realizacji w całości i konsekwentnie porozumień mińskich" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej. - I kiedy strona ukraińska poprzez swojego ministra spraw zagranicznych wzywa do jak najszybszego spotkania w formacie normandzkim, a jednocześnie inni członkowie ukraińskiego kierownictwa mówią, że nie będą realizować tych porozumień, to obserwujemy takie rozdwojenie jaźni, schizofrenię polityki zagranicznej.
  Źródło

  Rosja
  Większość Rosjan uważa, że ich kraj jest odizolowany na arenie światowej, wynika z opublikowanego niezależnego sondażu Centrum Lewady. Według wyników badania, 57% rosyjskich respondentów twierdzi, że ich kraj jest odizolowany na arenie międzynarodowej, w porównaniu z 38%, którzy są tej opinii przeciwni. Pozytywne nastawienie Rosjan do Chin (70%) i Białorusi (82%) znacznie przewyższa ich pozytywne nastawienie do Ukrainy (39%) i Gruzji (55%), które mają napięte stosunki z większym sąsiadem. Pozytywne poglądy na temat USA (39%) i Unii Europejskiej (46%) również pozostawały daleko w tyle za sojusznikami Rosji. 44% Rosjan uważa, że Rosja powinna traktować Zachód jako sojusznika, a 29% uważa, że powinna być traktowana jako rywal, 13% jako przyjaciel, a 5% jako wróg. Młodsi Rosjanie w wieku 18-24 lata najczęściej opowiadali się za traktowaniem Zachodu jako sojusznika (50%) lub przyjaciela (21%) w porównaniu z Rosjanami w wieku 55 lat i starszymi, którzy najczęściej popierali traktowanie Zachodu jako rywala (33%).
  Źródło

  Białoruś
  Drugi blok energetyczny elektrowni atomowej w Ostrowcu (BelNPP) jest gotowy w 87% - powiedział dyrektor generalny „Rosatomu” Aleksiej Lichaczow po wizycie na placu budowy. „Na dzień dzisiejszy blok jest gotowy w 87% i jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia budowy drugiego bloku energetycznego.W niedalekiej przyszłości rozpocznie się proces„ gorących ”testów instalacji reaktora, którego głównym celem jest potwierdzenie gotowości urządzeń i systemów bloku energetycznego do etapu „Rozruchu fizycznego”, zaplanowanego na bieżący rok” – powiedział Lichaczow. Rozruch fizyczny obejmuje załadowanie paliwa jądrowego do reaktora. Został już dostarczony na teren elektrowni jądrowej. Po załadowaniu w reaktorze rozpocznie się reakcja, która zostanie uruchomiona przy minimalnej mocy.
  Źródło

  Konrad Muzyka: Dziś rosyjskie i białoruskie siły Powietrzne i Obrony Powietrznej rozpoczęły wspólną służbę bojową. Rosja wniosła kilka (?) Su-30SM i dwa S-300PM2 TEL, które stacjonują odpowiednio w Baranowiczach i Grodnie. Oficjalnie ten krok był wymagany, aby „ochronić granice Państwa Związkowego”
  Źródło

  Litwa
  Komisja Spraw Zagranicznych litewskiego Seimasu poparła działania rządu Litwy wobec Chin, a przewodniczący Komisji Przewodniczący komisji Žygimantas Pavilionis powiedział, że w dłuższej perspektywie sankcje chińskie nałożone na Litwę za wspieranie Tajwanu, powinny przynieść Litwie korzyści. Jako działający przykład podaje się Czechy, w których po nałożeniu przez chiński rząd sankcji, dzięki umowom z Tajwanem powstało 24 tysiące nowych miejsc pracy, natomiast poprzez poprzednie umowy z Chinami, Czechy doczekały się powstania nowych 5 tysięcy miejsc pracy. "Wiara Chin, że takie środki zmuszą Litwę do zmiany postawy jest błędne" mówił przewodniczący Komisji.
  Źródło

  Łotwa
  Saeima skierowała dziś do właściwej komisji wniosek złożony przez członków Związku Zielonych i Rolników (ZZS) do minister spraw wewnętrznych Mariji Gołubiewej, aby wyjaśniła duże opóźnienie w budowie ogrodzenia na łotewsko-białoruskiego granicy. Jego budowa jest od dawna spóźniona, pomimo wyników przetargu z 2018 r. i porozumienia o barierze granicznej. Deputowani Saeimy chcą dowiedzieć się, jak będzie realizowana decyzja polityczna o budowie granicy łotewsko-białoruskiej, zapewniając tym samym ochronę państwa przed nielegalną imigracją. Jednocześnie deputowani wzywają ministrów do przedstawienia swojej oceny sytuacji i granicy łotewsko-białoruskiej oraz tego, czy ma to wpływ na sytuację bezpieczeństwa narodowego.
  Źródło

  Estonia
  Rosja złożyła protest u ambasadora Estonii w Moskwie po tym, jak władze estońskie odmówiły wizy rosyjskiemu dyplomacie i podejmą w odpowiedzi stosowne działania - poinformowało w środę rosyjskie MSZ. „Wiele razy ostrzegaliśmy stronę estońską, że jej polityka dalszego pogarszania stosunków nieuchronnie skłoni nas do podjęcia kroków odwetowych. Apelujemy do partnerów, aby powstrzymali się od działań mających na celu dalszą degradację stosunków dwustronnych. Nasza reakcja będzie szybka" – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w komentarzu opublikowanym na stronie ministerstwa.
  Źródło

  Polecam:
  Na początku września 2019 r. Ukraina uruchomiła Ministerstwo Transformacji Cyfrowej. Dwa lata później dokonaliśmy znaczącego postępu w kierunku przekształcenia Ukrainy w jeden z najbardziej przyjaznych dla użytkownika krajów na świecie o rosnącej globalnej reputacji w zakresie innowacji cyfrowych. Artykuł Atlantic Council.
  Cyfrowa rewolucja na Ukrainie nabiera tempa

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Na przywitanie otwartych dzisiaj "Zapad-2021" m.in. nad Polską przeleciał(y) B-52
  #ciekawostkizewschodu #usa #rosja #zapad2021

  źródło: screen_09092021_130123.jpg

 •  

  Jako ciekawostka: łotewscy gwardziści narodowi strzelają i biegają między blokami m.in. w Rydze. Trwa aktywna faza łotewskich ćwiczeń Namejs 2021. Polecam reakcje mieszkańców na ulicy, na której trwa "strzelanina".

  #ciekawostkizewschodu #lotwa #wojsko #terytorialsi

  źródło: youtube.com

 •  

  Za TT Obronny
  W 61. Bazie lotnictwa myśliwskiego w Baranowiczach wylądowały rosyjskie Su-30SM, które mają stanowić wyposażenie wspólnego białorusko-rosyjskiego ośrodka szkoleniowego. Mają one również brać udział we wspólnych dyżurach bojowych.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #zapad2021 #rosja #bialorus pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (315)

  Ukraina
  Jak dokoszą media, administracja prezydenta USA Joe Bidena zaangażowała Robin Dunnigan, dyplomatę z doświadczeniem w energetyce, do nadzorowania polityki na Europę Środkową i Wschodnią w Departamencie Stanu. Dunnigan, która w latach 2014-2017 pełniła funkcję zastępcy sekretarza ds. dyplomacji energetycznej w Biurze Zasobów Energetycznych Departamentu Stanu, pomoże w polityce wobec Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, a także Polski, Węgier i Czech. Dunnigan była od początku krytykiem rosyjskich planów budowy drugiego gazociągu do Niemiec wzdłuż dna Morza Bałtyckiego. „Musisz zapytać: dlaczego miałbyś wspierać Ukrainę jedną ręką, a dusić ją drugą”, powiedziała na konferencji w listopadzie 2015 roku.
  Źródło

  Rada Najwyższa nie będzie zwracać się do Kongresu Stanów Zjednoczonych o przyznanie Ukrainie statusu głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych poza Sojuszem Północnoatlantyckim. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Parlament nie poparł uchwały w tej sprawie. Dokument poparło 24 deputowanych z wymaganym minimum 226.
  Źródło

  Białoruś
  Łukaszenka przedstawił ustawę o zawieszeniu umowy z UE o readmisji w swoim parlamencie. Warto przypomnieć, że po ogłoszeniu w czerwcu zamiaru wycofania się z umowy o readmisji z Unią Europejską ta umowa już nie działała. Dlatego obecny krok Białorusi jest postrzegany jako formalność. „Dokument powstał w odpowiedzi na nieprzyjazne działania UE i jej państw członkowskich wobec Białorusi. Takie zawieszenie jest przeprowadzane przez Białoruś zgodnie z prawem międzynarodowym. Umowa przewiduje, że każda ze stron ma prawo zawiesić ją w całości lub w części, po formalnym powiadomieniu drugiej strony” – podały białoruskie media państwowe.
  Źródło

  Litwa
  Dziennikarze będą mieli możliwość pracy na granicy, w obozach dla migrantów – mówi wiceminister spraw wewnętrznych Witalij Dmitrijew. – Uzgodniliśmy, że damy szansę, biorąc pod uwagę, że media muszą wykonywać swoją pracę, monitorować sytuację, reagować na wydarzenia – powiedział wiceminister na posiedzeniu Komitetu Praw Człowieka. Poinformował, że we wtorek kierownictwo resortu rozmawiało na ten temat z przedstawicielami mediów. Według wiceministra sytuacja na granicy jest obecnie napięta, gdyż 10 września na Białorusi rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe „Zapad 2021”.
  Źródło

  Łotwa
  W poniedziałek straż graniczna uniemożliwiła 27 osobom próbę nielegalnego przekroczenia łotewsko-białoruskiej granicy państwowej - dowiedziała się agencja LETA w Państwowej Straży Granicznej. Od 10 sierpnia uniemożliwiono ponad 1000 osobom nielegalnego przekraczania granicy.
  Źródło

  Estonia
  Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) planują zmodernizować swój system radarowy średniego zasięgu, zlokalizowany w regionie Lääne-Viru. Trwają rozmowy z Ministerstwem Obrony. „USAF przygotowuje się do przyznania firmie zbrojeniowej Lockheed Martin kontraktu na modernizację radarów AN/TPS-77 w Estonii” – poinformowały siły powietrzne w mediach społecznościowych. Zapowiedź potwierdziło również estońskie Ministerstwo Obrony. „Możemy potwierdzić, że rząd USA planuje sfinansować modernizację systemu radarowego TPS-77 w ramach projektu IAMD, ale konkretne okoliczności i kwoty są nadal w fazie dyskusji” – powiedziała rzeczniczka ministerstwa Susan Lilleväli. Projekt IAMD to projekt systemu obrony powietrznej średniego zasięgu w krajach bałtyckich, finansowany przez rząd USA.
  Źródło

  Polecam:
  Daniel Goure, wiceprezes The Lexington Institute, waszyngtońskiego think tanku zajmującego się przede wszystkim sprawami bezpieczeństwa opublikował artykuł w którym postuluje aby NATO w trybie pilnym zajęło się przygotowaniami do „czegoś nie do pomyślenia” czyli do wojny z Rosją. Artykuł Marka Budzisza.
  Gorzkie rozważania o nadciągających barbarzyńcach. Wojna z Rosją realną perspektywą

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (314)

  Ukraina
  Ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Oksana Markarowa ostrzegła członków Rady Najwyższej w związku z zamiarem zwrócenia się do Kongresu USA o przyznanie Ukrainie statusu głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych poza NATO (MNNA). Oksana Markarowa wezwała posłów do zwrócenia uwagi na to, że Ukraina już zdecydowała, że jej celem jest członkostwo w NATO i że jest to jedyne systemowe i własciwe rozwiązanie dla bezpieczeństwa kraju, zapisane w Konstytucji. „MNNA to status dla krajów, które nie planują lub nie mogą wstąpić do NATO z powodów politycznych lub geograficznych. To zdecydowanie nie o nas” – powiedziała ambasador.
  Źródło

  Według oficjalnych danych przyrost naturalny na Ukrainie systematycznie spada od 1990 roku i może osiągnąć rekordowo niski poziom do 2021 roku. Według oficjalnych danych w pierwszej połowie 2021 roku na Ukrainie urodziło się 132 595 dzieci. To o 5% mniej niż w I półroczu 2020 roku io 11,5% mniej niż w I półroczu 2019 roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane za rok, najniższy wskaźnik urodzeń miał miejsce w 2020 r. - wtedy urodziło się 293 457 dzieci. Dla porównania: w 2019 r. liczba ta wynosiła 308 817.
  Źródło

  Białoruś
  Litewskie służby celne nie zezwoliły na wywóz wywrotek BelAZ do Chile. Miały być wysłane do konsumenta przez port w Kłajpedzie. BelAZ znalazł się w czwartym pakiecie unijnych sankcji wprowadzonych po wylądowaniu samolotu Ryanair w Mińsku. Łącznie zatrzymano 18 kontenerów z czterema zestawami samochodowymi do wywrotek górniczych. W czerwcu tego roku poinformowano, że BelAZ zamierza wysłać do Chile 18 wywrotek, w tym BELAZ-7531С o ładowności 240 ton, BELAZ-7513 o ładowności 136 ton i BELAZ-75320 o ładowności 290 ton. Kupującym jest firma CODELCO. Maszyny miały pracować przy projekcie wydobycia rudy miedzi Rajo Inca.
  Źródło

  Litwa
  Mieszkańcy Tajwanu znacznie zwiększyli wydatki w litewskich sklepach internetowych, ponieważ więzi między Wilnem a Tajpej, które Chiny uważają za część swojego państwa, wzmocniły się w ostatnich miesiącach. „Litwa stała się jednym z dziesięciu najpopularniejszych miejsc zakupów online dla tajwańskich konsumentów” – powiedział Bi-khim Hsiao, przedstawiciel gospodarki i kultury Tajwanu w Stanach Zjednoczonych, który udostępnił zdjęcie litewskiego piwa, które kupił. W tym roku stosunki dyplomatyczne między Litwą a Tajwanem wyraźnie się zacieśniły – w lipcu Tajwan ogłosił otwarcie odrębnego od Chin przedstawicielstwa na Litwie, w nazwie którego będzie używana nieoficjalna nazwa wyspy.
  Źródło

  Łotwa
  Rząd łotewski zatwierdził dziś przeznaczenie 140 400 euro dla Ministerstwa Obrony na pokrycie wydatków funkcjonariuszy zajmujących się ochroną wschodniej granicy kraju. Pieniądze zostaną przeznaczone z budżetu państwa na nieprzewidziane wydatki. Ministerstwo Obrony Narodowej zauważyło, że Gwardia Narodowa pełni obowiązki w oddziałach w czasie wolnym od swojej pracy właściwej (podobnie jak u nas WOT). Aby wziąć udział w tym zadaniu, nie mogą wykonywać swoich codziennych obowiązków służbowych, co jest obciążeniem dla pracodawcy. Z uwagi na zaistniałą sytuację konieczne jest ustalenie wyższej rekompensaty z tytułu wykonywania obowiązków służbowych. Obecnie, ze względu na wyjątkową sytuację, konieczne jest ustalenie odszkodowania na poziomie 25% wyższym od stawki podstawowej, stosując odpowiednio współczynnik 1,25, równoważny składce pobieranej z zasiłku żołnierza.
  Źródło

  Estonia
  Opozycyjna Konserwatywna Partia Ludowa Estonii (EKRE) ma obecnie ponad 10 000 członków, jak wynika z danych z Rejestru Handlowego. To sprawia, że jest to trzecia co do wielkości partia w Estonii. Do wzrostu liczby członków EKRE przyczyniła się prawdopodobnie kampania telewizyjna i w mediach społecznościowych, którą partia przeprowadziła wiosną tego roku po upadku poprzedniego rządu. Partia Centrum ma największą liczbę członków w Estonii – 14 550, czyli o 172 członków więcej niż w styczniu, zaś druga w kolei Partia Reform liczy 11 133 członków, o 170 mniej niż na początku 2021 roku. Isamaa ma 7772 członków, o 25 mniej niż na początku roku, a Partia Socjaldemokratyczna (SDE) ma 5237 członków, łącznie o 115 mniej, Zieloni mają 895 członków, TULE 845 członków, a Eesti 200 ma 799 członków, czyli o 107 więcej niż na początku roku.
  Źródło

  Polecam:
  Koło historii Polski obróciło się wraz z pojęciem "obrotowego" Antemurale. Znów, jak przed wiekami, stajemy się przedmurzem Europy. Na tę chwilę, nie łączymy codziennych komunikatów ukraińskiego dowództwa operacji antyterrorystycznej w Donbasie, w których ostatnio przybywa nazwisk poległych w tym konflikcie, z codziennymi już komunikatami poszczególnych służb granicznych Polski, Litwy i Łotwy o sytuacji na naszych granicach. A czy powinniśmy to robić?
  Komentarz Michała Mistewicza na łamach naszego portalu
  Pogranicze w ogniu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (313)

  Ukraina
  Holenderski sąd w procesie MH17 twierdzi, że ma nadzieję wydać wyrok 22 września 2022 r. – ale jeśli sąd nie będzie gotowy to następny termin to 17 listopada 2022 r. lub jeśli nadal nie będzie gotowy to następny termin wypada 15 grudnia 2022 r. Tymczasem dzisiaj rozpoczęła się dość niecodzienna część procesu - w ciągu najbliższych kilku dni, wypowie się łącznie 91 osób - krewnych i przyjaciół 298 osób, które zginęły w wyniku zestrzelenia nad ukraińskim Donbasem samolotu rejsu #mh17. 91 osób pochodzi z dziesięciu krajów, ale większość to Holendrzy (63) i Australijczycy (15). Nie wszyscy będą mogli być obecni na sali sądowej, przemawiają także przez połączenie wideo.
  Źródło
  Źródło

  Mołdawia
  Ostrzeżenie i mocny przekaz z Naddniestrza: Szef Naddniestrza Wadim Krasnosielski nie wyklucza „użycia siły w celu rozwiązania kwestii naddniestrzańskiej”, ponieważ Mołdawia „nie żałowała za ludobójstwo narodu naddniestrzańskiego”. Oświadczenie to szef Tyraspola złożył dzisiaj, przemawiając podczas uroczystej ceremonii z okazji 30 rocznicy powstania sił zbrojnych regionu.
  Źródło

  Rosja
  „Rząd federalny wzywa rząd rosyjski do natychmiastowego zakończenia tych niedopuszczalnych działań cybernetycznych” – powiedział dzisiaj rzecznik niemieckiego MSZ. „Rząd federalny dysponuje wiarygodnymi informacjami, na podstawie których działania Ghostwritera można przypisać służbie GRU Rosji, a zwłaszcza rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu” – powiedział rzecznik niemieckiego MSZ.
  Tymczasem rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że niemieccy politycy, siły bezpieczeństwa i media spiskowali przeciwko rosyjskim mediom. Zacharowa zwróciła uwagę na wypowiedź rzecznika niemieckiego Związku Dziennikarzy Hendrika Cernera, zgodnie z którą rosyjska RT uczestniczyła w destabilizacji demokracji. „Mówiłabym nawet o spisku niemieckich sił bezpieczeństwa, polityków i mediów w sprawie RT. Przecież metody wpływu były już wykorzystywane do zamykania kont bankowych, wezwania do odmowy wydania koncesji na nadawanie satelitarne, naciski na sąsiednie kraje nie wydawania licencji, nękanie przez media i Związek Dziennikarzy Niemieckich” – powiedziała. Jednocześnie, jak zauważyła Zacharowa, niemiecka Deutsche Welle rzekomo wzywała do udziału w protestach w Rosji.
  Źródło
  Źródło

  Białoruś
  Niewątpliwie wiadomość dnia z Białorusi: Maria Kolesnikowa, była szefowa komitetu wyborczego Babaryki została skazana na 11 lat więzienia, a prawnik Maksym Znak na 10 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W związku z tym Unia Europejska może rozważyć zastosowanie dodatkowych sankcji wobec reżimu Łukaszenki po rozprawie sądowej w Mińsku, podczas której białoruscy opozycjoniści Maria Kolesnikowa i Maksym Znak zostali bezpodstawnie skazani na wieloletnie więzienie z naruszeniem wszystkich podstawowych praw.
  Źródło

  Litwa
  Przedstawiciele litewskich mediów wydali oświadczenie w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Dziennikarzom litewskim nadal obowiązuje zakaz wchodzenia do strefy przygranicznej i monitorowania patroli funkcjonariuszy Państwowej Straży Granicznej i innych funkcjonariuszy na granicy. Poważnie ogranicza to prawo mediów do otrzymywania i rozpowszechniania informacji w kwestiach dotyczących powrotu migrantów, które budzą zainteresowanie opinii publicznej. W związku z tym media domagały się od MSW natychmiastowego zezwolenia dziennikarzom na pracę w Państwowej Strefie Ochrony Pogranicza i patrolowanie ze strażą graniczną.
  Źródło

  Łotwa
  96 kolejnych osób zostało powstrzymanych przed nielegalnym przekroczeniem granicy łotewsko-białoruskiej w ubiegły weekend, jednocześnie nie było osób zatrzymanych za nielegalne przekroczenie granicy państwowej - poinformowała Państwowa Straż Graniczna. Od 10 sierpnia przed nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej powstrzymano łącznie 954 osoby.
  Źródło

  Estonia
  W przypadku, gdyby presja migracyjna rozszerzyła się również na Estonię, siły obronne gotowe są w razie potrzeby wysłać w rezerwie jednostki saperskie do budowy barier granicznych - powiedział dowódca estońskich sił obronnych gen. broni Martin Herem.
  Źródło

  Polecam:
  Czas poważnie podejść do wzmocnienia zdolności obronnych NATO w Europie Wschodniej. Rosja nadal podejmuje działania mające na celu zastraszenie sojuszników z NATO i podważenie stabilności sąsiednich krajów z Europy Wschodniej. Rosyjskie wojsko poprawia zdolności do działania dużych, połączonych sił zbrojnych wzdłuż zachodniej granicy i prowadzenie krótkich ataków wyprzedzających od Bałtyku do Morza Czarnego.
  Daniel Goure z Instytutu Lexington, pisze wprost co trzeba brać pod uwagę.
  Jak NATO może przygotować się na (nie do pomyślenia): Wojnę z Rosją

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Powołując się na anonimowe źródła, Dziennik Gazeta Prawna poinformował w czwartek, że białoruscy żołnierze mogą przekroczyć granicę państwową Litwy.

  Litewski minister obrony Arvydas Anušauskas odrzucił te doniesienia, które pojawiły się w polskich mediach i uznaje ją jako dezinformację.
  Nie znam źródła tej informacji, więc nie mogę jej nazwać informacją. Artykuł, jak sądzę, odzwierciedla tendencję do pojawiania się wiadomości dezinformacyjnych, w takiej czy innej formie, w naszej przestrzeni medialnej" - dodał.
  Minister podkreślił, że Litwa i NATO są w stanie rozróżnić "prowokacje, dezinformację i nie grać w gry narzucone przez drugą stronę. Zwłaszcza, gdy próbuje się manipulować ludzkimi lękami. Proponuję nie dać się zastraszyć" - powiedział Arvydas Anušauskas .
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #litwa #zapad2021 #bialorus #rosja #dezinformacja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (312)

  Ukraina
  Sankcje Rosji wobec ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kuleby nie są przeszkodą w organizacji spotkań ministrów spraw zagranicznych w formacie normandzkim. Opinię tę wyraziła ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldguzen. Wiceszef Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Kozak również podlega sankcjom europejskim. A kiedy leci do Berlina, zawsze trzeba zrobić wyjątek i to zgłosić. Dlatego nie sądzę, że sankcje wobec Dmytro Kuleby będą przeszkodą, jeśli będzie taka wola polityczna ”- powiedziała Feldguzen. Ambasador Niemiec podkreśliła jednak, że takie spotkania ministrów spraw zagranicznych „normańskiej czwórki” długo się nie odbywały. „To dla mnie tylko znak, że w Rosji nie ma takiej woli politycznej. I nie ma znaczenia, czy są sankcje wobec ukraińskiego ministra spraw zagranicznych, czy nie” – dodała.
  Źródło

  „Zakończono zbiór wczesnych upraw zbóż na Ukrainie. 44,8 mln ton zboża zostało wymłóconych z powierzchni 10,2 mln ha, co stanowi 100% prognoz. Tegoroczne żniwa to rekord w historii Ukrainy – powiedział minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Roman Leszczenko. „W związku z tym sektor rolny, przy takim wsparciu państwa, może w 2021 roku wygenerować ponad połowę dochodów państwa z dewiz i stanowić jedną piątą PKB Ukrainy” – podsumował minister.
  Źródło

  Rosja
  Niezależna rosyjska gazeta "Nowaja Gazieta" uzyskała nagranie audio, na którym rzekomo słychać, jak pracownicy komisji wyborczej w Korolowie, mieście pod Moskwą, są szkoleni w fałszowaniu głosów przed wyborami do Dumy Państwowej. Uważa się, że kobieta, którą słychać na nagraniu, to Żanna Prokofiewa, doradca burmistrza Korolowa. Przemawiając na spotkaniu z szefami lokalnych komisji wyborczych, "nadzorczyni", którą słychać na nagraniu, zleca pracownikom komisji wyborczych zapewnienie Jednej Rosji 42-45% głosów i wyjaśnia im, jak sfałszować wyniki głosowania. Nowaja Gazieta wysłała to nagranie do Centralnej Komisji Wyborczej Rosji 2 września, wraz z oficjalną prośbą o komentarz.
  Źródło

  Białoruś
  Na Białorusi, według wyników kontroli, KGC zakazała sprzedaży 15 rodzajów niemieckich, czeskich i polskich proszków do prania. Zgodnie z informacją służby prasowej komitetu, jego pracownicy, wraz ze specjalistami Gosstandart, zbadali 16 rodzajów importowanych detergentów dostępnych w dwóch sieciach handlowych. 15 z nich nie spełniało wymagań norm. W efekcie wprowadzono zakaz ich importu i sprzedaży na Białorusi.
  Źródło

  Litwa
  W piątek litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wezwał Unię Europejską (UE) do podjęcia rozmów z Chinami w formacie ogólnowspólnotowym. "Konieczne jest przyjęcie strategicznego podejścia do relacji z Chinami. Indywidualne plany państw członkowskich w zakresie stosunków z Chinami nie wzmacniają Unii Europejskiej. Jeśli będziemy działać osobno, poza formatem UE-27, przegramy na wielu frontach" - powiedział Landsbergis w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ).
  Źródło

  Łotwa
  Ministerstwo Obrony planuje w budżecie na 2023 r. przewidzieć podwyżkę wynagrodzeń żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (NAF) – powiedział minister obrony Artis Pabriks. W przyszłorocznym projekcie budżetu nie przewidziano podwyżki wynagrodzeń, ponieważ resort obrony ma obecnie inne priorytety, takie jak rozważenie możliwości finansowego wsparcia straży granicznej, która obecnie zajmuje się monitorowaniem wschodniej granicy kraju. „Myślę, że w budżecie na 2023 r. zaliczymy podwyżkę płac żołnierzom” – ocenił minister, dodając, że pensje powinny zostać zwiększone o 10%.
  Źródło

  Estonia
  Ponad 130 komitetów wyborczych jest zarejestrowanych w całym kraju i przed październikowymi wyborami lokalnymi, w tym dwa w stolicy, według podanych wyników dla czwartkowego terminu składania wniosków. Takie komitety są charakterystyczne dla wyborów lokalnych w Estonii i nie pojawiają się w wyborach Riigikogu i europejskich, często odnoszą się do konkretnej gminy i stanowią alternatywę dla głównych partii krajowych.
  Źródło

  Polecam:
  Margaret Thatcher zrozumiała to kilkadziesiąt lat temu. Z militarnego punktu widzenia obrona europejska jest chimerą. Z politycznego punktu widzenia służy raczej oddzieleniu Europy od sojuszników zamorskich, niż wzmocnieniu europejskiego wkładu we wspólną obronę Zachodu. Punktualnie jak w szwajcarskim zegarku, po wycofaniu się z Afganistanu powraca debata na temat wspólnej europejskiej obrony.
  Jeden z lepszych artykułów ostatnich dni, z włoskiego punktu widzenia Stefano Magni dla think-tanku Atlantico.
  Armia UE, ulubione hasło tych, którzy chcą oddzielić Europę od USA

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Na Białorusi, według wyników kontroli, KGC zakazała sprzedaży 15 rodzajów niemieckich, czeskich i polskich proszków do prania. Zgodnie z informacją służby prasowej komitetu, jego pracownicy, wraz ze specjalistami Gosstandart, zbadali 16 rodzajów importowanych detergentów dostępnych w dwóch sieciach handlowych. 15 z nich nie spełniało wymagań norm. W efekcie wprowadzono zakaz ich importu i sprzedaży na Białorusi.

   @Ten_od_Hanki: Cholera, nawet niemieckie proszki do prania, w których pierze pół Europy, nie spełniają białoruskich norm – musi, że z tego Łukaszenki to prawdziwy czyścioszek i nie pozwoli obywatelom prać skarpetek w byle czym. No cóż, może nasi producenci poradzą sobie jakoś z utratą rynku wielkości województwa śląskiego...
   pokaż całość

  •  

   @xniorvox: będą prali w ruskim. Ruski pewnie lepszy proszek od niemieckiego

 •  

  Putin odpowiedział na pytanie, czy prezydent Ukrainy może kiedyś przyjechać na rosyjskie Forum Ekonomiczne we Władywostoku lub Petersburgu.
  „Oczywiście, naprawdę na to liczę, bo uważam, że sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, jest absolutnie nienormalna, nienaturalna. Prędzej czy później, a lepiej, jeśli stanie się to wcześniej, bo im szybciej, tym lepiej, przywrócimy w pełni nasze stosunki z Ukrainą” – powiedział Putin na sesji plenarnej Wschodniego Forum Ekonomicznego.
  https://echo.msk. ru/news/2897670-echo.html

  #ciekawostkizewschodu #rosja #ukraina
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (311)

  Ukraina
  Rosja zdecydowała się zakończyć misję OBWE obserwatora granicy ukraińsko-rosyjskiej po 30 września. Chociaż mandat ograniczał się do monitorowania tylko 2 przejść granicznych w obwodzie ługańskim (Donieck i Gukowo), raporty okazały się wnikliwe i udokumentowały uzbrojonych ludzi i sprzęt wchodzących i wychodzących z okupowanego Donbasu. "Realizacja tego zamiaru jest kontynuacją rosyjskich działań zmierzających do celowego sabotażu realizacji porozumień mińskich" - poinformowało ukraińskie MSZ. „Uważamy tę decyzję Federacji Rosyjskiej za dowód jej planów kontynuowania i zwiększania dostaw broni, sprzętu wojskowego, amunicji, wojsk regularnych i najemników na czasowo okupowane terytorium Ukrainy w obwodach donieckim i ługańskim, co może prowadzić do dalszej eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego”.
  Źródło
  Źródło

  Prezes zarządu rosyjskiego Gazpromu Aleksiej Miller powiedział, że pierwsze dostawy gazociągiem Nord Stream-2, a więc z pominięciem Ukrainy, na rynek UE mogą być zrealizowane w sezonie grzewczym tego roku. „Strona rosyjska stworzyła wszystkie niezbędne moce: moce produkcyjne w Jamale i moce przesyłowe gazu w północnym korytarzu gazowym” – dodał. Szef Gazpromu powiedział też, że „trasa z Jamał przez Bałtyk do Europy jest najkrótsza i najbardziej opłacalna dla konsumentów oraz najbardziej przyjazna środowisku”.
  Źródło

  Białoruś
  W latach 2021-25 na Białorusi powstanie około tysiąca kilometrów gazociągów – informuje Ministerstwo Energetyki. Planuje się, że cyfryzacja sieci gazowych umożliwi zarządzanie nimi online. Obecnie dostęp do gazu mają wszystkie 115 miast, 118 ośrodków regionalnych i 3467 osad wiejskich, łącznie jest 64 tys. km sieci gazowych.
  Źródło

  Litwa
  Aleksander Łukaszenka powiedział, że „nikt nie potrzebuje tych państw bałtyckich” w odniesieniu do zbliżających się białoruskich i rosyjskich ćwiczeń wojskowych, które według przedstawicieli NATO i Litwy mają naśladować manewry ofensywne. „Nikogo nie zaatakujemy. Nie potrzebujemy tego. A jednak nadal robią awanturę” – cytowała Łukaszenkę białoruska państwowa agencja informacyjna Biełta. „Mówią, że są bardzo zaniepokojeni, że doprowadzimy do odcięcia państw bałtyckich, że, wiecie, przejdziemy przez Przesmyk Suwalski do Kaliningradu i odetniemy kraje bałtyckie” – dodał. „Nikt nie potrzebuje tych krajów bałtyckich. Białoruś ma swoje własne problemy demograficzne, nie mówiąc już o Rosji”.
  Źródło

  Łotwa
  Projekt Centralnego Węzła Rail Baltica w Rydze wszedł w nowy etap i dziś, 2 września, uroczyście rozpoczęto budowę pierwszego wiaduktu kolejowego w Rydze. Budowa linii kolejowej będzie początkiem budowy ważnego węzła Rail Baltica Central w środowisku miejskim. Budowa tej części projektu ma zakończyć się w 2023 roku. W 2021 roku na Łotwie rozpoczną się prace budowlane dwóch dużych odcinków trasy Rail Baltica: na lotnisku „Ryga” oraz na Dworcu Centralnym w Rydze. Projekt Rail Baltica zakłada utworzenie europejskiej linii kolejowej o normalnym torze z Tallina do granicy litewsko-polskiej, tak aby kraje bałtyckie mogły być połączone koleją z innymi krajami europejskimi. W krajach bałtyckich planowana jest budowa nowej 870-kilometrowej linii kolejowej o szerokości toru europejskiego (1435 milimetrów) o maksymalnej prędkości pociągu 240 km/h.
  Źródło

  Estonia
  Drugi etap wstępnego badania wraku promu pasażerskiego Estonia będzie prowadzony w celu dalszego zbadania potwierdzonych uszkodzeń kadłuba zidentyfikowanych na początku tego roku. W ramach wstępnego badania wraku planowane są zamówienia państwowe o wartości ponad 1 mln euro. Za pomocą badań magnetycznych zostaną wyszukane wszystkie większe metalowe obiekty w otoczeniu wraku i jego trajektorii tonięcia kadłuba. Powstanie też model cyfrowy kadłuba, aby sprawdzić „jak dokładnie doszło do zatonięcia na dnie morskim i jakie uszkodzenia zostały w związku z tym spowodowane”.
  Źródło

  Polecam:
  Już na tę chwilę, wydaje się, że można potwierdzić słowa ministra Dmytro Kuleby, który ocenił wizytę prezydenta Zełenskiego w USA jako udaną. Jednak obok nowej transzy pomocy wojskowej w wysokości 60 mln dolarów, i memorandum w sprawie budowy jednego, a w opcji następnych 4 reaktorów w EJ Chmielnicki, a także porozumieniu obronnemu z USA, jedną z najważniejszych ustaleń spotkania Zełenskiego z Bidenem, było potwierdzenie braku zgody USA na uruchomienie Nord Stream 2. Komentarz Michała Mistewicza na łamach naszego portalu.
  Ukraina uzyskała maksimum, lecz czy to wystarczy?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Joint Investigation Team (JIT) badający katastrofę malezyjskiego samolotu Boeing MH17 na niebie nad wschodnią Ukrainą ponownie prosi o informacje, w tym poufne przesłanie zdjęć lub materiałów wideo – które pomogą zrozumieć śledczym przebieg tragedii.

  Kierowany przez Holendrów zespół śledczy #mh17 wysłał listy do mieszkańców Kurska (miasta, w którym znajduje się 53 Brygada - i skąd rozpoczął swoją drogę niesławny konwój BUK). Listy apelują do miejscowych, aby dzielili się wszelkimi informacjami na temat tego, kto brał udział w operacji.
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #rosja #ukraina #donbas
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (310)

  Ukraina
  Dzisiejszy dzień zapewne upłynie na Ukrainie pod znakiem trwającej właśnie wizyty prezydenta Zełenskiego w USA. O podpisanych już teraz umowach między oboma krajami można przeczytać w artykule zbiorczym w źródle. Natomiast do samego spotkania Biden-Zełenski ma dojść dzisiaj w Białym Domu około godziny 20.00 polskiego czasu.
  Źródło

  Decyzja o przystąpieniu Kijowa do NATO mogłaby stanowić polityczną rekompensatę dla Zachodu, w szczególności Niemiec, za zgodę na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream-2 - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. „Ukraina nie potrzebuje zapewnień, ale konkretnych gwarancji wiążącego bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i Niemiec, najlepiej jak najszybszego członkostwa w NATO”. Według Melnyka „w tej chwili, po opuszczeniu Afganistanu przez Zachód, potrzebujemy odwagi Waszyngtonu, Berlina i Brukseli, by jak najszybciej przyjąć Ukrainę do Sojuszu Obronnego Północnoatlantyckiego”.
  Źródło

  Białoruś
  Białorusko-rosyjskie ćwiczenia strategiczne Zapad-2021, które odbędą się w dniach 10-16 września na terenie obu krajów, „odbywają się wyłącznie w celu szkolenia i koordynowania własnych sił zbrojnych” – powiedział 1 września podczas wizyty Aleksander Łukaszenko. w szkole w Bobrujsku. Według niego, w ubiegłym roku „trzeba było praktycznie doprowadzić do gotowości bojowej połowę armii i wycofać się na granice zachodnie”, dlatego „powodów do przeprowadzenia takich ćwiczeń jest aż nadto”.
  W związku z tym, jak powiedział Łukaszenko, Białoruś i Rosja działają wspólnie: "Mamy na tym obszarze sojuszniczą armię z Federacji Rosyjskiej. Siły zbrojne obu krajów są bardzo podobne, ale musi istnieć współpraca. Dlatego właśnie musimy uczyć się razem. Ponieważ będziemy musieli walczyć razem. Jeżeli jest armia, jeżeli jest siła zbrojna, to musi być przygotowana, jakoś zjednoczona.
  Źródło

  Litwa
  Ukraina wysłała na Litwę, która w związku z presją migracyjną Mińska buduje ogrodzenie na granicy z Białorusią, drugą część pomocy humanitarnej na potrzeby bezpieczeństwa państwa bałtyckiego. Ponad 48 ton ładunku humanitarnego opuściło Ukrainę 1 września na Litwę w ramach drugiej fazy pomocy zgodnie z dekretem prezydenta Zełenskiego i zarządzeniem gabinetu. Ładunek pomoże wzmocnić ochronę granic Litwy przed nielegalnymi migrantami, podkreśliła SES, nie precyzując, jaka pomoc jest udzielana. Przypomnijmy, że w pierwszym transporcie z 14 sierpnia znajdował się między innymi drut kolczasty.
  Źródło

  Łotwa
  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w 2023 r. dostarczone dla armii łotewskiej (NAF) wozy opancerzone „Patria” 6x6 będą w całości produkowane na Łotwie, zapewniając zarówno nowe miejsca pracy, jak i wkład w gospodarkę naszego kraju. Fińska firma Patria rozpoczęła szkolenie pracowników partnerów przemysłowych Patrii na Łotwie - zarówno mechaników samochodowych, jak i spawaczy, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w produkcję części opancerzonych Patria 6x6 oraz montaż samochodów na Łotwie. W czerwcu dwóch spawaczy uczyło się pracy ze stalą ARMOX w firmie Patria w Finlandii. 30 sierpnia łotewski minister obrony Artis Pabriks, fiński minister obrony Antti Kaikkonen i fińska firma Patria podpisali generalne porozumienie w sprawie zakupu pojazdów opancerzonych 6x6, które obejmuje łotewskie zamówienie na ponad 200 nowych pojazdów opancerzonych. Planuje się, że pierwsze pojazdy będą dostępne dla NAF już w październiku tego roku, natomiast wszystkie platformy trafią do Sił Zbrojnych Łotwy do 2029 roku.
  Źródło

  Estonia
  Sojusznicy Estonii pogratulowali Alarowi Karisowi wygrania we wtorek głosowania na kolejnego prezydenta Estonii. Karis obejmie swoje stanowisko w październiku. Już wczoraj po ogłoszym wyborze wziął udział w spotkaniu na zaproszenie obecnej prezydent Kersti Kaljulaid. Gratulacje na ręce prezydenta elekta wysłali prezydenci Łotwy, Litwy, Finlandii, Ukrainy, a także przewodniczący KE, jak i Swietłana Cichanouska. "Mam nadzieję na podtrzymanie dynamiki współpracy polsko-estońskiej i regularną wymianę poglądów na najważniejsze dla naszych krajów tematy. Wyzwania, z jakimi mierzy się dzisiaj Europa i kraje naszego regionu, wymagają od nas solidarności." - napisał z kolei w depeszy prezydent Andrzej Duda.
  Źródło

  Polecam:
  Niezdolność NATO do powstrzymania Rosji - a nie brak reform - jest głównym powodem, dla którego Ukraina nie może przystąpić do Sojuszu. Na szczycie NATO w czerwcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński wezwał prezydenta USA Joe Bidena do udzielenia jasnej odpowiedzi "tak" lub "nie" na prośbę jego kraju o Plan Działań na Rzecz Członkostwa (MAP), formalną ścieżkę do członkostwa w organizacji.
  Komentarz Henrika Larsena z Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu, na łamach Instytutu RUSI.
  Nierealistyczna kandydatura Ukrainy do NATO

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Decyzja o przystąpieniu Kijowa do NATO mogłaby stanowić polityczną rekompensatę dla Zachodu, w szczególności Niemiec, za zgodę na dokończenie budowy gazociągu Nord Stream-2 - powiedział ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. „Ukraina nie potrzebuje zapewnień, ale konkretnych gwarancji wiążącego bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i Niemiec, najlepiej jak najszybszego członkostwa w NATO”. Według Melnyka „w tej chwili, po opuszczeniu Afganistanu przez Zachód, potrzebujemy odwagi Waszyngtonu, Berlina i Brukseli, by jak najszybciej przyjąć Ukrainę do Sojuszu Obronnego Północnoatlantyckiego”.

   @Ten_od_Hanki: okej, a co z wojną na wschodzie i z Krymem?
   pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (309)

  Ukraina
  Prezydent Wołodymyr Zełenski i delegacja ukraińska podpiszą jeszcze dzisiaj w Stanach Zjednoczonych szereg dokumentów strategicznych. Prezydent Ukrainy i delegacja ukraińska mają spotkać się i podpisać dokumenty strategiczne w Departamencie Energii, Pentagonie, Departamencie Stanu USA, Banku Światowym, a nawet NASA. Zełenski i Biden spotkają się 1 września.
  Źródło

  Uruchomienie rosyjskiego projektu Nord Stream-2 zmniejszy o połowę ukraiński tranzyt gazu do 18 mld m sześc., w porównaniu z 55,8 mld m sześc. gazu przetransportowanego do Europy w ubiegłym roku - mówił ukraiński minister energetyki Herman Haluschenko. Powtórzył, że Rosja wykorzysta gaz nie jako towar, ale jako narzędzie polityczne. Główny problem pojawia się w monopolistycznej pozycji Gazpromu w eksporcie gazu.
  Źródło

  A na zdjęciu z Krymu (poniżej) - najnowszy rosyjski wdrożony pomysł ochrony czołgów przed pociskami Javelin. Według Damiana Ratki z kanału yt "Broń Pancerna Świata": "Mam poważne wątpliwości czy to w ogóle będzie skuteczne przeciwko głowicom ppk. Tego typu ekrany mają około 50% skuteczności przeciwko głowicom rpg, i praktycznie żadną przeciw ppk."
  Źródło

  Białoruś
  Według Ministerstwa Finansów dług państwowy Białorusi zmniejszył się w porównaniu z początkiem 2021 roku o 0,4 mld rubli, czyli 0,6%, a od 1 sierpnia wyniósł 57,4 mld rubli, czyli 36,2% PKB. W okresie styczeń-lipiec 2021 r. zaciągnięto zagraniczne pożyczki rządowe w wysokości równowartości 936,3 mln USD: 764,4 mln USD – od rządu i banków Federacji Rosyjskiej; 134,1 mln USD - MBOR; 20,0 mln USD - z Funduszu Rozwoju Międzynarodowego OPEC; 14,9 mln USD - Export-Import Bank of China; 2,9 mln USD - EBOR i Nordycki Bank Inwestycyjny. Według prognozy międzynarodowej agencji ratingowej Fitch dług publiczny Białorusi (z uwzględnieniem udzielonych gwarancji państwowych) w 2021 r. wzrośnie z 48,4% do 51,7% PKB, w 2022 r. - do 53,3% PKB, a w 2025 r. osiągnie 60,3% PKB.
  Źródło

  Litwa
  We wtorek mija 28 rocznica wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Litwy. Z tej okazji na Placu Łukiskim w Wilnie odbędzie się uroczystość wzniesienia państwowej flagi litewskiej, a ku czci zmarłych zostanie poświęcona minuta ciszy. Chociaż Litwa ogłosiła odzyskanie niepodległości 11 marca 1990 roku, ostatni oddział wojskowy rosyjskiej armii okupacyjnej opuścił kraj dopiero 31 sierpnia 1993 roku o godzinie 23:46.
  Źródło

  Łotwa
  W sytuacji kryzysowej Państwowa Straż Graniczna w razie potrzeby wyda żywność i podstawowe artykuły pierwszej potrzeby osobom przekraczającym nielegalnie granicę łotewsko-białoruską, jeśli sobie tego zażyczą. Ministerstwo zwraca uwagę, że liczba takich osób, którym można by zapewnić żywność i artykuły pierwszej potrzeby, nie jest jeszcze znana. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało wprowadzenie wyjątku od ustawy Prawo zamówień publicznych, aby móc szybko zakupić to, co jest potrzebne do wydania. Nowelizacja MSW stanowi również, że Pogotowie Ratunkowe oraz państwowe i miejskie placówki lecznictwa zamkniętego powinny udzielać niezbędnej pomocy medycznej przekraczającym granice na wniosek Państwowej Straży Granicznej.
  Źródło

  Estonia
  Alar Karis zostanie następną estońską głową państwa. Karis otrzymał podczas II tury wyborów 72 głosy, przekraczając granicę 68 głosów potrzebnych do wybrania. Osiemdziesięciu członków Riigikogu oddało głosy: 72 na Karisa, a ośmiu pozostawiło puste karty do głosowania. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. 63-letni Alar Karis pochodzi z Tartu i jest obecnie dyrektorem Estońskiego Muzeum Narodowego. Jest estońskim genetykiem molekularnym i biologiem, który rozpoczął karierę akademicką po ukończeniu wydziału weterynaryjnego Estońskiego Uniwersytetu Przyrodniczego i został profesorem w 1999 roku. Pełnił funkcję rektora Estońskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w latach 2003-2007 oraz rektora Uniwersytetu w Tartu w latach 2007-2012. W marcu 2013 r. został mianowany audytorem generalnym Estonii, a po zakończeniu swojej kadencji został dyrektorem Estońskiego Muzeum Narodowego w październiku 2017 r.
  Źródło

  Polecam:
  W państwach Europy Środkowej, podobnie jak w innych częściach kontynentu, poziom zapasów gazu ziemnego zgromadzonych w magazynach przed nadchodzącym okresem jesienno-zimowym jest niski. Sytuacja ta wynika z ograniczonej dostępności surowca. Uwarunkowania rynkowe są mało korzystne i jeżeli taka sytuacja utrzyma się w kolejnych miesiącach, pod koniec 2021 r. można nawet oczekiwać problemów z dostępnością surowca w Czechach, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji oraz Rumunii. Kolejne tygodnie pokażą, czy jest szansa na uzupełnienie zapasów do bezpiecznego poziomu. Dużą rolę w tym względzie będzie odgrywać Rosja. Komentarz IEŚ.
  Nadchodzi zima. Przygotowania państw Europy Środkowej do zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  źródło: mil.in.ua

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (308)

  Ukraina
  Brytyjska firma Spacebit, której założycielem i prezesem jest ukraiński prtzedsiębiorca Pawło Tanasiuk, wraz z amerykańskimi partnerami w 2022 r. przeprowadzi swoją pierwszą misję na Księżyc. Dzisiaj Tanasiuk przemawiał także na konferencji prasowej na temat pierwszej misji księżycowej Ukrainy. Powiedział, że w ramach tej misji dostarczy sprzęt do badań na powierzchni Księżyca. Stronę ukraińską będzie to kosztować około 1,5 miliona dolarów. Firma dostarczy kamery i czujniki promieniowania wyprodukowane przez ukraińskich inżynierów i przetestowane przez firmę wspólnie z Biurem Projektowym „Południe”, Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym „Meridian”. Koroliova, Ecotest i TitanEra.
  Źródło

  Jak nie woda to śmieci - kolejny przejaw braku odpowiedniego zarządzania przez władze rosyjskie na okupowanym Krymie. W niektórych miastach Krymu sytuacja z sprzątaniem ulic i wywozem śmieci jest katastrofalna. „W tej chwili sytuacja z sprzątaniem jest katastrofalna dla większości miast. Dotyczy to również terminowej utylizacji pojemników na śmieci, ich racjonalnej lokalizacji i wielu innych ważnych kwestii” - mówił przywódca okupowanego Krymu Siergiej Aksionow. Podobno Aksjonow udał się do Bachczysaraju, Biełogorska i Ewpatorii, aby ocenić sytuację i okazało się, że niektóre kontenery są przepełnione, niektóre - znajdują się w niewygodnych miejscach, na ulicach jest dużo gruzu budowlanego i suchych gałęzi.
  Źródło

  Białoruś
  W drugim kwartale przeciętne gospodarstwo domowe na Białorusi żyło za 1610,2 rubli miesięcznie. Miała takie zasoby, jak wynika z danych Belstatu. W porównaniu z pierwszym kwartałem wskaźnik wzrósł o 140 rubli. Wydatki gotówkowe na gospodarstwo domowe wyniosły 1534 rubli miesięcznie, z czego 1126,2 rubli (73,4%) stanowiły wydatki konsumpcyjne. W drugim kwartale 69,7% Białorusinów dysponowało oszczędnościami przekraczającymi 500 rubli miesięcznie. Ogólnie 54,7% Białorusinów, według sondażu, dysponowało środkami od 400 do 800 rubli.
  Źródło

  Litwa
  Politycy litewscy wyrazili nadzieję, że Stany Zjednoczone zwrócą większą uwagę na otwarcie obozu wojskowego dla amerykańskich żołnierzy w Podbrodziu położonym w rejonie święciańskim. Oświadczyli też, że będą dalej dążyć do tego, aby siły amerykańskie na Litwie stały się stałe, a nie rotacyjne, jak do tej pory. Od 2019 roku Stany Zjednoczone wysyłają na Litwę rotacyjne bataliony liczące około pół tysiąca żołnierzy. Obóz, który może pomieścić około 500 żołnierzy, posiada kabiny modułowe, biura, jadalnię, dwa boiska do koszykówki i siatkówki, siłownię, centrum rekreacji i inne pomieszczenia. Obóz będzie dalej rozbudowywany o obiekty mieszkalne. Budowa kosztowała około 7 milionów euro ze środków litewskich.
  Źródło

  Łotwa
  Łotewskie linie lotnicze airBaltic powitały 30 samolot Airbus A220-300 o numerze rejestracyjnym YL-ABD. To piąty z siedmiu samolotów Airbus A220-300, które airBaltic planuje otrzymać w tym roku. Linia zamówiła łącznie 50 samolotów Airbus A220-300, ale zastrzega sobie prawo do zakupu kolejnych 30 samolotów tego typu. Od maja 2020 r. airBaltic obsługuje wszystkie loty wyłącznie samolotami Airbus A220-300. Ta decyzja upraszcza konserwację floty, a także zapewnia dodatkowe korzyści z wydajności samolotów.
  Źródło

  Estonia
  Jednak spore zaskoczenie, nic nie dało nawet przywiezienie jednego z posłów karetką ze szpitala na głosowanie - Alar Karis nie zdobył wystarczającej liczby głosów w Riigkogu, aby zostać prezydentem Estonii po pierwszym głosowaniu. Wybory zostaną wznowione we wtorek rano. Karis, jedyny kandydat nominowany do pierwszego głosowania, otrzymał 63 głosy, pięć mniej z 68 potrzebnych do zdobycia dwóch trzecich głosów większości Riigikogu.
  Źródło

  Polecam:
  W sobotnim wpisie na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych opisał aktualną sytuację w kwestii wspólnej rosyjsko-białoruskiej operacji dezinformacyjnej wobec Polski. Jak można przypuszczać operacja ta jest uzupełnieniem nagłośnionej już operacji "Śluza" białoruskich służb czyli ataku hybrydowego wobec Polski, Litwy i Łotwy poprzez sprowadzanie migrantów z Azji i Afryki na granicę.
  Komentarz własny portalu, autorstwa Michała Mistewicza, na temat aktualnej sytuacji wokół migrantów na granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią.
  Czwarty etap koncepcji Gierasimowa

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  via TT Obronny:
  Na terytorium Białorusi wraz z rosyjską jednostką przyjechały zestawy S-400, które mają stanowić wyposażenie ośrodka szkoleniowego. Sam ośrodek to nic innego jak 1. Pułk Przeciwlotniczy znajdujący się pod Grodnem, tuż obok polskiej granicy.
  Od Konrad Muzyka: Rosja rozmieściła S-400 w Grodnie na Białorusi. Wczoraj do Grodna przyjechał pociąg z personelem i sprzętem, prawdopodobnie z 210. Pułku Obrony Powietrznej (obwód moskiewski), aby utworzyć tam wspólny ośrodek szkolenia bojowego. To wdrożenie może być jednak: związane z Zapad2021.

  Natomiast 3 września trafią tam rosyjskie Su-30SM, które najpierw wezmą udział w ćwiczeniach Zapad, a potem zaczną pełnić nad Białorusią dyżur bojowy.

  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #rosja #bialorus #wojsko #zapad2021
  pokaż całość

 •  

  Via TT Stanisław Żaryn

  Urzędnicy rosyjscy i białoruscy są aktywnie zaangażowani w ofensywę informacyjną przeciwko Polsce, wykorzystując sytuację na granicy polsko-białoruskiej. M. Zacharova i A. Łukaszenka wspólnie oskarżyli Polskę o spowodowanie kryzysu.

  W oświadczeniu opublikowanym na platformie mediów społecznościowych rosyjskiego MSZ twierdzi, że to Polska spowodowała kryzys migracyjny na granicy. Sugeruje, że obecny napływ migrantów wynika z udziału polskiej armii w misji w Iraku. Post Zacharowej był chętnie podchwycony przez rosyjskie media, w tym te aktywnie zaangażowane w rosyjskie działania na rzecz wojny informacyjnej przeciwko Zachodowi.

  Podobne narracje wychodzą z ust Łukaszenki. W serii kolejnych oficjalnych oświadczeń białoruski dyktator oskarżył Polskę o wzniecanie zamieszek na granicy z Białorusią. Wielokrotnie forsuje fałszywą narrację, że Polska prowokuje konflikt na granicy, który wiąże się m.in. z naruszeniem granicy. Zarzuca też polskim pogranicznikom siłowe „wypychanie uchodźców” na terytorium Białorusi.
  Ponadto białoruskie MSZ fałszywie oskarżyło Polskę o łamanie prawa międzynarodowego, postanowień polskiej konstytucji oraz zasad udzielania pomocy „uchodźcom”.Media przytaczają również wypowiedzi białoruskich pograniczników, którzy oskarżają swoich polskich odpowiedników o „wypychanie” migrantów na wschód z terytorium Polski na terytorium Białorusi.

  Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest szeroko komentowana w rosyjskich mediach, które wielokrotnie rozpowszechniały kłamstwa o istnieniu „pasma niczyjej ziemi” między PL i BLR, gdzie rzekomo „utknęli” migranci.
  Wspomniane działania propagandy rosyjskiej i białoruskiej podporządkowane są jednemu celowi: wywarciu presji informacyjnej na Polskę, aby ostatecznie zmieniła ona stanowisko wobec tego, co dzieje się na granicy.
  Propaganda rosyjska i białoruska nieustannie próbuje zrzucić winę za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej na polskie władze i zmusić je do wpuszczenia migrantów, którzy koczują po stronie białoruskiej.

  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #rosja #bialorus #polska #dezinformacja #migranci #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @Ten_od_Hanki: W sumie to połowę z tych głupot już słyszałem od różnych przedstawicieli polskiej strony, ruskie nawet nie muszą się wysilać żeby propagandę tworzyć, wystarczy że posłuchają co mówi u nas jedno z plemion i eta wsio.

   Szczególnie uderza zwrot o ziemi niczyjej która wielokrotnie pojawiała się w polskich mediach, nikt kto ma minimalne pojęcie o tym jak wygląda granica (a dziennikarze mainstreamu aż takimi głąbami chyba nie są) wie że coś takiego jak ziemia niczyja nie istnieje, poza bardzo specyficznymi przypadkami konfliktów granicznych. Po co takie bzdury wpuszczać do infosfery nie wiem. pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (307)

  Ukraina
  Operator gazowego systemu przesyłowego Ukrainy twierdzi, że zadłużenie regionalnych spółek gazowych zwiększyło się do 9,2 mld hrywien, co zagraża stabilnemu przejściu sezonu grzewczego - z czego 7 mld hrywien były winne regionalnych koncernów gazowych Firtasza. Dlatego, jak wyjaśnia Operator, część regionalnych spółek gazowniczych kontynuuje praktykę nieuprawnionego wydobycia gazu z GTS. OGTSU stwierdziło, że problem zadłużania się regionalnych spółek gazowniczych wymaga pilnego rozwiązania, gdyż ma on niezwykle negatywny wpływ na kondycję finansową Operatora. Zagraża to nieprzerwanemu transportowi gazu do ludności w sezonie grzewczym. Zadłużenie będzie nadal rosło, prognozuje Operator. Dlatego wzywają do zmian w przepisach dotyczących rachunków dystrybucyjnych dla regionalnych spółek gazowniczych. Mechanizm ten zakłada, że część środków, które regionalne spółki gazownicze otrzymują od ludności za usługę dystrybucji, zostanie automatycznie przekazana na opłacenie gazu Operatorowi GTS.
  Źródło

  Mołdawia
  Współpraca z Ukrainą, Rumunią i Polską pomaga realnie wzmocnić niepodległość Republiki Mołdawii. Kraje te są związane znaczeniem przestrzegania prawa międzynarodowego jako zasady, a to rodzi nadzieję na świetlaną przyszłość. Mówiła o tym prezydent Maia Sandu po spotkaniu w Kiszyniowie z prezydentami trzech krajów. Jak mówił na spotkaniu z dziennikarzami Andrzej Duda, Polska zaoferowała Mołdawii pełne wsparcie w przeprowadzaniu reform. – Chcemy pomóc w realizacji europejskich ambicji Mołdawii – zapewnił Prezydent RP. – Moim marzeniem jest, aby Mołdawia stała się nie tylko partnerem Trójmorza, ale i członkiem tej wspólnoty. Bardzo ważne, abyśmy rozwijali nasze kraje i budowali w naszej części Europy strefę szeroko pojętego bezpieczeństwa: militarnego, energetycznego, cyfrowego. Prezydent użył także określenia "format kiszyniowski" co może zwiastować przyszłe poszerzenie kontaktów.
  Źródło

  Białoruś
  Prezydent Białorusi poruszył stosunki między Białorusią a Ukrainą podczas otwarcia kompleksu wydobywczo-przetwórczego „Belaruskali”, na który Stany Zjednoczone nałożyły sankcje. oświadczył, że nie chce stracić stosunków gospodarczych z Ukrainą. Nazwał go „spichlerzem Związku Radzieckiego” i zauważył, że Kijów, podobnie jak cały kraj, potrzebuje nawozów potasowych. W swoim oświadczeniu Łukaszenka wyraził nadzieję na współpracę z Ukrainą, ale nie wspomniał, że Belaruskali znalazł się w trudnej sytuacji z powodu amerykańskich sankcji. Łukaszenka uważa, że stosunki gospodarcze Białorusi z Ukrainą mają trudny format ze względu na ukraińskie przywództwo. – Ukraińcy to nasz naród. W każdej sytuacji będziemy traktować tych ludzi po ludzku, bez względu na to, kim będzie wasz prezydent – powiedział Łukaszenka, nie zapominając o Zełenskim.
  Źródło

  Litwa
  W mieście Żoginie w powiecie rosieńskim planowano przyjąć nielegalnych migrantów, ale plany zostały porzucone z powodu sprzeciwu społeczności, powiedział w piątek burmistrz powiatu. Według burmistrza rozważano przeniesienie rodzin z dzieckiem do zamkniętej placówki oświatowej w mieście. Społeczność powiedziała „nie” i już o tym nie dyskutujemy” – powiedział Bautronis. Żadne inne zakwaterowanie dla migrantów na tym obszarze nie jest obecnie planowane. Tymczasem Afgańczycy pomagający litewskim żołnierzom i ewakuowani z Kabulu są zakwaterowani w rejonie Rosieni – planuje się tam czasowo przesiedlić łącznie 176 osób.
  Źródło

  Łotwa
  Białoruś musi wziąć pełną odpowiedzialność za kryzys na granicy łotewsko-białoruskiej, ponieważ Łotwa nie podda się polityce siły stosowanej obecnie przez reżim samozwańczego białoruskiego przywódcy Aleksandra Łukaszenki – powiedział na konferencji prasowej minister obrony Artis Pabriks. Wzywa również Białoruś do „kierowania się zdrowym rozsądkiem” i wznowienia kontaktów z łotewską Państwową Strażą Graniczną, jak przewiduje umowa z 2014 r. między dwoma krajami o współpracy na wspólnej granicy. Białoruś jednostronnie zakończyła dialog z Państwową Strażą Graniczną, więc obecnie nie ma bezpośredniego powiązania między służbami obu krajów.
  Źródło

  Estonia
  Koalicyjne Partie Reform i Centrum nominowały dyrektora Estońskiego Muzeum Narodowego Alara Karisa na kandydata na prezydenta i złożyły w piątek 59 podpisów poparcia Krajowemu Komitetowi Wyborczemu. Pierwsza tura głosowania w wyborach prezydenckich w Riigikogu odbędzie się w poniedziałek 30 sierpnia o godzinie 13:00. Jeśli nie będzie rozstrzygająca, druga tura odbędzie się we wtorek. Do wyboru prezydenta wymagane jest poparcie co najmniej 68 członków.
  Źródło

  Polecam:

  Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka kontynuuje eskalację swojej konfrontacji z Zachodem, najwyraźniej próbując przekonać rosyjskiego kolegę Władimira Putina, że pozostaje lojalnym i niezastąpionym sojusznikiem. Brian Whitmore dla Atlantic Council.
  Łukaszenka idzie na całość z Putinem

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (306)

  Ukraina
  Ukraina wyda ponad 2,7 miliarda dolarów otrzymanych z Międzynarodowego Funduszu Walutowego na zapewnienie stabilności makroekonomicznej, zwiększenie świadczeń socjalnych i wsparcie krajowej gospodarki na drodze do wyjścia z kryzysu pandemii - powiedział premier Denis Szmyhal. „To nie jest pożyczka, ale dotacja. Środki te przyczynią się do stabilizacji makroekonomicznej, zwiększenia świadczeń socjalnych i wesprą ukraińską gospodarkę w jej ożywieniu. Jednocześnie otrzymanie odpowiedniej transzy w żaden sposób nie wpływa na naszą decyzję o kontynuacji współpracy z MFW w ramach programu stand-by "- powiedział.
  Źródło

  Mircea Joane, zastępca sekretarza generalnego NATO, mówił o tym, jakie reformy musi przeprowadzić Ukraina, aby doszło do pozytywnej decyzji członków Sojuszu w kwestii MAP. Jedną z najważniejszych jest kwestia reformy instytucji bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie i kontrola, interoperacyjność w Siłach Zbrojnych, kontrola cywilna, kontrola polityczna, nadzór parlamentarny, reforma sektora wywiadowczego, która jest „bardzo trudna, ale też bardzo ważna”. „Ale są szersze sprawy, jeśli chodzi o walkę z korupcją, reformę sądownictwa , zapewnienie, że system działa w ramach rządów prawa, kontroli i równowagi” – powiedział.
  Źródło

  Białoruś
  Rząd zakazał eksportu zboża z Białorusi na 6 miesięcy. Dokument zakazuje wywozu z kraju pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, gryki, prosa, pszenżyta, innych zbóż, nasion rzepaku. Zakaz dotyczy również krajów EUG. Wyjątkiem jest tylko tranzyt, pomoc humanitarna dla obcych państw na podstawie decyzji rządowych oraz eksportowane zboże jako zapasy.
  Źródło

  Litwa
  W czwartek ze Słowenii przywieziono 10 km drutu kolczastego oraz materiały potrzebne do jego montażu - słupy, łączniki. To wsparcie innego państwa dla Litwy, które zamierza postawić fizyczną barierę na swojej granicy z Białorusią - poinformowało MSW. Litwa otrzymała już 105 km drutu kolczastego z Estonii i 24 km z Ukrainy. Na początku sierpnia rozpoczęto budowę tego koncertu przy zaporze w Druskiennikach. W środę czeski rząd podjął decyzję o przyznaniu Litwie wspracia w wysokości 13,5 mln koron (ok. 530 tys. EUR) na zwalczanie nielegalnej migracji przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (UE). Czechy są pierwszym krajem, który zaoferował Litwie pomoc finansową na obronę przed hybrydowym atakiem białoruskiego reżimu z wykorzystaniem migrantów. Austria przekazała natomiast Litwie 50 domów modułowych.
  Źródło

  Łotwa
  Działania Białorusi w sprawie nielegalnych imigrantów są druzgocące dla wszystkich stron – podkreślił premier Krišjānis Kariņš na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady współpracy organizacji pozarządowych (NGO) i Gabinetu Ministrów. Podczas sesji nadzwyczajnej kilka organizacji pozarządowych zadało premierowi szereg pytań, m.in. o sytuację z nielegalnymi imigrantami na granicy białorusko-łotewskiej. „To wyraźne zagrożenie hybrydowe dla całej Unii Europejskiej. Sytuacja jest obecnie rozpatrywana na wszystkich szczeblach - powiedział premier, dodając, że trwają rozmowy z Irakiem na temat tego, jak migranci mogą wrócić do swojego kraju.
  Źródło

  Estonia
  Ukraińska wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olga Stefaniszyna uważa, że wypowiedź estońskiej prezydent Kersti Kaljulaid o 20 latach pracy potrzebnej do przystąpienia Ukrainy do UE jest próbą wyjaśnienia niechęci UE do przystąpienia Ukrainy. „Osobiście widzę w tym oświadczeniu pani Kaljulaid kolejny sygnał o nieprzygotowaniu UE do rozszerzenia i próbę wyjaśnienia tego powodem rzekomego nieprzygotowania samej Ukrainy” – powiedziała Stefaniszyna.
  Źródło

  Polecam:

  A propos naszej sytuacji na granicy i wokół niej - polecam przeczytać artykuł Valdonė Šniukaitė na łamach brytyjskiego Instytutu RUSI. "Największym wyzwaniem Litwy w walce z kryzysem migracyjnym może być zdolność rządu do zapewnienia spójności społecznej wśród własnych obywateli. Litewski rząd premier Ingridy Šimonytė zmaga się ze swoim największym testem jakim się stała nowa trasa migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu do UE, poprzez granicę białorusko-litewską, której skali nie widziano w tym regionie. Liczba zatrzymanych imigrantów nielegalnie przekraczających granicę w tym roku już przekroczyła 4000, jest to 50-krotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem."

  Kryzys migracyjny na Litwie: początek wewnętrznego wstrząsu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @xniorvox: No prawie dobrze, ale jeden szczegół i wypowiedź "nie pykła". Przy okazji warto zauważyć jak działa MFW mimo sankcji. Przedwczoraj o tym pisaliśmy, bo to są de facto te same pieniądze, które otrzymała Białoruś: Białoruś otrzyma ponad 900 mln dolarów z MFW. Zapraszam do odwiedzania portalu ;) pokaż całość

  •  

   @xniorvox:

   Ukraina DOSTAJE od MFW prawie 3 miliardy dolarów, nie licząc środków unijnych które czekają w kolejce

   Nie dostaje tylko pożycza. W kwestii Białorusi, to korzystne ceny na nieprzerobioną ropę od Rosji dla Białorusi i zysk z jej sprzedaży, to więcej $$$ niż UE dało Polsce na rozwój. Problem Białorusi jest tylko taki, że te pieniądze są przejadane

   @Ten_od_Hanki:

   Załączam fajną infografikę ile Ukraina pożyczyła od MFW w ostatnich latach. Doliczcie do tego 3 MLD z tej najnowszej transzy. Obecnie Ukraina ma wzrost gospodarczy, ale tragiczną sytuację z budżetem z powodu lockdownu jaki zafundowali w 2020 r. ciężko będzie przetrwać bez pożyczek, a nie mogą rezygnować z budżetu obronnego z wiadomych względów. Jeszcze przed 2014 bez trudu obcięliby budżet obronny i jakoś by przetrwali
   pokaż całość

   źródło: media.slovoidilo.ua

  • więcej komentarzy (2)

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (305)

  Ukraina
  Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że Rosja uważa stanowisko Turcji w sprawie okupowanego Krymu za „całkowicie błędne”. „Nie akceptujemy tego stanowiska naszych tureckich kolegów, uważamy je za absolutnie błędne. I jesteśmy gotowi i pełni cierpliwości, aby dalej wyjaśniać naszym tureckim kolegom, a także innym krajom prawdziwy stan rzeczy tym rosyjskim regionie”. Tymczasem minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba nazwał histeryczną reakcję Rosji na przeprowadzenie szczytu Platformy Krymskiej w Kijowie. „Nie będę zwracał waszej uwagi na histeryczne reakcje Moskwy i prorosyjskich mediów. Niech płoną. Krótko mówiąc: Chwała Ukrainie” – napisał Kuleba.
  Źródło
  Źródło

  Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że spółka Nord Stream 2 AG, która w środę przegrała pozew o zwolnienie Nord Stream 2 z wymogów unijnej dyrektywy gazowej, powinna sama decydować o dalszych krokach. „Możemy tylko powtórzyć, że Nord Stream 2 to projekt czysto komercyjny, międzynarodowy projekt komercyjny mający wnieść znaczący wkład w bezpieczeństwo energetyczne całej Europy” – powiedział rzecznik rosyjskiego prezydenta. Trybunał uważa, że gazociąg powinien podlegać obecnym przepisom UE wymagającym rozdzielenia przedsiębiorstw produkujących, transportujących i dystrybuujących gaz w Unii Europejskiej. Także polskie PNGiG wydało oświadczenie w tej sprawie.
  Źródło
  Źródło

  Białoruś
  Sankcje sankcjami, a jak nie MFW to pojawia się Korea Południowa. Overseas Urban Infrastructure Development Corporation (KIND) z Republiki Korei zbuduje na Białorusi tzw. inteligentne miasto. KIND podpisał dzisiaj, 25 sierpnia, Memorandum of Understanding z Narodową Agencją Inwestycji i Prywatyzacji (Białoruś). W uroczystości podpisania wzięli udział oficjalni przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Informacji oraz Ministerstwa Gospodarki. Propozycję budowy miasta złożyła strona białoruska. Na razie mówi się o stworzeniu wydzielonego obszaru dla innowacyjnego rozwoju. Przykładem takiego miasta w samej Korei Południowej jest Songdo, założone w 2000 roku. To miasto liczące około 50 000 mieszkańców zostało zbudowane od podstaw na 600 hektarach zrekultywowanej ziemi 30 kilometrów od Seulu. Dzięki najnowszym technologiom w inteligentnym mieście specjalne czujniki zbierają i analizują informacje o stanie dróg, ruchu, budynkach, potrzebach energetycznych i zużyciu wody.
  Źródło

  Litwa
  Rada Północnoatlantycka, najwyższa instytucja NATO, jednogłośnie podjęła decyzję o wysłaniu na Litwę Zespołu Przeciwdziałania Hybrydowemu Wsparciu NATO. Zespół NATO ds. Wsparcia Zagrożeń Hybrydowych został powołany w 2018 roku. Na prośbę państw eksperci NATO mogą pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym w obszarach bezpieczeństwa cybernetycznego, energetycznego, antyterrorystycznego, gotowości cywilnej i komunikacji strategicznej. NATO postanowiło wysłać grupę wsparcia na Litwę na oficjalną prośbę Litwy. Eksperci NATO przeanalizują możliwe scenariusze kampanii hybrydowej, obecne i potencjalne zagrożenia oraz przedstawią sugestie dotyczące komunikacji strategicznej i przygotowania na ewentualne incydenty.
  Źródło

  Łotwa
  We wtorek 24 sierpnia funkcjonariusze Straży Granicznej uniemożliwili 68 osobom próbę nielegalnego przekroczenia łotewsko-białoruskiej granicy państwowej - poinformowali przedstawiciele Straży Granicznej. Od 10 sierpnia nie wpuszczono na Łotwę łącznie 544 osoby. Jednocześnie na tę chwilę nie zatrzymano żadnych z tych osób.
  Źródło

  Estonia
  Wywiad z prezydent Estonii o Ukrainie, który ukazał się dzisiaj, wywołał w Kijowie spore zaskoczenie. Ukraina będzie potrzebowała 20 lat, żeby była gotowa do członkostwa w UE - to jedna z tez prezydent. Rzadko można usłyszeć od polityków z krajów bałtyckich tak ostre i sceptyczne przewidywania dotyczące perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO i UE (jeszcze bardziej sceptyczne niż od przedstawicieli państw sojuszniczych). Nie wiemy, co to ma wspólnego – czy z kampanią wyborczą w parlamencie estońskim (Kaljulaid stara się o reelekcję i zabiega o głosy), czy ze zmianą nastawienia do Ukrainy i w pewnym stopniu do Rosji. Ważniejszy jest sam fakt przesunięcia akcentu przez polityka, który niewątpliwie jest uważany za przyjaznego Ukrainie. Zresztą sam wywiad warty przeczytania.
  Źródło

  Polecam:

  Wiktor Guliewicz, szef sztabu białoruskich sił zbrojnych i wiceminister obrony, ujawnił w trakcie briefingu, że zaczynające się oficjalnie 10 września ćwiczenia Zapad 2021 przebiegać będą według scenariusza zakładającego wojnę z trzema hipotetycznymi państwami – Niaris, Pomorie i Republiką Polar. Przy czym głównym przeciwnikiem połączonego – rosyjsko-białoruskiego zgrupowania wojskowego ma być Republika Polar. Artykuł Marka Budzisza.
  Jak skierować ekspansjonizm Rosji na Wschód, osłabiając jednocześnie związki z Pekinem

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że spółka Nord Stream 2 AG, która w środę przegrała pozew o zwolnienie Nord Stream 2 z wymogów unijnej dyrektywy gazowej, powinna sama decydować o dalszych krokach. „Możemy tylko powtórzyć, że Nord Stream 2 to projekt czysto komercyjny, międzynarodowy projekt komercyjny mający wnieść znaczący wkład w bezpieczeństwo energetyczne całej Europy”

   @Ten_od_Hanki:
   pokaż całość

   źródło: i.kym-cdn.com

 •  

  Za TT Konrada Muzyki (Rochan Consulting):
  Wczoraj do bazy lotniczej w Baranowiczach na Białorusi trafiły rosyjskie śmigłowce Mi-8, Mi-26 i Ka-52 z 15 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 6 Armii Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej. Natomiast elementy białoruskiej 6 Brygady Zmechanizowanej przemieszczają się z Grodna na Brześć.
  Źródło

  Założenia manewrów Zapad 2021

  O operacji "Śluza" - czyli sytuacji na naszej granicy, mówi artykuł.

  #ciekawostkizewschodu #bialorus #granica #polska #zapad2021
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (304)

  Ukraina
  No i cóż, tyle zostało z obecności na wczorajszym szczycie Platformy Krymskiej prezydenta Węgier, który zresztą nie omieszkał wspomnieć w przemówieniu o wypędzeniu Węgrów: Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, powiedział, że Ukraina łamie różne umowy dotyczące praw mniejszości narodowych w kraju, w tym Węgrów na Zakarpaciu. Stwierdził to na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Według ministra Węgry zawsze popierały suwerenność Ukrainy, ale jednocześnie sprzeciwiają się łamaniu praw mniejszości narodowych, w tym Węgrów. Jak łatwo się domyśleć Rosja skrzętnie wykorzystała tę wypowiedź: pełny zapis konferencji pojawił się na głównej stronie MID Rosji. A "przy okazji" minister poinformował, że Węgry ppodpiszą 15 letni kontrakt z Gazpromem na dostawę gazu...oczywiście Południowym Potokiem.
  Źródło

  Ukraina i Stany Zjednoczone utworzą Platformę Dialogu Strategicznego (SECD) obejmującą bezpieczeństwo energetyczne i dekarbonizację, której szczegóły omówią ministrowie ds. energii obu krajów podczas spotkania w Waszyngtonie - poinformował minister energetyki Ukrainy Herman Gałuszczenko. Minister stwierdził, że ważne jest, aby wykorzystać platformę do wypracowania praktycznych rozwiązań wspierających transformację energetyczną Ukrainy i zwiększenie jej bezpieczeństwa energetycznego. Strony omówiły wyniki trójstronnego spotkania ministrów energetyki USA, Niemiec i Ukrainy oraz konkretne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy. W tym kontekście dyskutowali o sprzeciwie wobec projektu Nord Stream-2 i sposobach zapobiegania wykorzystaniu przez Rosję gazu jako broni przeciwko Ukrainie.
  Źródło

  Białoruś
  Od nowego roku akademickiego białoruskie szkoły nie będą już przeprowadzały matury z języków mniejszości narodowych. Wynika to z uchwały Ministerstwa Edukacji Narodowej nr 170 z 11 sierpnia, która została dziś oficjalnie opublikowana i wejdzie w życie 1 września. Wcześniej w szkołach, w których nauka i wychowanie odbywa się w języku mniejszości narodowej – polskim, litewskim – na maturze po klasach 9 i 11 dzieci zdawały oprócz przedmiotów obowiązkowych (języki państwowe, matematyka, historia, język), także obowiązkowy egzamin z języka mniejszości narodowej.
  Źródło

  Litwa
  „Musimy wysłać bardzo wyraźny sygnał nie tylko Białorusi, ale także każdemu dyktatorowi, który zdecyduje się użyć takiego instrumentu przeciwko Unii Europejskiej lub jakiemukolwiek z jej państw, że nie tylko się to nie powiedzie, ale zwróci przeciwko niemu” powiedział dziennikarzom we wtorek minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis. "Oczekuje się, że jesienią rozpocznie się dyskusja na temat sankcji dla osób odpowiedzialnych za nielegalną migrację z Białorusi" dodał. "Przekazaliśmy Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych listę firm, osób, które, według naszej wiedzy, uczestniczą w nielegalnych przepływach migracyjnych i jak tylko instytucje wrócą z urlopu, będzie można rozpocząć debatę na temat sankcji wobec tych osób i instytucji” – powiedział.
  Źródło

  Łotwa
  Armie Łotwy i Białorusi dyskutują o wdrożeniu środków zaufania i bezpieczeństwa - poinformowała służba prasowa białoruskiego Ministerstwa Obrony, spotkanie robocze przedstawicieli sił zbrojnych obu krajów odbywa się w Nowopołocku. Strony podsumowują wyniki realizacji Umowy o dodatkowych środkach zaufania i bezpieczeństwa z dnia 5 marca 2004 r. Ocenią realizację zapisów tego dokumentu w 2020 roku i I połowie 2021 roku. Skoncentruje się również na propozycjach mających na celu zwiększenie skuteczności stosowanych środków zaufania i bezpieczeństwa, uzgodnione zostaną kwestie współpracy w zakresie kontroli zbrojeń.
  Źródło

  Estonia
  Podczas gdy zło dwudziestego wieku miało dwa wyraźne oblicza, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, odpowiedniki współczesnego świata przynoszą zbyt wielu kandydatów, aby je wymienić - mówiła minister sprawiedliwości Maris Lauri. Przemawiając na ceremonii z okazji dnia Pamięci Ofiar Estońskiego Komunizmu. Maris Lauri powiedziała: „Zło ma wiele twarzy, ale zło zawsze wyzwala konkretna osoba. A zło jest zawsze uniwersalne”. Lauri powiązała podpisanie paktu, którego tajne protokoły dzieliły znaczną część Europy Środkowo-Wschodniej na dwie strefy wpływów, między reżimem nazistowskim a Związkiem Radzieckim, z dzisiejszym obrazem międzynarodowym, w szczególności na Białorusi i w Afganistanie. Estonia znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, jak określono w tajnych protokołach paktu, podpisanych 23 sierpnia 1939 r. przez Wiaczesława Mołotowa i Joachima von Ribbentropa.
  Źródło

  Polecam:

  24 sierpnia 1991 r. Ukraina proklamowała niepodległość, a kilka miesięcy później – wraz z Rosją i Białorusią – doprowadziła do rozwiązania ZSRR. W momencie powstania państwo ukraińskie było kontynuatorem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, co z jednej strony opóźniło dekomunizację systemu organizacyjno-prawnego, a z drugiej – uchroniło kraj przed konsekwencjami budowania instytucji państwowych od zera. Po blisko ćwierćwieczu nadeszła godzina wielkiej próby – rewolucja i wojna z Rosją. Tej próbie Ukraina sprostała: nie zrealizowała jednostronnie groźnej dla niej politycznej części porozumień mińskich ani nie osunęła się do grona „państw upadłych”. Główne zagrożenie dla jej przyszłości stanowi nie tyle trwający konflikt w Donbasie czy słabość gospodarki, ile zapaść demograficzna: w ciągu niespełna trzydziestu lat kraj stracił piątą część ludności. Komentarz OSW.
  Trwałe państwo. Trzydziestolecie niepodległości Ukrainy

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (303)

  Ukraina
  Niewątpliwie dzisiejszy dzień był jednym z ważniejszych we współczesnej historii Ukrainy. Mimo perswazji i gróźb Moskwy doszło do szczytu Platformy Krymskiej. Podczas szczytu doszło do podpisania Deklaracji Platformy Krymskiej, która zawiera zobowiązanie do rozważenia nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję w przypadku dalszej agresji. Deklaracja, którą zaaprowabały wszystkie delegacje, zawiera nieuznawanie nielegalnej aneksji Krymu, obowiązek rozważenia wprowadzenia dodatkowych sankcji wobec Rosji w przypadku dalszej agresji, wspólne wysiłki wszystkich uczestniczących krajów w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie Morza Czarnego. Preydent Zełenski przypomniał, że deklaracja jest otwarta na przystąpienie innych państw i organizacji międzynarodowych.
  Źródło

  Doszło do spotkania bilateralnego w kuluarach szczytu, między prezydentami Dudą i Zełenskim. Warto wspomnieć, że obaj prezydenci opublikowali wspólny artykuł we francuskim Le Figaro, w którym zwracają uwagę, że oba państwa wspólnie bronią stanowiska, że Ukraina powinna w przyszłości stać się członkiem UE. „Z punktu widzenia Polski miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej” – czytamy w tytule. Prezydenci zwracają uwagę, że zarówno Polska, jak i Ukraina ze swoich początkowych pozycji 30 lat temu - choć różne - starały się dołączyć do „europejskiej rodziny wolnych narodów”. Andrzej Duda zauważa, że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy i przez cały ten czas postrzegała Ukrainę jako swojego przyszłego partnera i sojusznika w UE i NATO. Europa nigdy się nie skończyła na Łabie ani Odrze. Byłoby też sztucznym, historycznie absurdalnym i niesprawiedliwym zbudować swoją granicę na Buzi, gdzie zbiegają się granice Polski i Ukrainy - powiedzieli prezydenci.
  Źródło

  I także dzisiaj pojawiła się kropla dziegciu: Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis nie widzi perspektyw na rozpoczęcie procedury członkostwa Ukrainy w UE w ciągu najbliższych 3-5 lat. „Biorąc pod uwagę sytuację polityczną w UE, postęp rozszerzenia, myślę, że niestety jest to mało prawdopodobne w nadchodzących latach” – powiedział Dombrovskis.
  Źródło

  Białoruś
  Słowa Łukaszenki zostały dzisiaj wystarczająco chyba nagłośnione. Natomiast warto wspomnieć, o tym co dzieje się dalej od granicy. Międzynarodowy Komitet Badania Tortur na Białorusi opublikował piąty raport okresowy. W nim obrońcy praw człowieka oceniają działania władz białoruskich z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Podano przykłady działań władz, które obrońcy praw człowieka uznają za zbrodnie przeciwko ludzkości. Jak zauważyli przedstawiciele komisji na poniedziałkowej konferencji prasowej, do tej pory zebrali zeznania około 1500 ofiar tortur, a proces trwa nadal. Według nich, mimo że masowe protesty ustały, arbitralne aresztowania ludzi nadal trwają, a w izolatkach nadal są przetrzymywani w nieludzkich warunkach. Wszystko, co się dzieje, według obrońców praw człowieka, to celowy, zakrojony na szeroką skalę i systematyczny atak na społeczeństwo obywatelskie. „Na Białorusi na wszystkich szczeblach rządowych realizowana jest polityka, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich opozycji i atakuje ludność cywilną zdeterminowaną przynależnością polityczną” – mówią autorzy raportu.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nauseda wzywa Estonię, Łotwę i Polskę do wspólnej pracy nad przeglądem polityki migracyjnej Unii Europejskiej, a także do poruszenia kwestii finansowania budowy fizycznej bariery na granicy z Białorusią. Przywódcy tych krajów dyskutowali w poniedziałek podczas wizyty w Kijowie. „Proponuję wspólne zainicjowanie dyskusji w Brukseli w kilku kwestiach – konieczności przeglądu unijnej polityki migracyjnej i ustawodawstwa regulującego ochronę granic zewnętrznych, a także możliwości pozyskania środków unijnych na budowę fizycznej bariery na granicy z Białorusią ”, powiedział G. Nausėda. Podkreślił również, że państwa bałtyckie i Polska muszą zająć jednolite i pryncypialne stanowisko wobec reżimu białoruskiego, a współpracę regionalną należy dalej zacieśniać w kontekście kryzysu nielegalnej migracji i ćwiczeń wojskowych ZAPAD 2021.
  Źródło

  Łotwa
  Minister obrony Artis Pabriks udał się na granicę łotewsko-białoruską, aby spotkać się z przedstawicielami Państwowej Straży Granicznej i omówić przebieg działań mających na celu powstrzymanie nielegalnej imigracji. Strona łotewska postępuje zgodnie z prawem – jak najbardziej humanitarnie, odpierając hybrydowe ataki z Białorusi i tak będzie dalej. Sytuacja jest daleka od rozwiązania, także w świetle trwających ćwiczeń wojskowych Zapad w pobliżu granicy na Białorusi. Wzywam Białoruś do zaprzestania eskalacji sytuacji i nie zwiększania napięć na granicy z UE i NATO – podkreśla minister obrony A. Pabriks.
  Źródło

  Estonia
  Lżejsza ciekawostka na koniec: Notowana na giełdzie estońska spółka portowa Tallinna Sadam (Port w Tallinie) poszukuje najlepszych sposobów konwersji promów na paliwo wodorowe i zapewnienia możliwości tankowania wodoru dla statków wycieczkowych w Starym Porcie w Tallinie. Firma przedstawiła ambitny plan stworzenia centrum zielonej infrastruktury Morza Bałtyckiego w Estonii wraz z partnerami, co przyczyniłoby się do realizacji celów Estonii w zakresie neutralności klimatycznej i zwiększenia konkurencyjności kraju. Port w Tallinie poinformował w poniedziałkowym komunikacie prasowym, że planuje coraz bardziej koncentrować się na tworzeniu ekosystemu zielonej energii w parkach przemysłowych Muuga Harbour i Paldiski South Harbour. Firma rozważa przekształcenie swoich promów obsługujących trasy na duże wyspy Estonii na bardziej przyjazne dla środowiska paliwa, a wodór jest potencjalnie odpowiednią alternatywą do tego celu.
  Źródło

  Polecam:

  Dziś zaczyna się nowy rozdział w polityce Ukrainy, a jeżeli weźmie się pod uwagę wszelkie wypowiedzi czy nawet popisy "wiedzy" oraz groźby samego Putina, nie bez przesady można powiedzieć, że jest to także nowy rozdział historii Ukrainy - szczyt Platformy Krymskiej. Niemcy będą gotowe poprzeć nowe sankcje wobec Rosji, jeśli użyje gazociągu North Stream 2 jako „broni”, powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Merkel powiedziała również, że rozmawiała z Putinem o przedłużeniu umowy o tranzycie gazu, która pozwoliłaby na wykorzystanie ukraińskiego systemu przesyłu gazu po 2024 roku. Komentarz Michała Mistewicza na łamach naszego portalu.
  Ukraina po wizycie kanclerz Niemiec

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Za TT Obronny:
  Od 23 do 27 sierpnia odbywać się będą ćwiczenia białoruskich i rosyjskich jednostek logistycznych oraz zabezpieczenia materiałowo-technicznego. Poprzedzają one "Zapad-2021" i są szczególnie ważne w kontekście zabezpieczenia regionalnego zgrup. wojsk RUS&BY
  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #zapad2021 #rosja #bialorus #wojsko
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (302)

  Ukraina
  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził Strategię rozwoju przemysłu obronnego Ukrainy. Strategia identyfikuje priorytetowe obszary polityki wojskowo-przemysłowej państwa, cele reformy kompleksu obronno-przemysłowego oraz oczekiwane rezultaty ich osiągnięcia, z uwzględnieniem aktualnych zagrożeń i wyzwań. Na podstawie tego dokumentu przygotowane zostaną państwowe programy rozwoju przemysłu obronnego i substytucji importu. Strategia ma być realizowana w trzech etapach. W pierwszym etapie (2021-2022) przewiduje się realizację zadań określonych w priorytetowych obszarach rozwoju obronności, opracowanie i zatwierdzenie kompleksowego planu reformy przemysłu obronnego. Drugi etap (2023-2024) obejmuje realizację projektów i planów rozwoju przedsiębiorstw obronnych. W trzecim etapie (2025-2030) kontynuowany będzie rozwój nowych technologii, które ograniczą wykorzystanie importowanych produktów.
  Źródło

  Kolejna ankieta: 57% obywateli Ukrainy popiera utworzenie autonomii Tatarów Krymskich po deokupacji Krymu, a 61% popiera status Tatarów Krymskich jako rdzennej ludności Ukrainy. W porównaniu do sondażu przeprowadzonego przez Fundację Inicjatyw Demokratycznych w 2018 r. poparcie dla utworzenia autonomii narodowej Tatarów Krymskich wzrosło o 7%, a sprzeciwiających się temu rozwojowi o 6%. Obecnie największe poparcie dla autonomii narodowej Tatarów Krymskich utrzymuje się na Zachodzie (66%), a w Centrum (64%), najmniej – na Południu (48%) i Wschodzie (44%).
  Źródło

  Białoruś
  Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiali o Białorusi podczas dzisiejszego spotkania w Moskwie. „Oczywiście rozmawialiśmy też o stanie rzeczy na Białorusi. Kanclerz również poruszyła ten temat. Wierzymy, że sprzeczności w społeczeństwie białoruskim mogą być rozwiązywane tylko w ramach sfery konstytucyjno-prawnej i wyłącznie przez samych Białorusinów bez ingerencji z zewnątrz” – powiedział Putin na konferencji prasowej po spotkaniu. Merkel powiedziała, że poruszyła kwestię migrantów i potępiła wykorzystywanie ludzi jako broni hybrydowej.
  Źródło youtube

  Litwa
  Na odbywającym się właśnie Forum Rosyjskim na Litwie, wraz z obecnym litewskim ministrem spraw zagranicznych Gabrieliusem Landsbergisem, we wspólnej konferencji prasowej wziął udział znany rosyjski dysydent Michaił Chodorkowski, szef Fundacji Otwarta Rosja, który zaapelował aby jesienne wybory do Dumy Państwowej w Rosji nie były nazywane wyborami. Chodorkowski powiedział także, że Łukaszenka, który spowodował kryzys uchodźczy na Litwie, działa niezależnie, starając się służyć Kremlowi. „Jestem przekonany, że kryzys uchodźczy jest celowo prowokowany w celu wywarcia politycznego wpływu na Litwę, litewski rząd i społeczeństwo. Myślę, że to nie tylko logiczne, ale jest na to wystarczająco dużo dowodów. Łukaszenka wyświadcza Kremlowi przysługę” – powiedział Chodorkowski na konferencji prasowej.
  Źródło

  Łotwa
  Minister spraw wewnętrznych Łotwy Marija Gołubiewa i minister spraw zagranicznych Edgars Rinkēvičs uważają, że Białoruś musi wziąć odpowiedzialność za ludzi na granicy z Łotwą i wzywają Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców do zaangażowania się w rozwiązanie tego problemu. Ministrowie przypominają, że Białoruś jest stroną Konwencji z 1951 roku dotyczącej statusu uchodźców i jest związana swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku. Jeśli Białoruś nie może zapewnić tym ludziom powrotu do swoich krajów pochodzenia, należy zapewnić ludziom schronienie i żywność. Łotwa nie może brać odpowiedzialności za osoby znajdujące się na granicy z Białorusią z powodu działań władz białoruskich
  Źródło

  Estonia
  Estońskie flagi zostały podniesione w piątek (20 sierpnia) z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości (Taasiseseisvumispäev), który jest świętem państwowym w Estonii. Późną nocą 20 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Estonii ogłosiła niepodległość Republiki Estońskiej na zasadzie jednomyślności narodowej i przywróciła stosunki dyplomatyczne Republiki Estońskiej z innymi krajami. Islandia była pierwszym obcym krajem, który uznał przywróconą niepodległość Estonii 22 sierpnia 1991 roku. W uroczystościach wzięła także udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
  Źródło

  Polecam:

  Reprezentacje czterdziestu krajów, w tym wielu prezydentów UE i ministrów spraw zagranicznych, mają zebrać się w Kijowie 23 sierpnia na inauguracyjnym szczycie Platformy Krymskiej . Ta nowa inicjatywa ma na celu ponowne skupienie uwagi międzynarodowej na trwającej rosyjskiej okupacji Krymu. Nadchodzi ponad siedem lat po tym, jak militarne zajęcie przez Moskwę ukraińskiego półwyspu oszołomiło świat i utorowało drogę dla dzisiejszego klimatu zimnej wojny. Artykuł Petera Dickinsona.
  Ukraina rzuca światło na zbrodnię Putina na Krymie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (301)

  Ukraina
  W inauguracyjnym szczycie Platformy Krymskiej wezmą udział 44 delegacje zagraniczne, z których 14 będą przewodniczyć szefowie państw i rządów - powiedział minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba na konferencji prasowej. Na szczeblu prezydentów reprezentowane będą Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Słowacja, Węgry, Mołdawia, Słowenia i Finlandia. Przewodniczący Rady Europejskiej weźmie również udział w platformie krymskiej. Na szczeblu premierów reprezentowane będą Rumunia, Gruzja, Chorwacja i Szwecja. Szwajcaria i Czechy będą reprezentowane przez przewodniczących parlamentów. Na szczeblu ministrów spraw zagranicznych w szczycie weźmie udział 14 krajów: Turcja, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Austria, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Dania, Bułgaria, Czarnogóra i Macedonia Północna. Wielką Brytanię i Portugalię reprezentować będą ministrowie obrony, a Stany Zjednoczone – minister transportu, który jest osobistym wysłannikiem prezydenta Joe Bidena. Norwegię będzie reprezentować Sekretarz Stanu.
  Źródło

  Ankieta przeprowadzona przez firmę socjologiczną "Rating" wśród Ukraińców wykazała, że 65% z nich nie chce wyjeżdżać za granicę w celu zarobku. Jednocześnie 32% respondentów stwierdziło, że chciałoby pracować za granicą. Najchętniej chęć do pracy zagranicą wyrażali najmłodsi – to 54%, a najmniej wśród kategorii 61+ (tylko 18%). W Donbasie chętnych do pracy za granicą jest dwa razy więcej niż w regionach zachodnich (20-23% vs. 40%). Jednocześnie przy wyborze pożądanej pracy najważniejszymi kryteriami dla Ukraińców są zarobki (75%), następnie gwarancje socjalne (31%), relacje w zespole (26%) i harmonogram pracy (22%).
  Źródło

  Białoruś
  18 sierpnia ambasador Białorusi w Izraelu Jewgienij Worobiow spotkał się z dyrektorem Departamentu Eurazji izraelskiego MSZ Jakowem Liwnem i omówił możliwości realizacji wspólnych wydarzeń mających na celu utrwalenie pamięci o Holokauście i nazistowskim ludobójstwie narodu białoruskiego podczas II wojna, donosi służba prasowa ambasady. Strony omówiły również stan obecny i perspektywy współpracy Białorusi z Izraelem, wymieniły poglądy na temat możliwych wydarzeń, które mogą zbiegać się w czasie z przyszłoroczną 30. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między tymi krajami.
  Źródło

  Litwa
  W dniach 17-18 sierpnia delegacja litewskiego Ministerstwa Obrony Narodowej pod przewodnictwem wiceministra Viliusa Semekkasa odwiedziła międzynarodową wystawę przemysłu obronnego IDEF'2021 w Stambule w Turcji. Podczas wystawy wiceminister wziął udział w dwustronnym spotkaniu z tureckim wiceministrem obrony Muhsinem Dere, jak wynika z komunikatu prasowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Podczas spotkań w Turcji omówiono również możliwości współpracy Turcji i Litwy w dziedzinie przemysłu obronnego. „Cieszę się, że przedstawiciele tureckich firm przemysłu obronnego już tej jesieni odwiedzą Litwę i mam nadzieję, że zostaną nawiązane wzajemnie korzystne kontakty, a litewski biznes będzie miał niepowtarzalną okazję do omówienia ewentualnych wspólnych projektów i inwestycji” – powiedział Vilius Semeška.
  Źródło

  Łotwa
  Nie można wykluczyć, że można by dyskutować o zaostrzeniu środków lub sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki w związku z jego agresją na państwa członkowskie Unii Europejskiej – wynika z dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej przewodniczącego PE z marszałkiem Saeimy Ināra Mūrniece. W odniesieniu do sankcji już nałożonych na reżim Łukaszenki UE nie może się wycofać – podkreślił przewodniczący PE. Podkreślił też, że reżim Łukaszenki jest agresywny wobec UE.
  Źródło

  Estonia
  Dyrektor Estońskiego Muzeum Narodowego Alar Karis spotkał się w czwartek z frakcją i zarządem Partii Reform w Riigikogu, aby omówić możliwość kandydowania na prezydenta. Po spotkaniu przewodniczący frakcji Mart Võrklaev powiedział ERR: „Obecne odczucie ze strony grupy parlamentarnej jest takie, że Karis zrobił dobre wrażenie i Partia Reform byłaby gotowa poprzeć go jako kandydata na prezydenta”. Pierwsza tura głosowania w wyborach prezydenckich odbędzie się 30 sierpnia. Partie zgłaszają kandydatów, a następnie 101-miejscowy Riigikogu wybiera prezydenta. Sześćdziesięciu ośmiu deputowanych musi poprzeć kandydata, aby zostali wybrani. Na razie nie ma innych kandydatów na prezydenta ani potencjalnych kandydatów.
  Źródło

  Polecam:

  Materiał soundcloud (8 min.) - Państwa europejskie mają poważne kłopoty z gazem. Jest go zbyt mało przed zbliżającym się sezonem grzewczym. Wpływ na to miało większe zużycie tego surowca zarówno z powodu dłuższej zimy, jak i w związku z odbudową gospodarki po pandemii. W wielu państwach magazyny gazowe nie są wystarczająco wypełnione, nastąpił też duży wzrost cen gazu, co dodatkowo komplikuje sytuację. Korzysta na tym Rosja, która dynamizuje końcowe prace nad gazociągiem Nord Stream 2. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest natomiast Polska – wyjaśnia starszy analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ dr Michał Paszkowski.
  Europejskie problemy z gazem wzmacniają Rosję

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Na szczeblu prezydentów reprezentowane będą Łotwa, Litwa, Estonia, Polska

   @Ten_od_Hanki: Wiadomo – my, narody dawnej Rzeczpospolitej musimy się trzymać razem. Wysłać tam kogoś poniżej rangi prezydenta byłoby wobec Ukraińców afrontem. Zwłaszcza, że chodzi również o nasze dupy.

   W Donbasie chętnych do pracy za granicą jest dwa razy więcej niż w regionach zachodnich (20-23% vs. 40%). Jednocześnie przy wyborze pożądanej pracy najważniejszymi kryteriami dla Ukraińców są zarobki (75%)

   @Ten_od_Hanki: No i proszę, najbardziej do zagranicznych pieniążków tęsknią ci, którzy w 2014 najgłośniej krzyczeli że "Jewropu mają w żopu". Ruski mir jednak nie taki smaczny? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   pokaż całość

  •  

   @xniorvox: mir mirem a dzieci jesc wolaja...

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (300)

  Informacja własna
  No tak, wybaczcie, 300 to 300, liczba zobowiązuje, jak będzie 400 to postaram się niepostrzeżenie nad tym przejść ;).
  Krótko rzecz biorąc - pierwsza kwestia, chcę Was zaprosić do przeczytania kolejnej analizy opublikowanej na naszym portalu - szczegóły poniżej. Analizy i komentarze tematyczne będziemy starać się publikować raz w miesiącu. Druga sprawa: we wrześniu planujemy uruchomienie nowego projektu związanego z rozwojem portalu, być może nieco zaskakującego, ale o tym już za kilka tygodni. Ale to nie koniec, bo nowych pomysłów nie brakuje. Jeszcze raz dziękuję za odwiedziny, plusy, a przede wszystkim za to, że czytacie.

  Ukraina
  Premier Denis Shmygal powiedział, że na Ukrainie powstanie bioklaster, który będzie produkował szczepionki i systemy testowe do diagnozowania chorób zakaźnych. Na ten cel z budżetu przeznaczono już 100 mln hrywien. Według niego nowy bioklaster zmniejszy uzależnienie od importu, a także połączy w jednym miejscu zasoby publiczne i prywatne, aby zrealizować potencjał edukacyjny, naukowy i techniczny.
  Źródło

  Białoruś
  Projekt zmian w konstytucji trafi do Aleksandra Łukaszenki w ciągu tygodnia. Takie informacje na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej podał jej przewodniczący i szef Sądu Konstytucyjnego Piotr Miklaszewicz. Dodał, że kwestia procedury tworzenia Wszechbiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego pozostaje nierozstrzygnięta. Zakłada się, że decyzja zostanie podjęta na spotkaniu z udziałem Aleksandra Łukaszenki. "Z jednej strony to ciało powinno mieć szeroką reprezentację ludzi. Mówi o tym sama nazwa - Wszechbiałoruskie Zgromadzenie Ludowe. Z drugiej strony należy dokonać starannego doboru delegatów WZL, ponieważ będą oni musieli rozwiązać konstytucyjnie istotne kwestie rozwoju naszego kraju, rozwoju społeczeństwa i państwa” – powiedział Miklaszewicz.
  Źródło

  Litwa
  Litewskie organy ścigania prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie wtorkowego incydentu, kiedy 12 białoruskich funkcjonariuszy straży granicznej przekroczyło granicę Litwy. Jak poinformowała Rita Stundienė, przedstawicielka Prokuratury Generalnej, śledztwo jest prowadzone w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy państwowej. „Dochodzenie przedprocesowe zostało wszczęte na podstawie samych faktów. (…) Śledztwo prowadzą funkcjonariusze straży granicznej Varėna z Państwowej Straży Granicznej, a śledztwo przygotowawcze prowadzą prokuratorzy z Wileńskiej Prokuratury Rejonowej” – powiedziała. W rejonie solecznickim przedstawiciele białoruskich struktur siłowych z tarczami i sprzętem do tłumienia zamieszek siłą przepchnęli grupę 35 migrantów i sami wkroczyli na terytorium Litwy.
  Źródło

  Łotwa
  Łotwa, Litwa i Polska stoją obecnie w obliczu poważnego kryzysu nielegalnych imigrantów, a Białoruś wciąż może „grać” różnymi metodami zaskakując zarówno ekonomicznie, jak i militarnie - powiedział Andris Sprūds, dyrektor Łotewskiego Instytutu Polityki Zagranicznej. Sprūds zwraca uwagę, że nie można wykluczyć ekonomicznych i militarnych „niespodzianek” ze strony Białorusi. Biorąc pod uwagę współpracę Łotwy z Białorusią w zakresie wykorzystania portów, Sprūds zwraca uwagę, że nie można wykluczyć, iż Białoruś ogłosi nawiązanie dalszej współpracy np. z Rosją. Łotewski minister spraw zagranicznych Edgars Rinkēvičs powiedział wcześniej w The Financial Times, że obecnie istnieje ryzyko incydentów między NATO, Rosją i Białorusią. Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych (NAF) Leonīds Kalniņš również konkluduje, że Rosja bada łotewski system obronny poprzez działania Białorusi.
  Źródło

  Estonia
  Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) pozyska drut kolczasty dla Litwy, aby pomóc w kryzysie migracyjnym tego kraju. Zwiększy się również zapas takiego sprzętu w Estonii. Łącznie 200 kilometrów drutu kolczastego zostanie dostarczonych na Litwę po tym, jak kraj zwrócił się o pomoc do Estonii. Koszty pokryje Litwa. Pierwsze dostawy dotarły na Litwę już w poniedziałek, a ostatnie dotrą pod koniec sierpnia. RKIK podpisał umowy w trybie przyspieszonym.
  Źródło

  Polecam:

  Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej, rozpoczynają się 17 września i mają potrwać do 19 września 2021 roku. Z polskiego punktu widzenia zbieżność dat – poza skojarzeniami historycznymi – jest dość symptomatyczna: rozpoczęcie głosowania zaczyna się dzień po formalnym zakończeniu ćwiczeń wojskowych „Zapad 2021”, które zapewne, ze zrozumiałych powodów, będą absorbować polską opinię publiczną.
  Kolejna obszerna analiza na naszym portalu autorstwa Michała Mistewicza we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Myśli Geopolitycznej.
  Na dwoje matrioszka wróżyła czyli wybory w Rosji

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl
  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #ciekawostkizewschodu

0:0,1:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:1,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0,0:0

Archiwum tagów