•  

  Ciekawostki ze Wschodu (577)

  Rosja
  Po oświadczeniach Władimira Putina Moskwa dzisiaj oświadczyła, że kraj rzekomo nie grozi nikomu bronią jądrową. „Wyjaśniamy, że nikomu nie grozimy bronią jądrową, kryteria jej użycia są opisane w doktrynie wojskowej i określone w „Podstawach polityki państwowej Rosji w dziedzinie odstraszania jądrowego” z dnia 2 czerwca 2020 r.” powiedział wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Riabkow. Jednocześnie „ostrzega” przed ryzykiem jakiejś interwencji Zachodu w „specjalnej operacji wojskowej” na Ukrainie. „Zdecydowanie wzywamy administrację USA do uniknięcia sytuacji, która może doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji wojskowej z Rosją” – powiedział.
  Źródło

  Ukraina
  Prezydent Wołodymyr Zełenski jest „oszołomiony” brakiem pomocy dla Ukrainy ze strony Izraela i potępia „dwuznaczne” stanowisko Chin. „Jestem oszołomiony. Nie rozumiem. Izrael nie dał nam nic, zero… Rozumiem, że muszą bronić swojej ziemi, ale otrzymałem informację, że Izrael eksportuje swoją broń do innych krajów”. Zełenski dodał, że można zaobserwować wpływ Rosji na Izrael. Jednocześnie uważa Izrael za niepodległe państwo. Według prezydenta społeczeństwo obywatelskie w Izraelu nadal wspiera Ukrainę. „Dlaczego nie mogą dać nam obrony przeciwlotniczej?”, zapytał.
  Źródło

  Medżlis Tatarów Krymskich wezwał wszystkich mieszkańców tymczasowo okupowanego Krymu do wszczęcia otwartego protestu przeciwko nielegalnej mobilizacji armii rosyjskiej na centralnym placu Symferopola. Analiza danych dotyczących mobilizacji mieszkańców Krymu 22 września pokazuje, że na listach zmobilizowanych przeważają Tatarzy Krymscy. To, jak zauważyło prezydium Medżlisu, wskazuje na zamiar celowego zniszczenia dorosłej męskiej populacji rdzennej ludności Tatarów Krymskich. Ponadto, jak poinformowali przedstawiciele Medżlisu, najeźdźcy działają w sposób brutalny i poniżający, przeprowadzając działania mobilizacyjne. „Oczywistym jest, że rosyjska administracja okupacyjna Krymu dąży do stłumienia woli mieszkańców Krymu do ochrony ich niezbywalnych praw, a przede wszystkim prawa do życia, a także do przeciwstawiania się zbrodniczym działaniom rosyjskich władz okupacyjnych, ” czytamy w apelu.
  Źródło

  Niezależna międzynarodowa komisja do zbadania naruszeń na Ukrainie, powołana w ramach ONZ, odnotowała zbrodnie wojenne popełnione przez rosyjskich okupantów w czterech obwodach: Kijowie, Czernihowie, Charkowie i Sumach. Komisja odnotowała również ataki bez rozróżnienia między cywilami a personelem wojskowym , w szczególności z użyciem amunicji kasetowej, wyrzutni rakiet oraz nalotów na zaludnione obszary. „Jeśli chodzi o naruszenie integralności osobistej , uderzyła nas duża liczba egzekucji na obszarach, które odwiedziliśmy. Obecnie Komisja bada takie zgony w 16 miastach i miasteczkach. Otrzymaliśmy wiarygodne raporty o wielu innych przypadkach egzekucji, które nadal dokumentujemy ” – powiedział Möse.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś wzywa swojego ambasadora w Estonii na konsultacje w Mińsku i domaga się, aby Tallin ograniczył swoją obecność dyplomatyczną na Białorusi do jednego urzędnika dyplomatycznego i jednego pracownika administracyjno-technicznego. Mińsk ogłosił dziś swoją decyzję, powiadamiając o niej Charge d'Affaires Estonii na Białorusi Triin Hiesalu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nazwało zachowanie estońskiego kierownictwa prowokacjami i zarzuciło mu próby „przejęcia prawa do wypowiadania się w imieniu narodu białoruskiego” i organizowanie „imprez” na platformie ONZ (prawdopodobnie nawiązując do wydarzenia zorganizowanego przez Estonię wspólnie ze Swietłaną Cichanouską w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, poświęconego kryzysowi na Białorusi
  Źródło

  Litwa
  Wiceminister spraw zagranicznych Jonas Survila powiedział, że zapowiedziane przez towarzyszy skazanego za szpiegostwo Algirdasa Paleckiego plany udziału w pseudoreferendach na zajętych przez Rosję terenach ukraińskich świadczą o międzynarodowej izolacji i głębokim kryzysie Kremla. Ma też nadzieję, że działania Eriki Švenčionienė, liderki stowarzyszenia A. Paleckiego „Międzynarodowe Forum Dobrego Sąsiedztwa” oraz jej innego przedstawiciela, Edikasa Jagelavičiausa, zostaną ocenione przez litewskie organy ścigania. Obie wspomniane osoby ogłosiły na portalach społecznościowych swoje plany wyjazdu na terytoria okupowane przez Rosję „na obserwację referendum”. Prokuratura prowadzi obecnie dwa śledztwa przygotowawcze związane z organizacją A. Paleckiego. Jedna z nich odbywa się zgodnie z artykułem Kodeksu Karnego, który przewiduje odpowiedzialność za pomoc innemu państwu w działaniu przeciwko Litwie.
  Źródło

  Łotwa
  W pierwszym czytaniu Saeima poparła dziś projekt ustawy o zapewnieniu statusu języka łotewskiego jako jedynego języka państwowego. Politycy partii konserwatywnej przekazali projekt ustawy do rozpatrzenia w Saeimie. Ustawa częściowo ograniczy użycie języka rosyjskiego w informacjach dostępnych dla odbiorców. Za naruszenie prawa groziłaby odpowiedzialność administracyjna. Projekt ustawy miałby obowiązywać od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.
  Źródło

  Estonia
  Gdyby Rosja zdecydowała się na odłączenie krajów bałtyckich od swojego systemu elektroenergetycznego, Estonia, Łotwa i Litwa byłyby w stanie zsynchronizować swoją sieć elektroenergetyczną z kontynentalnym europejskim systemem elektroenergetycznym najwyżej w ciągu 6-12 godzin, potwierdził Taavi Veskimägi, szef estońskiej firmy Elering. „Obecnie osiągnęliśmy wstępną gotowość, że w ciągu 6-12 godzin będziemy mogli zsynchronizować się z siecią Europy kontynentalnej poprzez połączenie litewsko-polskie” – powiedział Veskimägi na zorganizowanej w piątek konferencji prasowej.
  Źródło

  Polecam:
  Problemy demograficzne Rosji, w tym niezwykle wysoka śmiertelność mężczyzn w wieku produkcyjnym oraz zmniejszająca się liczebność narodu rosyjskiego, zwłaszcza na obszarach wiejskich, skąd pochodzi większość żołnierzy i gdzie rośnie opozycja wobec wojny, nakładają poważne ograniczenia na zdolność Moskwy do skutecznego przeprowadzenia "częściowej mobilizacji" ogłoszonej przez prezydenta Władimira Putina 21 września. Paul Goble dla Fundacji Jamestown.
  Problemy demograficzne Rosji sprawiają, że plany mobilizacyjne Putina stają się wybuchowe

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (576)

  Rosja
  Niemcy ogłosiły możliwość udzielenia azylu rosyjskim dezerterom. Jednak w tym przypadku ten ostatni musi przeciwstawić się reżimowi dyktatora Władimira Putina. Według niemieckiej minister spraw wewnętrznych Nancy Feser, Berlin zazwyczaj udziela azylu uciekinierom, którzy spotykają się z surowymi represjami. „Każdy, kto odważnie sprzeciwia się reżimowi Putina i tym samym naraża się na wielkie niebezpieczeństwo, może ubiegać się o azyl w Niemczech z powodu prześladowań politycznych” – dodał Feser.
  Źródło

  Ukraina
  Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba z zadowoleniem przyjął decyzję UE o wprowadzeniu nowych sankcji wobec Rosji i zwiększeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Wezwał Brukselę do przyspieszenia realizacji obu decyzji. Dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych krajów UE zgodzili się na nowe antyrosyjskie sankcje i zgodzili się na wzmocnienie poparcia dla Ukrainy. Decyzję tę poparło wszystkie 27 krajów.
  Źródło

  Prezydent Wołodymyr Zełenski powołał grupę roboczą, która zajmie się kwestią utworzenia Specjalnego Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni Agresji na Ukrainę. Grupą roboczą będzie kierował szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak, a zastępca szefa KP Andrij Smirnow został wyznaczony na zastępcę i koordynatora. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie i przedstawienie propozycji utworzenia Specjalnego Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni Agresji na Ukrainę.
  Źródło

  Od początku inwazji na pełną skalę, do 20 września, okupanci uszkodzili 349 obiektów infrastruktury energetycznej na Ukrainie. Poinformował o tym Minister Rozwoju Społeczności i Terytorialnego Ukrainy Ołeksij Czernyszow. Rosjanie uszkodzili 11 elektrociepłowni i 3 elektrociepłownie. Jednak 52% zniszczonych obiektów zostało już wyremontowanych.
  Źródło

  Białoruś
  Mężczyźni z rosyjskimi paszportami zostali poddani kontroli na lotnisku w Mińsku z udziałem policji - podają źródła DW. Wielu Rosjan próbuje teraz opuścić kraj, a jednym z celów podróży jest Białoruś. Białoruskie organy ścigania tropią Rosjan, którzy uciekli przed mobilizacją, donosi "Nasza Niwa". Już 21 września otrzymali nakaz identyfikacji obywateli rosyjskich, którzy przybyli na Białoruś.
  Źródło

  Litwa
  Minister obrony narodowej Litwy Arvydas Anušauskas powiedział, że chociaż powołanie do wojska nie jest powodem do azylu politycznego, nie można wykluczyć, że obywatele Rosji mogą spotkać się z prześladowaniami. Dodał też, że większość Rosjan z wizami Schengen mieszka w Petersburgu i Moskwie. Przed mobilizacją, według ministra, ludzie ci wyobrażali sobie, że wojna ich nie dotknie. Ale teraz odczuli skutki wojny, więc, jak powiedział minister, potencjał protestacyjny jest tylko w tych miastach.
  Źródło

  Łotwa
  Mając na uwadze zapowiedzianą w Rosji mobilizację sił zbrojnych, Służba Bezpieczeństwa Państwa (VDD) wzywa obywateli rosyjskich przebywających na Łotwie do natychmiastowego poinformowania służby w przypadku otrzymania wezwania do poboru do armii rosyjskiej. VDD przypomniał, że zgodnie z obowiązującym prawem, udział w wojnie przeciwko Ukrainie podlega karze, w tym może zostać utracić obywatelstwo łotewskie.
  Źródło

  Estonia
  W czwartek estoński rząd wezwał ponad 2800 rezerwistów na coroczne „ćwiczenie gotowości obronnej” OKAS/QUILL 2023. Celem ćwiczenia jest przećwiczenie funkcjonowania armii rezerwowej - poinformowało w oświadczeniu MON. „Nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa dla Estonii” – dodało MON. OKAS/QUILL testuje narodową strukturę dowodzenia, od decyzji rządu estońskiego do gotowości bojowej konkretnych jednostek w strukturze szybkiego reagowania. Odbędzie się w dniach 22-28 września. Estoński model obrony opartej na rezerwach wymaga od rezerwistów gotowości do reagowania i udziału w ćwiczeniach przez cały czas - poinformowało ministerstwo.
  Źródło

  Polecam:
  Ukraina rozpoczęła nowy rok szkolny 1 września, a kraj wciąż jest zaangażowany w walkę o przetrwanie przeciwko trwającej inwazji Rosji. Dla milionów ukraińskich uczniów oznaczało to powrót do klasy z perspektywą regularnego przerywania lekcji przez syreny przeciwlotnicze. Szkoły bez odpowiednich schronów przeciwlotniczych w ogóle nie mogły się otworzyć. Ołeksandr Pankielew dla Atlantic Council.
  Rosja bierze na cel dzieci w wieku szkolnym na okupowanej Ukrainie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (575)

  Rosja
  Gubernator obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow będzie kierował komisją poborową ds. mobilizacji obywateli tej rosyjskiej eksklawy. Jak donoszą media lokalne, w tym celu szef regionu przerwał urlop.
  Źródło

  Ukraina
  Rząd niemiecki powinien zwiększyć wsparcie militarne dla Ukrainy, w szczególności przekazać Siłom Zbrojnym czołgi - mówił prezydent Zełenski w wywiadzie dla "Bild". „Dla nas czołgi oznaczają, że możemy uratować więcej istnień ludzkich” – powiedział ukraiński prezydent.Ukraina jest wdzięczna Niemcom za wsparcie militarne i finansowe, ale potrzebujemy więcej broni, aby wygrać wojnę.„Pojazdy opancerzone to kwestia przetrwania, przetrwania naszych żołnierzy” – powiedział Zełenski. Prezydent Ukrainy zaapelował do rządu federalnego, aby odmowę dostaw czołgów nie uzasadniał zachowaniem USA lub innych krajów, ponieważ są one niezależne od innych państw. Dodał, że Niemcy mają najsilniejszą gospodarkę w Europie, więc mogą dawać dobry przykład także innym krajom.
  Źródło

  Od początku wojny Ukraińcy radykalnie zmienili zdanie o mieszkańcach sąsiednich krajów. Przyczyniło się do tego bezprecedensowe wsparcie ze strony rządów i zwykłych obywateli. Badanie opinii publicznej na Ukrainie zostało przeprowadzone przez ukraiński instytut badawczy Info Sapiens na zlecenie Rządowego Centrum Dialogu. Według wyników badania aż 73% Ukraińców zaczęło lepiej myśleć o Polakach . Mieszkańcy wszystkich regionów Ukrainy pozytywnie wypowiadali się o sąsiadach. 23% ankietowanych Ukraińców nie zmieniło swojego zdania o Polakach, w tym złego . Tylko 1% badanych zaczęło gorzej myśleć o mieszkańcach Polski. A 3% nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie. Co piąty (18%) respondent ma w rodzinie Polaków, 64% badanych Ukraińców ma polskich dziadków. 40% ankietowanych Ukraińców chciałoby dobrych stosunków sąsiedzkich z Polską. Za zbliżeniem obu narodów opowiedziało się 58% Ukraińców. 29% respondentów mówiło o wspólnocie dwóch krajów o symbolicznej granicy , wzajemnym wsparciu i polityce zagranicznej.
  Źródło

  Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu w skróconej procedurze przygotowania do drugiego czytania projekt ustawy o zmianie trybu przyjmowania kobiet do wojskowego rejestru poborowych. „Kobiety, które posiadają specjalizację i/lub zawód powiązaną z odpowiednią specjalizacją wojskową określoną w wykazie zatwierdzonym przez Ministerstwo Obrony Ukrainy i które nadają się do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia i wiek, mogą zostać przyjęte do służby wojskowej na własną prośbę.
  Źródło

  Białoruś
  Na Krajowym Prawniczym Portalu Internetowym został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o obywatelstwie , który 19 września został złożony do Izby Reprezentantów celem rozpatrzenia. Projekt przewiduje przypadki pozbawienia Białorusinów obywatelstwa. Proponuje się pozbawienie obywatelstwa Białorusinów, wobec których wszedł w życie wyrok, potwierdzający udział tej osoby w działaniach ekstremistycznych lub wyrządzający im poważną szkodę dla interesów Białorusi, jeżeli taka osoba znajduje się poza granicami Białorusi. Ponadto proponuje się, aby obywatele Białorusi informowali Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o nabyciu obywatelstwa obcego państwa, zezwolenia na pobyt lub innego dokumentu uprawniającego do świadczeń (np: Karta Polaka).
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nausėda zwołuje Radę Obrony Narodowej (VGT). W ten sposób szef państwa reaguje na decyzję Władimira Putina o ogłoszeniu częściowej mobilizacji. „Niewątpliwie wszelkie decyzje trzeba jeszcze traktować poważnie, dlatego w poniedziałek zwołuję posiedzenie Rady Obrony Państwa, na którym wspólnie ze specjalistami i innymi liderami omówimy, jak oceniamy obecną sytuację i co powinniśmy zrobić w tej sytuacji” – powiedział w nagraniu opublikowanym przez prezydenta.
  Źródło

  Łotwa
  Choć Władimir Putin zapowiedział częściową mobilizację w Rosji, poziom zagrożenia militarnego na Łotwie jest nadal niski - poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosja obecnie nie jest w stanie utrzymać na naszych granicach więcej niż 30% sił, które miała przed wojną, bo wysłała je na Ukrainę. Po drugie, nawet gdyby było tu kilku Rosjan ze strony rosyjskiej, którzy mogliby próbować uciekać przed mobilizacją do granicy łotewskiej, to skontaktowałem się z naszym ministrem spraw wewnętrznych. Mają trzyetapowy plan zapobiegania takim sytuacjom" - powiedział LTV minister obrony Artis Pabriks. Tymczasem łotewska Państwowa Straż Graniczna ocenia ryzyko i jest gotowa do reakcji, jeśli na granicy pojawią się osoby, które próbują nielegalnie przekroczyć granicę, by uniknąć służby w rosyjskich siłach zbrojnych, powiedział Łotewskiemu Radiu zastępca szefa Państwowej Straży Granicznej, generał Ivars Ruskulis.
  Źródło

  Estonia
  Estonia podkreślała wagę praworządności, nie spieszy się jednak z przedstawieniem oficjalnego stanowiska w sprawie propozycji wycofania środków unijnych z Węgier, wskazując, że do podjęcia ostatecznej decyzji pozostały jeszcze dwa miesiące. Rzecznik MSZ stwierdził, że o stanowisku Estonii ostatecznie zadecyduje rząd. W niedzielę Komisja Europejska zaproponowała wstrzymanie 65% z 7,5 mld euro przeznaczonych na programy i politykę spójności na Węgrzech z powodu łamania praworządności.
  Źródło

  Polecam:
  Materiał Youtube (8 min.) Dziś rano Władimir Putin wygłosił przemówienie, jego tematem była mobilizacja w Rosji. Co to oznacza? Jak będzie wyglądać wojna na Ukrainie? Co może przynieść mobilizacja? Rosja tym samym dokonuje eskalacji, jednak pojawia się pytanie jakie przyniesie to skutki? Czy Ukraina może stawić opór Rosji? Jak będzie wyglądać proces mobilizacji, którzy przejdzie rosyjska armia? Na te i inne pytania odpowiada Andrzej Wilk, analityk OSW.
  Częściowa mobilizacja w Rosji. Co oznacza? Jak będzie wyglądać wojna na Ukrainie?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (574)

  Rosja
  Finlandia wysłała we wtorek pismo do Komisji Europejskiej z propozycją wprowadzenia ogólnych zaleceń dla wszystkich krajów strefy Schengen dotyczących anulowania lub unieważnienia wiz wydawanych obywatelom Rosji oraz ograniczeń w ich wjeździe. Dodaje, że w takim przypadku informacja o obywatelu Federacji Rosyjskiej, któremu odmówiono wjazdu, zostanie wprowadzona do systemu informacyjnego Schengen, w wyniku czego inne państwa członkowskie również mogą uniemożliwić takiej osobie wjazd do strefy Schengen.
  Źródło

  Ukraina
  Próby Rosji przeprowadzenia "referendów" na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy skończą się w ten sam sposób, co plany Hitlera dotyczące Anschlussu Austrii. „Raszystowscy rekonstruktorzy na terytoriach okupowanych niestrudzenie powtarzają nazistowskie referendum w sprawie Anschlussu Austrii. Czekają na wyniki z 1938 roku. Zamiast tego otrzymają wynik Hitlera z 1945 roku” – podkreśla Ministerstwo Obrony Ukrainy.
  Źródło

  Najeźdźcy rosyjscy wywieźli do Federacji Rosyjskiej co najmniej 2100 ukraińskich dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Według wicepremier Iryny Wereszczuk teraz zadaniem jest odnalezienie deportowanych dzieci i żądanie ich zwrotu. Wyjaśniła, że władze sprawdzają wszystkie informacje i fakty dotyczące porwanych dzieci i pilnie kontaktują się z Federacją Rosyjską, która popełniła przestępstwo. „To, co wiemy ze źródeł wywiadu, mówimy o 2161 dzieciach. Tyle wiemy do 1 września. Z tej liczby udało się odzyskać 55 dzieci.
  Źródło

  UAB „Ukrzaliznytsia” i największy niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn podpisali memorandum o wsparciu i współpracy. Podpisanie miało miejsce podczas wystawy InnoTrans 2022 w Berlinie. „Memorandum przewiduje współpracę między firmami w zakresie rozbudowy kolejowych korytarzy transportu towarowego i przepustowości terminali” – czytamy w komunikacie. Ponadto memorandum przewiduje inne współprace między spółkami, w szczególności pomoc Niemiec dla Ukrzaliznyci w odbudowie infrastruktury.
  Źródło

  Białoruś
  Latem 2022 roku emisariusze Aleksandra Łukaszenki dwukrotnie przybyli do Paryża na spotkania we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, twierdzi Intelligence Online , powołując się na własne źródła. Autorzy artykułu nie precyzują dokładnie, kiedy przybyli posłowie Łukaszenki. Z raportu nie wynika jasno, czy informacje pochodziły ze strony francuskiej, czy też źródłem są osoby bliskie władzom białoruskim. Z publikacji wynika, że jedną z wizyt zorganizowało Centrum Dialogu Humanitarnego , szwajcarska organizacja specjalizująca się w mediacji w konfliktach i tajnej dyplomacji. Podobno emisariusze Łukaszenki obiecali francuskim dyplomatom, że Białoruś nie będzie bezpośrednio uczestniczyć w wojnie Rosji z Ukrainą.
  Źródło

  Litwa
  W położonych ok. 30 km od Wilna Zawiasach (Lazdėnai) znaleziono zbiorowy grób żołnierzy litewskich i polskich. Żołnierze zginęli w 1920 roku. podczas wewnętrznych starć. Przed II wojną światową, w 1938 roku, po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Litwą a Polską, urządzono miejsce pochówku, postawiono krzyż, a grób zasadzono drzewami akacji. Niestety w czasach sowieckich wszystko popadło w ruinę i odkrycie grobu zajęło wiele lat. Szczątki 14 żołnierzy zostały odnalezione przez Instytut Poszukiwań i Identyfikacji IPN podczas wrześniowych operacji poszukiwawczych na Litwie.
  Źródło

  Łotwa
  Po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą liczba mieszkańców Łotwy negatywnie oceniających Rosję wzrosła z 37% w ubiegłym roku do 66% w tym roku, wynika z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek badawczy SKDS. „Ze zrozumiałych powodów Rosji nie widać już zbyt wiele na Łotwie” – mówi w sieciach społecznościowych lider SKDS Arnis Kaktiņš, zauważając, że w sondażu przeprowadzonym w lipcu tego roku tylko 20% przyznało, że ma pozytywną opinię o Rosji.
  Źródło

  Estonia
  Białoruś, jako sojusznik Federacji Rosyjskiej, jest współwinna łamania praw człowieka na Ukrainie, nie mówiąc już o samej Białorusi, mówi minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu. „Dlatego musimy zaostrzyć sankcje wobec reżimu, nadal izolować je na arenie międzynarodowej i zapewnić odpowiedzialność prawną, ponieważ reżim Łukaszenki nie powinien czuć się bezkarny” – kontynuował Reinsalu, zgodnie z komunikatem prasowym MSZ, podkreślając, że kryminalne działania reżimu Aleksandra Łukaszenki przeciwko narodowi białoruskiemu trwają znacznie dłużej, co najmniej od dwóch lat, ale ostatnio rozszerzyły się i w obecnej sytuacji bezpieczeństwa stały się zagrożeniem międzynarodowym.
  Źródło

  Polecam:
  "Wbrew powszechnym odczuciom szerokich warstw społecznych mniejszości polskiej i litewskiej, zbliżenie postępowało. Siłą faktu objęło ono początkowo sprawy mniej drażliwe i bardziej istotne z punktu widzenia realizacji podstawowych kwestii technicznych, wynikających z nawiązania stosunków dyplomatycznych.(...) Poseł litewski Jurgis Šaulys w rozmowie z J. Szembekiem 28 stycznia 1939 roku sugerował rozwiązanie problemu mniejszości przez kontakty i sondaże osób wpływowych. Decyzje miały być wypracowane "cicho po domowemu"." - pisał Bronius Makauskas (Bronisław Makowski) polski historyk narodowości litewskiej, wykładowca, dyplomata, w książce "Litwini w Polsce 1920-1939".
  Komentarz tygodnia na naszym portalu
  Życie wewnętrzne

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (573)

  Rosja
  W dość stonowany sposób rosyjskie władze Obwodu Kaliningradzkiego skomentowały otwarcie przez Polskę Kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, przy czym warto zauważyć powtarzający się schemat rosyjskiej propagandy, który także był stosowany przez niektórych polityków zachodnich. Tak więc władze obwodu określiły jako „nieprzewidywalne” skutki środowiskowe funkcjonowania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, który został oficjalnie otwarty w Polsce. - mówił o tym szef biura prasowego samorządu regionalnego Dmitrij Łyskow.
  Źródło

  Ukraina
  Linia frontu liczy na dzień dzisiejszy 1300 kilometrów - powiedziała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maljar. W dniach od 6 do 14 września w obwodzie charkowskim spod rosyjskich najeźdźców wyzwolono około 8500 kilometrów kwadratowych terytorium, około 388 miejscowości i około 150 tysięcy ludzi. "Dlatego dziś główne wysiłki Sił Zbrojnych Ukrainy koncentrują się na powstrzymaniu ataku wroga i możliwości odzyskania naszych terytoriów - powiedziała Maljar.
  Źródło

  Niemiecki rząd podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie kolejnych 4 (słownie: czterech) haubic samobieżnych Panzerhaubitze 2000. „Pomimo napiętej sytuacji materialnej Bundeswehra wspiera Ukrainę czterema kolejnymi haubicami Panzerhaubitze 2000, w tym zapasem amunicji” – czytamy w komunikacie.
  Źródło

  71% Ukraińców uważa, że władze wojskowe i polityczne kraju działają w zgodzie ze wspólnym celem zwycięstwa, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Według sondażu jednocześnie 14% respondentów uważa, że istnieją „poważne konflikty między przywództwem politycznym a wojskowym”. Według 24% ankietowanych „władze nie zwracają należytej uwagi na naszych obrońców”. Zamiast tego 60% jest przekonanych, że władze „wykazuje należytą uwagę obrońcom tak bardzo, jak to możliwe”.
  Źródło

  Białoruś
  Dziś Dzień Flagi i Herbu Białorusi. 19 września 1991 r. Rada Najwyższa Białorusi zatwierdziła symbole państwowe Republiki Białoruś - biało-czerwono-białą flagę i herb "Pogoń". Biało-czerwono-białą flagę zaprojektował w 1917 roku Klaudiusz Duż-Duszewski. Autor kierował się heraldyczną zasadą przeniesienia barwy herbu na flagę – białego jeźdżca na koniu na czerwonym tle ze srebrną (białą) tarczą. Herb został oparty na wersji grunwaldzkiej „Pogoni”, ponieważ projektanci herbu Jewhen Kulik i Uładzimir Krukowski postanowili zatrzymać się na gotyku. Ten nurt artystyczny zbiega się w czasie z takim szczytem chwały państwa białoruskiego, jakim była bitwa pod Grunwaldem. „Jeździec” to nadal symbol bitwy ” – wyjaśnił Krukowski. Symbol narodowy pozostał aż do referendum 14 maja 1995 roku. Biało-czerwono-biała flaga i „Pogoń” stały się narodowymi symbolami protestu, a w 2020 roku  – symbolami rewolucji białoruskiej.
  Źródło

  Litwa
  Pierwszego dnia, po tym, jak kraje bałtyckie i Polska zaczęły stosować bardziej rygorystyczną procedurę wjazdu obywateli rosyjskich, na Litwę nie wpuszczono 18 obywateli Rosji. W tym czasie łotewscy pogranicznicy poinformowali, że nie podjęli ani jednej decyzji o nieprzyjęciu obywateli rosyjskich, natomiast strażnicy estońscy poinformowali, że nie wpuścili do dziesięciu osób. Po wejściu w życie regionalnej decyzji o zakazie wjazdu części obywateli rosyjskich, którzy już otrzymali wizy, od poniedziałku na Litwę zostaną wpuszczone tylko osoby spełniające kryteria zatwierdzone przez rząd: rosyjscy dyplomaci, dysydenci, pracownicy firm transportowych , członkowie rodzin obywateli UE, a także osoby posiadające zezwolenia na pobyt lub długoterminowe wizy krajowe z krajów strefy Schengen. Ponadto obywatele Rosji mogą nadal podróżować do i z Obwodu Kaliningradzkiego przez Litwę pociągami tranzytowymi.
  Źródło

  Łotwa
  Łotewski minister obrony Artis Pabriks apeluje, aby dotychczas zebrane pieniądze na zakup wojskowego drona „Bayraktar” przeznaczonego dla Ukraińców były kierowane na odzież zimową i inne potrzeby dla ukraińskich żołnierzy. Powiedział, że zapytał ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa o potrzeby Ukrainy, które obejmowały zimowe mundury i inne przedmioty potrzebne do zimnej pogody i przyszłych bitew. Zbieranie darowizn przez "ziedot.lv" rozpoczęło się 16 sierpnia rano. Do popołudnia 16 września zebrano 862 693 euro z wymaganych pięciu milionów euro na zakup dronów bojowych produkowanych w Turcji.
  Źródło

  Estonia
  Estońska Partia Reform zaczęła popierać zainicjowany przez posłów koalicyjnej partii Ojczyzna (Isamaa) projekt ustawy o odebraniu prawa do głosowania w wyborach lokalnych obywatelom państw trzecich mieszkającym w Estonii, ale chce zawęzić to ograniczenie tylko do obywateli Rosji i Białorusi. Partia jest gotowa do zmiany konstytucji, jeśli jest to konieczne do realizacji inicjatywy.
  Źródło

  Polecam:
  Rosyjscy propagandyści po klęsce pod Iziumem zaczęli wzywać władze do ogłoszenia mobilizacji. W podobnym duchu wystąpił lider komunistów Ziuganow, a władca Czeczenii Ramzan Kadyrow wezwał szefów rosyjskich guberni do „samomobilizacji”. Jeśli, jak powiedział, każdy z 85 podmiotów Federacji Rosyjskiej wystawi po 1000 żołnierzy, to wówczas losy wojny mogą się odmienić. Artykuł Marka Budzisza.
  O prawdopodobieństwie mobilizacji w Rosji

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (572)

  Rosja
  W odpowiedzi na coraz poważniejsze problemy związane z transportem sankcjonowanych towarów z obwodu kaliningradzkiego do Rosji, gubernator rosyjskiej eksklawy Anton Alichanow poinformował, że do końca września na linii Ust-Ługa-Bałtijsk zaczną pływać jeszcze dwa statki.
  Źródło

  Ukraina
  „Obligacje wojskowe stały się jednym z niezwykle ważnych narzędzi finansowania naszej armii. W czasie wojny na pełną skalę ukraińskie firmy i obywatele kupili już obligacje wojskowe o wartości ponad 100 miliardów hrywien” – powiedział premier Szmyhal. „Każdy obywatel będzie mógł wypełnić prosty wniosek, wybrać rodzaj obligacji wojskowych i zakupić je w celu wsparcia zdolności obronnych naszego państwa” – zaznaczył premier. Rząd zdecydował się na etapową emisję obligacji wojskowych. W związku z tym planowane jest zaciągnięcie państwowych pożyczek wewnętrznych w wysokości do 400 mld UAH.
  Źródło

  Od dzisiaj obywatele polscy będą mogli przebywać na terytorium Ukrainy przez 18 miesięcy. Weszło w życie odpowiednie prawo. Zaznacza się, że obywatele Polski, ich małżonkowie i dzieci, niezależnie od obywatelstwa, którzy wjechali na terytorium Ukrainy na pobyt czasowy, będą mieli prawo do legalnego pobytu w kraju przez 18 miesięcy. Jednocześnie będą mieli prawo do przedłużenia pobytu na Ukrainie, jeśli posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające: dokumenty dotyczące przyjęcia na szkołę wyższą; dokumenty transferowe na kolejny rok akademicki; dokumenty dotyczące zawarcia umowy o pracę.
  Źródło

  Biuro prasowe Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy poinformowało o dotychczasowych wynikach zbiorów zbóż. I tak do połowy września na Ukrainie zebrano 26 mln ton zboża zebranego na 6,7 mln hektarów powierzchni zasianych pól. Listę zebranych zbóż rozpoczynają zbiory pszenicy, której pozyskano 19,2 mln t; jęczmień - 5,5 mln ton; groch – 250,7 tys. ton; kukurydza na ziarno - 63,7 tys. ton; gryka - 58,5 tys. ton; proso – 58,6 tys. ton. Ponadto trwają obecnie zbiory słonecznika i soi. Słonecznik zebrano na 10% powierzchni zasiewów – 478 ha – i uzyskano 925 tys. ton nasion. Zbiór rzepaku został całkowicie zakończony - w tym roku udało się zebrać 3,1 mln ton nasion. Natomiast drugi tydzień trwają zbiory buraków cukrowych - zebrano już 334 tys. ton.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś i Chiny podpisały kilka umów międzypaństwowych. Ich podpisanie zbiegło się w czasie z krótkim spotkaniem Łukaszenki i Xi Jinpinga w Samarkandzie. Jak podało MSZ, podpisano wspólną deklarację o "ustanowieniu wszechstronnego i strategicznego partnerstwa".
  Źródło

  Litwa
  Aby pomóc Ukrainie w znalezieniu alternatywnych tras transportu towarowego, Litwa i Polska zgodziły się na wzmocnienie korytarza transportowego Północ-Południe łączącego Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Egejskie zarówno drogą lądową, jak i koleją europejską. Oba kraje będą też dążyć do połączenia międzynarodowego korytarza transkaspijskiego z Bałtykiem przez Polskę i Litwę, a także chcą połączyć węzły kolejowe Morze Czarne-Bałtyk. Przewiduje to memorandum podpisane w piątek w Wilnie przez Ministra Łączności Mariusa Skuodisa i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka - podało Ministerstwo Łączności. „Określa priorytety rozwoju europejskich korytarzy transportowych ważne dla obu krajów, kwestie realizacji połączeń kolejowych oraz najważniejsze projekty infrastrukturalne – Rail Baltica, Via Baltica, Via Carpatia” – powiedział Skuodis.
  Źródło

  Łotwa
  Przedstawiciele rządu i Łotewskiego Związku Zawodowego Pracowników Edukacji i Nauki (LIZDA) porozumieli się w sprawie kompromisu w sprawie wynagrodzeń i nakładu pracy pedagogów oraz odwołania planowanego strajku. Minister Edukacji i Nauki Anita Muižniece stwierdziła, że w odniesieniu do poziomu kształcenia ogólnego, podstawowego i średniego, w tym w szkołach specjalnych, od stycznia 2023 r. „koszt na jednego ucznia” wzrośnie, co oznacza dodatkowe środki na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli. Od września przyszłego roku nauczyciele placówek oświatowych przejdą na 36-godzinny tydzień pracy z proporcją: 65% czasu na pracę w godzinach szkolnych i 35% poza nimi. Najniższa stawka wynagrodzenia wyniesie 1080 euro.
  Źródło

  Estonia
  Litgrid, operator litewskiego systemu energetycznego, planował ponownie we wrześniu sprawdzić desynchronizację z Rosją, ale w piątek ogłosił, że odłoży próbę. Tymczasem estońska firma Elering nie uważa za konieczne organizowanie testów separacyjnych, dopóki wszystkie nowe urządzenia dodane do bałtyckiego systemu elektroenergetycznego nie będą gotowe do pracy synchronicznej z systemem kontynentalnym. „Dziś trwa realizacja wszystkich tych inwestycji o wartości ok . 350 mln euro przez Estonię i do czasu ich zakończenia nie widzimy sensownego celu w takiej próbie rozdzielenia, biorąc pod uwagę, że każda próba rozdzielenia oznacza słabszy system elektroenergetyczny i dodatkowe zagrożenia i koszty dla konsumentów” – stwierdził przedstawiciel Elering.
  Źródło

  Polecam:
  O postrzeganiu Międzymorza w Niemczech pisze w swojej analizie Aleksandra Fedorska. Dzięki uprzejmości Autorki oraz RODM Poznań publikujemy artykuł w całości.
  Międzymorze – co o tym myślą Niemcy?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (571)

  Rosja
  Ostatni i tak już "ugrzeczniony" portal w Rosji "Nowaja Gazieta" został zlikwidowany. Sąd Najwyższy Rosji zdecydował o zaprzestaniu działalności portalu Nowaja Gazeta jako medium. Decyzja ta została podjęta dzisiaj na podstawie pozwu złożonego przez Roskomnadzor, który wcześniej dwukrotnie ostrzegał publikację, że nie jest uznawana za „agencję zagraniczną”. Wcześniej sąd w Moskwie postanowił unieważnić rejestrację Nowej Gazety. Gazeta została również ukarana grzywną za publikacje o wojnie Federacji Rosyjskiej z Ukrainą.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina jednocześnie negocjuje z kilkoma partnerami dostawy systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej stwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. „Obrona powietrzna i obrona przeciwrakietowa są dla nas priorytetem. Rozpoczęliśmy rozmowy i jest pozytywny wynik w zakresie dostaw (systemu amerykańsko-norweskiego) NASAMS i (niemiecki) IRIS-T. Spodziewamy się kilku systemów z Niemiec, ale nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego. Podobnie jak z USA, ale mimo to częściowo pokrywa to problem braku systemów obrony przeciwlotniczej” – powiedział. „Ponadto jesteśmy zdeterminowani, aby współpracować z Francją i Włochami. Nie otrzymałem także jeszcze pozytywnej reakcji ze strony Izraela”.
  Źródło

  Od początku 2022 r. ceny żywności na Ukrainie wzrosły średnio o 25%. Najbardziej wzrosły ceny owoców i warzyw. Według Państwowego Urzędu Statystycznego od początku roku ceny na żywność i napoje alkoholowe na Ukrainie wzrosły o 25%. Liderami wzrostu cen są owoce (60,2%), warzywa (58,5%), ryby (33,1%), pieczywo (29%) i cukier (27,9%). Jedynym produktem, który w sierpniu 2022 roku był tańszy niż w grudniu 2021 roku, są jajka (-17%). W przypadku wyrobów alkoholowych i tytoniowych ich ceny od początku roku wzrosły odpowiednio o 23,6% i 13,3%.
  Źródło

  Rada Ministrów Ukrainy proponuje w budżecie państwa na 2023 r. przeznaczyć 37,870 mld hrywien na dotacje mieszkaniowe. To o 9,2% mniej niż w 2022 r. (41,708 mld UAH). Zamiast tego proponuje się przeznaczenie 72,907 mld hrywien na wsparcie rodzin o niskich dochodach. Rząd planuje w 2023 roku zmniejszyć wydatki na Ministerstwo Polityki Społecznej o 20 mld UAH do 405 mld UAH. Zmniejszenie planowane jest ze względu na zmniejszenie dopłat do Funduszu Emerytalnego.
  Źródło

  Białoruś
  Rosja otworzyła południowe porty dla białoruskich produktów naftowych. Przygotowywana jest do podpisania umowa na przeładunek pozostałych towarów. Poinformował o tym białoruski wiceminister transportu i łączności Aleksiej Lachnowicz. Według niego szlaki eksportowe uległy zmianie z powodu sankcji. Zamiast 600 km do portów Litwy i Łotwy, białoruskie towary muszą teraz podróżować 1000 i więcej kilometrów do rosyjskich portów. Minister zauważył, że w lutym 2021 r. podpisano umowę o przeładunku produktów naftowych w obwodzie leningradzkim.
  Źródło

  Litwa
  W najbliższy piątek w Wilnie odbędą się konsultacje rządów Litwy i Polski, które, w opinii premier Ingridy Šimonytė, są piękną tradycją. - Poruszone zostaną zarówno tematy dotyczące bezpieczeństwa, jak i oświaty. To będzie już trzecie tego typu spotkanie międzyrządowe obu krajów. Jak się wydaje, tym razem rozmowy będą znacznie trudniejsze. Więcej w tekście.
  Źródło

  Łotwa
  W czwartek 15 września, w drugim - ostatnim - czytaniu, Saeima podjęła decyzję o zawieszeniu funkcjonowania trzech umów dwustronnych między Republiką Łotewską a Republiką Białorusi - poinformował parlament. Z dniem 10 października br. zawieszone jest działanie umowy między Łotwą i Białorusią o uproszczeniu wzajemnego podróżowania między mieszkańcami obszarów przygranicznych, a także umowy o wzajemnej pomocy w sprawach celnych i umowy o ruchu lotniczym. Funkcjonowanie porozumień zostaje zawieszone do czasu zakończenia przez Republikę Białorusi naruszania prawa międzynarodowego w stosunku do Ukrainy i pełnego zrekompensowania Ukrainie już popełnionych naruszeń prawa międzynarodowego.
  Źródło

  Estonia
  Platforma estońskiego terminalu LNG w Paldiski o powierzchni 200 metrów kwadratowych zostanie przekazana operatorowi przesyłowemu Elering w piątek - 10 dni przed terminem. Teraz 133 rury muszą być teraz ułożone przez Elering. "Możemy po raz kolejny potwierdzić, że część budowlana terminalu zostanie ukończona w terminie do końca października" - powiedział prezes zarządu Alexeli Marti Hääl. Odebrany 12 września Pakrineeme Harbor będzie mógł przyjąć 48 transportów LNG rocznie, cztery miesięcznie.
  Źródło

  Polecam:
  W Kijowie zaprezentowano dokument nazwany The Kiev Security Compact, który jest wynikiem pracy międzynarodowego zespołu ekspertów powołanego 1 lipca. Kierowali nim wspólnie Andrij Jermak, szef administracji Zełenskiego i Anders Fogh Rasmussen, były premier Danii i były Sekretarz Generalny NATO. W wyniku ich pracy sformułowane zostały propozycje stworzenia systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Artykuł Marka Budzisza.
  Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nowy system o wymiarze europejskim

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (570)

  Rosja
  Sankcje i ograniczenia w tranzycie do obwodu jednak działają. Jak informują media lokalne sytuacja w obwodzie kaliningradzkim skomplikowała się ze względu na ograniczenia w tranzycie kolejowym. "Nie mamy wystarczająco pojemnych statków. Tylko w naszej firmie stoi w kolejce około 600 kontenerów. Sytuacja jest krytyczna, klienci się denerwują, produkcja się zatrzymuje - powiedział Wiktor Fominski, dyrektor ds. logistyki i rozwoju Novik Logistics LLC, na posiedzeniu Komisji Transportu i Polityki Celnej przy Izbie Przemysłowo-Handlowej.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina dąży do zwiększenia limitów eksportu energii elektrycznej do Europy do 2700 MW - powiedział podczas konferencji prasowej premier Denys Szmyhal, „Chcemy maksymalnie rozszerzyć nasze możliwości eksportowe – do 2700 MW. Obecnie mamy 300 MW, ale chcemy i możemy mieć 2700” – powiedział Szmyhal. Według szefa rządu Ukraina obecnie eksportuje energię elektryczną w ramach kontyngentu 300 MW do Rumunii i na Słowację. Dodatkowo 260 MW jest eksportowane do Polski specjalną linią przesyłową. Ukraina eksportuje również ponad 150 MW do Mołdawii i może rozszerzyć ten eksport do 600 MW.
  Źródło

  Kraje-wierzyciele Ukrainy, w tym Stany Zjednoczone, dały Kijowowi karencję czasową w obsłudze długu państwowego do końca 2023 roku. - poinformowała sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Według niej środek ten ma pozwolić Kijowowi zwiększyć koszty społeczne, medyczne i gospodarcze w obliczu rosyjskiej inwazji. „Wypełniliśmy wobec Ukrainy zobowiązanie odroczenia obsługi zadłużenia, co pozwoli rządowi Ukrainy skierować dodatkowe środki na potrzeby wewnętrzne i dobrobyt narodu ukraińskiego” – dodała Yellen.
  Źródło

  Ukraina planuje zgromadzić do 15 miliardów metrów sześciennych gazu przed sezonem grzewczym i oczekuje od Stanów Zjednoczonych dodatkowych 2 miliardów metrów sześciennych. Premier Szmyhal zaznaczył, że dziś w podziemnych magazynach znajduje się już ponad 13,2 mld metrów sześciennych gazu, a zużycie zmniejszyło się o połowę w porównaniu z okresem przed wojną na pełną skalę. "Prowadzimy także negocjacje z krajami nordyckimi, Norwegią i konsorcjum krajów w sprawie dostarczenia fizycznych wolumenów gazu również dla Ukrainy" – powiedział Szmyhal. Takie ilości są wystarczające, aby trwale przejść sezon grzewczy z punktu widzenia dostaw gazu. Jednocześnie premier podkreślił, że ten sezon będzie najtrudniejszy, dlatego konieczne jest przygotowanie się na najtrudniejsze scenariusze związane z zagrożeniami militarnymi.
  Źródło

  Białoruś
  Zatrzymanie unijnej chargé d'affaires na Białorusi, Eveliny Schulz , będzie miało bardzo poważne konsekwencje, powiedział w rozmowie z Deutsche Welle rzecznik polityki zagranicznej UE Peter Stano. Według Stano incydent pokazuje istotę białoruskiego reżimu, który z jednej strony ogłasza amnestię, az drugiej procesy polityczne toczą się za zamkniętymi drzwiami. To, co się wydarzyło, będzie miało bardzo poważne konsekwencje. Znowu na szczeblu dyplomatycznym, ale daliśmy jasno do zrozumienia, że jest to niedopuszczalne i nie powinno się powtórzyć ” – powiedział Stano, zauważając, że to drugi przypadek zatrzymania europejskiego dyplomaty. Evelina Schultz została zatrzymana 6 września po ogłoszeniu wyroku Marfy Rabkowej .
  Źródło

  Litwa
  W litewskim Sejmie w Wilnie odbywają się uroczyste obchody 100-lecia statusu państwowego języka litewskiego. ierwsza Konstytucja Państwa Litewskiego, uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1922 r., po raz pierwszy w historii ogłosiła język litewski językiem państwowym.
  Źródło

  Łotwa
  Sąd Konstytucyjny (ST) postanowił odmówić wszczęcia sprawy na wniosek rady miejskiej Dyneburga, w której zakwestionował obowiązek demontażu pomników gloryfikujących reżimy totalitarne. Sąd stwierdził, że zobowiązanie gminy do finansowego uczestniczenia w rozbiórce tych obiektów jest podporządkowane ustanowionemu prawu. Z drugiej strony wniosek o zawieszenie działania zaskarżonego rozporządzenia nie jest nieuregulowaną kwestią proceduralną, do której rozstrzygnięcia miałby prawo ST.
  Źródło

  Estonia
  Estonia jest w trakcie przygotowywania kolejnego pakietu pomocowego dla Ukrainy, mówi minister obrony Hanno Pevkur. Pevkur był we wtorek w Kijowie z oficjalną wizytą i spotkał się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Minister obrony symbolicznie przekazał też ministrowi Reznikowowi klucze do szpitala polowego, projektu estońsko-niemieckiego, drugiego takiego obiektu, który Estonia od czasu lutowej inwazji udostępniła siłom ukraińskim.
  Źródło

  Polecam:
  6 września rząd Łotwy przyjął propozycje resortu obrony dotyczące ustanowienia Państwowej Służby Obrony (Valsts aizsardzības dienests, VAD), której jednym z zadań ma być organizowanie obowiązkowej rocznej służby wojskowej. Pobór będzie wprowadzany etapowo do 2027 r. Nowe rozwiązania przewidują również dobrowolny udział w służbie kobiet od 2028 r. Do powołania VAD potrzeba jeszcze odpowiednich zmian ustawowych, które w najbliższym czasie ma przyjąć parlament. Analiza OSW.
  Łotwa przywraca pobór

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (569)

  Rosja
  Chiński przywódca Xi Jinping spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO). Szefowie państw planują omówić wojnę na Ukrainie. Według Uszakowa, Putin i Xi Jinping planują dyskutować zarówno o stosunkach dwustronnych między państwami, jak io ważnych tematach międzynarodowych i regionalnych, z których jednym jest wojna Rosji z Ukrainą. „Chiny podchodzą do „kryzysu ukraińskiego” w sposób wyważony, wyraźnie deklarując zrozumienie powodów, które zmusiły Rosję do rozpoczęcia „specjalnej operacji wojskowej”. Oczywiście ta kwestia zostanie szczegółowo omówiona podczas zbliżającego się spotkania”.
  Źródło

  Ukraina
  Taka sytuacja: Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy, wezwał władze RFN do dostarczania czołgów na Ukrainę. „Trzeba nazywać rzeczy po imieniu: system dostaw okrężnych nie działa. Przez pół roku alianci spierają się o to, kto będzie sprzedawał czołgi Ukrainie . Przez pół roku nie ma czołgów, bo nie ma rozwiązania politycznego”. Rosja nadal terror, ludzie giną, czas jest stracony. Niemcy, czekamy na wasze słowa – powiedział Podolak. Tymczasem posłuchajmy Scholza: "Gdyby świat odmówił pomocy Ukrainie i poświęcił ją dla własnego dobra, nikomu nie przyniósłby pokoju.(...) „Po wszystkich przygotowaniach możemy teraz i w tej sytuacji powiedzieć: na pewno przetrwamy tę zimę” – obiecał kanclerz.
  Źródło
  Źródło

  Unia Europejska jest zainteresowana jak najszybszym przeprowadzeniem rozmów pokojowych na Ukrainie, ale decyzję o ich rozpoczęciu może podjąć tylko kierownictwo Ukrainy - powiedział szef dyplomacji UE Josep Borrell. „Nie wiem, kiedy powinny się rozpocząć pierwsze rozmowy pokojowe. Nie mogę doradzić w tej sprawie prezydentowi Ukrainy, bo stoi przed tą inwazją. Dla nas im szybciej, tym lepiej” – powiedział Borrell.
  Źródło

  W Kijowie przedstawiono propozycje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Propozycje przedstawili szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oraz były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. Według propozycji gwaranci zobowiążą się do udzielenia państwu ukraińskiemu pomocy zbrojeniowej, finansowej i przemysłowej, a proces decyzyjny powinien być oparty na zasadzie konsultacji zbiorowych, np. powinny się one odbywać w ciągu 24 godzin, a decyzja o uruchomieniu rozszerzonych gwarancji powinna być podjęta w ciągu 72 godzin. Tymczasem przewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej i przywódca LDPR Leonid Słucki nazwał wydawane przez Kancelarię Prezydenta Ukrainy propozycje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa „eskalacją”, a także zagroził zachodnim partnerom Ukrainy z konfliktem z „nuklearną Rosją”.
  Źródło
  Źródło

  Białoruś
  Największa na świecie, działająca w Grodnie przez dziesięciolecia szkoła społeczna nie rozpocznie roku szkolnego. Władze Białorusi, po zniszczeniu nauczania języka polskiego w państwowym systemie oświatowym postanowiły dobić polską edukację na Białorusi także w sektorze społecznym. Dzisiaj, 13 września Sąd Najwyższy Białorusi przystąpił do rozpatrzenia wniosku o likwidacji najstarszej po Związku Polaków na Białorusi organizacji polskiej w kraju – Społecznego Zjednoczenia „Polska Macierz Szkolna”, prowadzącego największą poza granicami Polski polską placówkę edukacyjną, jaką było Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie, zreorganizowane na rozkaz władz w ubiegłym roku do Centrum Języka Polskiego i Kultury przy Polskiej Macierzy Szkolnej. Ani reorganizacja Liceum, ani spłacenie przez Polską Macierz Szkolną nałożonych w 2021 roku -ogromnej grzywny wysokości 300 tysięcy rubli( ok. 560 tys. złotych), a także kary pieniężnej od inspekcji podatkowej wysokości 500 tysięcy rubli (ponad 900 tys. złotych) – nie uratowało oświatowej organizacji polskiej przed likwidacją przez antypolski reżim białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki.
  Źródło

  Litwa
  Stan wyjątkowy na Litwie został przedłużony do połowy grudnia, a od 19 września obywatele rosyjscy nie będą wpuszczani do kraju. We wtorek Sejm przyjął 68 głosami za, 5 posłów przeciw i 26 wstrzymujących się, rezolucję narzucającą od 16 grudnia 24-godzinny stan wyjątkowy na granicy litewskiej z Rosją i Białorusią. Obecnie stan wyjątkowy obowiązuje na terenie całego kraju do 15 września włącznie. Od północy w piątek stan wyjątkowy nie będzie już obowiązywał w całym kraju, a jedynie na granicy z Rosją i Białorusią.
  Źródło

  Łotwa
  Największa farma słoneczna na Łotwie o mocy znamionowej co najmniej 100MW i planowanej rocznej produkcji energii elektrycznej w wysokości co najmniej 100000MWh, co odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez przeciętne łotewskie miasto, zostanie zbudowana na terenie portu w Rydze.
  Źródło

  Estonia
  Podczas rozmowy telefonicznej estońska premier Kaja Kallas omówiła z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem kwestie bezpieczeństwa europejskiego i najnowsze wydarzenia na Ukrainie. „Ukraina z wielką wprawą wykorzystała pomoc wojskową, pokazując, że mogą wygrać tę wojnę, jeśli nadal będziemy ich wspierać” – powiedziała Kallas. „Ograniczając przywileje tzw. elit Petersburga i Moskwy, zwiększamy prawdopodobieństwo załamania się ich poparcia dla rosyjskiej agresji. Widać to także w reakcji Kremla na decyzje, które uniemożliwiają rosyjskim obywatelom podróże turystyczne. do Unii Europejskiej” – dodała Kallas.
  Źródło

  Polecam:
  Odpocznijmy na chwilę od zwykłego komentowania zmieniającej się wokół rzeczywistości na rzecz odrobinę poważniejszego podejścia do kwestii ,z punktu widzenia naszego społeczeństwa, najważniejszej. Jesteśmy już po apogeum gorączki zakupowej sprzętu dla naszej armii, której wyrazistym symbolem były zakończone w minionym tygodniu Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego w Kielcach. Z tego powodu myślę, że jest to właściwy czas na podjęcie dyskusji na temat akurat ostatnio pomijanym, mimo oczywistej konotacji z czasem zmian, który wpływa na nas wszystkich.
  Komentarz tygodnia na naszym portalu
  Słów kilka o bezpieczeństwie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (568)

  Rosja
  W obwodzie kaliningradzkim, gdzie też doszło do naruszeń wyborczych, obecny gubernator Anton Alichanow wygrał wybory na stanowisko gubernatora obwodu otrzymując według oficjalnych danych 259.220 głosów (80,21%). Ostateczna frekwencja w obwodzie kaliningradzkim wyniosła 38,51%.
  Źródło

  Ukraina
  Rozmowa o złagodzeniu sankcji wobec Rosji może rozpocząć się dopiero, gdy armia rosyjska opuści terytorium Ukrainy. „Nie możemy znieść sankcji, nie możemy negocjować z Rosją, nie możemy prowadzić merytorycznego dialogu z Rosją, dopóki nie opuszczą naszego terytorium” – powiedział prezydent Zełenski w wywiadzie dla CNN. Według Zełenskiego od tego można rozpocząć dialog na temat złagodzenia lub zniesienia sankcji, reparacji i tak dalej. „Rosja ma wyjście – wrócić do domu. My mamy tylko ten dom, dokąd mamy iść? Nie mamy dokąd iść. Pytanie nie brzmi, jak długo (wojna – przyp. red.) potrwa, ale o ile jeszcze jest to potrzebne – dodał prezydent, doprecyzowując, odpowiadając na pytania dziennikarzy, że Ukraina będzie walczyć do końca.
  Źródło

  Technicznie przywrócenie funkcjonowania lotnisk na Ukrainie trwa do dwóch tygodni, ale w praktyce można to zrobić tylko z zagwarantowanym bezpieczeństwem – powiedział minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow. Odpowiadając na pytanie, Kubakow podkreślił, że główną przeszkodą w wznowieniu lotów cywilnych samolotów jest bezpieczeństwo, a nie kwestie techniczne. „Rozważamy lotnisko we Lwowie jako pierwsze lotnisko do planowego uruchomienia, ale tylko w przypadku uzyskania gwarancji bezpieczeństwa".
  Źródło

  Władze miasta Izium twierdzą, że ponad tysiąc cywilów zginęło w mieście podczas okupacji rosyjskiej, a wielu więcej ucierpiało z powodu braku pomocy medycznej. Maksim Strelnikow, członek rady miejskiej Izium, powiedział, że ponad 80 procent budynków zostało zniszczonych. infrastruktura miejska, w tym bloki mieszkalne i domy prywatne, firmy, instytucje publiczne i instytucje edukacyjne, a także przedsiębiorstwa przemysłowe. Uszkodzony jest system centralnego ogrzewania, z którego korzystała większość mieszkańców w okresie zimowym.
  Źródło

  Białoruś
  Na Białorusi zniszczono kolejne miejsce pochówku polskich żołnierzy - w pobliżu wsi Plebaniszki w obwodzie grodzieńskim. Czterech żołnierzy AK, którzy zginęli w walce z Niemcami we wrześniu 1943 r., zostało tam pochowanych. W ostatnim czasie na Białorusi zniszczono kilka miejsc pochówku polskich żołnierzy. Polska traktuje te działania jako świadome działanie na rzecz dalszego pogorszenia stosunków między Polską a Białorusią.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że środki pomocowe w kontekście wysokich cen energii powinny być udzielane nie tylko gospodarstwom domowym, ale także przedsiębiorstwom. Jego zdaniem brakuje obecnie instrumentów finansowych, które mogłyby pomóc biznesowi. Prezydent zwrócił także uwagę na takie działania jak dotacje dla małych firm, firm najbardziej uzależnionych od cen surowców energetycznych, dotacje dla bezrobotnych, odroczenie podatków. „Wielu przedsiębiorców uważa to za całkiem udane narzędzie, z którego korzystaliśmy wcześniej. Myślę, że to też może być jedna z opcji – powiedział przywódca Litwy.
  Źródło

  Łotwa
  Policja w Jakubowie (Jēkabpils) zatrzymała mężczyznę, który sprzedawał urządzenie umożliwiające dostęp do rosyjskich kanałów telewizyjnych, których nadawanie na Łotwie jest zabronione ze względów bezpieczeństwa – poinformował Dace Kalniņa, starszy specjalista administracji państwowej policji państwowej w regionie Semigalii (Zemgale). W związku z wykrytymi naruszeniami praw autorskich i praw pokrewnych na mężczyznę nałożono grzywnę w wysokości 70 euro. Chociaż Krajowa Rada Mediów Elektronicznych zakazała nadawania kanałów telewizyjnych zarejestrowanych w Rosji na Łotwie, w Internecie nadal zamieszczane są reklamy oferujące obywatelom możliwość zakupu sprzętu umożliwiającego im oglądanie programów telewizyjnych wyprodukowanych w Federacji Rosyjskiej.
  Źródło

  Estonia
  Dążenie Dorpatu (Tartu) do otwarcia linii kolejowej z Rygą do 2024 roku byłoby możliwe, gdyby państwo zgodziło się na jej dotowanie. Szacuje się, że połączenie kolejowe Ryga-Dorpat wymaga dotacji w wysokości 500 000 - 700 000 euro rocznie. Burmistrz Dorpatu Urmas Klaas powiedział, że intensywnie pracuje nad stworzeniem połączenia kolejowego i biorąc pod uwagę, że Dorpat będzie europejską stolicą kultury w 2024 roku, w tym kontekście połączenie z Rygą jako bramą do świat byłby bardzo ważny. „Ale przynajmniej na początku do otwarcia linii potrzebna byłaby dotacja od państwa i zgoda rządów Estonii i Łotwy”, powiedział Klaas.
  Źródło

  Polecam:
  Materiał YT (20 min): Dzisiejszym odcinku zastanowimy się jak zareaguje Putin na sukces Ukrainy. Ukraińska ofensywa zaskoczyła Kreml. Teraz Rosja musi znaleźć adekwatną odpowiedź, a także wytłumaczyć porażkę swojemu społeczeństwu. O tym jakie mogą być dalsze Plany Putina opowie analityk OSW, Marek Menkiszak.
  Jak Putin zareaguje na sukces Ukrainy? Rosja a ukraińska ofensywa

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (567)

  Rosja
  Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Rosja zaangażowała 80% swoich sił lądowych w wojnę na Ukrainie. Powiedział to na konferencji prasowej z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem w Brukseli. Sekretarz Generalny podkreślił, że sojusznicy powinni być przygotowani na długofalową perspektywę wojny i dlatego NATO jest w kontakcie z kompleksami obronnymi i przemysłowymi państw członkowskich.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina i Polska porozumiały się w sprawie budowy węzła naprawy sprzętu wojskowego i prowadzenia ćwiczeń z partnerami międzynarodowymi - powiedział premier Polski Mateusz Morawiecki na wspólnym briefingu z prezydentami Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Łotwy Egilsem Levitsem w Kijowie. Morawiecki zaznaczył też, że na spotkaniu z prezydentem Zełenskim strony poruszyły kwestię odbudowy niektórych instytucji publicznych, w których polskie firmy będą mogły uczestniczyć.
  Źródło

  NJSC Naftogaz Ukrainy złożył wniosek o arbitraż przeciwko Gazpromowi w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym. Naftohaz domaga się wypłaty środków na transport gazu ziemnego przez terytorium Ukrainy, które nie zostały wypłacone w terminie i w całości. „Ponieważ umowa tranzytowa z 2019 r. została podpisana na zasadzie „pompuj albo płać”, a od maja Rosjanie pompują i płacą mniej niż przewiduje umowa, domagamy się, aby Gazprom zapłacił w całości. Zgodnie z umową” – napisał szef NAC Jurij Witrenko, który zaznaczył, że Ukraina wykorzysta dotychczasowe doświadczenia zwycięstw nad Rosjanami w arbitrażu i tym razem zmusi ich do zapłaty. Naftohaz rozważa także możliwość ogłoszenia dodatkowych warunków.
  Źródło

  Dzięki wsparciu sojuszników Ukrainie nie zabraknie amunicji przez co najmniej sześć miesięcy - powiedział litewski minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas. Minister podkreśla też, że w Ramstein uzgodniono również wzmocnienie przemysłu obronnego i rozbudowę jego zdolności. Według ministra kraje zgodziły się nadal wspierać Ukrainę, ponieważ nie chcą żyć w takim świecie, w którym „łamane są zasady prawa międzynarodowego”.
  Źródło

  Białoruś
  Chatham House opublikował wyniki kolejnego sondażu Białorusinów na temat wojny Rosji z Ukrainą. Spada poparcie dla działań Federacji Rosyjskiej, połowa respondentów uważa, że armia białoruska nie weźmie udziału w konflikcie. 25% respondentów opowiedziało się za wsparciem Federacji Rosyjskiej bez wchodzenia w konflikt zbrojny, 28% za całkowitą neutralnością i wycofaniem wszystkich obcych wojsk z terytorium Białorusi, 12% zgodził się na opcję potępienia działań Federacji Rosyjskiej, ale nie uczestniczenia w konflikcie. Jednocześnie z 28% do 23% zmniejszył się udział tych, którym trudno było odpowiedzieć. W pewnym stopniu działania Federacji Rosyjskiej na Ukrainie poparło 30% badanych. Ich udział zmniejszył się o 3 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem, podczas gdy udział tych, którzy w takim czy innym stopniu nie popierają działań Federacji Rosyjskiej, wzrósł o 2 punkty procentowe do 45%. 53% respondentów zgodziło się, że wojska białoruskie nie wezmą udziału w wojnie z Ukrainą.
  Źródło

  Litwa
  W piątek prezydent Gitanas Nausėda spotkał się w Sejmie z zarządem parlamentu, by omówić prace rozpoczynającej się w sobotę sesji jesiennej.Prezydent i Zarząd Sejmu spotykają się dwa razy w roku, aby omówić projekty ustaw, przed rozpoczęciem sesji wiosennej i jesiennej. "Przedstawiliśmy już nasze projekty ustaw, które uważamy za niezwykle ważne. <...> Oczywiście chcieliśmy podkreślić, i myślę, że jest to bardzo ważne, że tej jesieni wszyscy jednogłośnie zgadzamy się na jeden priorytet - wpływ niezwykle wysokich cen energii na nasze gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa - i jasno określamy go jako główny priorytet, który musimy wyznaczyć i w imię którego jesteśmy w stanie wstrzymać wzrost innych wydatków publicznych - powiedział prezydent Gitanas Nausėda.
  Źródło

  Łotwa
  Przywódcy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyrazili ubolewanie z powodu decyzji parlamentu Łotwy o ogłoszeniu niepodległości Łotewskiego Kościoła Prawosławnego, twierdząc, że doszło do naruszenia praw kościelnych i łotewskiej konstytucji. Natomiast Łotewska Cerkiew Prawosławna do tej pory nie skomentowała publicznie wspomnianych zmian w prawie. Nie udało się poznać opinii kościoła na czwartkowym posiedzeniu komisji Saeimy, na którym przedstawiciel organizacji wyznaniowej nie mógł zostać wysłuchany przez uczestników spotkania, najwyraźniej z przyczyn technicznych. Agencja LETA wielokrotnie próbowała skontaktować się z Łotewskim Kościołem Prawosławnym, ale jak dotąd nie udało się. Inne media również stwierdziły, że nie mogą uzyskać komentarza od przedstawicieli Kościoła na temat proponowanych zmian.
  Źródło

  Estonia
  Autorzy raportu o stosunkach Estonii i Łotwy postulują stworzenie trwałych form współpracy obu krajów oraz promowanie wspólnych działań na polu gospodarczym, kulturalnym, edukacyjnym i cyfrowym. Ragnar Kond i Janis Eichmanis zwracają większą uwagę na współpracę regionów przygranicznych. „Poza łotewsko-estońską komisją tymczasową ds. współpracy transgranicznej i międzyrządowej nie ma stałych instytucji zajmujących się współpracą dwustronną” – stwierdzają Kond i Eichmanis. „Formalne struktury i wzajemne porozumienia muszą być rozwijane tak, aby wspierały rozwiązywanie kryzysów, a nie utrudniały praktyczną pracę” – podkreślają. „Kontakty między odpowiednimi urzędnikami są kluczowe. Na szczęście praktyczna koordynacja poczyniła postępy w ostatnich latach” – przyznają autorzy raportu.
  Źródło

  Polecam:
  Ukraińska ofensywa na północy od Iziumu rozwija się bardzo obiecująco. Walki trwają już na przedpolach Kupiańska, ważnego węzła komunikacyjnego, którego zdobycie pozwoliłoby odciąć zaopatrzenie dla rosyjskiego, dużego zgrupowania w tym rejonie. Artykuł Marka Budzisza.
  Izium stać się może synonimem rosyjskiej klęski. Jak Ukraina chce wygrać wojnę.

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (566)

  Rosja
  W czwartek Rada Bezpieczeństwa ONZ odbędzie pilne posiedzenie w sprawie dostaw zachodnich broni na Ukrainę na wniosek Rosji. Rosja zażądała, aby kwestia ta została poddana pod dyskusję przez Radę Bezpieczeństwa na wstępnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, które odbyło się w środę. Wasyl Nebenzia, zastępca przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ, powiedział, że Rada Bezpieczeństwa powinna przedyskutować „rzeczywiste zagrożenia dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowane dostawami broni i produktów wojskowych na Ukrainę przez obce kraje”. Według wstępnych informacji w tej sprawie głos zabierze zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. rozbrojenia Izumi Nakamitsu, a także osoby wybrane przez Rosję, które rosyjska delegacja nazywa „przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. We wrześniu Francja będzie przewodniczyć Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
  Źródło

  Ukraina
  Departament Stanu USA ogłosił zamiar przeznaczenia kolejnych 2,2 mld dolarów na wsparcie bezpieczeństwa Ukrainy i jej sąsiadów. Pieniądze zostaną przeznaczone na długoterminowe inwestycje wzmacniające obronę Ukrainy i jej 18 sąsiadów. Wśród nich są kraje NATO i inni regionalni partnerzy USA, którym grozi przyszła rosyjska agresja. AFP wyjaśniła , że chodzi o pożyczki i dotacje dla Ukrainy i jej sąsiadów na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.
  Źródło

  Według stanu na 8 września ukraińscy rolnicy pozyskali 57,17 mld hrywien kredytów na 2022 r. w ramach programu rządowego. Z kredytów skorzystało 30 996 producentów rolnych. Do 1 czerwca rolnicy zaciągnęli na akcję siewną pożyczki w wysokości 38,6 mld UAH. Od 1 czerwca 12 314 rolników otrzymało pożyczki na łączną kwotę 18,62 mld UAH.
  Źródło

  Ukraina zareagowała na chęć byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego, wraz z byłą kanclerz Niemiec Angelą Merkel, do mediacji między Ukrainą a Rosją. "Dziwne propozycje niektórych postaci, by stać się mediatorami między Ukrainą a Rosją, należy postrzegać jako próbę wykorzystania tematu Ukrainy do reanimacji tego nazwiska w ich krajach" - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Podolak uważa, że każdy mediator powinien być wiarygodny, mieć autorytet i znaczenie. Jednak jego zdaniem ani Berlusconi, ani Merkel zdecydowanie tego nie mają.
  Źródło

  Białoruś
  Swietłana Cichanouska porównała białoruskich ochotników walczących po stronie Ukrainy do bohaterów bitwy pod Orszą. "Wiem, że białoruscy wolontariusze, bojownicy na Ukrainie również obchodzą ten dzień. Od lutego setki z nich dołączyły do białoruskich batalionów i pułków. Dla nich wyzwolenie Ukrainy to ich bitwa pod Orszą. Wiedzą, że konsekwencje tej wojny zadecydują także o losie Białorusi i całej Europy" - mówiła Cichanouska na uroczystościach w Wilnie z okazji 508 rocznicy bitwy pod Orszą w 1514 roku. Wyraziła też nadzieję, że kiedyś obchody odbędą się bezpośrednio w Orszy.
  Źródło

  Litwa
  Wilno zakończyło trzyletni remont Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej i kościoła św. Teresy, który obejmował wzmocnienie ochrony obrazu Matki Boskiej, zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych, utworzenie skarbca i odnowienie fresków. Podczas remontu Kaplicy Ostrobramskiej w dawnej baszcie muru obronnego urządzono skarbiec, w której eksponowane są ofiarowane wota i inne dary. W czasie remontu Ostrej Bramy w podziemiach pod kościołem św. Teresy powstało centrum pielgrzymkowe. "Dawniej przybywający tu pielgrzymi nie mieli gdzie się zatrzymać, odpocząć, napić się herbaty i poczęstować. Aby móc ich przyjąć, być gościnnym, powstało Centrum Pielgrzyma - powiedział proboszcz K. Latożek.
  Źródło

  Łotwa
  Dzisiaj Saeima przyjęła w trybie pilnym w dwóch czytaniach poprawki zaproponowane przez prezydenta Egils Levits do ustawy o Łotewskim Kościele Prawosławnym, wzmacniające całkowitą niezależność Łotewskiego Kościoła Prawosławnego. 73 parlamentarzystów głosowało „za” ustawą, trzech było „przeciw”, a jeden wstrzymał się od głosu.
  Źródło

  Estonia
  Estonia zamierza wesprzeć interwencję na rynku energii elektrycznej na spotkaniu ministrów ds. energii Unii Europejskiej w piątek i opowiada się za rozdzieleniem cen gazu i energii elektrycznej. Poza tym rząd Estonii opowiada się za ustanowieniem niskiego pułapu cenowego dla rosyjskich nośników energii i całkowitym zaprzestaniem importu energii z Rosji. Estonia chce też zreformować System Handlu Emisjami (ETS) w celu ograniczenia wzrostu cen i popiera zarówno ustalenie pułapu cenowego, jak i zmiany związane z obliczaniem jednostek emisji. Warto tutaj zauważyć, że eedług premiera RP M. Morawieckiego mechanizm handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS), czyli kwoty CO2, powinien zostać czasowo zawieszony.
  Źródło

  Polecam:
  Materiał Youtube (20 min.): W dzisiejszym odcinku omówimy ugrupowania prorosyjskie na Ukrainie. Czołową partią była Opozycyjna Platforma - Za Życie. Jakie poparcie miała w wyborach na Ukrainie w 2019 roku? Dlaczego wschodnia Ukraina tak często wybierała właśnie tę partię? Jak sytuacja na Ukrainie wpłynęła na poparcie dla prorosyjskich ugrupowań? Jak prezydent Zełenski walczył z tymi partiami? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci OSW Wojciech Konończuk i Tadeusz Iwański.
  Siły prorosyjskie na Ukrainie. Jakie miały poparcie? Co dziś się z nimi dzieje? Sytuacja na Ukrainie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (565)

  Rosja
  W Rosji ponownie odroczono przeprowadzenie pseudoreferendów na okupowanych terytoriach Donbasu, Chersoniu i Zaporożu - wynika z oświadczenia sekretarza Rady Generalnej „Jednej Rosji” Andrieja Turczaka. Według niego Dzień Jedności Narodowej jest datą historyczną, która „jednoczy nas wszystkich w przestrzeni 'rosyjskiego świata', o którym marzą mieszkańcy Donbasu i wyzwolonych terytoriów”. Według Turczaka "referenda" z pewnością odbędą się w tym roku. „Tu nie może być żadnych wątpliwości” – dodał.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina rozpoczęła konsultacje polityczne z przywódcami krajów UE w sprawie nowego programu pomocy makrofinansowej na 2023 rok."Będziemy potrzebować wsparcia ze strony UE w wysokości 12 mld euro „Razem z inną pomocą sojuszników i międzynarodowych organizacji finansowych, pozwoli nam to pokryć planowany deficyt budżetowy i zapewni stabilność naszej gospodarki – powiedział premier Szmyhal. Komisja Europejska opublikowała dziś propozycję przyznania kolejnych 5 mld euro z całościowego pakietu pomocy makrofinansowej w wysokości 9 mld euro, która została uzgodniona wcześniej na szczeblu Rady Europejskiej.
  Źródło

  Prawie 500 000 uczniów i ponad 16 000 nauczycieli nadal przebywa za granicą. Poinformował o tym przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki Jurij Kononenko podczas briefingu 7 września. Ponadto przedstawił zaktualizowane statystyki dotyczące liczby szkół i studentów, którzy rozpoczęli studia. „Obecnie na Ukrainie działa 12 906 szkół. Spośród nich 3539 rozpoczęło pracę w trybie bezpośrednim, 3867 – w trybie mieszanym, a 5497 – w trybie zdalnym ” – powiedział przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Kultury. .
  Źródło

  Chińskie targi nagle odwołały imprezę zorganizowaną przez Ukrainę w celu zaprezentowania możliwości inwestycyjnych, wzbudzając obawy o milczące poparcie Pekinu dla Moskwy w wojnie Rosji z Ukrainą. Forum miało się odbyć w poniedziałek na wspieranych przez ChRL Międzynarodowych Targach Usług w Chinach.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś i Rosja przygotowują się do podpisania umowy o jednolitych zasadach konkurencji. Poinformował o tym szef Federalnej Służby Antymonopolowej Rosji Maxim Szaskolski. W najbliższym czasie podpiszemy porozumienie o jednolitych zasadach konkurencji, co pozwoli nam zsynchronizować prawo antymonopolowe." Przypomnijmy, że Białoruś i Federacja Rosyjska realizują 28 programów pogłębiania integracji. Obejmują one m.in. podpisywanie umów międzyrządowych, ujednolicenie ustawodawstwa.
  Źródło

  Litwa
  Litwa przekazuje Ukrainie 105 mm haubice M50 - poinformował w środę dowódca armii generał broni Waldemaras Rupšys. Otrzymane z Danii haubice mogące wystrzeliwać pociski na odległość około 11 km były do tej pory używane przez bataliony artylerii brygad Żelazny Wilk i Żmudź (Žemaitija). Do tej pory Litwa przekazała Ukrainie transportery opancerzone „M113”, ciężarówki wojskowe, pojazdy terenowe służące do rozminowywania, systemy obrony przeciwlotniczej „Stinger”, broń przeciwpancerną, kamizelki i hełmy, moździerze 120 mm, broń strzelecką , amunicję, kamery termowizyjne, drony, systemy antydronowe, radary pola walki.
  Źródło

  Łotwa
  Ambasada Rosji na Łotwie otrzymała tabliczki z nową nazwą ulicy i otrzymała polecenie ich umieszczenia – wyjaśniła sekretarz prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Diana Eglīte. Zaznaczyła, że ambasada rosyjska została w porę poinformowana o zmianie nazwy ulicy i oficjalnego adresu ambasady. Po rozpoczęciu przez Rosję wojny na dużą skalę na Ukrainie, Rada Miasta Rygi postanowiła przemianować odcinek ulicy Antonijas, przy której znajduje się Ambasada Rosji na Łotwie, na ulicę Niepodległości Ukrainy. Gmina nie może ukarać ambasady za nieumieszczenie tablic z nazwami ulic przed budynkiem ambasady, gdyż nie pozwala na to Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych.
  Źródło

  Estonia
  W środę rada miasta Narwy zdecydowaną większością odrzuciła propozycję pozwania rządu, który usunął sowiecki czołg i inne sowieckie pomniki. Propozycję poparło w głosowaniu imiennym 12 radnych, a 19 było przeciw. Projekt decyzji zobowiązującej władze miasta do zwrócenia się do sądu przeciwko państwu w związku z przeniesieniem pomnika czołgu złożyło 11 deputowanych, a na środowym posiedzeniu rady miasta bronił go Michaił Stalnuchin, który właśnie został usunięty z Partii Centrum oraz Aleksiej Jewgrafow, były burmistrz Narwy.
  Źródło

  Polecam:
  Generał Ben Hodges, były dowódca sił NATO w Europie mówi w rozmowie z ukraińskim portalem NV, że jego zdaniem Rosja w obecnej wojnie osiągnęła już „punkt kulminacyjny”. Tym terminem, zaczerpniętym zresztą od Clausewitza, określa się w strategii sytuację, kiedy uczestniczące w wojnie państwo nie jest już w stanie, w związku z wyczerpującymi się możliwościami, zwiększyć swego zaangażowania w konflikcie, innymi słowy nie jest w stanie atakować z większą siłą. Artykuł Marka Budzisza.
  Rosja osiągnęła w obecnej wojnie "punkt kulminacyjny". "Zaczyna brakować wszystkiego, zaczynając od ludzi, po sprzęt, amunicję i paliwo"

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (564)

  Rosja
  Komisja Europejska zwróciła się do Rady UE z oficjalną propozycją zawieszenia porozumienia o uproszczeniach wizowych z Federacją Rosyjską. W komunikacie prasowym wspomniano również o komplikacjach, jakie w praktyce staną przed obywatelami Rosji. Opłata wizowa wzrośnie z 35 EUR do 80 EUR dla wszystkich osób ubiegających się o wizę, standardowy termin, w którym konsulaty będą miały decyzję w sprawie wniosków wizowych, wzrośnie z 10 do 15 dni lub do 45 dni w niektórych przypadkach, wnioskodawcy nie będą już mieli łatwy dostęp do wiz ważnych na wielokrotne wjazdy do strefy Schengen i będzie musiał dostarczyć dłuższą listę dokumentów potwierdzających przy ubieganiu się o wizę.
  Źródło

  Ukraina
  Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow rozmawiał ze swoim francuskim odpowiednikiem Sebastianem Lecornu. Strony rozmawiały o zacieśnieniu współpracy między krajami, która ma na celu wzmocnienie armii ukraińskiej. „Rozmawiałem z francuskim ministrem obrony Sebastianem Lecornu. Omówiliśmy nowe kroki w rozwoju współpracy mającej na celu wzmocnienie zdolności armii ukraińskiej. Konieczne jest utworzenie misji ONZ + UE dla elektrowni jądrowej w Zaporożu” - napisał Reznikow. Wczoraj Zełenski rozmawiał 1,5 h z Macronem. Według komunikatu w trakcie rozmowy strony omówiły kwestie: sytuacja na froncie; wsparcie z Francji; Misje MAEA w ZNPP.
  Źródło

  Zdecydowana większość mieszkańców Unii Europejskiej wyraża poparcie dla Ukrainy w odpieraniu rosyjskiej agresji i rezygnacji z rosyjskich surowców energetycznych - wynika z badania Eurobarometru UE, które zostało przeprowadzone w czerwcu-lipcu 2022 r. Większość popiera pomoc humanitarną (92%) i goszczenie Ukraińców uciekających przed wojną (90%). 78% Europejczyków popiera sankcje gospodarcze wobec Federacji Rosyjskiej, 68% opowiada się za dostarczaniem sprzętu wojskowego na Ukrainę.
  Źródło

  Ukraina i Polska osiągnęły we wtorek wstępne porozumienie w sprawie odblokowania ruchu na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin, gdzie dzień wcześniej rozpoczął się strajk polskich kierowców. „Zawarto wstępne porozumienie w sprawie otwarcia jeszcze jednego przejścia granicznego, które będzie tymczasowo wykorzystywane do odpraw pustych pojazdów towarowych. Dodatkowe informacje o lokalizacji przejścia granicznego i terminach uruchomienia zostaną podane po ustaleniu szczegółów technicznych" – powiedział ukraiński wiceminister infrastruktury Mustafa Nayem.
  Wycieczka 3D

  Białoruś
  Łukaszenka na dzisiejszym posiedzeniu w sprawie ustawy o obywatelstwie poruszył nie tylko kwestię pozbawienia białoruskiego paszportu wyjeżdżającym przeciwnikom politycznym. Według niego należy przyjrzeć się bliżej tym, którzy otrzymali Kartę Polaka. Tymczasem amnestia, która zostanie ogłoszona w najbliższym czasie, obejmie 8 tys. osób. - powiedział prokurator generalny Andriej Szwed. Według niego osoby, które popełniły „przestępstwa związane z ekstremizmem” również będą mogły wyjść na wolność , ale tylko w przypadku skruchy i zaapelowania do Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie.
  Źródło
  Źródło

  Litwa
  We wtorek rano w porcie w Kłajpedzie odbyła się oficjalna ceremonia przekazania wyremontowanych nabrzeży portowych użytkownikowi - terminalowi kontenerowemu w Kłajpedzie. Według wykonawców ledwie oddane nabrzeże już się opłaciło finansowo, bo teraz taki projekt kosztowałby dwa razy więcej. Odbudowa nabrzeży rozpoczęła się w 2019 roku. Wyremontowano odcinek o długości 781 m, zrekonstruowano układ komunikacyjny, ułożono nową kostkę brukową, pogłębiono kanał do głębokości 14 m przy brzegu. Przebudowa nabrzeża i osiągnięta na nich większa głębokość pozwoli na zwiększenie przeładunków terminalu do 700 tys. TEU rocznie.
  Źródło

  Łotwa
  Rząd Łotwy poparł wprowadzenie Służby Obrony Narodowej (VAD). Rząd poparł wprowadzenie VAD dla mężczyzn w wieku 18-27 lat i kobiet na zasadzie dobrowolności od 2028 r., zapewniając jak najszerszy nabór obywateli do służby w obronie narodowej. Ministrowie poparli również zawartą w raporcie propozycję stopniowego wprowadzania VAD w latach 2023-2027, z pierwszym poborem w styczniu 2023 roku. Minister obrony Artis Pabriks powiedział, że w przyszłym roku planowane są dwa pobory - w styczniu i lipcu. Łotewska armia planuje zrekrutować około 1000 obywateli.
  Źródło

  Estonia
  Dziesięć nowych pociągów elektrycznych zostanie zakupionych z funduszy Unii Europejskiej, uzgodnił we wtorek rząd. Całkowity koszt wyniesie 90,7 mln euro. Pociągi zostaną zamówione w czeskiej firmie Škoda, w której estoński rządowy operator pociągów pasażerskich Elron zakupił już sześć pociągów. Zgodnie z warunkami umowy podpisanej w 2020 roku Estonia miała możliwość zakupu kolejnych 10 pociągów. Pieniądze będą pochodzić z unijnego funduszu modernizacyjnego. Pierwsze sześć pociągów zacznie przyjeżdżać w 2024 roku, a kolejne 10 w latach 2026-2027
  Źródło

  Polecam:
  Śmierć Gorbaczowa okazała się kolejnym odejściem człowieka zagubionego, który poszedł drogą, której nie znał, ale co najgorsze, nigdy tak naprawdę nie chciał poznać. Dla wielu współczesnych okazała się ta droga zbawieniem, ale dla innych okazała się kolejną udręką, a nawet kresem życia. "Gorbaczow, jako człowiek, nigdy nie rozumiał. Szkoda, że nie zrozumiał. Umarł więzień. Nigdy nie pozwolono mu myśleć ani wypowiadać własnych myśli" - powiedział prof. Vytautas Landbergis, pierwsza głowa państwa niepodległej Litwy.
  Komentarz tygodnia na naszym portalu
  Mgnienie obojętnej przeszłości

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (563)

  Rosja
  Niemiecki rząd może rozważyć uregulowanie zużycia gazu po decyzji Moskwy o wstrzymaniu dostaw gazu gazociągiem Nord Stream 1 - powiedział szef koncernu energetycznego Uniper Klaus-Dieter Maubach, Uniper, największy niemiecki importer rosyjskiego gazu, rozważa również złożenie pozwu przeciwko Gazpromowi, aby zrekompensować swoim udziałowcom 90% spadek wartości rynkowej po odcięciu dostaw gazu z Rosji.
  Źródło

  Ukraina
  „Dziś Rosja walczy ze swoją armią na Ukrainie, ale jednocześnie walczy w sposób hybrydowy na kontynencie europejskim z UE. I szantaż gazowy, szantaż naftowy, powstanie kryzysu żywnościowego, kryzysu migrantów, dezinformacja, cyberataki są elementami tej hybrydowej wojny” – powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal. Szmyhal powiedział, że Ukraina i jej sojusznicy nie mają prawa być zmęczeni wojną, ponieważ cała Europa jest celem rosyjskiego reżimu .
  Źródło

  Szereg krajów członkowskich NATO zobowiązało się dostarczyć Ukrainie zimowe mundury dla wojska. Ogólnie są gotowi dostarczyć około 50% potrzeb. Według mediów, pod koniec lipca minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wysłał do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga pilną prośbę o pomoc w dostawie odzieży zimowej dla Sił Zbrojnych. Spiegel pisze, że chodziło o ciepłe mundury, zimowe buty i namioty dla 200 tys. żołnierzy. Kilka tygodni po złożeniu wniosku z Kijowa Stany Zjednoczone, Kanada, Szwecja i Finlandia oraz Dania już obiecały dostawy.
  Źródło

  Centrum turystyczno-kulturalne „Kyiv Digital” stworzyło wycieczkę 3D , podczas której można zobaczyć sprzęt rosyjskich najeźdźców. Prawie 80 zniszczonych czołgów, transporterów opancerzonych i innego sprzętu wroga wystawiono na Chreszczatyku na Dzień Niepodległości. Zniszczony sprzęt był pokazywany w Kijowie od 20 do 26 sierpnia, ale został już wywieziony z miasta.
  Wycieczka 3D

  Białoruś
  Białoruś wydzierżawi tereny portowe w obwodzie leningradzkim i zbuduje na nich własną infrastrukturę. Poinformował o tym gubernator rosyjskiego obwodu Aleksander Drozdenko. Zaproponowaliśmy im możliwości budowy, zarówno w Primorsku, jak i Ust-Łudze, niech sami wybiorą.”- powiedział gubernator.Zdaniem Drozdenko w przyszłości relacje mogą przybierać różne formy, w szczególności możliwe jest wspólne eksploatowanie rosyjskiej infrastruktury, a także wykup dzierżawionego terytorium.
  Źródło

  Litwa
  Burmistrz stolicy Litwy Remigijus Šimašius na podstawie publikacji portalu informacyjnego MadeinVilnius ogłosił w poniedziałek na swoim koncie na Facebooku, że „nasze cudowne Wilno jest największym miastem w krajach bałtyckich!”. „Według danych służb ewidencji ludności i łotewskich statystyk Wilno ma już więcej mieszkańców niż Ryga. W Wilnie - 615 242, w Rydze – 605 802” – napisał w poście.
  Źródło

  Łotwa
  Prezydent Łotwy Egils Levits przedłożył w Saeimie poprawki do ustawy o Łotewskim Kościele Prawosławnym w celu pełnego uznania niezależnego i autonomicznego (w prawie kanonicznym - autokefalicznego) statusu Łotewskiego Kościoła Prawosławnego.
  Źródło

  Estonia
  Eesti Gaas zdecyduje w drugiej połowie września, czy krajowi konsumenci będą musieli w październiku zapłacić za gaz rekordowe 4,1 euro za metr sześcienny. Ceny na giełdzie gazu wzrosły w poniedziałek o ponad 20 procent, osiągając 258 euro za megawatogodzinę. Jednym z powodów jest ogłoszone w sobotę przez Rosję zawieszenie pracy gazociągu Nord Stream 1. "Będziemy monitorować sytuację i w drugiej połowie miesiąca podejmiemy decyzję w sprawie październikowej ceny dla odbiorców krajowych - czy pozostanie ona na ogłoszonym wcześniej poziomie 4,1 euro za metr sześcienny, co jest najniższą ceną wśród głównych sprzedawców gazu w październiku,czy też możliwe jest jej obniżenie" - powiedział prezes zarządu Eesti Gaas Margus Kaasik.
  Źródło

  Polecam:
  1 września Gazprom poinformował, że od 1 stycznia do 31 sierpnia br. wydobył 288,1 mld m3 gazu, co oznacza spadek o 49,1 mld m3, czyli o 14,6% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Z wyliczeń agencji Bloomberg dokonanych na podstawie powyższych danych wynika, że dobowe wydobycie gazu przez koncern w sierpniu wyniosło 829 mln m3 , co stanowi wzrost o 7,1% względem poziomu z lipca br. Analiza OSW.
  Gazprom: spadek produkcji i eksportu, większe zyski

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (562)

  Rosja
  Rosyjskie MSZ stwierdziło, że istnieje „cienka linia” oddzielająca Stany Zjednoczone od stania się stroną konfliktu w wojnie z Ukrainą. "Wielokrotnie ostrzegaliśmy USA przed konsekwencjami, które mogą nadejść, gdy USA, przeprowadzając to wspomaganie Ukrainy i angażując się w inne formy bezpośredniego wsparcia dla Kijowa, zasadniczo stawiają się w pozycji bliskiej nazwania ich stroną konfliktu." - powiedział wiceminister SZ Rosji Siergiej Riabkow. Riabkow powtórzył też, że Rosja jest zdolna do użycia broni jądrowej w przypadku zagrożenia istnienia kraju, gdyż "jest to zapisane w rosyjskiej doktrynie wojskowej".
  Źródło

  Ukraina
  2 września ukraiński Gabinet Ministrów przyjął uchwałę o wycofaniu Ukrainy z członkostwa w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, w Dubnej który znajduje się w Rosji. Rząd stwierdził, że ukraińscy naukowcy potępili powściągliwość i bezczynność naukowców Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w sprawie tragicznych wydarzeń na Ukrainie spowodowanych zbrojną inwazją wojsk rosyjskich 24 lutego i podjęto decyzję o zawieszeniu współpracy z OIAD. Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych jest międzynarodową międzyrządową organizacją badawczą zlokalizowaną w mieście Dubna w obwodzie moskiewskim w Federacji Rosyjskiej. Jej założycielami jest 18 państw członkowskich.
  Źródło

  Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Węgier, zgodziły się udzielić gwarancji na kolejne 5 mld euro pomocy makrofinansowej w postaci długoterminowych pożyczek dla Ukrainy. Według źródeł publikacji, Komisja Europejska złoży formalną propozycję w tej sprawie w przyszłym tygodniu, pomimo oporu rządu węgierskiego. Oczekuje się, że ministrowie gospodarki UE podpiszą pod koniec przyszłego tygodnia deklarację polityczną wspierającą transzę 5 mld euro. Pakiet może zostać oficjalnie przyjęty na posiedzeniu Rady UE, które odbędzie się 20 września w Brukseli.
  Źródło

  22,2% ukraińskich uchodźców przebywających obecnie w Polsce planuje powrót na Ukrainę w ciągu trzech miesięcy. Jednocześnie 17% uchodźców w ogóle nie planuje powrotu. Wynika to z ankiety przeprowadzonej przez międzynarodową agencję pracy Gremi Personal. Kolejne 35% uchodźców planuje pozostać w Polsce co najmniej rok, a 25,6% chce wrócić zaraz po zakończeniu wojny. W badaniu wzięło udział 1440 Ukraińców. Dyrektor działu rekrutacji Gremi Personal, Anna Jobolda, mówi, że jej firma przewiduje, że większość Ukraińców wróci do domu natychmiast po przejściu zagrożenia. „Jednak znaczna część obywateli pozostanie za granicą ze względu na szereg czynników subiektywnych – utratę mieszkania, niskie płace, lepsze warunki życia i oczywiście brak ryzyka dla życia ” – powiedziała Jobolda.
  Źródło

  Białoruś
  OBWE ponownie wezwała władze białoruskie do realizacji zaleceń zawartych w raporcie Mechanizmu Moskiewskiego. Stwierdza to w oświadczeniu szefowa kanadyjskiej delegacji do OBWE Jocelyn Kinnear. Mechanizm Moskiewski wobec Białorusi został zainicjowany po wyborach i protestach w 2020 roku. Raport został opublikowany w listopadzie 2020 roku. W nim minione wybory uznano za sfałszowane. Opublikowane dziś oświadczenie Kinnear stwierdza, że dwa lata po wyborach zalecenia nie zostały wdrożone, społeczeństwo obywatelskie i niezależne media zostały zniszczone, liczba więźniów politycznych przekroczyła 1300, istnieją dowody tortur itp. W oświadczeniu stwierdzono również, że zamiast wdrażać zalecenia, „reżim stara się teraz ograniczyć wolności mieszkańców sąsiedniej Ukrainy, ułatwiając rosyjską nielegalną inwazję na ich kraj”.
  Źródło

  Litwa
  W rejonie Poniewieża odbyły się w piątek ćwiczenia sił specjalnych Stanów Zjednoczonych i Litwy, w których użyto bombowca strategicznego. Jak donosi armia litewska, ćwiczenia mają na celu zidentyfikowanie i określenie celów na tyłach wroga za pomocą symulowanych ataków powietrznych i zniszczenie ich przez bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu B-52. Bombowiec przeleciał następnie nad wszystkimi państwami bałtyckimi.
  Źródło

  Łotwa
  W dniach 3 i 4 września w Dyneburgu (Daugavpils) odbędą się uroczyste obchody 100-lecia Związku Polaków na Łotwie. W sobotę w Domu Polskim przy ulicy Warszawskiej 30 zostanie otwarta wystawa pt. „Wytrwać na przekór historii” ukazująca dzieje organizacji. Autorem wystawy jest dziennikarz Przeglądu Bałtyckiego Tomasz Otocki. Obecnie na Łotwie nadal mieszka ponad 40 tysięcy Polaków. Po okresie wojny i sowieckiej okupacji Łotwy, 14 stycznia 1990 roku wznowiono działalność ZPŁ.
  Źródło

  Estonia
  Koleje Estońskie stracą w tym roku z powodu wojny rosyjsko-ukraińskiej i obecnych sankcji około 20 mln euro, wobec czego państwo postanowiło wesprzeć w postaci 12 mln euro. Przyszłoroczny niedobór szacowany jest na około 25 mln euro - powiedział Kaido Zimmermann, prezes zarządu Eesti Raudtee. Zimmermann wyjaśnił, że o ile w zeszłym roku w sierpniu przez trzy przejścia graniczne do Estonii przyjeżdżało średnio siedem i pół pociągu dziennie, to teraz przyjeżdżają tylko trzy pociągi. "A wczoraj na przykład był tylko jeden pociąg nadjeżdżający z Narwy i jeden pociąg wracający przez Petseri, więc wolumeny są w tej chwili niskie i jest to związane z sankcjami nałożonymi na Rosję" - powiedział.
  Źródło

  Polecam:
  Stany Zjednoczone i inne rządy państw zachodnich zbroją Ukrainę, aby broniła się przed rosyjską agresją, ale jak na razie są tylko w połowie drogi. To niedopracowane podejście może zakończyć się katastrofą. Artykuł Atlantic Council.
  Wadliwe założenia utrudniają reakcję Zachodu na rosyjską wojnę na Ukrainie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

  •  

   @Ten_od_Hanki: > Rosyjskie MSZ stwierdziło, że istnieje „cienka linia” oddzielająca Stany Zjednoczone od stania się stroną konfliktu w wojnie z Ukrainą. "Wielokrotnie ostrzegaliśmy USA przed konsekwencjami, które mogą nadejść, gdy USA, przeprowadzając to wspomaganie Ukrainy i angażując się w inne formy bezpośredniego wsparcia dla Kijowa, zasadniczo stawiają się w pozycji bliskiej nazwania ich stroną konfliktu." - powiedział wiceminister SZ Rosji Siergiej Riabkow. Riabkow powtórzył też, że Rosja jest zdolna do użycia broni jądrowej w przypadku zagrożenia istnienia kraju, gdyż "jest to zapisane w rosyjskiej doktrynie wojskowej".

   Cytując klasyka- nie strasz nie strasz bo się zesrasz

   Bardzo dobra robota z wpisem i podsumowaniem
   pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (561)

  Rosja
  Putin określił nowy cel „operacji specjalnej” na Ukrainie. Według Putina na terytorium Ukrainy rzekomo powstaje antyrosyjska enklawa, która zagraża samej Rosji. "I oczywiście, żeby chronić samą Rosję, bo na terytorium dzisiejszej Ukrainy zaczęła powstawać antyrosyjska enklawa, która zagraża naszemu krajowi. Tak więc chłopcy, którzy tam walczą, chronią zarówno mieszkańców Donbasu, jak i samą Rosję - powiedział Putin. Według niego, likwidacja enklawy jest celem "specjalnej operacji wojskowej".
  Źródło

  Ukraina
  Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba pozytywnie ocenił decyzję Rady Ministrów Spraw Zagranicznych UE z 31 sierpnia o zmianie polityki wizowej wobec obywateli Rosji. "Rano, na początku dyskusji ministrów UE, podstawową decyzją było jedynie zawieszenie umowy o uproszczonym wydawaniu wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej. Ale w rezultacie trudnych dyskusji... w wyniku wymiany poglądów ministrów spraw zagranicznych UE ze mną, małą grupą roboczą, która w istotny sposób dopracowała tę decyzję. Ostatecznie doszło wczoraj do porozumienia politycznego w sprawie zmian w polityce wizowej UE wobec Rosji - powiedział Dmytro Kułeba. „Jeśli wczorajsza decyzja zostanie właściwie i sumiennie wdrożona przez wszystkie państwa członkowskie UE, to będzie ona jak najbardziej zbliżona do tego, czego chciała Ukraina” – powiedział minister.
  Źródło

  Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do kontynuacji dialogu z szefem Kremla Władimirem Putinem. Stwierdził, że trzeba rozmawiać ze wszystkimi, zwłaszcza z tymi „z którymi się nie zgadzamy”. Macron dzisiaj, 1 września, odbył spotkanie z francuskimi dyplomatami. Podkreślił, że jest zawsze otwarty na dialog. Jednocześnie francuski przywódca stwierdził, że Turcja nie może być jedynym krajem, który nadal prowadzi rozmowy z Rosją. Macron pozostaje jednym z nielicznych liderów, którzy nadal prowadzą dialog z Putinem. Ostatnia rozmowa prezydentów odbyła się 19 sierpnia .
  Źródło

  W ciągu sześciu miesięcy pełnoskalowej wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą na terytorium naszego państwa wystrzelono 3,5 tysiąca rakiet - owiedział minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Ukrainy Rusłan Strielec. Prawie jedna trzecia terytorium Ukrainy - około 200 tys. kilometrów kwadratowych - wymaga rozminowania - powiedział. Minister dodał, że w ciągu tych sześciu miesięcy pirotechnicy Państwowej Służby Nadzwyczajnej Ukrainy zdezaktywowali ponad 186 tys. sztuk amunicji i ponad dwa tysiące bomb lotniczych. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych przez sześć miesięcy pełnoskalowej wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą odnotowało ponad dwa tysiące faktów zniszczenia środowiska. Wysokość szkód to około 962 mld hrywien.
  Źródło

  Białoruś
  Łukaszenka zamierza do 17 września podjąć pewną decyzję dotyczącą Białorusinów, którzy w obawie przed represjami wyjechali za granicę. Łukaszenka nie sprecyzował, co to za decyzja i kogo może dotyczyć. Już w czerwcu powiedział , że wielu z tych, którzy wyjechali, chce wrócić, ale potem obiecał uwięzić każdego, kto zgłasza skargi.
  Źródło

  Litwa
  Minister spraw zagranicznych Gabriel Landsbergis nazwał wyzwaniem dla bezpieczeństwa i problemem moralnym to, że 12 milionów obywateli Rosji posiada obecnie ważne wizy Schengen. Ponadto, powiedział minister, szacuje się, że od początku wojny 130 tys. przekroczeń granicy litewskiej dokonały osoby z rosyjskim paszportem i wizą Schengen. "Nasi północni sąsiedzi mają nieco niższe wskaźniki, estońskie są znacznie wyższe. Z informacji, które posiadamy, wynika, że dla obywateli Rosji ważnych jest dziś 12 milionów wiz Schengen. Innymi słowy, prawie 10% obywateli Rosji ma prawo do wielokrotnego i długotrwałego wjazdu do UE. Jest to uznawane za wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego. W swoim wystąpieniu dodałem, że jest to również problem moralny, biorąc pod uwagę liczbę osób z Ukrainy, które zostały zmuszone do wycofania się do UE, do szukania tutaj schronienia, do ukrywania się przed bombardowaniami. Być może w niektórych przypadkach, aby zaspokoić tych samych rosyjskich obywateli szukających rozrywki", powiedział Landsbergis.
  Źródło

  Łotwa
  Po poprawkach do ustawy o obywatelstwie, przyjętych wiosną przez Saeimę, Urząd Ochrony Konstytucji (VDD) do tej pory nie zaproponował pozbawienia żadnej osoby obywatelstwa łotewskiego. 21 kwietnia Saeima przyjęła poprawki do ustawy o obywatelstwie dotyczące pozbawienia łotewskiego obywatelstwa osób, które udzieliły jakiegokolwiek wsparcia państwom oraz osób, które prowadziły działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność państw demokratycznych lub im zagrażające. VDD nie ujawnił jednak, czy urząd przeprowadza obecnie badanie osoby w celu ewentualnego wszczęcia pozbawienia obywatelstwa.
  Źródło

  Estonia
  Liczba obywateli rosyjskich wjeżdżających do Estonii wzrasta każdego miesiąca od kwietnia, a wzrost ten a wzrost związany jest z przyjazdami na podstawie wiz, poinformował Zarząd Policji i Straży Granicznej (PPA). Obecnie do Estonii wjeżdża codziennie średnio 2,5 tysiąca obywateli rosyjskich, z czego prawie połowa ma estońskie zezwolenia na pobyt. "To więcej niż w ciągu ostatnich dwóch lat, ale prawie dwa razy mniej niż w okresie przednoworocznym" - powiedział przedstawiciel PPA.
  Źródło

  Polecam:
  Dzisiaj nietypowo - słowa, które w takie dni jak dzisiaj powinny wybrzmieć. Tylko 2,5 minuty.
  Jan Pawel II - Każdy ma swoje Westerplatte

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (560)

  Rosja
  Oddział „Legion Wolności Rosji” Sił Zbrojnych Ukrainy i „Narodowa Armia Republikańska” (NRA) podpisały deklarację współpracy i planują utworzenie wspólnego centrum politycznego, na czele którego staną były deputowany Dumy Federacji Rosyjskiej Ilia Ponomariew. Bojownik o znaku wywoławczym „Cezar” podpisał deklarację Legionu „Wolność Rosji”, a bojownicy NRA działający na terytorium Federacji Rosyjskiej upoważnili do tego Ponomariewa. Rosyjski Korpus Ochotniczy (RDK) planuje podpisać ten dokument później. „Wszystkie nasze jednostki, wszystkie nasze działania, które prowadziliśmy od początku wojny, miały na celu jedno – aby ten reżim (w Federacji Rosyjskiej – przyp. red.) upadł, imperium zginęło, Ukraina zwyciężyła, i ta wojna powinna się zakończyć. I to jest nasz wspólny cel – powiedział Ponomariew. Jednostka Sił Zbrojnych Ukrainy „Legion „Wolność Rosji” została utworzona w marcu 2022 roku, w jej skład wchodzą głównie Rosjanie.
  Źródło

  Ukraina
  Unia Europejska musi zintensyfikować walkę z rosyjską propagandą. Aby to zrobić, konieczne jest zakazanie nadawania wszystkich państwowych kanałów telewizyjnych Federacji Rosyjskiej. - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas „Forum 2000” , które odbywa się w Pradze. „Musimy zrobić jeszcze jeden krok, aby stworzyć bazę wartości. Rosyjska machina propagandowa nadal działa w Europie, a rosyjska telewizja jest nadal dostępna dla europejskich widzów. Próbują zdyskredytować europejską demokrację. Musisz chronić się przed rosyjską propagandą. – powiedział prezydent. Zełenski powiedział też, że Ukraina i Europa powinny zjednoczyć się, by ukarać zbrodniarzy wojennych oraz tych, którzy torturowali i deportowali Ukraińców. Aby to zrobić, konieczne jest utworzenie specjalnego trybunału.
  Źródło

  Większość ukraińskich rodziców – 59% nie jest gotowych wysłać dziecka do szkoły, tylko w ramach nauki online, zamiast 26% – jest na to gotowych. Mieszkańcy zachodniej Ukrainy chętniej niż przedstawiciele innych regionów posyłają swoje dzieci na edukację szkolną do szkół — 37%, podczas gdy mieszkańcy północy częściej wybierają edukację na odległość dla swoich dzieci — 77%. Jeśli chodzi o powody, które zmuszają Ukraińców do wyboru edukacji online dla swoich dzieci, najczęstsze to brak bezpiecznych miejsc w szkole — 59%, lęk, gdy dziecka nie ma w pobliżu — 48% oraz przekonanie, że nauczyciele nie są przygotowani na możliwe sytuacje kryzysowe — 26 %.
  Źródło

  Dochody NEC „Ukrenergo” ze sprzedaży eksportu energii elektrycznej do Rumunii i Słowacji w okresie od 30 czerwca do 31 sierpnia wzrosły do 2,94 mld hrywien. W ciągu ostatnich dziesięciu dni sierpnia przychody ze sprzedaży skrzyżowania wzrosły o 1,02 mld UAH ze względu na wzrost cen energii elektrycznej w Europie, co bezpośrednio wpływa na cenę. Eksport do Polski jest nadal kupowany na aukcjach dobowych, oprócz zakupionych 147 MW mocy na aukcji miesięcznej „DTEK Zahidenergo” - w dniach 22-31 sierpnia po 63 MW na godzinę (1512 MWh na dobę).
  Źródło

  Białoruś
  Białoruskie MSZ odniosło się do decyzji rządu Łotwy o jednostronnym wycofaniu się z umowy międzyrządowej z 1998 r. dotyczącej podstawowych zasad współpracy transgranicznej i nazwało to krokiem w kierunku odwrócenia uwagi obywateli Łotwy od problemów wewnętrznych. Rzecznik MSz Anatolij Głaz nazwał politykę władz łotewskich kursem na „świadome podsycanie histerii w relacjach z sąsiadami w ramach kampanii wyborczej” oraz chęć bycia „w czołówce ogólnoeuropejskiego mainstreamu” . Białoruskie MSZ wyraziło przekonanie, że konfrontacja Mińska z Rygą dobiegnie końca, zostaną zawarte nowe umowy, a na Łotwie ten okres zostanie zapamiętany „jako czas straconych szans na wzajemną, szanowaną współpracę z zaprzyjaźnionym sąsiednim krajem” .
  Źródło

  Litwa
  Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis stwierdził, że „Litwini nie będą gloryfikować Gorbaczowa”. „Nigdy nie zapomnimy prostego faktu, że jego armia zabijała cywilów, aby przedłużyć okupację naszego kraju przez jego reżim. Jego żołnierze strzelali do naszych nieuzbrojonych demonstrantów i zgniatali ich czołgami. Tak go zapamiętamy” – napisał minister Landsbergis.
  Źródło

  Łotwa
  Z rozebranego basenu pod pomnikiem radzieckim w ryskim Parku Zwycięstwa wyłowiono pozostałe ryby. W sumie wyłowiono tonę ryb, powiedział Ansis Egle, przedstawiciel ryskiego zoo. Większość ryb w basenie - 98% - stanowiły leszcze. Część z nich zamieszka teraz w basenie, który znajduje się wokół wyspy zamieszkałej przez dżelady. Wszystkie ryby nie zostaną jednak wypuszczone do basenu, ale po stwierdzeniu ich przydatności do spożycia zostaną podane do misek z jedzeniem innych mieszkańców ZOO w Rydze.
  Źródło

  Estonia
  Ponieważ na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej państwa członkowskie nie mogły uzgodnić ogólnego zakazu wizowego dla obywateli Rosji, Estonia wraz z pozostałymi państwami bałtyckimi i Polską rozważa ograniczenie wjazdu obywateli Rosji z wizami UE – powiedział estoński minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu. Na spotkaniu uzgodniono, że Unia Europejska wypowie umowę o ułatwieniach wizowych z Rosją, ale zdaniem Reinsalu nie jest to wystarczający krok dla Estonii. Ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy, Litwy i Polski wspólnie oświadczyli na nieformalnym spotkaniu o znacznym wzroście liczby obywateli Rosji, którzy wjechali do Unii Europejskiej i strefy Schengen oraz związanym z tym zagrożeniu bezpieczeństwa.
  Źródło

  Polecam:
  Jak dotychczas negatywne skutki sankcji nakładanych na Rosję były łagodzone przez zgromadzone zapasy, wysokie ceny surowców energetycznych oraz ograniczony spadek fizycznych wielkości eksportu, zwłaszcza ropy naftowej. W efekcie, według najnowszych szacunków, spadek gospodarczy w kraju ma być płytszy niż prognozowano w marcu br., a przy tym rozciągnięty w czasie. Jeśli przewidywania się sprawdzą, będzie to największa recesja rosyjskiej gospodarki od rozpadu ZSRR, w dodatku po raz pierwszy odnotowana przy wysokich cenach ropy naftowej.
  Komentarz OSW.
  Gospodarka Rosji: powoli w recesję

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (559)

  Rosja
  Władimir Putin odwiedzi Kaliningrad na początku września - poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. "W połowie tygodnia, odbędzie się spotkanie z członkami rządu, ogłosimy jeszcze temat spotkania. Przygotowania do tego wydarzenia tradycyjnie już trwają. A w drugiej połowie tygodnia prezydent będzie w Kaliningradzie, podróż do Kaliningradu zbiegnie się z rozpoczęciem roku szkolnego 1 września (tzw. Dzień Wiedzy), ale nie tylko - powiedział Pieskow.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina już teraz przygotowuje drogi ewakuacyjne z czasowo okupowanego Krymu dla mieszkańców, którzy chcą opuścić półwysep na okres tymczasowej ewakuacji. „Widać wyraźnie, że dla Ukrainy życie obywateli jest absolutnym priorytetem. Dlatego już teraz opracowujemy drogi ewakuacyjne dla mieszkańców okupowanego Krymu, którzy chcą opuścić półwysep w czasie tymczasowej ewakuacji” – napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Teraz Podolak wzywa wszystkich mieszkańców do trzymania się jak najdalej od obiektów wojskowych na Krymie, a także do sprawdzania schronów.
  Źródło

  Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht powiedziała, że wkrótce nie będzie możliwe dostarczanie broni na Ukrainę z magazynów Bundeswehry. „Muszę przyznać jako minister obrony, że zbliżamy się do granicy tego, co możemy przekazać z Bundeswehry” – powiedziała Lambrecht. Dodała, że Bundeswehra musi być w stanie zagwarantować obronę narodową i ochronę NATO, a jako minister obrony zapewni, że tak będzie dalej. Lambrecht powiedziała również, że jest "bardzo optymistyczna", że w najbliższej przyszłości może dojść do wymiany okrężnej z Grecją na rzecz Ukrainy. Bundeswehra wcześniej przekazała Ukrainie kilka samobieżnych haubic i kilka wyrzutni rakiet.
  Źródło

  Polska i Ukraina będą współpracować nad projektem transgranicznego rurociągu, który ma doprowadzić ukraińskie oleje roślinne do portu w Gdańsku. "Wdrożenie memorandum przyczyni się do częściowego odblokowania ukraińskiego eksportu i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego krajów rozwijających się zagrożonych głodem. Dlatego powinno to zmniejszyć presję migracyjną na Europę" - czytamy w komunikacie. Oba kraje utworzą grupę roboczą, która przedstawi możliwe warianty projektu. Porozumienie zostanie zawarte na trzy lata z automatycznym przedłużeniem o kolejne trzy.
  Źródło

  Białoruś
  Prokurator generalny Białorusi Andriej Szwed ma nadzieję, że przed końcem roku będzie mógł podejmować decyzje „w sprawie niektórych żołnierzy SS”. „Myślę, że w tym roku będą już podejmowane decyzje dotyczące niektórych żołnierzy SS ” – powiedział. Szwed nie sprecyzował, jakie decyzje można podjąć. Białoruś niedawno wprowadziła instytucję postępowania specjalnego, które obejmuje ściganie karne i sądowe zaocznie. Prokurator Generalny zauważył, że wiele krajów odmówiło współpracy prawnej z władzami Białorusi, w tym Litwa, Łotwa i Polska. W tym samym czasie do prokuratury trafiają dokumenty z Rosji, trwa korespondencja z krajami neutralnymi, w tym państwami Ameryki Południowej.
  Źródło

  Litwa
  Rozpoczynają się prace remontowe na zakupionym od Wielkiej Brytanii przez Litwę trałowcu, który powinien być gotowy do służby w ciągu dwóch lat. ExHMS Quorn został zwodowany 23 stycznia 1988 roku jako ostatni okręt swojej klasy i przypłynął we wtorek do brytyjskiego doku Harland & Wolff Group w Appledore celem remontu generalnego - poinformowało litewskie Ministerstwo Obrony. Jak podaje ministerstwo, okręt jest przebudowywany w ramach kontraktu o wartości 55 mln funtów (47 mln euro). Prace mają obejmować całkowitą wymianę systemów nawigacyjnych, napędowych, energetycznych, oświetleniowych, łączności wewnętrznej i zewnętrznej, uzbrojenia, przeciwminowych na okręcie.
  Źródło

  Łotwa
  Pierwsze kilometry stałego ogrodzenia budowane są obecnie na granicy łotewsko-białoruskiej, wynika z raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który został przedstawiony rządowi we wtorek 30 sierpnia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez państwową spółkę realizująca projekt, do 2 września zostanie zbudowane 1,5 km stałego ogrodzenia. We wrześniu planowana jest prędkość budowy ogrodzenia około trzech kilometrów tygodniowo. Szybkość budowy ogrodzenia znacznie wzrośnie w październiku. Zakończenie budowy infrastruktury na granicy łotewsko-białoruskiej planowane jest do końca czerwca 2024 r., a budowa ogrodzenia – do końca lutego 2024 r. Ogólnie planowana jest także budowa pasa granicy państwowej z Federacją Rosyjską o długości 283,6 km (obecnie wybudowano 230 km), w tym budowa ogrodzenia stałego o długości ~148,8 km (obecnie wybudowano ~95,2 km).
  Źródło

  Estonia
  Polski premier Mateusz Morawiecki zaproponował zamrożenie ceny kwot CO2 od 25 do 30 euro za tonę. Cena uprawnień do emisji w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) osiągnęła ostatnio rekordowy poziom 96 euro za tonę. Estońscy politycy zgadzają się, że można obniżyć cenę uprawnień do emisji. Minister Gospodarki i Infrastruktury Riina Sikkut powiedziała, że ceny uprawnień do emisji muszą zostać skorygowane, a propozycja ze strony Polski może być jednym z rozwiązań.
  Źródło

  Polecam:
  "Dyplomatyczna, plebiscytowa i zbrojna walka o przynależność polityczną Górnego Śląska po I wojnie światowej pogłębiła antagonizm polskiej i niemieckiej grupy etnicznej. Korfanty, który zaangażował się w nią bardzo mocno, stał się symbolem polskiej antyniemieckości. Jednakże nawet w tym okresie jego stosunek do Niemców nie przybrał charakteru obsesyjnej wrogości. Historycy zgodni są co do tego, że Korfanty przedkładał drogę dyplomatycznych rozwiązań nad zbrojne, że do tych ostatnich uciekł się w ostateczności, czego wyrazem było III powstanie śląskie."
  Cotygodniowy komentarz na naszym portalu.
  Lojalność i zagrożenia

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (558)

  Rosja
  Węgierskie MSZ chce osiągnąć porozumienie z Gazpromem w sprawie zwiększenia dostaw gazu we wrześniu. „Jest propozycja zwiększenia dostaw gazu, w najbliższych dniach sfinalizujemy to z Gazpromem i podpiszemy umowę, na mocy której moglibyśmy uzyskać wzrost dziennych dostaw” – powiedział węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Szijjarto nie ujawnił szczegółów tej umowy, ale miesiąc temu zgodził się na dodatkowe 700 milionów metrów sześciennych gazu w czasie rozmów z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.
  Źródło

  Ukraina
  Jedyny możliwy kierunek „negocjacyjny” między Ukrainą a Rosją jest na froncie. Teraz na południu Ukraińskie Siły Zbrojne robią postępy. „Negocjacje z Rosją w jednym możliwym dziś formacie prowadzi specjalna delegacja ukraińska, zwłaszcza na południowym kierunku frontu. „Negocjacje” idą dobrze. Oczekujemy nowych „kompromisów” w postaci „gestów dobrej woli”. - napisał Mychajło Podolak doradca prezydenta Ukrainy. Jednocześnie dodał: „Rozumiem nasze życzenia i marzenia. Mimo to sugeruję pozostawienie ostrożnego formatu komentarza dotyczącego wszelkich naszych działań wojskowych… Dlatego chciałbym raz jeszcze przypomnieć wszystkim politykom, ekspertom i liderom opinii publicznej (oczywiście, że wiedzą wszystko znacznie lepiej niż bezpośredni wykonawcy) o znaczeniu niemanipulowania i nie spekulowania na informacjach o przebiegu operacji wojskowych PRZED oficjalnymi oświadczeniami przedstawicieli Sił Zbrojnych lub Ministerstwa Obrony Ukrainy."
  Źródło
  Źródło

  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja nie jest gotowa do negocjacji i porównał ją do aligatora, który stara się zagarnąć wszystko, co do niej nie należy. „Nie są gotowi do negocjacji, nie chcą ich prowadzić. Dla nich negocjacje to seria ultimatum, że powinniśmy uznać Donbas i Krym za terytorium Rosji. A ostatnio zaczęli publicznie mówić, że Ukraina powinna uznać południe naszego kraju za terytoria rosyjskie po przeprowadzeniu nowej serii „referendów”, powiedział Zełenski .
  Źródło

  Jesienią Francja będzie gospodarzem Forum Odbudowy Ukrainy. „Na szczeblu naszych rządów, Ukrainy i Francji, przygotowujemy się do zorganizowania jesienią takiej inicjatywy w Paryżu – Forum Odbudowy Ukrainy. Chciałbym zaprosić Państwa firmy do udziału w tej inicjatywie” – powiedział , zwracając się do francuskich przedsiębiorców - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomnijmy, wcześniej informowano, że Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie międzynarodowej platformy , dzięki której inwestycje będą przyciągane do Ukrainy.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś i Rosja zamierzają przygotować do połowy 2023 roku porozumienie o wspólnym rynku ropy. Poinformował o tym przewodniczący "Belneftekhim" Andriej Rybakow w raporcie dla Łukaszenki. Zaznaczył, że funkcjonowanie wspólnego rynku ropy wiąże się m.in. ze sferą podatkową, dlatego wymaganych jest kilka decyzji, które są trudne ze względu na manewry podatkowe w samej Rosji.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że w obliczu wojny Rosji na Ukrainie dyplomacja staje się pierwszą linią obrony strategicznych interesów Litwy. "Nie będzie łatwych odpowiedzi, rozwiązań i wyborów w obronie strategicznych interesów kraju. Widzimy, że nasze środowisko zewnętrzne staje się coraz bardziej wymagające. Międzynarodowy system demokratyczny, na którym opieraliśmy się budując i umacniając państwowość naszego kraju, jest coraz bardziej testowany pod względem słabości i podatności" - powiedział Nauseda.
  Źródło

  Łotwa
  Jak informują łotewskie media, miejscowi przedsiębiorcy próbują obejść sankcje nałożone na Rosję i Białoruś na kilka sposobów. Co ciekawe, podobne metody były zgłaszane przez litewskie służby celne, które zmagają się z podobnym procederem na granicach z Obwodem Kaliningradzkim i Białorusią, kilka tygodni temu. Do tej pory łotewskie służby celne odnotowały 1339 przypadków możliwego naruszenia sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. 32 postępowania karne zostały wszczęte przez VID.
  Źródło

  Estonia
  Była prezydent Estonii Kersti Kaljulaid nie planuje wstępowania do żadnej partii politycznej, powiedział jej doradca Mattias Tammet. Wcześniej spekulowano, że Kaljulaid może dołączyć do partii Estonia 200. „Prezydent Kaljulaid nie planuje obecnie wstąpić do żadnej partii politycznej. Jeśli coś się zmieni, nie pozostanie to tajemnicą” – powiedział Tammet. Sama Kersti Kaljulaid zasugerowała, że może wejść na politykę wewnętrzną Estonii, ale nie ogłosiła publicznie decyzji, kiedy iw jakiej partii politycznej. Jednak jego przyłączenie do Estonii 200 zostało uznane za najbardziej prawdopodobne.
  Źródło

  Polecam:
  Integracja systemów energetycznych między suwerenną Ukrainą a Europą jest jednym z najskuteczniejszych sposobów wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i przyspieszenia dekarbonizacji w regionie. Jednak to symbiotyczne partnerstwo energetyczne jest zagrożone po nielegalnej aneksji Rosji w 2014 roku i brutalnej inwazji, która rozpoczęła się sześć miesięcy temu. Artykuł Atlantic Council.
  Suwerenność energetyczna Europy jest powiązana z niepodległością Ukrainy

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (557)

  Rosja
  Ministrowie ds. energii krajów Unii Europejskiej spotkają się wkrótce na nadzwyczajnym spotkaniu, aby omówić środki nadzwyczajne. Ogłosił to minister przemysłu i handlu Republiki Czeskiej Josef Sikela. „Jesteśmy w trakcie wojny energetycznej z Rosją, a to szkodzi całej UE. Za zgodą Komisji Europejskiej i premiera proponuję jak najszybciej zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Energetycznej UE” – napisał Sikela. Czechy „zwołują pilne spotkanie ministrów ds. energii w celu omówienia konkretnych środków nadzwyczajnych w celu rozwiązania sytuacji energetycznej”.
  Źródło

  Ukraina
  MSZ Ukrainy wzywa UNESCO do pilnej reakcji na rosyjskie groźby skierowane do rodziców w tymczasowo okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim, że wyślą dzieci do sierocińców, jeśli nie zapiszą ich do szkół. W tymczasowo zajętych Mariupolu i Melitopolu najeźdźcy podobno grożą rodzicom, którzy nie posyłają dzieci do szkoły, pozbawieniem praw rodzicielskich.
  Źródło

  Pielgrzymom chasydzkim zaleca się powstrzymanie się od wizyty na Ukrainie na obchody Rosz ha-Szana w tym roku ze względu na duże prawdopodobieństwo ataków rakietowych i działań Federacji Rosyjskiej mających na celu destabilizację stosunków międzyetnicznych i niszczenie międzynarodowego wizerunku Ukrainy. W tym roku żydowski Nowy Rok obchodzony jest od 25 do 27 września. Należy zauważyć, że taka decyzja została podjęta wspólnie z izraelskimi organami ścigania i innymi odpowiedzialnymi władzami ukraińskimi.
  Źródło

  W ciągu ostatnich 10 lat udział kobiet w ukraińskim IT wzrósł trzykrotnie i według stanu na sierpień 2022 r. wynosi 24%. Jednocześnie jedną trzecią stanowisk kierowniczych w branży zajmują kobiety. „Według danych GlobalLogic w firmie na Ukrainie pracuje 1769 kobiet, co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich specjalistów. Średni wiek specjalistek to 33 lata, ale wśród specjalistów IT są też kobiety powyżej 60 roku życia. 81% kobiet w branży IT ma specjalizacje techniczne.
  Źródło

  Białoruś
  Książki autorstwa Swiatłany Aleksijewicz, jedynej białoruskiej laureatki w 2015 roku Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, są sprawdzane pod kątem ekstremizmu przez specjalną komisję. Departament Kultury i Sztuki Ludowej Ministerstwa Kultury poinformował, że prace noblistki są w trakcie sprawdzone pod kątem ekstremizmu. W czerwcu br. pojawiła się informacja o nakazie usunięcia z bibliotek szkolnych książek Aleksijewicz i 32 innych autorów, członków zlikwidowanego Związku Pisarzy Białoruskich.
  Źródło

  Litwa
  Litewski wiceminister obrony narodowej Vilius Semeška odwiedził Warszawę, gdzie prowadził negocjacje z przedstawicielami polskiej firmy WB Group w sprawie pozyskania systemu amunicji latającej Warmate. Ministerstwo Obrony Narodowej Litwy będzie pośredniczyć w zakupie tych dronów dla Ukrainy za pieniądze zebrane przez obywateli Litwy.
  Źródło

  Łotwa
  Dziś w Pardaugavie trwa rozbiórka podpiwniczenia pomnika żołnierzy Armii Radzieckiej i wypompowanie wody ze stawu – poinformowała Rada Miejska Rygi. Jak wyjaśniono w gminie, umowa na rozbiórkę pomnika określa zakres i termin prac. Obecnie budowniczowie wyprzedzają ten termin. Sytuacja wokół pomnika jest spokojna. Tymczasem łotewski minister ochrony środowiska i rozwoju regionalnego Artūrs Toms Pleš zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta Dyneburga Andrejasa Elksniņša o ustalenie harmonogramu, kiedy planowany jest demontaż dwóch sowieckich pomników w Dyneburgu. Poinformowano już, że 30 czerwca Rada Miejska Dyneburga postanowiła odwołać się do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując konstytucyjność ustawy „O zakazie eksponowania obiektów gloryfikujących reżim sowiecki i nazistowski oraz ich demontażu na terytorium Łotwy”.W piśmie Pleš podkreślił, że jeśli przewodniczący rady gminy i rada gminy nadal nie będą działać w ramach wykonywania swoich obowiązków, jak również nadal będą utrudniać ministerstwu wykonywanie funkcji nadzorczych wynikających z prawa poprzez nieprzekazywanie żądanych informacji, ministerstwo oceni odpowiedzialność rady gminy i przewodniczącego rady gminy za nieprzestrzeganie ich obowiązków.
  Źródło
  Źródło

  Estonia
  Piątkowy cyberatak na estońskie media był częścią długiej i ciągłej fali ataków, jak twierdzi minister przedsiębiorczości i technologii informacyjnych Kristjan Järvan. Według ministra usługi publiczne są mocniej chronione, a państwo oferuje także wsparcie dla sektora prywatnego w celu zwiększenia ochrony. W wyniku piątkowego ataku przestały działać internetowe wydania Õhtulehe, Postimees i Ekspress Group, a także strona internetowa Estonian Railways.
  Źródło

  Polecam:
  Po pół roku wojny Ukraina może świętować sukces – dzięki mobilizacji całego społeczeństwa do walki i nieprzerwanemu wsparciu Zachodu w zakresie rozpoznania i logistyki wciąż skutecznie się broni. Z kolei Rosja nie zrealizowała deklarowanych wcześniej celów, na czele z „denazyfikacją” i „demilitaryzacją” Ukrainy oraz przejęciem nad nią kontroli. Starcie zbrojne trwa już znacznie dłużej, niż przewidywał Kreml, co pozwala pierwsze półrocze wojny uznać za rosyjską porażkę. Komentarz OSW.
  Obrona totalna. Pół roku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (556)

  Rosja
  Rząd Republiki Czeskiej, który obecnie przewodniczy Unii Europejskiej, wypracował kompromisowe rozwiązanie, które nie zabroni całkowicie, ale znacznie skomplikuje podróżowanie obywateli rosyjskich do krajów europejskich. Czeska propozycja, która zostanie przedstawiona na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Pradze pod koniec sierpnia, zakłada całkowite zawieszenie umów o uproszczonym reżimie wizowym z Rosją i Białorusią. Choć krok ten nie oznacza całkowitego zakazu wjazdu Rosjan i Białorusinów do UE, wiąże się z podwyższeniem opłaty wizowej z 35 do 80 euro, a także wydłuża czas rozpatrywania wniosków wizowych i liczbę wymaganych dokumentów.
  Źródło

  Ukraina
  W ramach prac „korytarza zbożowego” nie planuje się obecnie eksportu jakichkolwiek innych towarów, z wyjątkiem produktów rolnych. „W tej chwili kwestia eksportu metalu lub innego rodzaju ładunków w ramach „inicjatywy zbożowej” nie jest dyskutowana. Autorem „inicjatywy zbożowej” była ONZ, a w ramach bezpieczeństwa żywnościowego , chodziło o eksport produktów rolnych – powiedział wiceminister infrastruktury Ukrainy Jurij Waszkow .
  Źródło

  Na okupowanym Krymie przebywa do 800 000 obywateli rosyjskich, którzy nielegalnie wjechali na półwysep - poinformowała przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie, Tamila Taszewa. „W tym planie (Strategia deokupacji Krymu – przyp. red.) nie określiliśmy szczegółowo kwestii obywatelstwa i praw obywateli rosyjskich, którzy przybyli na terytorium półwyspu i przebywają tam nielegalnie.” – powiedziała Taszewa. Dodała też, że nie wiadomo jeszcze, jaki status Krym otrzyma po deokupacji. Według Taszewy może to być jak kiedyś republika autonomiczna lub zwykły region z odrębnym statusem dla Sewastopola.
  Źródło

  Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wraz z państwową firmą informatyczną „Infotech” uruchomiła aplikację mobilną „Rozminowywanie Ukrainy”, która może służyć do powiadamiania ratowników o znalezionych obiektach wybuchowych. Jak już wspomniano, aplikacja umożliwia przeglądanie mapy obszarów, które mogą być potencjalnie zaminowane. W aplikacji można zgłosić niewybuchy, miny, materiały wybuchowe i podejrzane paczki znalezione na terenie Ukrainy, zaznaczyć je na mapie, dodać zdjęcie i opis.
  Źródło

  Białoruś
  Prezydent nieuznawanej republiki Abchazji Aslan Bżanija powiedział, że Abchazja jest gotowa przystąpić do Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Według szefa quasi-republiki, granice państwa związkowego powstaną po zakończeniu, jak się wyraził, "rosyjskiej operacji specjalnej" na Ukrainie.
  Źródło

  Litwa
  Minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas mówi, że armia kraju rozbudowuje infrastrukturę magazynów amunicji wojskowej, co pozwoli na gromadzenie większych zapasów wojskowych. Według ministra, obecnie na różnych etapach realizowanych jest ponad 150 projektów infrastrukturalnych, niektóre z nich zostały już zakończone w tym roku. Obecnie Agencja Zarządzania Infrastrukturą przy MON i Departament Logistyki MON koordynują prace budowlane 22 nowych magazynów klasy V: budowane są również magazyny amunicji w Linkaičiai i Kairai, rozbudowa składu dla tych magazynów również w Rukli. Część magazynów będzie przeznaczona na potrzeby sojuszników NATO na Litwie.
  Źródło

  Łotwa
  Pomnik w Parku Zwycięstwa nieustannie przypominał opinii publicznej o okupacji Łotwy, powiedział prezydent Egils Levits w specjalnej audycji Telewizji Łotewskiej w dniu demontażu obelisku pomnika w Parku Zwycięstwa. Levits wyraził opinię, że większość społeczeństwa łotewskiego popiera wartości demokracji, dlatego nie popiera takiego pomnika na Łotwie.„Ten pomnik był stałym przypomnieniem naszej okupacji, losów wielu ludzi z nią związanych – deportacji, represji i tak dalej. Nie potrzebujemy takiego pomnika. (..) Jesteśmy krajem demokratycznym, tego rodzaju pochwały nie są potrzebne, to ingeruje w nasze wartości – powiedział prezydent.
  Źródło

  Estonia
  Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad 60 proc. obywateli Rosji przybyło do Unii Europejskiej przez Finlandię i Estonię. Według danych unijnej agencji straży granicznej Frontex, od 24 lutego, kiedy Rosja przypuściła zmasowany atak na Ukrainę, do 22 sierpnia 998 085 obywateli rosyjskich przybyło legalnie do Unii Europejskiej. Spośród nich 329 185 Rosjan przybyło przez Finlandię, a 281 957 obywateli rosyjskich przekroczyło granicę estońską, co stanowi łącznie 61% wszystkich wjazdów do Unii Europejskiej, poza tymi dwoma krajami. Po rozpoczęciu wojny obywatelom Rosji utrudniono wjazd do Unii Europejskiej, ponieważ połączenia lotnicze z Rosją zostały zerwane z powodu sankcji nałożonych przez UE. Dlatego obywatele rosyjscy muszą korzystać z transportu lądowego i wjeżdżać do Unii Europejskiej przez kraje sąsiadujące z Rosją. Alternatywnie Rosjanie mogą skorzystać z krajów trzecich, takich jak Gruzja, Turcja, Serbia czy Dubaj, aby przyjechać do Unii Europejskiej.
  Źródło

  Polecam:
  Na początek fakty. W czerwcu, w związku ze szczytem w Madrycie NATO opublikowało informację na temat wojskowej obecności sił sojuszu na wschodniej flance w ramach tzw. wysuniętej obecności. Artykuł Marka Budzisza.
  Obrona w stylu jeża. "Czy po doświadczeniach Irpienia i Buczy tego rodzaju strategia obrony jest w ogóle akceptowalna?"

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

  •  

   @Ten_od_Hanki: bardzo ciekawe odnosnie artykułu Budzisza

   koncepcje Nato - miejscowa ludnosc jako zderzak, pajeczyna na ruski mir- niech ruscy wejda , wymorduja miejscowych , to wtedy bedziemy ich odstrzeliwac z odleglosci -zero przejecia od podludzi z ESW-dobrze pokazuje perspektywe Holendrow, Hiszpanow, czy Niemcow- mieso armatnie dla ichniejszych krajow

   Kluczowym, w tym kontekście pytaniem, jest to czy po doświadczeniach Irpenia, Buczy i Mariupola tego rodzaju strategia obrony jest z punktu widzenia państw wschodniej flanki w ogóle akceptowalna? Czy ktokolwiek w Estonii zgodzi się na okupację np. Narwy i Dorpatu przez Moskali, a w Polsce na to aby Białystok, nie mówiąc już o Suwałkach czy Trójmieście i Elblągu znalazły się choćby czasowo w rękach Wagnerowców czy ludzi Kadyrowa? Wydaje się, że rządy państw regionu już wiedzą, że tego rodzaju perspektywa jest nieakceptowalna i dlatego kładą silny nacisk na rozbudowę własnych potencjałów
   pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (555)

  Rosja
  Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę, Chiny nadal zwiększały swoją zależność od rosyjskich surowców energetycznych – wydatki na nie wzrosły o 15 miliardów dolarów. Wydatki na zakup ropy naftowej, produktów naftowych, gazu i węgla w okresie marzec-lipiec wzrosły do 35 miliardów dolarów wobec około 20 miliardów dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo tego, że import ropy z Rosji spadł w porównaniu z czerwcem do 7,15 mln ton, to i tak był o 8% wyższy niż przed rokiem. Tym samym Rosja pozostaje głównym źródłem dostaw dla chińskich rafinerii ropy naftowej.
  Źródło

  Ukraina
  Wielka Brytania uważa, że teraz nie jest czas na rozpoczęcie przez Ukrainę negocjacji z Rosją, gdyż władze państwa-agresora chcą jedynie atakować i odbierać życie Ukraińcom. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powiedział to podczas wspólnego briefingu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Myślę, że to nie jest czas, by wychodzić z jakimś małostkowym planem zawieszenia broni. Nie można negocjować z kimś, kto chce cię zaatakować na ulicy, odebrać ci życie razem z portfelem. Liczy się tylko przywrócenie i zachowanie integralności terytorialnej Ukrainy - podkreślił Johnson. Zauważył też, że rosyjskie wojsko jest obecnie zmęczone, ponosi ogromne straty, a jego zasoby są na wyczerpaniu.
  Źródło

  „Ukrzaliznytsia” obiecuje wybudować i naprawić do końca roku w warunkach wojennych rekordową liczbę torów - 149,3 km. Ponadto obiecują zelektryfikować 56,8 km torów. Główne prace koncentrowały się na modernizacji infrastruktury w kierunku przejść z krajami Unii Europejskiej. „Pracujemy w stanie wojennym. Jeśli kiedyś budowa mostu trwała miesiące, a nawet lata, teraz zajmuje to mniej niż miesiąc. Kiedyś przywrócenie infrastruktury zajmowało kilka dni, ale teraz zajmuje to godziny ” – czytamy w oświadczeniu.
  Źródło

  Szkody w przyrodzie Ukrainy z tytułu agresji zbrojnej Rosji osiągnęły w ciągu pół roku 395 mld hrywien - poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Szkody spowodowane zanieczyszczeniem powietrza wyniosły 176 mld UAH, zasobów wodnych - 106,3 mld UAH, gleb - 8,8 mld UAH. "Od początku inwazji Rosji na Ukrainę na dużą skalę rejestrujemy wszystkie zbrodnie okupanta przeciwko środowisku, aby w przyszłości zmusić go do pełnej zapłaty za szkody wyrządzone narodowi ukraińskiemu" - podkreślono w oświadczeniu.
  Źródło

  Białoruś
  Swietłana Cichanouska pogratulowała narodowi ukraińskiemu z okazji Dnia Niepodległości w imieniu Białorusinów i Wspólnego Gabinetu Przejściowego Białorusi. W swoich gratulacjach napisała, że Białoruś nie jest teraz wolna, a białoruski reżim wciągnął Białoruś w wojnę z Ukrainą, ale bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Białorusi. Cichanouska wezwała do wspólnego powstrzymania dyktatorów i nawiązania nowych relacji między Białorusią a Ukrainą.
  Źródło

  Litwa
  Ponieważ rosyjska inwazja wojskowa na Ukrainę trwa, posłowie litewscy szukają sposobów na zapewnienie długoterminowego wsparcia walczącym Ukraińcom. Przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK) Laurynas Kasčiūnas rozważa możliwość zasilenia ukraińskich sił zbrojnych środkami w budżecie Litwy. Ponadto L. Kasčiūnas ma nadzieję, że taka inicjatywa wsparcia mogłaby być dyskutowana nie tylko na Litwie, ale także na szczeblu NATO.
  Źródło

  Łotwa
  W środę rano, 24 sierpnia, krótko po godz. 9 pracownicy budowlani przewrócili także posąg kobiety w kompleksie pomników w Parku Zwycięstwa w Rydze - podały media. Tymczasem w środę wieczorem policja zatrzymała pięć kolejnych osób w kompleksie pomników sowieckich w Rydze, co oznacza, że w sumie 19 osób zostało zatrzymanych w pobliżu parku Uzvaras w środę za niezastosowanie się do żądań policji. Tymczasem we wtorek rosyjski Główny Zarząd Śledczy Rosji otworzył sprawę karną w związku z demontażem w Rydze pomnika poświęconego radzieckim wojskom okupacyjnym. Podstawą sprawy karnej jest art. 243 ust. 4 rosyjskiego kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomników poświęconych wojskom radzieckim zarówno na terenie Rosji, jak i poza nią.
  Źródło
  Źródło

  Estonia
  Minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu rozmawiał we wtorek telefonicznie ze swoim węgierskim odpowiednikiem Péterem Szijjártó, ale nie udało mu się przekonać tego ostatniego do poparcia zakazu podróżowania obywateli rosyjskich do Unii Europejskiej. Węgry uznawane są za najbardziej przyjazny Rosji kraj w Unii Europejskiej, która wielokrotnie opóźniała nałożenie sankcji na Moskwę za atakowanie Ukrainy.
  Źródło

  Polecam:
  Materiał Youtube OSW (40 min.): W dzisiejszym odcinku podsumujemy pół roku, przybliżymy jak wygląda wojna na Ukrainie dzisiaj. Jakie są szanse, że konflikt Rosja-Ukraina się zakończy. Jakie cele ma Rosja? Czy ukraińska kontrofensywie może stać się faktem? Jakie skutki przynoszą dostawy broni na Ukrainę? Jak wybuchy na Krymie wpływają na Rosję? Czy referendum na okupowanych terenach się odbędzie? Na te i inne tematy porozmawiamy z ekspertami OSW: Piotrem Żochowskim, Markiem Menkiszakiem i Tadeuszem Iwańskim.
  Pół roku wojny. Jaką strategię ma Rosja? Prognozy na najbliższe miesiące

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (554)

  Rosja
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem swoich oficjalnych kont udostępniło na Twitterze film z okazji rocznicy podpisania w 1939 roku paktu Ribbentrop-Mołotow (MRP) między Związkiem Radzieckim a nazistowskimi Niemcami, uzasadniając zawarcie paktu. W filmie nie ma mowy o tajnych protokołach MRP, które dzieliły Europę na strefy wpływów. Zgodnie z tajnymi protokołami paktu Finlandia, Estonia, Łotwa i wschodnia Polska, a także Besarabia (wchodząca wówczas w skład Rumunii) miały znaleźć się w radzieckiej strefie wpływów. Litwa i zachodnia Polska miały znaleźć się w strefie wpływów hitlerowskich Niemiec.
  Źródło

  Ukraina
  Prezydent Polski Andrzej Duda powiedział, że Polska będzie wspierała Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Powiedział to na spotkaniu w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, w Kijowie powstała aleja ku czci przywódców, którzy odwiedzili Ukrainę w czasie wojny. Jako pierwsza została odsłonięta tablica Prezydenta Andrzeja Dudy. Szef BPM KPRP Jakub Kumoch powiedział w Kijowie, że Polska i Ukraina pracują nad nowym traktatem, który jeszcze bardziej wzmocni wzajemne stosunki; "Polska ws. Ukrainy mówi tym samym językiem co Ukraina, bo rozumiemy, że obrona Ukrainy jest również obroną Polski".
  Źródło

  Premier Ukrainy Denys Szmyhal zapowiedział, że Ukraina będzie w pełni gotowa do przystąpienia do Unii Europejskiej do końca 2024 roku. „Praca nad integracją europejską nie ustała ani na jeden dzień. A do końca 2024 roku planujemy być w pełni gotowi do wejścia do Unii Europejskiej. To nasza cenna i cywilizacyjna droga” – powiedział Szmyhal.
  Źródło

  Ponad 400 miliardów hrywien z budżetu państwa Ukrainy wydano na obronę po rozpoczęciu inwazji rosyjskich okupantów na pełną skalę. „Od początku inwazji na Rosję na pełną skalę wydatki budżetu państwa wyniosły prawie 1 bilion hrywien. Spośród nich ponad 420 miliardów hrywien wydano na obronę i bezpieczeństwo naszego kraju. To znaczy ponad 40% wszystkiego które wydaliśmy z budżetu państwa to potrzeby wojska” – powiedział premier Szmyhal Wyjaśnił też, że 288 mld hrywien przeznaczono na wynagrodzenia personelu wojskowego, a 135 mld hrywien na zakup i naprawę sprzętu wojskowego, zakup amunicji i produktów obronnych.
  Źródło

  Białoruś
  Ministerstwo Energii Białorusi zamierza do 2026 roku wymienić lampy uliczne na lampy LED we wszystkich wiejskich miejscowościach. Na terenach wiejskich pracuje 373 tys. lamp, z czego 29%, czyli 107 tys., to lampy LED. Wymiana lamp odbywa się kosztem budżetów lokalnych. Ministerstwo zwróciło uwagę, że w 26 miejscowościach obwodu mińskiego, według wyników pierwszego półrocza, udało się zaoszczędzić 49% środków na opłacenie energii elektrycznej i konserwację remontową dzięki instalacji sprzętu LED.
  Źródło

  Litwa
  Szefowa litewskiego Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen powiedziała we wtorek dziennikarzom, że kwestia ograniczeń wizowych dla Rosjan była też omawiana na spotkaniu przewodniczących parlamentów państw nordyckich i bałtyckich w Kownie. W spotkaniu biorą udział szefowie parlamentów Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Islandii, Litwy, Łotwy i Estonii. "Widzę sens zaprzestania przez Unię Europejską wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji, bo to jest w zasadzie kwestia naszego pryncypialnego podejścia. Jednak w przypadku braku takiego konsensusu w krótkim czasie należy oczywiście rozważyć rozwiązania regionalne i indywidualne" - powiedziała Čmilytė-Nielsen.
  Źródło

  Łotwa
  We wtorek 23 sierpnia rozpoczął się demontaż cokołu pomnika i rzeźby żołnierzy w parku Zwycięstwa. Około godziny 10:00 rozebrano część dziedzińca pomnika. Natomiast po południu robotnicy zdemontowali dwóch z trzech żołnierzy tworzących osobny zespół rzeźb. Trwają też inne przygotowania do rozbiórki pomnika.
  Źródło

  Estonia
  Chociaż fiński operator sieci Fingrid ostrzegał tamtejszych mieszkańców przed zimowymi przerwami w dostawie prądu, estoński Elering uważa, że nowy terminal LNG zapewni wystarczającą produkcję energii w regionie. W analizie bezpieczeństwa dostaw sporządzonej zeszłej zimy Elering stwierdził, że podczas przeciętnej zimy w Estonii zużycie szczytowe, około 1600 megawatów, można pokryć lokalnymi mocami produkcyjnymi. W przypadku mroźnej zimy może zaistnieć potrzeba dodatkowego importu. Lwia część energii elektrycznej importowanej do Estonii pochodzi z Finlandii. Na Łotwie i dalej na południe na Litwie zużycie energii elektrycznej jest zwykle wyższe niż produkcja.
  Źródło

  Polecam:
  Za kilka dni minie pół roku rosyjskiej agresji na pełną skalę wobec Ukrainy. Ta granica czasowa jest tylko drobnym i umownym znacznikiem, który częściowo zmusza nas do przemyślenia drogi, na której się znajdujemy jako mieszkańcy naszego regionu. Jeszcze lepszym znacznikiem jest rok - miejsce w historii gdzie znajdowaliśmy się rok temu - bo tu już wyraźnie zauważamy jakże odległy z perspektywy minionego pół roku jest to czas. Komentarz tygodnia na naszym portalu.
  Cezura czasowa

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (553)

  Rosja
  Polskie przewodnictwo OBWE, w odpowiedzi na apel Stałej Misji Ukrainy, zorganizuje 24 sierpnia specjalne posiedzenie OBWE w celu omówienia trwającej agresywnej wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Poinformował o tym stały przedstawiciel Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Jewhenii Cymbaliuk. „Zwołanie specjalnego spotkania 24 sierpnia, kiedy będziemy obchodzić 31. rocznicę przywrócenia państwowości ukraińskiej, będzie miało nie tylko ważne znaczenie praktyczne, ale będzie też potężnym przejawem solidarności z narodem ukraińskim. tak zwane „zmęczenie Ukrainy”, od szóstego miesiąca wojny widzimy, że poparcie naszych partnerów tylko rośnie” – powiedział Cymbaliuk.
  Źródło

  Ukraina
  Straty sił ukraińskich wynoszą 9 tysięcy poległych żołnierzy. O tej liczbie wspomniał w swoim wystąpieniu na Obrońców Walery Załużny, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie sprecyzował, o który okres mu chodzi.
  Źródło

  Pierwszy dokument o gwarancjach bezpieczeństwa międzynarodowego dla Ukrainy może pojawić się już 29-30 sierpnia - poinformowano na briefingu szefa Kancelarii Prezydenta Andrija Jermaka po spotkaniu z doradcami przywódców Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Węgier. "Uważamy gwarancje bezpieczeństwa za bardzo ważną kwestię, cały czas rozmawiamy o tym ze wszystkimi naszymi partnerami. Dziś też o tym rozmawialiśmy, cieszę się, że nasi partnerzy wykazują zainteresowanie... Do końca tego miesiąca „Myślę, że to 29 lub 30, możemy liczyć na pojawienie się pierwszego dokumentu, rekomendacje dotyczące naszej grupy z panem Rasmussenem. Obecnie pracujemy nad tym dokumentem” – powiedział Jermak. Według niego przeczytał już tekst i będzie to „bardzo mocny dokument”.
  Źródło

  Według wyników badania opinii publicznej 92 % Ukraińców wierzy w zwycięstwo Ukrainy nad Rosją - wynika z sondażu „Deminisitative” i Centrum Razumkowa przeprowadzonego w okresie od 5 do 12 sierpnia. "Ponad 90% badanych uważa, że Ukraina wygra tę wojnę. (77% - wierzy i 15% - raczej wierzy). Tylko 4% respondentów nie wierzy lub raczej nie wierzy w zwycięstwo. 31% osób wierzących w zwycięstwo uważa, że nastąpi ono przed końcem tego roku. 34% uważa, że nastąpi to w ciągu 1-2 lat. 7% uważa, że potrwa to od 3 do 5 lat. Kolejne 23% uznało, że trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, a kilka procent twierdzi, że zwycięstwo przyjdzie w bardzo odległej perspektywie."
  Źródło

  Białoruś
  Pułk Kalinowskiego ogłosił utworzenie nowego batalionu. Nazwano go "Litwin". Na miejsce pobytu pułku przybyła nowa grupa ochotników. Zostali zapisani do grupy szkoleniowej. Po przejściu szkolenia żołnierze batalionu "Litwin" rozpoczną wykonywanie misji bojowych. Pułk Kalinowskiego to jednostka Sił Zbrojnych Ukrainy, w której walczą białoruscy ochotnicy.
  Źródło

  Litwa
  Przekazany z Litwy na Ukrainę bezzałogowy „Bajraktar” już realizuje zadania bojowe – poinformował w poniedziałek minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas. Bezzałogowy dron bojowy dotarł na Ukrainę 8 lipca. Sam samolot wyceniany jest na 4,4 mln. EUR. Ministerstwo Obrony Narodowej zakupiło broń do samolotu ze środków przekazanych przez społeczeństwo. Dron został bezpłatnie przekazany na Litwę przez turecką firmę „Baykar”.
  Źródło

  Łotwa
  Na poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiciele Urzędu Miasta poinformowali o rozpoczęciu rozbiórki sowieckiego pomnika w ryskim Parku Zwycięstwa oraz o kolejnych etapach demontażu. Wiadomo między innymi, że pomnik zostanie rozebrany bez użycia materiałów wybuchowych, w pobliżu miejsca zdarzenia zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym, a już we wtorek na teren zostanie sprowadzony sprzęt burzący.
  Źródło

  Estonia
  W estońskim systemie informacji o edukacji zarejestrowanych jest obecnie 4638 młodych Ukraińców, którzy tej jesieni rozpoczną tu naukę. W całej Estonii natomiast około 4 tys. dzieci objętych ukraińskim obowiązkiem szkolnym nie znalazło się jeszcze na listach żadnej szkoły - powiedziała w poniedziałek przedstawicielka ministerstwa edukacji Kristi Vinter-Nemvalts. Według kanclerza, w estońskich szkołach uczy się obecnie 4638 młodych Ukraińców. "Spośród nich 65 proc. jest objętych edukacją podstawową, 30 proc. podstawową, a 4 proc. gimnazjalną" - powiedziała. W edukacji estońskojęzycznej zapisanych jest 78,7 procent ukraińskiej młodzieży, w rosyjskojęzycznej 20,8 procent, a w angielskojęzycznej 0,5 procent - powiedziała Vinter-Nemvalts.
  Źródło

  Polecam:
  Od początku ponownej inwazji Moskwy na Ukrainę w lutym 2022 r. groźby nuklearne i szantaż były integralną częścią ogólnej strategii Rosji. Deklaracji prezydenta Władimira Putina o „specjalnej operacji wojskowej” towarzyszyły zwykłe groźby mrożące krew w żyłach, spodziewając się, że taki naładowany język odstraszy lub zahamuje reakcje Zachodu na jego wojnę. Co więcej, początkowe działania rosyjskiej marynarki wojennej w przededniu wojny wyraźnie symulowały możliwe ataki rakiet konwencjonalnych i nuklearnych na Europę i Stany Zjednoczone w tych samych celach.
  Najnowsze zagrożenia nuklearne Rosji

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (552)

  Rosja
  W UE dwa inne kraje sprzeciwiły się blokowaniu wiz dla rosyjskich turystów i odrzuciły apel Ukrainy o taki zakaz. Cypr i Grecja sprzeciwiają się zakazowi wydawania rosyjskich wiz turystycznych. W ten sposób popierają stanowisko Niemiec, które wcześniej poinformowały, że za wszystko należy winić prezydenta Rosji Władimira Putina, a nie naród rosyjski. Stanowisko Berlina poparł sekretarz generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Cypru Cornelios Corneliou. „Wierzymy w kontakty międzyludzkie, więc nie sądzimy, aby ten środek miał jakiekolwiek znaczenie dla Rosjan” – powiedział Corneliu. Według przedstawicieli greckiego rządu kraj nie rozważa również zmiany statusu rosyjskich wiz.
  Źródło

  Ukraina
  Realny produkt krajowy brutto Ukrainy może do końca roku spaść o 35-40%. Główną przyczyną tego spadku jest rosyjski atak - stwierdziła pierwsza wicepremier i minister gospodarki Julia Swiridenko. "Według naszych wyliczeń, według prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Gospodarki, ograniczenie gospodarki do końca roku może wynieść 35-40%" - powiedziała minister gospodarki. Swiridenko zauważyła również, że dla dzisiejszej gospodarki bardzo ważne jest, aby pomóc już działającym przedsiębiorstwom z personelem i rynkami sprzedaży, aby nadal aktywnie działały. Według niej, oprócz programu mikrograntów, rząd opracowuje zmiany w programie 5-7-9, aby przedsiębiorstwa z obszarów frontu, których aktywa zostały zniszczone, miały możliwość zaciągnięcia kredytu i wyjść na prostą.
  Źródło

  Od dziesięciu tygodni niemiecki rząd ignoruje prośby Ukrainy o dodatkowe dostawy broni. Jak wynika z publikacji Welt, od czerwca kilka razy w miesiącu w regularnych odstępach czasu w Ministerstwie Obrony Niemiec odbywają się spotkania wysokiego szczebla, w których uczestniczyła również minister Christine Lambrecht. Strona ukraińska zawsze prosiła ich o zwiększenie dostaw tego rodzaju broni, które Niemcy już dostarczyły. Mianowicie Panzerhaubitze 2000, którego rząd federalny dostarczył do tej pory dziesięć, oraz system rakiet wielokrotnego startu Mars II, którego dostarczył trzy jednostki. W kwietniu Ukraina otrzymała od koncernu Rheinmetall oferty zakupu 100 bojowych wozów piechoty Marder i 88 czołgów podstawowych Leopard 1, w tym szkolenia i amunicji, za łączną kwotę 268 mln euro. Odpowiedni wniosek o wywóz został złożony natychmiast, ale kanclerz nie odpowiadał przez ostatnie cztery miesiące. W zeszłym tygodniu ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow złożył te prośby w osobistej rozmowie telefonicznej z Lambrecht. Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, zrobił to samo 4 sierpnia w rozmowie telefonicznej z doradcą ds. polityki zagranicznej kanclerza Jensem Pletnerem. Zapytane, biuro Scholza stwierdziło, że „ogólnie nie jest w stanie ogłosić” poufnych rozmów w tej sprawie.
  Źródło

  Gabinet Ministrów przedłużył stan wyjątkowy oraz kwarantannę związaną z pandemią na Ukrainie do 31 grudnia 2022 r. „Stan wyjątkowy został przedłużony do 31 grudnia 2022 r. dla jednolitego państwowego systemu ochrony ludności na całym terytorium Ukrainy poprzez zmianę Rozporządzenia CMU z 25 marca 2020 r. Nr 338 „W sprawie przeniesienia zjednoczonego państwa systemu ochrony ludności do stanu wyjątkowego”.
  Źródło

  Białoruś
  Trwa zaklinanie rzeczywistości sankcji przez reżim Łukaszenki. Premier Raman Hałouczenka uważa, że najtrudniejsze czasy dla białoruskiego eksportu już minęły. „Prawdopodobnie przeszliśmy już najtrudniejsze czasy. Od maja stale się rozwijamy. Co najważniejsze, eksport musi być zawsze wyceniany w bilansie handlowym. Równowaga się poprawia. Myślę, że do końca roku ogólnie będziemy mieli rekordowo dodatni bilans. Oczywiście wynika to również ze zmniejszenia importu ”- powiedział Hałouczenka.
  Źródło

  Litwa
  Tylko 8 procent ludności uważa, że sytuacja na Litwie się poprawia, prawie trzy czwarte uważa, że się pogarsza, wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie LRT „Baltijos rysički”. Według opublikowanego w piątek sondażu, 72 proc. respondentów pesymistycznie ocenia ogólną sytuację na Litwie, a kolejne 20 proc. jest niezdecydowanych. W czerwcu 89 proc. respondentów twierdziło, że ich zdaniem sytuacja w kraju się pogarsza, 10 proc. twierdziło, że się poprawia, a tylko 1 proc. było niezdecydowanych. W porównaniu z badaniem z sierpnia 2021 r. liczba respondentów, którzy twierdzili, że sprawy na Litwie generalnie zmieniają się na lepsze, spadła o 10 punktów procentowych: wówczas 18 proc. uważało, że sytuacja się poprawia, a 81 proc. że się pogarsza.
  Źródło

  Łotwa
  W lipcu tylko 38% zużytej energii elektrycznej zostało wyprodukowane na Łotwie, jak wynika z przeglądu rynku energii elektrycznej operatora systemu „Augstsprieguma tīkls”. W lipcu na Łotwie wyprodukowano 208 029 megawatogodzin (MWh) energii elektrycznej, czyli o 25,4% mniej niż w czerwcu, podczas gdy w porównaniu z lipcem 2021 r. spadek wynosi 32%. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 544 121 MWh, czyli o 1% więcej niż w czerwcu io 9% mniej niż w lipcu ubiegłego roku. Ograniczona wielkość produkcji przyczyniła się do wzrostu importu do krajów bałtyckich z Unii Europejskiej – w sumie do krajów bałtyckich zaimportowano 1 138 716 MWh energii elektrycznej, czyli o 7% więcej niż w czerwcu.
  Źródło

  Estonia
  Komisja Grobów Wojennych podjęła decyzję o ponownym pochowaniu poległych z 22 grobów wojennych, z których pięć zostało już ekshumowanych przez Muzeum Wojny. Usuwanie wszystkich niewłaściwie zlokalizowanych grobów wojennych zajmie wiele lat. W Estonii znajduje się około 130 grobów wojennych. Ich przydatność do obecnej lokalizacji oceni Komisja Grobów Wojennych Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczątki zostaną ponownie pochowane przez Muzeum Wojny. "Za niewłaściwą lokalizację uznaje się groby w parkach, na terenach zielonych, na placach miejskich, w miejscach gęsto zaludnionych. Są to miejsca, gdzie ludzie się przemieszczają i gdzie nie jest rozsądne, aby szczątki ludzkie były pochowane poza cmentarzami - wyjaśnił Hellar Lill, dyrektor Estońskiego Muzeum Wojny.
  Źródło

  Polecam:
  Ponad czterystu przedstawicieli białoruskiej opozycji zebrało się w Wilnie w dniach 8-9 sierpnia na wydarzeniu, które podkreśliło nastrój rosnącej bojowości ruchu w odpowiedzi na nowe realia stworzone przez trwającą inwazję Rosji na sąsiednią Ukrainę. Alesia Rudnik dla Atlantic Council.
  Wojna Rosji na Ukrainie zmusza białoruską opozycję do przemyślenia strategii

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (551)

  Rosja
  Ukraina nie zgodzi się na żadne kompromisy terytorialne z Rosją. Wszelkie kompromisy z Kremlem będą tylko przeciągały wojnę. "Jeśli chodzi o pytanie, na ile przywrócenie granic jest celem Ukrainy? Tylko całkowita deokupacja do granic z 1991 r. Każdy kompromis terytorialny z Kremlem to wojna odłożona na przyszłość. To właśnie dziś mamy szansę złamać plecy rosyjskiego "kolosa na glinianych nogach" - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow.
  Źródło

  Ukraina
  Dziś, 18 sierpnia, we Lwowie odbywają się trójstronne rozmowy prezydentów Ukrainy i Turcji Wołodymyra Zełenskiego i Recepa Tayyipa Erdogana oraz sekretarza generalnego ONZ António Guterresa. Zełenski, Erdogan i Guterres rozpoczęli wspólne rozmowy na temat wojny Rosji z Ukrainą. Według tureckich mediów szczyt trójstronny rozpoczął się po dwugodzinnych rozmowach tête-à-tête między przywódcami Turcji i Ukrainy. Zełenski na swoim kanale Telegram ogłosił, że spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ. Jak powiedział szef państwa, podczas rozmowy Ukraina i ONZ zgodziły się na dalszą koordynację w realizacji inicjatywy zbożowej. Omówiono możliwe kierunki rozwoju porozumienia o „korytarzach zbożowych”; problem nielegalnej i przymusowej deportacji Ukraińców z terytoriów okupowanych przez Rosję; uwolnienie ukraińskich żołnierzy i lekarzy z niewoli rosyjskiej; terroryzm nuklearny Rosji w kontekście zajęcia ZNPP.
  Źródło

  Deputowani Ukrainy proponują zwolnienie ze służby wojskowej mężczyzn, którzy mają 3 lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia, już zarejestrowali projekt ustawy. Odpowiedni projekt ustawy nr 7678 „O służbie wojskowej” został zarejestrowany przez deputowanych ludowych Ukrainy Ołeksija Gonczarenko, Serhija Rachmanina i Romana Kostenko. 17 sierpnia minister obrony Ołeksij Reznikow oświadczył , że Siły Zbrojne Ukrainy obecnie nie muszą zwiększać ogólnej liczby personelu, mobilizacji podlegają konkretni specjaliści.
  Źródło

  Fundacja Charytatywna Serhija Prytuli zakupiła satelitę, który będzie transmitował zdjęcia satelitarne dla USZ, a także dostęp do danych z konstelacji satelitów ICEYE. Projekt został zrealizowany z pieniędzy zebranych przez Ukraińców na „Bajraktary” – nie zostały one wydane, bo turecka firma przekazała te drony za darmo. Prytula zaznaczył, że dostęp do satelity został zakupiony na ponad rok.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruscy rolnicy wymłócili już 6 mln ton zboża. Według Ministerstwa Rolnictwa i Żywności 18 sierpnia zebrano 75,1% planowanych obszarów, otrzymano nieco ponad 6 mln ton zboża. Przy utrzymaniu obecnej dynamiki zbiory zbóż brutto bez kukurydzy, gryki i prosa mogą wynieść 7,99 mln ton.
  Źródło

  Litwa
  Rosyjskie rakiety „Kindżał” rozmieszczone w Kaliningradzie nie zmieniają sytuacji bezpieczeństwa w regionie, nie stanowią zagrożenia dla Litwy – mówi minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas. "Myślę, że nie powinniśmy się zbytnio przejmować lokalizacją jednej czy drugiej z ich rakiet. Zwłaszcza, że arsenały, które są w Kaliningradzie były mocno wykorzystywane w wojnie z Ukrainą. Wyciągnięto z nich również istotne wnioski. Te rakiety w żaden sposób nie zmieniają sytuacji - powiedział w czwartek polityk. "Nominalne zagrożenie, jakie Rosja stwarza dla swoich sąsiadów, zawsze istnieje, ale poziom zagrożenia w związku z tym nie wzrósł" - dodał. Kreml przerzucił do obwodu kaliningradzkiego trzy samoloty MiG-31 uzbrojone w rakiety Kindżał (jeden samolot przenosi 1 rakietę), które Moskwa nazywa bronią hipersoniczną.
  Źródło

  Łotwa
  Rosyjski Związek Łotwy (LKS) planuje przeprowadzić akcję protestacyjną przeciwko rozbiórce sowieckiego pomnika w ryskim Parku Zwycięstwa. Złożony wniosek jest obecnie oceniany przez łotewskie organy bezpieczeństwa państwa. Współprzewodniczący LKS Mirosław Mitrofanow poinformował na stronie partii, że złożył wniosek o przeprowadzenie akcji protestacyjnej.
  Źródło

  Estonia
  Dziś rząd zatwierdził kolejny pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w ramach którego Estonia wyśle na Ukrainę kolejne rodzaje broni, m.in. moździerze i broń przeciwpancerną. Ponadto Estonia planuje wesprzeć zainicjowane przez Wielką Brytanię szkolenie ukraińskich sił zbrojnych i we współpracy z Niemcami wyśle na Ukrainę szpital polowy.
  Źródło

  Polecam:
  Materiał Youtube (8 min): Tematem dzisiejszego filmu jest rosyjska gospodarka po sankcjach. Jakie są jej aktualne wyniki? Jak Rosja reaguje na sankcje? Jaki wpływ mają sankcje na Rosję? Jakie są przewidywania na przyszłość? Czy rosyjska gospodarka 2022 i Rosja 2022 może spodziewać się jeszcze większych problemów? Na te i inne pytania odpowiada ekspertka OSW, Iwona Wiśniewska.
  Dlaczego rosyjska gospodarka radzi sobie lepiej niż się spodziewano? Rosja, sankcje i aktualne dane

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (550)

  Rosja
  Po wybuchach w magazynie na Krymie okupanci ustawili punkt kontrolny przed wejściem na most Kerczeński, gdzie sprawdzane są dokumenty i samochody chcących wyjechać. „Władze okupacyjne wyznaczyły punkt kontrolny przed wejściem na most kerczeński. A osoby opuszczające Krym są sprawdzane na punkcie kontrolnym. W szczególności sprawdzane są dokumenty, samochody i rzeczy osobiste”.
  Źródło

  Ukraina
  Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przybył do Lwowa 18 sierpnia, by wziąć udział w trójstronnym spotkaniu z prezydentami Ukrainy i Turcji Wołodymyrem Zełenskim i Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak donosi Ukrinform, po trójstronnym spotkaniu we Lwowie sekretarz generalny ONZ uda się do Odessy, gdzie odwiedzi port, który jest jednym z trzech wykorzystywanych w ramach Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej.
  Źródło

  Nauczyciele nie będą musieli prowadzić lekcji w piwnicy szkoły podczas alarmu przeciwlotniczego. Według rzecznika ministerstwa edukacji Serhija Gorbaczowa, obecnie nie można powiedzieć, czy są na Ukrainie regiony, w których można bezpiecznie rozpocząć nowy rok szkolny. Tak, dyrektorzy szkół i władze lokalne mogą zmniejszyć ryzyko dla dzieci i pracowników, ale generalnie nie mogą wyeliminować niebezpieczeństwa rosyjskich ataków. Minister Edukacji zaznaczył, że na 12 800 szkół planowane jest rozpoczęcie nauki w 3000 z nich w systemie stacjonarnym, 5 700 w szkołach w systemie zdalnym i 4000 w systemie mieszanym. Ponad 26 000 instytucji edukacyjnych wszystkich szczebli musi zorganizować schrony.
  Źródło

  Zdecydowana większość Ukraińców czuje wdzięczność weteranom wojny rosyjsko-ukraińskiej, połowa dumę; ponad 90% ufa wojskowym Sił Zbrojnych. „Gdy mówimy o weteranach wojny rosyjsko-ukraińskiej, respondenci odczuwają przede wszystkim wdzięczność (64%) i dumę (50%). Jedna czwarta odczuwa smutek, gdy spotyka weteranów, a tyle samo odczuwa radość. rzadziej uczucia: poczucie winy na spotkaniach z weteranem odczuwa po 3%, wstyd i strach – po 2%, obojętność, złość, niechęć – po 1%." Ponad 40% respondentów zauważyło, że wśród ich krewnych i znajomych są osoby, które brały udział w operacjach wojskowych na terytorium Ukrainy, począwszy od 2014 roku. 54% ma wśród swoich bliskich osoby, które walczyły lub walczą na froncie, począwszy od 24 lutego. 44% stwierdziło, że wśród ich bliskich i znajomych są osoby, które brały udział w wojnie na wschodzie Ukrainy w latach 2014-2021. Ponad 90% respondentów ufa wojsku Sił Zbrojnych Ukrainy, weteranom obecnej wojny i weteranom operacji antyterrorystycznej (ATO) z lat 2014-2021.
  Źródło

  Białoruś
  Więźniowi politycznemu, dziennikarzowi i działaczowi Związku Polaków Andrzejowi Poczobutowi postawione nowe zarzuty. Postawiono mu zarzuty z art. 361 kodeksu karnego o wezwaniach do stosowania środków ograniczających (sankcji) i innych działań mających na celu szkodę bezpieczeństwa narodowego Białorusi. Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku w sprawie karnej z art. 130 k.k. o nawoływanie do nienawiści. Razem z nim zatrzymano Irenę Bernacką, Marię Tiszkouską, Annę Paniszewą i Angelikę Borys. W wyniku działań polskich służb dyplomatycznych i konsularnych Bernacka, Tiszkowska i Paniszewa zostały zwolnione i przewiezione do Polski.
  Źródło

  Litwa
  Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis wzywa Unię Europejską do przyjęcia jednolitej decyzji w sprawie zniesienia wiz dla rosyjskich turystów. „Najlepiej byłoby, gdyby była to decyzja europejska, która po prostu unieważniłaby ważność tych wiz i wszyscy przestaliby je wydawać” – powiedział w środę dziennikarzom minister przed posiedzeniem rządu. G. Landsbergis powiedział jednak, że wątpi w skuteczność takich środków. „Dzisiaj obywatel rosyjski może dostać wizę w konsulacie niemieckim, nie wiem, w jakimkolwiek rosyjskim mieście, w którym znajduje się konsulat, i przejechać przez terytorium Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski tam, gdzie zamierza na wakacje” – powiedział. Zdaniem ministra właśnie dlatego potrzebna jest decyzja na szczeblu wspólnotowym.
  Źródło

  Łotwa
  Podtrzymując dwa główne postulaty - respektowania wcześniej określonych zasad wynagradzania nauczycieli oraz zrównoważenia obciążenia pracą wcześniej niż w ciągu sześciu lat - Rada Łotewskiego Związku Pracowników Oświaty i Nauki (LIZDA) podjęła decyzję o zorganizowaniu od 19 września bezterminowego strajku pracowników oświaty i nauki. Wcześniej związek wyśle kolejne pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki (MoES), od którego oczekuje zmiany stanowiska w ciągu trzech dni. Inga Vanaga, szefowa LIZDA, powiedziała, że w przypadku strajku nauczyciele nie będą w swoich miejscach pracy. Strajk obejmie pracowników oświaty od przedszkoli po uniwersytety. Celem ewentualnego strajku jest zwrócenie uwagi odpowiedzialnych urzędników państwowych i społeczeństwa na krytyczną sytuację nierówności w sektorze oraz zapewnienie spełnienia postulatów strajkowych
  Źródło

  Estonia
  Estonia będzie mogła zabronić wjazdu Rosjanom z wizami Schengen wydanymi przez inne państwa członkowskie UE, ponieważ traktaty UE pozwalają na taki krok, powiedział w środę minister spraw zagranicznych Urmas Reinsau. Estonia unieważniła wizy turystyczne, które wydała obywatelom Rosji, a ich posiadacze nie będą mogli wjechać do kraju od 18 sierpnia. Rząd chce teraz pójść dalej i zakazać rosyjskim turystom z wizami Schengen wydawanymi przez wszystkie kraje UE. Propozycja zostanie sformalizowana do końca tygodnia, powiedział w środę ERR Veiko Kommusaar, podsekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w MSW.
  Źródło

  Polecam:
  Rosja coraz skuteczniej przezwycięża problemy związane z wycofaniem się z tamtejszego rynku w marcu br. największych zachodnich firm wydających karty płatnicze (m.in. Mastercard, Visa, JCB), którego efektem było wstrzymanie obsługi za granicą kart wydanych przez rosyjskie banki. Obywatele nadal mogą korzystać z nich w kraju, jako że wszystkie transakcje wewnętrzne obsługuje miejscowy operator – Narodowy System Kart Płatniczych. Analiza OSW.
  Rosyjskie sposoby na obejście bojkotów korporacyjnych

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (549)

  Rosja
  W ciągu ostatnich 24 godzin po moście krymskim w obu kierunkach jeździło 38,3 tys. samochodów. Ta liczba to nowy dzienny rekord ruchu. Według rosyjskiego wydania poprzedni rekord został ustanowiony 16 sierpnia 2020 r., kiedy to przez most przejechało 37 374 samochodów w ciągu jednego dnia. Warto zauważyć, że według informacji szefa Medżlisu narodu krymskotatarskiego Refata Czubarowa , po dzisiejszych wybuchach „tysiące obywateli rosyjskich zmierzały w stronę mostu przez kanał kerczeński”.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina opracowuje mechanizm pociągnięcia do odpowiedzialności najwyższego kierownictwa Federacji Rosyjskiej za zbrodnie na Ukrainie. Mówimy nie tylko o „wierchuszce” generałów, ale także o rosyjskim prezydencie Władimirze Putinie. Tak więc we wtorek 16 sierpnia o tworzeniu tego mechanizmu na spotkaniu z Dyrektorem Generalnym ds. Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy Christosem Giacomopoulosem rozmawiał Prokurator Generalny Ukrainy Andrij Kostin. Prokurator Generalny podkreślił znaczenie stworzenia międzynarodowego mechanizmu ścigania najwyższych przywódców politycznych i wojskowych Federacji Rosyjskiej za zbrodnie przeciwko Ukrainie. Kostin zwrócił uwagę na poparcie tej inicjatywy przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE).
  Źródło

  Zełenski może pod pewnymi warunkami emitować od 30 do 60 miliardów hrywien miesięcznie - powiedział w wywiadzie dla magazynu Forbes Ukraina Rościsław Szurma, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Według niego, przy bilansie operacji eksportowo-importowych, rozwiązaniu kwestii spłaty długu publicznego i znaczącym wsparciu partnerów międzynarodowych, Ukraina może sobie pozwolić na emisję od 30 do 60 miliardów hrywien miesięcznie. „To zakres, który nie sprawi problemów. Przykładowo odblokowaliśmy sytuację zbożem, a dalej – dzięki 10% prowizji od transakcji walutowych usuniemy 1-2 miliardy dolarów spekulacyjnego popytu na walutę. Jeśli poziom wsparcia ze strony partnerów zostanie utrzymany, oznacza to, że bilans płatniczy się wyrówna, czyli będziemy mogli wesprzeć budżet w wysokości ponad 30 mld UAH miesięcznie bez znaczącego ryzyka dla waluty” – powiedział Szurma.
  Źródło

  Mieszkańcy Kijowa zwrócili około jednej szóstej broni wydanej im przez policję na początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę. Reszta broni jest zarejestrowana. Na początku wojny policja przekazała mieszkańcom Kijowa 6500 sztuk broni, aby chronić ich przed wrogiem, z czego mieszkańcy zwrócili już około 1000.
  Źródło

  Białoruś
  Produkt krajowy brutto Białorusi w okresie styczeń-lipiec spadł o 5,2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Indeks deflatora wyniósł 116,8%. W cenach bieżących PKB wyniósł 104,6 mld rubli. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie roku spadek PKB wyniósł 4,2%. W prognozie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju uwzględniono jednocześnie wzrost o 2,9%. Jednocześnie organizacje międzynarodowe szacują spadek produktu krajowego brutto Białorusi na koniec roku na 6,4-6,5%.
  Źródło

  Litwa
  Kancelaria Prezydenta poinformowała we wtorek, że decyzja Chin o zakończeniu współpracy w dziedzinie transportu z Litwą "nie ma podstaw" i "Kancelaria Prezydenta żałuje tej decyzji". "Litwa przestrzega swoich międzynarodowych zobowiązań i polityki jednych Chin. Prezydent Gitanas Nausėda podkreśla niezależność i suwerenne prawa Litwy w rozwijaniu stosunków gospodarczych z innymi krajami i regionami świata - podała Kancelaria Prezydenta. Tymczasem szefowa litewskiego parlamentu, która planuje zaprosić swoich kolegów z Unii Europejskiej (UE) do wspólnego wyjazdu na Tajwan, powiedziała, że nie traktuje tak drastycznej reakcji chińskiego MSZ jako ostrzeżenia dla niej. "Nie, nie mam obaw, mówiłam o zaproszeniu, które otrzymałam, które przekazał mi szef parlamentu Tajwanu, który był tutaj, mam to zaproszenie, będę namawiać innych kolegów, innych przewodniczących parlamentów państw członkowskich UE, aby utworzyć pewną grupę i być może rozważyć wyjazd" - powiedziała V.Čmilytė-Nielsen.
  Źródło

  Łotwa
  Łotwa dostarczyła armii ukraińskiej sześć samobieżnych haubic M109A5Oe i niezbędną do ich użycia amunicję - poinformowało Ministerstwo Obrony. Minister obrony Artis Pabriks stwierdził, że to skuteczny dar, bo dzięki dotychczasowemu wsparciu sojuszników ukraińscy żołnierze wiedzą już, jak obchodzić się z tą bronią i od razu mogą je wykorzystać do obrony .Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy, również wyraził uznanie dla dostawy dokonanej przez Łotwę, stwierdzając, że sześć haubic „M109A5Oe” otrzymanych z Łotwy już wykazuje wyniki na polu bitwy.
  Źródło

  Estonia
  Policja zatrzymała osiem osób podczas wtorkowego usuwania kilku sowieckich pomników w Narwie, potwierdził szef komisariatu policji w Narwie Indrek Püvi. „Spośród nich siedmiu to miejscowi mężczyźni, którzy zostali zatrzymani dziś rano” – powiedział Püvi. „Byli już nam znani i wcześniej zwracali uwagę różnymi wezwaniami do działania i naruszeniami. Na przykład rozpowszechniali symbole wojny i aktywnie wzywali innych do brutalnego sprzeciwu wobec usunięcia sowieckiego czołgu T-34". Sam czołg został dziś przeniesiony do muzeum Viimsi. We wtorek po południu minister spraw wewnętrznych Lauri Läänemets w swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom Narwy za zachowanie spokoju. Läänemets przyznał również, że z pewnością będą ludzie, którzy wyjdą w przygranicznym mieście we wtorek wieczorem.
  Źródło

  Polecam:
  "Gdy wróciłem z Magdeburga do Polski i prawie w jednej chwili władza polityczna i wojenna w moim ręku się skupiły, wiedziałem z góry, że idę na nową wojnę, że czeka mnie nowa burza wojenna z ciężarem wodza naczelnego, który na swe barki włożyłem. Nowa wojna z nowymi nieznanymi problemami, tak bowiem z każdą wojną bywa." - napisał Józef Piłsudski w swojej książce "Rok 1920". To słowa polityka świadomego szans i możliwości, chcącego wykuć najlepszy możliwy efekt dla państwa, którym się kieruje w warunkach zagrożenia. Komentarz tygodnia na naszym portalu.
  O fundamentach słów kilka

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (548)

  Rosja
  Rosja może całkowicie zaprzestać dostaw gazu do Niemiec. Jednak Berlin przygotowuje się i przetrwa zimę bez rosyjskiego gazu. - powiedziała ambasador Niemiec na Ukrainie Anka Feldhusen. Zaznaczyła, że wojna na Ukrainie wywołała kryzys, ale skłoniła Niemcy do podjęcia działań na rzecz zmniejszenia uzależnienia od rosyjskiego gazu. Dlatego Berlin aktywnie buduje dwa nowe terminale gazu skroplonego. Pierwsza z nich powinna zostać ukończona w Wilhelmshaven. Jednocześnie ambasador podkreśliła, że Niemcy aktywnie starają się przejść na energię odnawialną. Według niej Niemcy przetrwają zimę nawet bez gazu z Rosji, bo magazyny gazu są już zapełnione w 75%. Ponadto Feldhusen zapewniła, że większość Niemców popiera Ukrainę i bez problemu zgodzi się obniżyć temperaturę w pokoju, aby zaoszczędzić pieniądze.
  Źródło

  Ukraina
  Prezydent Wołodymyr Zełenski przedłożył Radzie Najwyższej projekty ustaw o przedłużeniu stanu wojennego i powszechnej mobilizacji na Ukrainie. Zełenski proponuje przedłużenie stanu wojennego o 90 dni, począwszy od godziny 05:30 23 sierpnia 2022 r. Tak więc stan wojenny będzie obowiązywał co najmniej do 20 listopada, prawie do zimy.
  Źródło

  Kompromis terytorialny z Rosją to dla Ukrainy powrót do granic z 1991 roku. Będziemy konsekwentnie wyzwalać wszystkie nasze terytoria, w tym Krym. - poqwiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Jak podkreślił minister, Ukraina musi ustabilizować front, by Sztab Generalny mógł wybrać najkorzystniejsze sposoby i kierunki kontrofensywy. "Potrzebujemy kontrofensywy, aby wyzwolić terytoria, dlatego ogłosiliśmy to jako fakt. Nasze społeczeństwo i partnerzy czekają na aktywne działania, jednak nasi partnerzy powinni wiedzieć, że potrzebujemy więcej broni do aktywnego działania. Naszym głównym celem jest wyzwolenie wszystkich czasowo okupowanych terytoriów w ciągu 1991 roku. W tym Chersoń, Mariupol, Berdiańsk, Ługańsk, Donieck i oczywiście Krym - powiedział Reznikow.
  Źródło

  Szkoły w stolicy Ukrainy, Kijowie, mają w nadchodzącym roku szkolnym przestać uczyć języka rosyjskiego. "W nowym roku szkolnym programy nauczania nie przewidują nauczania przedmiotów w języku rosyjskim ani nauki języka rosyjskiego, nawet na zasadzie fakultatywnej" - czytamy w liście Andrija Smoly, ukraińskiego działacza społecznego. Z badań wynika jednak, że 18% Ukraińców mówi w domu wyłącznie po rosyjsku. Dziesięć lat temu liczba ta wynosiła 40%. Szkoły obwodu lwowskiego i mikołajowskiego również planują zrezygnować z nauczania języka rosyjskiego, podobnie jak gmina Żytomierz.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś zamierza zbudować port w północno-zachodniej Rosji. Projekt powinien zacząć działać do końca tego roku, powiedział premier Raman Hałouczenka po spotkaniu z Łukaszenką. Według białoruskiego premiera , Łukaszence zaproponowano kilka wariantów rozwoju własnych możliwości obsługi towarowej Białorusi.
  Źródło

  Litwa
  W odpowiedzi na wizytę wiceminister transportu na Tajwanie w tym tygodniu Chiny zapowiedziały, że nałożą na Litwę sankcje i zakończą współpracę z ministerstwem i w ogóle z Litwą w dziedzinie transportu - podała w piątek agencja informacyjna Reuters. "W odpowiedzi na niewłaściwe i prowokacyjne zachowanie wiceministra Vaiciukeviciute, Chiny postanowiły: nałożyć sankcje na Vaiciukeviciute, zawiesić wszelkie kontakty z Ministerstwem Transportu i Komunikacji oraz zawiesić wymianę i współpracę z Litwą w dziedzinie międzynarodowego transportu drogowego" - czytamy w oświadczeniu.
  Źródło

  Łotwa
  Na granicy łotewsko-białoruskiej zwiększa się napływ migrantów, a Łotwa po raz kolejny stanie się celem takiego hybrydowego ataku ze strony Białorusi, powiedział szef Państwowej Straży Granicznej, generał Guntis Pujāts. Zaapelował do Ministerstwa Obrony Narodowej o wsparcie. W sierpniu, a zwłaszcza w ostatnich dniach, sytuacja na granicy z Łotwą stała się bardziej napięta. "Migranci są znowu tutaj przekierowywani, i jest to celowe działanie. Było 30 prób nielegalnego przekroczenia granicy, 10 w ciągu ostatniej doby. Tak więc Łotwa po raz kolejny stanie się punktem zapalnym, w pewnym stopniu, dla tego hybrydowego ataku" - powiedział Pujāts.
  Źródło

  Estonia
  Minister obrony Hanno Pevkur udzielił wywiadu fińskiej gazecie Iltalehti i powiedział, że zasięg estońskich i fińskich rakiet jest większy niż szerokość Zatoki Fińskiej. Według ministra, kraje połączą swoje systemy obrony przeciwrakietowej. Pevkur spotkał się ze swoim fińskim odpowiednikiem Antti Kaikkonenem i uzgodnił, że jako członkowie NATO Estonia i Finlandia zintegrują swoje obrony przybrzeżne. Estonia zdecydowała się na zakup izraelskich rakiet Blue Spear w ubiegłym roku. Ich zasięg wynosi 290 kilometrów. Posiadane przez fińską marynarkę wojenną pociski MTO 85M mają zasięg ponad 100 kilometrów. Pevkur podkreślił, że integracja obrony przeciwrakietowej między Finlandią a Estonią pozwoliłaby na zamknięcie Zatoki Fińskiej dla rosyjskich okrętów wojennych.
  Źródło

  Polecam:
  W maju 2022 roku w Warszawie odbyło się pierwsze Forum Wolnych Narodów Rosji, a drugie pod koniec lipca w czeskiej Pradze. Na tym drugim zgromadzeniu przyjęto Deklarację o decentralizacji Rosji. W wydarzeniach tych uczestniczyli osobiście i wirtualnie przedstawiciele ponad 30 regionów Rosji (republik narodowych i obwodów), głównie żyjący na emigracji. Forum zostało pierwotnie zorganizowane przez ukraińskie, polskie i litewskie organizacje pozarządowe.
  W odpowiedzi na imperialny rewanżyzm Moskwy powstaje forum "Post-Rosja"

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (547)

  Rosja
  Łotwa zagroziła deportacją z kraju mieszkańców korzystających z uproszczonej procedury nadawania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. Należy zauważyć, że wczoraj szef Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin powiedział, że jesienią parlament może rozważyć możliwość nadania rosyjskiego obywatelstwa Rosjanom w krajach bałtyckich, którzy mają status nie -obywatele. Status obcokrajowców jest powszechny na Łotwie i w Estonii. Został przekazany byłym obywatelom ZSRR przesiedlonym w latach 1940-1989 oraz ich dzieciom urodzonym przed 1992 rokiem. W procesie naturalizacji liczba cudzoziemców stale maleje. Mają prawo legalnie przebywać w tych krajach bez konieczności posiadania pozwolenia na pobyt.
  Źródło

  Ukraina
  Szefowa Ministerstwa Reintegracji Iryna Wierieszczuk przewiduje, że przymusowa ewakuacja ludzi zostanie wprowadzona w innych regionach Ukrainy po obwodzie donieckim. Według niej dostarczenie ciepła przez sieci ciepłownicze będzie znacznie trudniejsze. Wierieszczuk przewiduje, że Rosjanie będą próbowali wyłączyć elektrownie i obiekty krytyczne dla dostaw energii. "Nie wszystkie z nich da się naprawić i rozumiemy, że niektóre miasta i wsie, na przykład w obwodach zaporoskim, chersońskim i charkowskim, mogą zostać pozbawione środków do życia: ogrzewania i elektryczności " - stwierdziła minister.
  Źródło

  W lipcu na Ukrainie w ujęciu rocznym w porównaniu do lipca 2021 r. wzrosły ceny szeregu produktów, w szczególności pieczywa i masła wzrosły odpowiednio o 37% i 25%. Jak podał na stronie Państwowa Służba Statystyczna ceny warzyw wzrosły o prawie 102%, makaronów - o 29%, ryb - o 32,5%, cukru - o 19%. W tym samym czasie odzież i obuwie spadły w cenie odpowiednio o 3,4% i 2,4%. Wzrost czynszu za mieszkanie, wodę, energię elektryczną, gaz i inne rodzaje paliw o 3,6% nastąpił głównie w wyniku wzrostu ceny gazu ziemnego o 5,9%. Ceny transportu wzrosły o 40,4%, głównie za sprawą wzrostu cen paliw i smarów o 77,7%. Ceny w drogowym transporcie pasażerskim wzrosły o 37%, w kolejowym o 10%.
  Źródło

  Ministerstwo Obrony Ukrainy podkreśla, że oficjalnie nie potwierdza udziału Sił Zbrojnych Ukrainy w wybuchach na lotnisku Saki na okupowanym Krymie. Tak Anna Malyar skomentowała artykuł „The New York Times”, w którym, w odniesieniu do „wysokiego rangą ukraińskiego oficera”, powiedziano, że za wybuchami na lotnisku na okupowanym Krymie stały siły ukraińskie .
  Źródło

  Białoruś
  Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej podało płacę minimalną na lipiec. To 482,29 rubli. Zapowiadana pensja to 1,33 rubla więcej niż w czerwcu. Tym samym, wobec rosnącej rocznej inflacji do 18,1%, Ministerstwo Pracy indeksowało płacę minimalną. Od 1 stycznia płacę minimalną ustalono na 457 rubli miesięcznie. W marcu został zindeksowany do 479,83 rubli. Od kwietnia do czerwca było to 480,96 rubli. Po lipcowej rewizji okazuje się, że od 1 stycznia płaca minimalna wzrosła już o 25,29 rubli.
  Źródło

  Litwa
  Ponad rok po tym, jak Litwa wycofała się z formatu współpracy 17+1 z Chinami, wydaje się, że Estonia pójdzie w jej ślady. Według estońskiego nadawcy publicznego ERR, wiadomość tę potwierdziło w czwartek estońskie MSZ. "Estonia będzie nadal dążyć do konstruktywnych i pragmatycznych relacji z Chinami, w tym do rozwoju stosunków między Unią Europejską (UE) a Chinami zgodnie z opartym na zasadach porządkiem międzynarodowym i wartościami takimi jak prawa człowieka" - napisano w oświadczeniu. Z formatu wycofuje się również Łotwa. Według łotewskiego MSZ Ryga podjęła tę decyzję "w świetle obecnych priorytetów polityki zagranicznej i handlowej Łotwy". Po potwierdzeniu decyzji o wycofaniu się z China Cooperation Format w maju 2021 roku, minister spraw zagranicznych Litwy Gabriel Landsbergis wezwał inne kraje UE do porzucenia inicjatywy.
  Źródło

  Łotwa
  Czwartkowa decyzja Saeimy o uznaniu Rosji za państwowego sponsora terroryzmu wywołała ostrą reakcję polityków rosyjskiego reżimu, grożących Łotwie różnymi krokami odwetowymi, które mogą zaszkodzić łotewskiej gospodarce. Senator Siergiej Cekow z Rady Federacji, wyższej izby rosyjskiego parlamentu, zagroził Łotwie bolesną odpowiedzią. "Myślę, że Rosja podejmie kroki odwetowe, które rzucą Łotwę na kolana, a te kroki będą dla nich bolesne. Decyzja parlamentu przekroczyła wszelkie granice - mówi Cekow. Podobne groźby wypowiedział inny rosyjski deputowany wybrany z okupowanego Krymu, członek Dumy Państwowej Dmitrij Belyk. Jego zdaniem wszelkie stosunki gospodarcze i dyplomatyczne z Łotwą powinny zostać zredukowane do zera.
  Źródło

  Estonia
  Syreny ostrzegawcze zostaną zainstalowane w 16 miastach w całej Estonii w ramach nowego, wartego 4,5 mln euro systemu powiadamiania o zagrożeniach, poinformowała w czwartek Rada Ratownictwa. Analiza przeprowadzona przez agencję sugeruje, że alarmy powinny być umieszczone w Tallinie/Muuga, Dorpacie (Tartu), Parnawie (Pärnu), Narwie (Narva), Võru, Paldiski, Sillamäe, Tapa, Jõhvi, Maardu, Rakverre, Keila, Viljandi, Valga, Kuressaarde i Haapsalu.
  Źródło

  Polecam:
  Na lotnisku wojskowym Saki, znajdującym się na Krymie, wczoraj miały miejsce wybuchy, w wyniku których - jak się uważa - zniszczono co najmniej kilkanaście rosyjskich samolotów Su-24, dwusilnikowych bombowców, które w ostatnim czasie operowały na froncie nad Chersoniem. Oficjalnie Rosjanie twierdzą, że wybuchła - oczywiście przypadkowo - amunicja, a strona ukraińska, co nie mniej interesujące, utrzymuje, iż nie wie, jakie są przyczyny eksplozji na lotnisku, ironicznie przy tym przypominając o „konieczności przestrzegania procedur przeciwpożarowych”. Artykuł Marka Budzisza.
  Jak interpretować uderzenie na rosyjskie lotnisko na Krymie? Kijów i Zachód mogą zagrać podobnie jak Moskwa

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (546)

  Rosja
  Rosjanie, którzy planowali odpoczywać na tymczasowo okupowanym Krymie, odmawiają podróży, a ci, którzy już przybyli na Krym, w panice wracają do domu. - napisał przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow. Według Czubarowa okupanci i lokalni kolaboranci przekonują, że po wybuchach na lotnisku wojskowym w Nowofiedorówce „urlopowicze” znów poszli na plażę, ale tak nie jest. Szef Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow powiedział, że obywatele rosyjscy nielegalnie przebywający na Krymie otrzymali pierwszy „wezwanie” o konieczności natychmiastowego opuszczenia okupowanego terytorium. W ciągu ośmiu lat, kiedy Krym znajdował się pod kontrolą Rosji, przeniosło się tam od 600 tys. do półtora miliona Rosjan, a 30 tys. Tatarów krymskich zostało zmuszonych do opuszczenia półwyspu.
  Źródło

  Ukraina
  UE i kraje G7 muszą zakazać wydawania wiz Rosjanom. Najpierw muszą nauczyć się szanować granice międzynarodowe. „Wzywam wszystkie kraje UE i G7 do zaprzestania wydawania wiz Rosjanom. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nalega na to całkiem słusznie. Rosjanie zdecydowanie popierają wojnę na Ukrainie. Powinni być pozbawieni prawa do przekraczania granic międzynarodowych, dopóki nie nauczą się Szanuj ich” – pisze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.
  Źródło

  Służby specjalne Ukrainy ostrzegają, że w Święto Niepodległości Ukrainy Rosjanie planują zorganizowanie protestów pod murami Rady Najwyższej w celu zdyskredytowania organu ustawodawczego. „24 sierpnia 2022 r., w otoczeniu Rady Najwyższej, grupa inicjatywna obywateli zamierza zorganizować akcję protestacyjną z żądaniem wysłania ukraińskich deputowanych i członków ich rodzin do strefy walk. Klip wideo z tymi apelami jest aktywnie udostępniany w sieci społecznościowej tiktok.com. Wśród radykalnych wezwań jest rozstrzelanie deputowanych” – materiały, które służby specjalne przekazały parlamentarzystom. W rezultacie służby ostrzegają posłów: „Rosyjskie służby specjalne, poprzez kontrolowane organizacje publiczne, będą próbowały zorganizować zakrojony na szeroką skalę protest pod gmachem parlamentu w Dniu Niepodległości Ukrainy w celu ukrycia prorosyjskich narracji w środki masowego przekazu w sprawie rzekomego niezadowolenia ludności Ukrainy z obecnego rządu. Ponadto akcja może mieć miejsce z naruszeniem porządku publicznego i różnymi prowokacjami (konfrontacja fizyczna, zranienie uczestników imprezy, w szczególności z użyciem urządzeń wybuchowych)."
  Źródło

  Narodowa spółka energetyczna Ukrenergo i polski operator systemu przesyłowego PSE S.A. rozpoczęły przywracanie międzypaństwowej linii przesyłowej energii elektrycznej między Ukrainą a Polską -poinformowało biuro prasowe NEC Ukrenergo. umowę ramową podpisali prezes zarządu Ukrenergo Wołodymyr Kudryckij i prezes PSE SA Eryk Kłossowski.
  Źródło

  Białoruś
  Walery Rewenko, wiceminister obrony Białorusi ds. międzynarodowej współpracy wojskowej, szef Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej mówił o pogorszeniu stosunków z Ukrainą, Polską, Łotwą i Litwą. Kiedyś w stosunkach z Polską było wzajemne zrozumienie i konstruktywność we wszystkich kwestiach, ale po 2020 roku Polska wstrzymała dialog z Białorusią w sprawie międzynarodowej współpracy wojskowej. "To wszystko było przed 2020 rokiem. Potem to wszystko się skończyło. To znaczy, z jednej strony Polska bardzo dobrze z nami współpracowała w zakresie informacji, międzynarodowej współpracy wojskowej, kontroli zbrojeń, ale z drugiej strony Polska, przygotowywała, nazwijmy to otwarcie, pucz w Republice Białoruś. Rok 20 obnażył to" - powiedział Rewenko. Są też problemy w relacjach z Litwą i Łotwą.
  Źródło

  Litwa
  Po tym jak prezydent Litwy Gitanas Nausėda pozbawił odznaczeń państwowych tancerzy na lodzie Margarity Drobiazko i Povilasa Vanagasa, którzy tańczyli w lodowym show małżonki rzecznika Kremla Tatiany Navki w Soczi, Kancelaria Prezydenta rozpoczyna konsultacje w sprawie zmian w ustawie, która przewidywałaby pozbawienie obywatelstwa za szkodzenie imieniu Litwy. W środę G.Nausėda podpisał dekret usuwający M.Drobiazga i P.Vanagę z listy odznaczonych Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina V stopnia. "Nie mam wątpliwości, że para tańczących na lodzie była wspaniałymi sportowcami, ale ich zasługi dla państwa litewskiego, za które zostali nagrodzeni jeszcze w 2000 roku, zostały wymazane przez ich cyniczny akt uczestnictwa w komercyjnej imprezie w Soczi w czasie, gdy na wojnie ukraińskiej przelewa się niewinna krew. W najlepszym wypadku jest to polityczne tchórzostwo, w najgorszym - oplucie pamięci zabitych dzieci, kobiet i osób starszych" - powiedział prezydent w nagraniu udostępnionym po podpisaniu dekretu.
  Źródło

  Łotwa
  Rosja jest obecnie największym zagrożeniem dla Europy – podkreślił w środę w Rydze minister obrony USA Lloyd Austin, który odwiedził Łotwę. Austin podkreślił, że USA zawsze będą opowiadać się za wolnością Łotwy i jej terytorialną niepodzielnością. Dlatego ważne jest, aby pomóc Ukrainie wygrać wojnę z Rosją. „Rosja wybrała agresję i wojnę. Zabija ukraińskich cywilów, niszczy ważną infrastrukturę” – podkreśla Austin. To pierwsza wizyta Austina na Łotwie, a także pierwsza wizyta ministra obrony USA na Łotwie od czasu przystąpienia tego kraju do NATO w 2004 roku. Strony omówiły również możliwości zacieśnienia współpracy dwustronnej, w tym w zakresie zakupu uzbrojenia – Łotwa zakupiła od USA śmigłowce „Black Hawk”, a także planuje zakup rakietowych systemów artyleryjskich „Himars”.
  Źródło

  Estonia
  We wtorek rosyjski helikopter naruszył estońską przestrzeń powietrzną, dlatego MSZ wezwało ambasadora Rosji. We wtorek wieczorem śmigłowiec MI-8 wszedł bez pozwolenia w estońską przestrzeń powietrzną z rosyjskiej przestrzeni powietrznej w regionie Koidula w południowo-wschodniej Estonii. Śmigłowiec przebywał w estońskiej przestrzeni powietrznej prawie minutę. Helikopter nie miał planu lotu, transponder był wyłączony. Śmigłowiec nie posiadał również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską służbą ruchu lotniczego. Było to trzecie naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej w tym roku. W ubiegłym roku samoloty Federacji Rosyjskiej pięciokrotnie naruszyły estońską przestrzeń powietrzną.
  Źródło

  Polecam:
  Oksana Pokalczuk, która spędziła siedem lat dokumentując i badając przypadki łamania praw człowieka jako dyrektor Amnesty International Ukraina, złożyła w piątek rezygnację z pełnionej funkcji, w związku z trwającym atakiem na kontrowersyjny raport Amnesty International zatytułowany "Ukraińska taktyka walki zagraża cywilom". Raport Amnesty, który oskarża ukraińskie wojsko o bazowanie swoich oddziałów zbyt blisko infrastruktury cywilnej, został szeroko potępiony przez ukraińskich urzędników i wiele innych osób w społeczności międzynarodowej, w tym ekspertów od zbrodni wojennych. Tymczasem Kreml ciepło przyjął twierdzenia Amnesty, a rosyjscy urzędnicy aktywnie promują raport, aby uzasadnić trwającą kampanię Moskwy na Ukrainie. Komentarz Atlantic Council.
  Błędny raport Amnesty International grozi umożliwieniem kolejnych rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (545)

  Rosja
  Podobno nie ma żadnych przesłanek do spotkania szefa Kremla Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego na szczycie G20 w Indonezji. „Możemy de facto stwierdzić tylko sytuację, która teraz istnieje. Jak dotąd nie ma żadnych przesłanek do takiego spotkania” – powiedział Pieskow.
  Źródło

  Ukraina
  Od 1 sierpnia 2021 r. międzynarodowi partnerzy obiecali Ukrainie prawie 34 miliardy dolarów wsparcia finansowego w postaci dotacji, pożyczek i gwarancji kredytowych. Z tej kwoty 1,27 miliarda dolarów zostało już przekazanych do budżetu państwa Ukrainy. Tylko jedna trzecia obiecanego finansowania to dotacja, czyli taka, której nie będzie trzeba spłacać w przyszłości. Największymi darczyńcami finansowymi dla Ukrainy są Unia Europejska i Stany Zjednoczone, które łącznie obiecały udzielić Ukrainie wsparcia finansowego w wysokości ponad 10 miliardów dolarów każdy. Jednocześnie 90% pomocy amerykańskiej ma formę dotacji, a obiecane środki UE to pożyczki, choć na preferencyjnych warunkach. Gospodarka ukraińska nie jest w stanie samodzielnie sfinansować wojny : spadek PKB o jedną trzecią w 2022 r., według prognoz NBU, nieuchronnie pociągnie za sobą znaczny spadek wpływów podatkowych do budżetu. W tych warunkach rząd ma dwa realistyczne sposoby na zapełnienie budżetu: pomoc zagraniczną lub drukowanie pieniędzy. To ostatnie pociąga za sobą negatywne konsekwencje w postaci inflacji, którą odczuwają wszyscy Ukraińcy.
  Źródło

  Zakład do produkcji dronów szturmowych „Bajraktar” może zostać uruchomiony na Ukrainie pod koniec 2023 roku. „Sama budowa (zakładu – przyp. red.) może potrwać kilka miesięcy, a uruchomienie zakładu może nastąpić w 2023 r., być może pod koniec” – powiedział ambasador Ukrainy w Turcji Wasilij Bodnar. Zaznaczył również, że Baykar Makina nabył już działkę na Ukrainie, opracował projekt dla samej fabryki i jest gotowy do realizacji go do końca.
  Źródło

  Ukrainie udało się trzykrotnie zmniejszyć straty bojowe w porównaniu z początkiem czerwca, kiedy wynosiły one 100-200 żołnierzy dziennie. doradca szefa Kancelarii Prezydenta Mychajło Podolak. Według niego codziennie na froncie ginie około 30-50 żołnierzy. „Ale dzisiaj liczba ofiar spada, po pierwsze dlatego, że nasze MLRS działają bardzo skutecznie na centrach logistycznych armii rosyjskiej. Po drugie, armia rosyjska jest rozproszona wzdłuż całej linii frontu. Po trzecie, nasze już się przystosowały do taktyki armii rosyjskiej i są bardziej mobilni, aby bronić skuteczniej” – wyjaśnił.
  Źródło

  Białoruś
  Dziś nowe białoruskie święto - Dzień Godności, które upamiętnia rozpoczęcie białoruskich protestów przeciwko sfałszowanym wyborom przez Łukaszenkę. Także dzisiaj Swietłana Cichanouska utworzyła Zjednoczony Gabinet Tymczasowy. Powiedziała to podsumowując wyniki konferencji "Nowa Białoruś", która odbyła się w Wilnie. Według niej, decyzja została podjęta w wyniku dyskusji z ostatnich dwóch dni. "Podjęłam decyzję o utworzeniu Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego. To jest kolektywny organ wykonawczy, który będzie pracował każdego dnia nad głównymi celami" - powiedziała Cichanouska.
  Źródło

  Litwa
  Departament Bezpieczeństwa Państwowego (VSD) zapowiedział, że planuje dokonać przeglądu przepisów - zostaną zaproponowane poprawki, które pozwolą zapobiec zagrożeniom, jakie stwarzają „nieprzyjazne Litwie państwa autorytarne”. Prokuratura Generalna poinformowała w piątek, że wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie utworzonego stowarzyszenia „Międzynarodowe Forum Dobrego Sąsiedztwa”. Śledztwo prowadzone jest zgodnie z artykułem kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność za pomoc innemu państwu w działaniu przeciwko Litwie. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele stowarzyszenia odwiedzili Moskwę, gdzie spotkali się z przedstawicielami Rosyjskiej Izby Spraw Publicznych i zorganizowali konferencję prasową.
  Źródło

  Łotwa
  Do 2027 r. Łotwa ma nadzieję zbudować 1360 km (km) autostrad regionalnych i 706 km autostrad lokalnych, zgodnie z krajowym planem budowy autostrad regionalnych i lokalnych, który został zweryfikowany przez rząd we wtorek. W ubiegłym roku Ministerstwo Transportu przedstawiło rządowi główną strategię rozwoju dróg krajowych na lata 2020-2040. 2018 i już trwają praktyczne prace nad wdrożeniem tej strategii - trwa budowa obwodnicy Ķekavy, a także prace nad przeprojektowaniem obwodnicy Rygi na nowoczesną autostradę dużych prędkości z mostem podwójnego zastosowania przez Dźwinę w Salaspils (Kircholmie).
  Źródło

  Estonia
  Fińska premier Sanna Marin powiedziała fińskiemu nadawcy publicznemu Yle, że UE powinna rozszerzyć sankcje, aby ograniczyć podróże obywateli Rosji. Estońska premier Kaja Kallas we wtorek wezwała kraje strefy Schengen do zaprzestania wydawania im wiz turystycznych. Marin powiedziała, że konieczne jest ustalenie, czy przepisy muszą zostać zmienione, aby umożliwić Finlandii decydowanie o własnych sankcjach krajowych w wyjątkowych sytuacjach. We wtorek rano Kallas napisała na Twitterze wezwanie do całkowitego zaprzestania wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji. „Przestańcie wydawać Rosjanom wizy turystyczne” – napisała estońska premier. „Odwiedzanie Europy to przywilej, a nie prawo człowieka. Podróże lotnicze z [Rosji] są wstrzymane. Oznacza to, że podczas gdy kraje Schengen wydają wizy, ciężar ponoszą sąsiedzi z Rosją ([Finlandia], [Estonia], [Łotwa] — jedyny punkt dostępu). Czas zakończyć turystykę z Rosji”.
  Źródło

  Polecam:
  "Poza masowym przekraczaniem granicy do Niemiec, gdzie najbardziej bojowy element hitlerowski ze Śląska szkolił się do wystąpień antypolskich z bronią w ręku, pozostający na miejscu Niemcy jawnie demonstrowali swój wrogi stosunek do państwowości polskiej. Brali w tym solidarny udział członkowie wszystkich istniejących w Polsce organizacji niemieckich, ale było rzeczą wiadomą, że trzonem kierowniczym tych wszystkich wystąpień, ich inicjatorami i organizatorami, byli właśnie działacze tolerowanej do ostatniej chwili JDP (Jungdeutsche Partei in Polen - Partia Młodoniemiecka w Polsce)". - pisał o przedwrześniowej sytuacji na Górnym Śląsku, Paweł Dubiel. Komentarz tygodnia na naszym portalu.
  Rosyjskie staccato

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (544)

  Rosja
  Prezydent Rosji Władimir Putin nie pojedzie na Zgromadzenie Ogólne ONZ, które odbędzie się we wrześniu. Nie oczekuje się od niego również przemawiania przez łącze wideo. „Wyjazd lub wystąpienie wideo nie są planowane” – powiedział Pieskow. Jak wynika z rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek na stronie informacji prawnej, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow pokieruje delegacją rosyjską na 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
  Źródło

  Węgierskie tanie linie lotnicze WizzAir wznowią loty z Abu Zabi do Moskwy od października. Linie lotnicze potwierdziły ten ruch około pięć miesięcy po tym, jak przewoźnik zawiesił wszystkie loty do Rosji z powodu inwazji na Ukrainę w lutym. WizzAir Abu Dhabi, spółka joint venture z siedzibą w Abu Zabi, będzie obsługiwać codzienne loty od 3 października.
  Źródło

  Ukraina
  W Budżecie Państwa na 2023 r. priorytetami będą stabilność makrofinansowa, finansowanie Sił Zbrojnych oraz wsparcie ludności - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal. Według szefa rządu podczas spotkania z zespołem Ministerstwa Finansów omówiono główne kierunki projektu wojennego budżetu państwa. Szmyhal dodał, że projekt budżetu jest pisany z uwzględnieniem wymogów czasu wojny: zachowanie podstawowych wydatków wojskowych i socjalnych, utworzenie Funduszu Odbudowy Operacyjnej, kontynuacja programów stymulacji gospodarczej. Premier zlecił również Ministerstwu Finansów zbadanie wydatków, zwłaszcza tych związanych z organami państwowymi. „Każdy powinien jasno zrozumieć, co jest prawdziwym priorytetem podczas wojny” – podkreślił.
  Źródło

  Gauleiter rosyjski regionu Zaporoskiego ogłosił rozpoczęcie przygotowań do „referendum”, ale podania dat. Jewgienij Bałycki powiedział, że podpisał rozkaz rozpoczęcia przygotowań do „referendum” w sprawie „przystąpienia” do Rosji, choć nie powiedział, kiedy powinno się to odbyć.
  Źródło

  Ukraińscy uchodźcy w Polsce to osoby wykształcone, o dobrych kwalifikacjach. Wielu z nich udaje się znaleźć pracę w swojej dziedzinie. W badaniu na przełomie kwietnia i maja wzięło udział 3000 respondentów. Dzięki temu można było zbadać sytuację migracyjną uchodźców z Ukrainy w Polsce. Ponad 80% osób w wieku 30-44 lata przyjechało z dziećmi. 14% uchodźców przyjechało do Polski z mężami, z których większość ma ponad 60 lat. Przede wszystkim młodzi ludzie poniżej 29 roku życia i emeryci przyjeżdżali sami. 18% respondentów na Ukrainie nie zostawiło żadnych bliskich. Przede wszystkim ludzie przybyli do Polski z obszarów objętych działaniami wojennymi o względnej logistyce transportu na zachód, na przykład z północy regionu Kijowa i Kijowa, także z regionów południowych. Stosunkowo mniej - ludzie ze wschodnich i zachodnich regionów Ukrainy. Około 13% uchodźców przybyło do Polski przez granicę z innym krajem – nie z Ukrainą.
  Źródło

  Białoruś
  Swietłana Cichanouska podczas trwającej w Wilnie konferencji "Nowa Białoruś" zaproponowała sześć priorytetów dla strategii sił demokratycznych. "Pierwszym priorytetem naszej strategii jest ochrona niepodległości i interesów narodowych Białorusi. W tym celu musimy zrobić wszystko, aby wyprowadzić kraj z międzynarodowej izolacji, doprowadzić do wycofania wojsk rosyjskich i pozbyć się całkowitej zależności od Rosji. Przecież stał się on głównym sponsorem reżimu i zagrożeniem dla suwerenności naszego kraju" - powiedziała Cichanouska na początku debaty o strategiach przezwyciężenia kryzysu.
  Źródło

  Litwa
  Litewska straż graniczna rozważa nabycie nowej broni i wzmocnienie szkolenia wojskowego, aby w razie wojny być lepiej przygotowanym do walki z wrogiem. Niektóre jednostki są wyposażone w ciężkie karabiny maszynowe i karabiny snajperskie. Litwa obserwuje jednak doświadczenia wojny na Ukrainie, gdzie gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, straż graniczna i policja natychmiast przystąpiły do działań wojskowych, by walczyć z agresorem. W ubiegłym roku straż graniczna otrzymała już pierwszą partię niemieckich karabinów automatycznych G-36, a kolejne trafią do końca roku. Jednocześnie rozważane są dodatkowe uzbrojenie do zwalczania lekko opancerzonych pojazdów.
  Źródło

  Łotwa
  Planowana inwestycja w rozwój farm wiatrowych przez spółki joint venture "Latvian Wind Parks" Ltd pomiędzy Latvenergo AS i JSC "Latvia's State Forests" (LVM) będzie jedną z największych w historii Łotwy i osiągnie miliard euro, powiedział premier Krišjānis Kariņš. Obecnie Łotwa produkuje 40% własnej energii elektrycznej, a importuje 60%. Jeśli do tej pory Rosja była głównym źródłem importu, to teraz należy o tym źródle zapomnieć - podkreślił premier. Planowane farmy wiatrowe będą miały moc 800 megawatów (MW), co oznacza, że będą wytwarzać 2,4 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej rocznie, czyli około 30% energii elektrycznej zużytej na Łotwie w ubiegłym roku. Pierwsze rezultaty zostaną osiągnięte w ciągu dwóch do trzech lat, natomiast pełne zakończenie projektu nastąpi w ciągu pięciu lat.
  Źródło

  Estonia
  Władze miasta Narwy muszą jak najszybciej przenieść pomnik czołgu, a jeśli sprawa będzie się przeciągać i narastać napięcia, państwo będzie interweniować – powiedziała premier Kaja Kallas, która spotkała się z samorządem i radą miejską w Narwie. Koalicja Narwa zdecydowała w poniedziałek, że rada miasta Narwy zleci władzom miasta przeniesienie pomnika czołgu. Kaja Kallas, która była w Narwie, powiedziała na konferencji prasowej, że atmosfera na spotkaniu z radnymi była konstruktywna i rada zrozumiała konieczność podjęcia decyzji.
  Źródło

  Polecam:
  Iskander 9K720, system będący sercem współczesnych rosyjskich sił uderzenia precyzyjnego, ma długą historię. Choć sugeruje się, że Iskander został wprowadzony jako odpowiedź na zachodnią obronę przeciwrakietową, historia projektu pokazuje, że jest to tylko częściowa prawda. System nie był też, jak się często zakłada, budowany przede wszystkim jako bardziej zaawansowany następca OTR-21 Toczka. Analiza Instytutu RUSI.
  Iskander-M i Iskander-K: profil techniczny

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (543)

  Rosja
  Moskwa ocenia tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, który spotyka się w piątek z rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem, jako potencjalnego mediatora w rozmowach pokojowych z Ukrainą. Według dwóch źródeł agencji bliskich Kremlowi, Turcja od dawna nalegała na rolę mediatora w pokojowym ugodzie na Ukrainie, ale jak dotąd Rosja była chłodna z tym pomysłem. Sytuację może zmienić zawarcie tzw. umowy zbożowej, za którą Putin osobiście podziękował Erdoganowi w piątek. Mimo to Rosja nie złagodziła jeszcze warunków dotyczących zaprzestania działań wojennych, a impas w rozmowach pokojowych z Ukrainą raczej nie zostanie wznowiony, chyba że nastąpi poważna zmiana równowagi wojskowej na korzyść Putina, dodały źródła Bloomberga.
  Źródło

  Ukraina
  Jutro, 6 sierpnia, pierwszy statek ma przybyć do portu w Czernomorsku w celu załadunku. Według Ministra Infrastruktury Ukrainy Ołeksandra Kubrakowa FULMAR S jest pierwszym statkiem od czasu inwazji na Rosję na pełną skalę, który wpływa do ukraińskiego portu w celu załadunku. Poręczyciele porozumień między Turcją a ONZ potwierdzili możliwość wpłynięcia statku do portu w Czernomorsku. „Planujemy jak najszybciej załadować statek i wysłać go do portu przeznaczenia. Jednocześnie jesteśmy gotowi zapewnić portom możliwość obsługi co najmniej 100 statków miesięcznie” – podkreślił Kubrakow. Według niego, dziś z portów ukraińskich czeka na wysłanie kolejnych 13 statków.
  Źródło

  Gabinet Ministrów Ukrainy proponuje skonfiskować 903 obiekty należące do Federacji Rosyjskiej. Odpowiedni projekt dekretu prezydenckiego został już zatwierdzony - poinformował premier Denys Szmyhal. Rząd stworzył już listę obiektów przeznaczonych do konfiskaty - są to setki budynków, działki korporacyjne, działki prywatne i aktywa finansowe na Ukrainie. „Zgodnie z obietnicą zabieramy wszystkie te rosyjskie aktywa dla dobra Ukrainy i narodu ukraińskiego. Skonfiskowane aktywa zostaną zamienione na fundusze, które zostaną wykorzystane do naszej obrony i odbudowy ” – powiedział Szmyhal.
  Źródło

  W wyniku rosyjskiej inwazji zużycie gazu ziemnego spadło o 40% - poinformował ukraiński minister energetyki Herman Gałuszczenko. Zdaniem ministra taka dynamika może wpłynąć na rewizję przez rząd planu napełnienia magazynów gazu na ten sezon grzewczy. Przypomnijmy, że „Naftohaz” jest zobowiązany do zwiększenia rezerw gazu z obecnych 12 mld m sześc. do 19 mld m sześc. W szczególności w planach importowych „Naftohazu” jest pozyskanie ok. 2,7 mld m3 gazu i zakup dodatkowych 1,8 mld m3 na rynku krajowym. W wyniku wzrostu światowych cen gazu łączny deficyt środków grupy na przygotowanie się do sezonu grzewczego może wynieść 219 mld hrywien .
  Źródło

  Białoruś
  Obraz reżimu Łukaszenki: pojawiły się szczegóły zatrzymania piosenkarki Meriem Gerasimenko przez białoruskie siły bezpieczeństwa. Meriem przekazała część pieniędzy, za zakup Bayraktara dla ukraińskich sił zbrojnych, według kanału bliskiego siłowikom. Meriem wpadła w problemy po koncercie w barze "Banki-Butylki" 3 sierpnia, gdzie dziewczyna wykonała piosenkę "Ocean Elzy". Właściciel baru Andriej Żuk został także aresztowany i będzie sądzony.
  Źródło

  Litwa
  Na mocy umowy z polskim nadawcą publicznym polskie kanały telewizyjne będą dostępne na trzykrotnie większym obszarze Litwy niż dotychczas - poinformowało w piątek Litewskie Centrum Radiowo-Telewizyjne. W wyniku porozumienia z polskim nadawcą publicznym Telewizją Polską S.A. (TVP), na początku sierpnia br. zasięg TVP Wilno, TVP Polonia, TVP Info, TVP Historia 2, TVP Świat i Belsat TV został rozszerzony w sieci telewizji niekodowanej.
  Źródło

  Łotwa
  Należy pilnie zmobilizować dodatkowe środki międzynarodowe, aby ludzie na Ukrainie nie zostali bez bezpiecznego schronienia w warunkach zimowych – stwierdziła sekretarz parlamentarny MSZ Zanda Kalniņa-Lukaševica podczas seminarium w Austrii. Zwracając się do zgromadzonych sekretarz sejmowy podkreślił wagę dalszej pomocy Ukrainie: „Ukrainie zabraknie dostępu do bezpiecznych i ciepłych miejsc do życia zimą. Wzrasta liczba osób wewnętrznie przesiedlonych potrzebujących azylu. Wiele domów zostało zniszczonych przez rosyjskie ataki.Obecnie dostępne międzynarodowe wsparcie i finansowanie w tym obszarze jest bardzo niewystarczające”. Kalniņa-Lukaševica zwróciła także uwagę na skalę kryzysu humanitarnego wywołanego przez Rosję. Liczba osób potrzebujących pomocy na Ukrainie sięgnęła 18 milionów.
  Źródło

  Estonia
  Według lipcowych danych Urzędu Statystycznego wskaźnik cen konsumpcyjnych, który odzwierciedla wzrost cen w Estonii, wzrósł w ciągu roku o 22,8%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w lipcu o 1,9 proc. w porównaniu z czerwcem io 22,8% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku towary były o 17,7 proc., a usługi o 33,1 proc. droższe. Według głównego analityka Statistics Estonia, Viktorii Trasanov, w porównaniu z lipcem 2021 r. na indeks cen konsumpcyjnych największy wpływ miały zmiany cen związane z mieszkaniami, które stanowiły ponad 40 procent całkowitego wzrostu.
  Źródło

  Polecam:
  3 sierpnia Gazprom oświadczył, że „reżimy sankcyjne Kanady, UE i Wielkiej Brytanii oraz niezgodność obecnej sytuacji z istniejącymi zobowiązaniami umownymi ze strony Siemensa uniemożliwiają dostawę silnika 073 [remontowanej w Kanadzie turbiny] do stacji kompresorowej Portowaja”. Z kolei rzecznik prezydenta FR Dmitrij Pieskow wyraził wątpliwość, czy Kanada zamierza wyremontować turbiny Siemensa dla koncernu, gdyż jest zainteresowana konkurowaniem z Rosją na europejskim rynku gazu. Analiza OSW.
  Turbina gazowa i Schröder. Rosyjska presja na Niemcy

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (542)

  Rosja
  Rosyjski Gazprom od maja spala gaz w pobliżu tłoczni Portowa i terminalu LNG o tej samej nazwie - informuje fińska publikacja Yle. Publikacja wyjaśnia, że od kilku tygodni na terenie, na którym znajdują się te obiekty, szaleje wielki płomień. Widać to nawet z Finlandii. Zdjęcia satelitarne systemu monitorowania pożarów NASA pokazują, że pożary są rejestrowane w terminalu LNG od 22 maja, kiedy Gazprom ograniczył tranzyt do Europy przez ukraiński system przesyłu gazu i przestał wykorzystywać w pełni opłacone i zarezerwowane przepustowości. Pożary wskazujące na spalanie gazu na stacji benzynowej „Portova” zaczęły pojawiać się 17 czerwca. Następnie w ciągu kilku dni dobowe tłoczenie gazu przez Nord Stream zostało zredukowane ze 167 milionów metrów sześciennych. m do 67 milionów metrów sześciennych. m.
  Źródło

  Ukraina
  Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ihor Żółkiew powiedział, że NATO utworzy jeden fundusz powierniczy na potrzeby Ukrainy. „Kiedyś było do sześciu funduszy powierniczych NATO, które finansowały różne elementy pomocy dla Ukrainy. Niektóre finansowały rozminowywanie, inne – szkolenie personelu wojskowego itd. Obecnie planowane jest utworzenie jednego funduszu powierniczego, który będzie finansował potrzeby Ukrainy. Nawiasem mówiąc, humanitarne rozminowywanie jest bardzo ważnym tematem. Te prace już się rozpoczęły, ale potrzebujemy odpowiednich specjalistów, sprzętu i funduszy. NATO jest gotowe w tym pomóc, a to jest ważna pomoc "- powiedział Żółkiew.
  Źródło

  Prezydent Wołodymyr Zełenskij rozmawiał telefonicznie z Umaru Shisoku Embalo, przywódcą Gwinei Bissau w Afryce Zachodniej. Zapewnił, że Ukraina jest gotowa działać jako gwarant bezpieczeństwa żywnościowego w Afryce. Rozmowa telefoniczna prezydentów była pierwszą w historii stosunków dwustronnych między krajami. Zełenski pogratulował koledze wyboru na stanowisko szefa Wspólnoty Gospodarczej Krajów Afryki Zachodniej. „Rozmawialiśmy o wsparciu, w szczególności w organizacjach międzynarodowych. Zgłosiłem gotowość Ukrainy do działania jako gwarant bezpieczeństwa żywnościowego w regionie” – dodał Zełenski.
  Źródło

  Wśród polityków zagranicznych obdarzanym największym zaufaniem przez Polaków przoduje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a następnie prezydent USA Joe Biden i premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Takie są wyniki sondażu CBOS, donosi „Europejska Prawda”. „Wojna na Ukrainie zmusiła Polaków do zwracania większej uwagi na wydarzenia poza naszym krajem. Działania podejmowane w związku z rosyjską agresją na Ukrainę są prawdopodobnie jednym z najważniejszych, ale z pewnością nie jedynymi kryteriami oceny przywódców państwowych i polityków aktywnych na na arenie międzynarodowej” – zauważają polscy socjologowie. Respondenci najczęściej deklarowali zaufanie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego (86% wszystkich respondentów). Drugie miejsce w rankingu polityków zagranicznych zajął prezydent USA Joe Biden, któremu ufa prawie trzy czwarte Polaków (74%). Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zdobył zaufanie ponad połowy badanych (55%).
  Źródło

  Białoruś
  Przykre, ale spodziewane już od dawna: nastąpił faktyczny podział w opozycji białoruskiej. Walery Cepkało , Olga Karach , Igor Makar i kilku innych działaczy nazwali siebie tymczasowym składem „Narodowej Rady Zjednoczonych Demokratycznych Sił Białorusi” i proszą o pieniądze na wybory do „Narodowej Rady Republiki Białorusi”. Pieniądze według Cepkały i spółki powinny być przekazywane przez rządy państw członkowskich ONZ, OBWE, Radę Europy, Parlament Europejski. Jest to określone w oświadczeniu „Rady Narodowej”. Są oni w opozycji do ruchu Swietłany Cichanouskiej.
  Źródło

  Litwa
  Pod koniec sierpnia po raz pierwszy na Litwie odbędzie się międzynarodowy festiwal orkiestr wojskowych - poinformowała w czwartek armia litewska. Według doniesień, festiwal „Military Tattoo Lithuania 2022” odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia na Placu Katedralnym w Wilnie z okazji Dnia Wolności. Festiwal jest organizowany i dedykowany litewskiej publiczności jako podziękowanie za wsparcie armii litewskiej i sojuszników z NATO. 27 sierpnia festiwal rozpocznie uroczysta parada dziesięciu orkiestr wojskowych NATO z placu Łukiskiego do katedry, która będzie głównym miejscem wydarzenia.
  Źródło

  Łotwa
  Sytuacja z naszego punktu widzenia tragikomiczna, jednak w sposób dobitny pokazuje co się dzieje, gdy ma się u siebie znaczącą mniejszość wrogiego kraju. Bardzo ostrożnie i w obawie przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami przedstawiciele Rady Miejskiej Rygi na czwartkowej konferencji prasowej poinformowali, że pomnik w ryskim Parku Zwycięstwa raczej nie będzie rozbierany etapami, ale zostanie zdemontowany metodą "rozbiórkową", jednak co ona oznacza tego dokładnie nie określono. Co ciekawe, prócz braku szczegółów co do rozbiórki sowieckiego pomnika, nie podano także nazwy firmy odpowiedzialnej za całą operację, ani daty rozbiórki.
  Źródło

  Estonia
  To samo w Estonii. Rząd uzgodnił, że komunistyczne pomniki w przestrzeni publicznej, w tym czołg T-34 w Narwie, zostaną przeniesione tak szybko, jak to możliwe - powiedziała premier Kaja Kallas. Dokładny termin zależy od logistyki. "Zdecydowaliśmy o głównej rzeczy, komunistyczne pomniki muszą być przeniesione z przestrzeni publicznej i zrobimy to tak szybko, jak to możliwe" - powiedziała Kallas. "Konkretny czas i kolejność zależy od gotowości i planów samorządów, logistyka wymaga dokładnie takiej samej rozwagi, organizacji i zaangażowania sektora prywatnego". Szacuje się, że w całej Estonii znajduje się od 200 do 400 komunistycznych pomników.
  Źródło

  Polecam:
  Mark Leonard, dyrektor think tanku European Council on Foreign Relations napisał ciekawy i wart dostrzeżenia artykuł na temat tego jak chińskie elity postrzegają trwającą wojnę na Ukrainie. Poszukując odpowiedzi na to pytanie przeprowadził szereg anonimowych rozmów z intelektualistami z Chin, specjalistami w zakresie polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, a ich refleksje posumował w kilku punktach. I tak, po pierwsze, Leonarda zdziwił fakt, że eksperci w Państwie Środka mają zupełnie odmienną, niźli Amerykanie i Europejczycy, perspektywę a w związku z tym też inne oceny tego, co dzieje się na Ukrainie. Artykuł Marka Budzisza.
  Trzy spojrzenia na przyszły porządek światowy. W ocenie chińskich ekspertów wojna na Ukrainie to wydarzenie marginalne

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (541)

  Rosja
  Pod koniec lipca fińska służba celna przeprowadziła wzmocnione kontrole na przejściach granicznych w stosunku do osób podróżujących do Rosji. Podczas kontroli skonfiskowano drony i systemy nawigacji. Łącznie przeprowadzono ponad 2,5 tys. kontroli wobec Rosjan. Około stu kontroli doprowadziło do podjęcia dodatkowych środków z powodu sankcji. Podczas kontroli celnicy skonfiskowali turystom towary, które mogą być wykorzystane do celów przemysłowych i wojskowych. Mówimy o pomocach nawigacyjnych i dronach.
  Źródło

  Ukraina
  Wiceminister SZ RP Paweł Jabłoński pytany o wtorkowy atak rakietowy na region lwowski podkreślił, że Rosja z uwagi na braki możliwości przeprowadzenia "ataków precyzyjnych", atakuje cele cywilne, a nie militarne. - To wynika z faktu, że amunicja precyzyjna w Rosji bardzo szybko się wyczerpuje i w zasadzie Rosja skazana jest na prowadzenie tej wojny metodami nieprecyzyjnymi - wyjaśnił. Dodał, że Rosjanie "z pełną świadomością" strzelają nieprecyzyjnie, zdając sobie sprawę z faktu, że mogą trafić w cele cywilne. Jabłoński dodał, że moment uderzenia nie był przypadkowy. We wtorek w Kijowie z prezydentem, premierem i ministrem spraw zagranicznych spotkał się Zbigniew Rau minister spraw zagranicznych Polski.
  Źródło

  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Estonii Urmasem Reinsalu podczas wizyty w Kijowie. Strony dyskutowały o początku odbudowy zniszczonej przez Rosjan infrastruktury. Według prezydenta, podczas wizyty estońskiego ministra rozpoczęto odbudowę najważniejszej infrastruktury - szkół i przedszkoli. Tak więc wczoraj, 2 sierpnia, w przygranicznym Owruczu w obwodzie żytomierskim rozpoczęła się budowa przedszkola finansowanego przez Estonię.
  Źródło

  Życie toczy się mimo wojny. Na Ukrainie rośnie popyt na nowe samochody użytkowe: europejskie marki są na topie. W lipcu początkowe rejestracje nowych samochodów dostawczych na Ukrainie wzrosły o 38% w porównaniu z czerwcem - do 593 sztuk, ale w porównaniu z lipcem 2021 r. rynek zmniejszył się o 65%. Najlepszy wynik w lipcu wykazał Volkswagen, rejestrując 66 aut. Z kolei w lipcu ubiegłego roku marka zajmowała piąte miejsce w rankingu ze 110 autami, w maju tego roku sprzedała tylko 45 aut. Drugie miejsce zajęła marka Volvo z 65 rejestracjami, trzecie MAN z 64 samochodami, a czwarte marka Renault z 45 rejestracjami. „HYUNDAI zamyka TOP-5 lipcowego rynku nowych samochodów dostawczych. Ta koreańska marka obejmuje 43 zarejestrowane samochody” – dodało Stowarzyszenie Ukraińskich Producentów Samochodów „Ukravtoprom”. Według stowarzyszenia w okresie styczeń-lipiec 2022 r. na Ukrainie zarejestrowano łącznie 3,8 tys. nowych pojazdów użytkowych, czyli 2,2 razy mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś Łukaszenki wciąż próbuje. Ambasador Białorusi na Węgrzech i w Chorwacji Władimir Ułachowicz przebywał z wizytą roboczą w Chorwacji w dniach 1-3 sierpnia. Spotkał się z Konsulem Honorowym Białorusi w Splicie, Sekretarzem Stanu Ministerstwa Turystyki Chorwacji Tonci Glaviną, przedstawicielami Izby Gospodarczej Żupanii Splitsko-Dalmacji oraz chorwackich środowisk biznesowych. Podczas spotkań i negocjacji rozważano aktualne perspektywy stosunków handlowych i gospodarczych, możliwości współpracy i kooperacji w wielu obszarach, w tym współpracy w obszarach wzajemnej dostawy towarów i świadczenia usług.
  Źródło

  Litwa
  Kilka dni po nocie dyplomatycznej wystosowanej przez rosyjski MSZ, a dotyczący zawieszenia płatności za tranzyt kaliningradzki przez bank Šiaulių, na notę odpowiedział litewski transportu i komunikacji Marius Skuodis, który powiedział, że w tej sytuacji rozliczenia będą zależały tylko od banków. Dodał, że państwo "nie może w żaden sposób zobowiązać banków, to będzie zależało od ich własnych decyzji".
  Źródło

  Łotwa
  Zarząd partii „Za Rozwój/Za!” (AP) nominował ministra obrony Artisa Pabriksa na stanowisko premiera w 14 wyborach do Saeimy, które odbędą się w październiku informuje przedstawiciel AP Edgars Barbaks. Partia zauważa, że z polityków łotewskich, Pabriks ma największe poparcie społeczne. „Moim pierwszym zadaniem po objęciu urzędu będzie zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, społecznego i ekonomicznego społeczeństwa. Nowy rząd nie będzie miał czasu na start, ponieważ kryzysy trzeba będzie rozwiązywać od pierwszego dnia, być menedżerem kryzysowym, który sam bierze na siebie odpowiedzialność i żąda działania od ministrów – podkreśla kandydat na stanowisko szefa rządu. Trzeba zauważyć, że Artis Pabriks wśród polityków państw bałtyckich wykazuje się największym rozsądkiem przy jednoczesnej dużej odwadze politycznej.
  Źródło

  Estonia
  Co piąta osoba mieszkająca w Estonii ma tytuł magistra, a odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem rośnie, jak pokazują nowo opublikowane dane ze spisu ludności z 2021 r. Wykształcenie średnie to najwyższy poziom wykształcenia dla 43 proc. populacji w wieku 15 lat i więcej, a wyższe dla 37 proc. Dwadzieścia procent populacji Estonii ma wykształcenie podstawowe lub niższe. Triinu Aug, analityk w Statistics Estonia, powiedział: „To ma sens, że najwyższy poziom wykształcenia jest związany z wiekiem – osoby starsze miały więcej czasu na ukończenie różnych poziomów edukacji. Na przykład odsetek osób z wykształceniem podstawowym jest najniższy w grupie wiekowej 55-59. Z drugiej strony połowa osób w wieku 90 lat i więcej ma wykształcenie podstawowe lub mniej, ponieważ po prostu nie mieli dostępu do wyższego wykształcenia, gdy byli młodzi”.
  Źródło

  Polecam:
  Odkąd wiosną 2014 r. rozpoczęła się rosyjska agresja militarna na Ukrainę, prężnie działający sektor społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy znajduje się na czele działań tego kraju na rzecz walki. Wsparcie udzielane przez społeczeństwo obywatelskie obejmowało zarówno podstawowe elementy, takie jak słoiki z dżemem i zapasy czystej bielizny dla żołnierzy, jak i bardziej wyrafinowane produkty, takie jak gogle noktowizyjne i sprzęt do dronów. Artykuł Atlantic Council.
  Ukraińskie społeczeństwo obywatelskie może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu zwycięstwa nad Rosją

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (540)

  Rosja
  Ministerstwo Obrony Rosji oskarżyło Stany Zjednoczone o udział w wojnie po stronie Ukrainy, ponieważ, jak mówią, cele, w które uderzają systemy rakiet wielokrotnego startu HIMARS, są uzgadniane z Waszyngtonem. Przedstawiciel MON FR Konaszenkow odniósł się do słów zastępcy szefa wywiadu wojskowego Wadyma Skibickiego, który rzekomo powiedział „The Telegraph”, że przed wystrzeleniem pocisków HIMARS odbywały się konsultacje między urzędnikami wywiadu Ukrainy i USA, "pozwalając Waszyngtonowi na wstrzymanie wszelkich ataków, jeśli nie są zadowoleni z celu".
  Źródło

  Ukraina
  Kierownictwo Rady Najwyższej wydało oświadczenie w związku z kolejną zbrodnią wojenną popełnioną przez państwo-agresora - Federację Rosyjską na terenie czasowo okupowanej osady Jeleniówka obwodu donieckiego i wezwało społeczność międzynarodową do uznania Federacji Rosyjskiej za państwo terrorystyczne oraz podjęcie skutecznych działań na rzecz jego kompleksowej międzynarodowej izolacji poprzez zakończenie wszelkiego rodzaju współpracy z nim i zamrożenie kontaktów z jego przedstawicielami na wszystkich szczeblach.
  Źródło

  Do budżetu państwa Ukrainy w lipcu trafiło 170 mld hrywien, z czego 80 mld hrywien to dotacje od partnerów i sojuszników. Poinformował o tym premier Denys Szmyhal podczas posiedzenia rządu. Kolejne 90 miliardów hrywien pochodziło z podatków i ceł. „Dlatego niezwykle ważnym zadaniem dla rządu i całego kraju jest wzmocnienie własnej stabilności gospodarczej ” – powiedział premier. Według Służby Skarbu Państwa na 90 mld 35 mld to wpływy z podatku VAT, a 20 mld to towary importowane. Szmyhal wspomniał też o otrzymaniu miliarda euro z UE w ramach pomocy makrofinansowej. Środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie priorytetowych potrzeb budżetowych.
  Źródło

  Trzecia e-petycja z prośbą o zniesienie ograniczeń w wyjazdach mężczyzn za granicę w czasie wojny otrzymała niezbędną do rozpatrzenia przez prezydenta liczbę głosów - 25 tys. Autorka apelu Julia Buławina uważa, że „zdolni ludzie powinni walczyć”. Prosi prezydenta o zezwolenie na odejście mężczyzn w wieku 18-60 lat bez doświadczenia wojskowego, a także tych o ograniczonej zdolności do służby. Petycja pojawiła się na stronie prezydenta 19 maja i zebrała ponad 27 tys. podpisów - teraz Wołodymyr Zełenski musi odpowiedzieć na apel.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruskie MSZ wydało oświadczenie w związku z sytuacją wokół ewentualnej wizyty przewodniczącego Izby Reprezentantów Kongresu USA na Tajwanie. MSZ ocenia, że „nieodpowiedzialne upór” Stanów Zjednoczonych w realizacji wizyty wywołuje napięcia. Białoruś w tej sytuacji popiera Chiny i zasadę „jednych Chin”. Mińsk uważa, że sytuacja może doprowadzić do eskalacji na dużą skalę. „Jesteśmy przekonani, że kierownictwo Chin i przedstawiciele administracji tajwańskiej, mimo prowokacji z zewnątrz, będą w stanie wykazać się powściągliwością i mądrością polityczną, aby odsunąć sytuację z krytycznie niebezpiecznej linii, po której może nastąpić masowa eskalacji ” – podało białoruskie MSZ.
  Źródło

  Litwa
  Działania członków stowarzyszenia Algirdasa Paleckiego „Międzynarodowe Forum Dobrego Sąsiedztwa” zagrażają bezpieczeństwu narodowemu – poinformował we wtorek Departament Bezpieczeństwa Państwowego (VSD). W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Międzynarodowego Forum Dobrego Sąsiedztwa odwiedzili Moskwę, gdzie spotkali się z przedstawicielami Rosyjskiej Izby Ludowej i zorganizowali konferencję prasową. Po wizycie wywiad litewski poinformował, że współpracownicy Paleckiego zostali wykorzystani w kampanii propagandowej przeciwko Litwie dla wewnętrznego odbiorcy rosyjskiego.
  Źródło

  Łotwa
  Komisja Spraw Zagranicznych Saeimy uznała rosyjską przemoc wobec ludności cywilnej na Ukrainie i w innych miejscach za terroryzm, a Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. W oświadczeniu Komisja wezwała kraje UE do natychmiastowego wstrzymania wydawania wiz turystycznych i wjazdowych obywatelom Rosji i Białorusi.
  Źródło

  Estonia
  Migracja netto była pozytywna w 2021 roku, z 19.524 osobami przenoszącymi się do Estonii i 12.481 osobami opuszczającymi, pokazują nowo opublikowane dane. Migracja netto kraju była dodatnia przez ostatnie pięć lat. W 2021 roku Estończycy wyemigrowali w największej liczbie do Finlandii (2 690), Rosji (340) i Wielkiej Brytanii (219). Z tych samych trzech krajów powrócili w największej liczbie: Finlandii (2 425), Wielkiej Brytanii (528) i Rosji (410). W ciągu ostatnich pięciu lat 35 033 Estończyków wyemigrowało, a 36 606 wróciło. Dane pokazują, że emigrują osoby w wieku 20 lat, a powracający są zazwyczaj w wieku 50 lat.
  Źródło

  Polecam:
  "Wszyscy zgadzają się na to, że od Polski całej i niepodległej zawisła przyszłość Sławiańszczyzny, los europejskiej cywilizacji, na koniec wolność środka i zachodu Europy; lecz, o ile wiem, nikt jeszcze z precyzją nie powiedział, że od takiej Polski zależą także interesa wschodnie Europy, interesa handlowe, materialne, połączone z wyższymi politycznymi i moralnymi.(...). Komentarz tygodnia na naszym portalu.
  Północ - Południe

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (539)

  Rosja
  Władimir Putin uważa, że wojna atomowa nigdy nie powinna zostać rozpętana. Według niego Rosja w pełni wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Nuklearnej oraz dwustronnych umów z USA o redukcji broni jądrowej. "Postępujemy z założeniem, że w wojnie atomowej nie może być zwycięzców i nigdy nie wolno jej rozpętać, a my opowiadamy się za równym i niepodzielnym bezpieczeństwem wszystkich członków światowej społeczności" - dodał Putin.
  Źródło

  Ukraina
  Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy rozważa możliwość podłączenia portu handlowego Mikołajów do eksportu zboża przez „korytarz zbożowy”, ale wszystko zależy od stanu bezpieczeństwa w regionie. Port ten, biorąc pod uwagę, że obecnie toczą się tam działania wojenne, nie wszedł w pierwszy etap. Ale o niczym nie zapominamy i będziemy nad tym pracować – powiedział minister Kubrakow. Według Kubrakowa na eksport zboża są już gotowe dwa porty - w Odessie i Czarnomorsku. W ciągu tygodnia prace wznowi także Port Piwdienny.
  Źródło

  Od początku inwazji Rosji na Ukrainę Ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze wszczęło 619 postępowań karnych w sprawie zdrady stanu oraz 104 w sprawie współpracy. Ponadto funkcjonariusze organów ścigania prowadzą śledztwo 7 postępowań przeciwko wspólnikom kraju agresora. Odnotowano, że 218 osób jest podejrzanych, a 140 zostało umieszczonych na liście poszukiwanych. Kolejnych 1190 osób jest sprawdzanych pod kątem zaangażowania w zdradę i współpracę z okupantem.
  Źródło

  Większość Ukraińców popiera wprowadzenie ograniczenia wizowego z Rosją. Ich liczba wzrosła po inwazji na pełną skalę. Według sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii, bezwzględna większość Ukraińców – 79% uważa, że należy zamknąć granice celne między Ukrainą a Rosją. Tylko 11% uważa, że Ukraina i Rosja powinny być niepodległymi, ale przyjaznymi państwami z otwartymi granicami. Również tylko 1% respondentów opowiada się za zjednoczeniem w jedno państwo. W porównaniu z okresem przed inwazją na pełną skalę (stan na luty 2022 r.) odsetek zwolenników ograniczenia wizowego między Ukrainą a Rosją wzrósł z 44% do 79%. Z drugiej strony, od 48% do 11% mniej jest zwolenników „przyjaznych” stosunków między krajami. Zmniejszył się też z 5% do 1% odsetek zwolenników zjednoczenia w jedno państwo.
  Źródło

  Białoruś
  W miesiącu obowiązywania ruchu bezwizowego od 1 lipca Białoruś odwiedziło 2224 obywateli Polski. Od początku ruchu bezwizowego na Białoruś przybyło łącznie 158 509 obcokrajowców, w tym 102 577 obywateli Litwy, 12 728 cudzoziemców i 40 980 obywateli Łotwy – informuje Państwowy Komitet Graniczny. Przypominamy ostrzeżenie polskiego MSZ iż odwiedzanie w tej chwili Białorusi jest niebezpieczne.
  Źródło

  Litwa
  Sześciu na dziesięciu mieszkańców nie popiera uznania przewodniczącego Rady Najwyższej Litwy Vytautasa Landsbergisa za głowę państwa, jedna czwarta mieszkańców popiera taką decyzję – wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę Vilmorus. Według niej 48% osób nie popiera decyzji podjętej przez Sejm na początku lipca. Na początku lipca Sejm przyjął ustawę o statusie prawnym przewodniczącego Rady Najwyższej, zgodnie z którą przewodniczący Rady Najwyższej od 11 marca 1990 r. jest utożsamiany z głową odrodzonego niepodległego państwa litewskiego. Stanowisko to piastował wówczas V. Landsbergis.

  Źródło

  Łotwa
  Sprawa rozwojowa, którą bardzo ostrożnie komentują łotewskie media. W związku z podejrzeniami o poparcie społeczne dla zbrodni popełnionych przez Rosję przeciwko Ukrainie i jej obywatelom oraz naruszeniem sankcji międzynarodowych, w miniony weekend łotewska Służba Bezpieczeństwa Państwowego (VDD) przeprowadziła przeszukania w trzech obiektach w Rydze i okolicach, zatrzymując jedna osobę - podało VDD. Aresztowanym jest były członek rady miejskiej Rygi oraz polityk prorosyjskiej partii "Zgoda" Rusłan Pankratow.
  Źródło

  Estonia
  Liczba ukraińskich uchodźców wojennych, którzy przybyli do Estonii zbliża się do 50 000 osób. W ubiegłym tygodniu przez granicę przybyło 1965 obywateli Ukrainy, w tym 373 dzieci. Według danych PPA od 27 lutego Estonia przyjęła 48 772 ukraińskich uchodźców wojennych. Łącznie zarejestrowano wnioski o ochronę tymczasową 31 512 uchodźców. Z pomocą państwa 833 ukraińskie rodziny zaczęły wynajmować stałe miejsce zamieszkania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i gminy wypłaciły uchodźcom wojennym jednorazowy dodatek na wynajem mieszkania, którego maksymalna kwota wynosi 1200 euro. Jeśli uchodźca chce zmienić miejsce zamieszkania, musi sam pokryć związane z tym wydatki.
  Źródło

  Polecam:
  W ciągu kilku dni (20-21 lipca) kilku ważnych białoruskich komentatorów udzieliło sugestywnych wypowiedzi publicznych: Łukaszenka udzielił godzinnego wywiadu dla Agence France-Presse; Swietłana Cichanouska wygłosiła przemówienie na berlińskiej uroczystości poświęconej 78. rocznicy zamachu na Adolfa Hitlera; założyciel Białoruskiego Frontu Ludowego Zianon Paźniak udzielił wywiadu Radiu Wolna Europa/Radio Liberty (RFE/RL); wreszcie dwaj najbardziej wpływowi i aktywni analitycy opozycyjni Ryhor Astapenia i Artiom Szraibman również podzielili się swoimi ocenami z RFE/RL.
  Czyje opinie w sprawie Białorusi zasługują na uwagę?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (538)

  Rosja
  Premier Węgier Viktor Orban zamierza zwiększyć zakupy gazu w Rosji. Wypowiedź Orbána pojawiła się na tle planów UE dotyczących ograniczenia zakupów gazu z Rosji, aw przyszłości całkowitego zerwania współpracy z Gazpromem. „Negocjujemy z Rosjanami dodatkowe 700 mln metrów sześciennych gazu, ta umowa może zostać podpisana latem i wtedy będziemy bezpieczni ” – powiedział Orban. Węgry już sprzeciwiły się nałożeniu sankcji na rosyjską ropę. Teraz Orbán również nie zgadza się z unijnymi planami ustawy o gazie.
  Źródło

  Ukraina
  Ukraina potępia brutalne zbrodnie wojenne popełnione przez Rosję na ukraińskich jeńcach wojennych. Międzynarodowy Trybunał Karny powinien niezwłocznie wszcząć dochodzenie w sprawie nadużyć, tortur, nieludzkiego traktowania i zabójstw. „Wzywamy Prokuraturę Międzynarodowego Trybunału Karnego do natychmiastowego zwrócenia uwagi na okrucieństwa rosyjskiego personelu wojskowego w kontekście śledztwa w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez obywateli rosyjskich na terytorium Ukrainy” pisze serwis prasowy MSZ. Ukraina będzie rejestrować i dokumentować wszystkie naruszenia prawa międzynarodowego, co stanie się podstawą do śledztwa i ścigania ich sprawców. „Pojawienie się informacji o brutalnej zbrodni wojennej rosyjskiego wojska na ukraińskich jeńcach wojennych zbiegło się w czasie z popełnieniem przez Rosję kolejnej zbrodni wojennej – ostrzału zakładu karnego w okupowanej Jelenowce , gdzie podobno przebywają ukraińscy jeńcy wojenni”..
  Źródło

  Rada Najwyższa przyjęła projekty ustaw nr 7481 i nr 7352, które rozszerzyły listę osób, które nie podlegają poborowi w czasie mobilizacji i mają prawo do odroczenia mobilizacji. Rada postanowiła, że podczas mobilizacji nie będą wzywani krewni poległych w wojnie z Rosją
  Źródło

  W portach Odessa i Czarnomorsk załadowano 17 statków, z których 10 jest gotowych do wypłynięcia. Eksport zboża rozpocznie się od wysyłki kilku statków, które zostały załadowane, ale nie były w stanie opuścić portu z powodu rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na pełną skalę.
  Źródło

  Białoruś
  W czerwcu białoruski handel zagraniczny towarami wykazywał oznaki ożywienia. Wielkość eksportu wzrasta z miesiąca na miesiąc, ale pozostaje niższa niż w ubiegłym roku. Import również nieco się poprawił. Wzrost wynikał głównie z Rosji i krajów WNP. Handel z krajami spoza Wspólnoty Narodów spada. Jednocześnie wolumeny podaży spadają w porównaniu z poprzednim rokiem. Czerwcowy obróthandel zagraniczny towarami wyniósł 5,95 mld dolarów, czyli o 8,7% więcej niż w maju br., podczas gdy w porównaniu z czerwcem ub.r. zmniejszył się o 7,6%. Eksport w porównaniu do maja wzrósł o 13,9% do 3,16 mld USD, ale pozostał o 0,4% mniej niż w czerwcu ubiegłego roku.
  Źródło

  Litwa
  Litwini doskonale rozgrywają rosyjskie obawy: Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) poinformowało w piątek, że otrzymało i rozpatruje notę z Rosji w sprawie rzekomego zawieszenia płatności za usługi tranzytowe w Kaliningradzie, ale nie komentuje sytuacji. „Potwierdzamy, że otrzymaliśmy notę z Federacji Rosyjskiej. Obecnie to badamy” – czytamy w odpowiedzi ministerstwa. Notatka została przekazana litewskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych przez Sergiej Riabokoń, tymczasowy chargé d'affaires Rosji na Litwie, podały w czwartek rosyjskie media. Dyplomata powiedział ”, że operatorzy korzystający z usług „Kolei Litewskich” w Rosji muszą płacić za transport towarów, a Wilno przekazało wszystkie te płatności za pośrednictwem jedynego banku Siaulai, który nie będzie już realizował operacji bankowych z Rosją od września. Jednak w tej sprawie jest pewien haczyk.
  Źródło
  Źródło

  Łotwa
  Rosyjski Związek Łotwy (LKS), przygotowujący się do 14. wyborów Saeimy, obiecuje wyborcom zniesienie zakazu nadawania rosyjskich kanałów propagandowych na Łotwie, a także utworzenie rosyjskojęzycznego kanału telewizyjnego, wynika z przedstawionego programu partii. do Centralnej Komisji Wyborczej (CVK). W swoim programie LKS obiecuje także powstrzymanie rozbiórki pomników gloryfikujących reżim sowiecki, obronę prawa do posługiwania się językiem rosyjskim i innymi językami na wszystkich poziomach systemu edukacji, a także promowanie nadawania obywatelstwa łotewskiego wszystkim obcokrajowcy Łotwy, jednocześnie zapewniając im prawo do głosowania w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego. Politycy partii w programie zapowiadają także zniesienie represyjnych funkcji Państwowego Centrum Językowego i ograniczenie uprawnień ministra obrony do wojskowego użycia wojska poza Łotwą. W Rydze liderem listy będzie jeden z najbardziej widocznych członków LKS-u Miroslavs Mitrofanovs, radny stolicy.
  Źródło

  Estonia
  Estoński Komitet ICOMOS, złożony ze specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, stwierdza, że przyspieszone usunięcie ochrony z 275 zabytków bez fachowej analizy i wyjaśnienia jest nielegalne i szkodzi nie tylko dziedzictwu kulturowemu, ale także reputacji i zasadom działania Rady Dziedzictwa Narodowego. Estońska Rada Dziedzictwa Narodowego w lipcu rozpoczęła postępowanie mające na celu wykluczenie z listy zabytków kultury 275 grobów wojennych. Te ostatnie, które do tej pory cieszyły się w Estonii dwustopniową ochroną, w przyszłości będą podlegały wyłącznie ustawie o ochronie grobów wojennych i nie będą już objęte ochroną dziedzictwa kulturowego.
  Źródło

  Polecam:
  Pierwsza Dama Ukrainy Olena Zełenska spędziła pierwsze miesiące rosyjskiej inwazji z dala od centrum uwagi. Teraz nadrabia stracony czas i niedawno odbyła głośną wizytę w USA przed zorganizowaniem międzynarodowego szczytu w Kijowie. Chociaż inicjatywy te przyniosły spory rozgłos, Zelenska najbardziej przykuwała uwagę podczas sesji zdjęciowej dla magazynu Vogue.
  Dyplomacja modowa: Pierwsza Dama Olena Zełenska jest tajną bronią Ukrainy

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (537)

  Rosja
  Moskwa zagroziła „symetryczną reakcją” na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. "Jeśli chodzi o naszą reakcję na wejście tych państw do NATO, to jak powiedział prezydent naszego kraju, reakcja ta będzie symetryczna. Oznacza to, że mogą wybrać inną ścieżkę ruchu w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego: albo umiarkowaną, albo jak mówią, całkowicie otwórz bramę i zaakceptuj decyzje o utworzeniu baz na naszym terytorium, rozmieszczeniu broni uderzeniowej. Nasze działania w odpowiedzi będą podejmowane symetrycznie do tego - podkreślił Miedwiediew. Jednocześnie przyznał, że NATO dominuje obecnie nad Morzem Bałtyckim. To rzekomo komplikuje „sytuację bezpieczeństwa dla wszystkich”.
  Źródło

  Ukraina
  W czwartek Rada Najwyższa Ukrainy poparła projekt ustawy nr 7550 o ustanowieniu gwarancji prawnych i socjalnych dla obywateli polskich przebywających na Ukrainie. - poinformował deputowany Jarosław Żelezniak. Za dokumentem głosowało 283 deputowanych. Aby weszła w życie, musi teraz zostać podpisana przez Przewodniczącego Rady Najwyższej i Prezydenta.
  Źródło

  Rada Najwyższa poparła w drugim czytaniu ustawę nr 7451, która pozwoli na wznowienie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Ukrainie. Ułatwi to przenoszenie przedsiębiorstw w stanie wojennym i pozwoli skuteczniej odbudować krajową gospodarkę. Dzięki prywatyzacji te aktywa państwowe, które ma Ukraina, a które obecnie popadają w ruinę i bezużyteczne, mogą zostać sprywatyzowane i zmodernizowane przez przedsiębiorstwa z regionów, w których toczą się działania wojenne - powiedziała deputowana Elena Szuliak. Szuliak jest przekonana, że prywatyzacja jest pilna. W czasie wojny jest to gwarancja odbudowy i powstania tysięcy miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i wsparcia produkcji krajowej, powiedział deputowany
  Źródło

  Premier Denys Shmyhal zaproponował wprowadzenie kompleksowego egzaminu dla osób zamierzających uzyskać obywatelstwo ukraińskie. Świadczy o tym projekt ustawy nr 7606 zarejestrowany w Radzie Najwyższej, zainicjowany przez szefa Gabinetu Ministrów. Szmyhal proponuje wprowadzenie następujących egzaminów na nadanie obywatelstwa ukraińskiego: z przepisów Konstytucji Ukrainy, z historii Ukrainy, z języka ukraińskiego.
  Źródło

  Białoruś
  Białoruś pochwaliła się najnowszym sukcesem eksportowym, przełamującym zachodnie sankcje. Fabryka Pianin dostarczy do Chin próbną partię 100 fortepianów. Sukces jest tak wielki, że o podpisaniu umowy poinformował podczas wizyty w przedsiębiorstwie wicepremier Igor Petriszenko. Firma poinformowała, że wcześniej komponenty do narzędzi kupowane były w Niemczech, a teraz, ze względu na sankcje, w Chinach. Petriszenko stwierdził również, że Rosja jest obiecującym rynkiem dla białoruskich instrumentów muzycznych. W ubiegłym roku do Federacji Rosyjskiej dostarczono 16 fortepianów, w tym półroczu podpisano umowy na dostawę 14 fortepianów. (Oczywiście sarkazm i ironia.)
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Litwy Gitanas Nausėda odwiedził Kijów z okazji Dnia Państwowości. Wręczył prezydentowi Ukrainy najwyższą litewską nagrodę państwową - Order Witolda Wielkiego ze złotym łańcuchem. Przyjacielu Gitanasie Nausėda, Panie Prezydencie! Chciałbym dzisiaj, w dniu naszej państwowości, podziękować Panu i - w Pana osobie - całemu narodowi litewskiemu za znaczące, ważne i heroiczne wsparcie, jakie otrzymała Ukraina. Dziękuję!" - powiedział prezydent Zełenski. "Nie była to polityka naszych krajów - odzwierciedla ona równie silne umiłowanie wolności naszych narodów. Narody, które szły i idą razem przez historię Europy. Jeszcze raz dziękuję!" - powiedział prezydent Ukrainy. Warto zauważyć, że wizyta prezydenta Litwy nastąpiła dzień po dwudniowym spotkaniu z prezydentem Dudą. „Ja też nie przyszedłem z pustymi rękami. Dziś nowy pakiet to amunicja i dziesięć pojazdów opancerzonych. Niedługo przekażemy też systemy antydronowe produkowane na Litwie. Wiemy, że te systemy są bardzo potrzebne” – powiedział prezydent Litwy.
  Źródło
  Źródło

  Łotwa
  Po tym, jak 24 lutego Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie, wiosną tego roku wzrosło zainteresowanie obywateli Łotwy uczestnictwem w Gwardii Narodowej. Liczba zgłoszeń znacznie wzrosła w marcu i kwietniu, ale w kolejnych miesiącach zainteresowanie uczestnictwem w Gwardii Narodowej malało. Potwierdził to szef sztabu Gwardii Narodowej pułkownik Viesturs Bubucis. Według niego, w styczniu Gwardia Narodowa otrzymała ponad 180 podań o wstąpienie do Gwardii Narodowej, 220 w lutym i ponad 1800 w marcu „W ciągu zaledwie jednego miesiąca prawie 2000 podań” – powiedział Bubucis. W kwietniu do Gwardii Narodowej wpłynęło ponad 500 wniosków, w maju 240, a w czerwcu – 127. W lipcu wpłynęło nieco więcej – około 300 wniosków, co tłumaczy się głównie udziałem przedstawicieli Gwardii Narodowej w różnych akcjach rekrutacyjnych. w szkołach i świętach miejskich, powiedział Bubucis. Do tej pory zarejestrowano ponad 1400 nowych gwardzistów.
  Źródło

  Estonia
  Rząd Estonii podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Estońskiej Agencji Magazynowania (EVK), aby zapewnić prywatnym deweloperom estońskiego terminalu LNG gwarancję terminowej realizacji projektu. Deweloperzy Alexela i Infortar, którzy budują infrastrukturę do obsługi LNG w porcie Paldiski, od wiosny oczekują rządowej gwarancji zarządzania ryzykiem biznesowym. Rząd podjął decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego Estońskiej Agencji Zapasów, aby pomóc deweloperowi w razie pojawienia się ryzyka. Powstanie w terminie terminalu w Paldiski jest kluczowe dla bezpieczeństwa Estonii w najbliższym sezonie grzewczym.
  Źródło

  Polecam:
  21 lipca Alaksandr Łukaszenka podpisał nowelizację kodeksu postępowania karnego umożliwiającą przeprowadzanie zaocznych procesów i wydawanie wyroków skazujących na osoby przebywające poza granicami Białorusi i uchylające się od stawiennictwa przed organami prowadzącymi sprawy. Analiza Kamila Kłysińskiego (OSW)
  Białoruś: możliwa kara śmierci dla przeciwników reżimu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (536)

  Rosja
  Austria rozpoczęła proces przejmowania od rosyjskiego koncernu energetycznego Gazprom magazynu gazu w Salzburgu. Austriacka minister ochrony klimatu Leonore Gewessler poinformowała we wtorek, że RAG Austria AG już rozpoczęła rezerwację pojemności magazynowej gazu, a od 1 sierpnia zacznie ją napełniać. „Napełnione magazyny gazu to nasze ubezpieczenie na nadchodzącą zimę. Dlatego ważne jest przede wszystkim, aby wszystkie magazyny w Austrii były zapełnione” – powiedziała.
  Źródło

  Ukraina
  W Polsce planują stworzyć Dolinę dronów, aby przyspieszyć innowacje w tej dziedzinie z korzyścią dla Polski i Ukrainy. Pomysł stworzenia takiej lokalizacji dyskutowali w Warszawie 26 lipca zainteresowani przedstawiciele Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych na konferencji Warsaw Drone Summit, która odbyła się przy wsparciu Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy oraz Ambasada Ukrainy w Polsce. Jak donosi Ministerstwo Cyfrowej Transformacji Ukrainy, w lipcu ruszył zakrojony na szeroką skalę projekt „Armia Dronów”, w którym zebrano już ponad pół miliarda hrywien za precyzyjne multikoptery. Szefowa amerykańskiej firmy Chenope, Elizabeth Charnock, która również pracuje na Ukrainie i w Polsce i jest współorganizatorem konferencji, podkreśliła, że nie chodzi tylko o drony, ale także o oprogramowanie, technologie rozpoznawania obrazu, integrację danych z różne czujniki i programy do ich rozwoju.
  Źródło

  Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk, którego za kilka tygodni w Berlinie zastąpi inny dyplomata, przyznał, że jego obraźliwe uwagi pod adresem kanclerza Niemiec Olafa Scholza były błędem. „Tak, prawdopodobnie było to niewłaściwe, to była reakcja emocjonalna” – powiedział, odpowiadając na pytanie dziennikarza.„Dyplomata to nie robot. Myślę, że nie powinno się wykonywać pracy bez emocji. Szczególnie w niespokojnych czasach ludzie potrzebują emocji i pasji. Gdyby nasz Prezydent Zełenski nie okazywał emocji i nie rozweselał ludzi, nie byłoby tak silnego morale społeczeństwa, aby przeciwstawić się przytłaczającej sile Rosji” – powiedział.
  Źródło

  Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KIIS) opublikował dzisiaj wyniki najnowszych badań socjologicznych, z których wynika, że dla 84% obywateli Ukrainy, odstąpienie terytoriów Rosji w celu zakończenia wojny jest niedopuszczalne, przy czym 10% jest przeciwnego zdania. Jak zauważa KIIS, w porównaniu z majem nastroje ludności praktycznie się nie zmieniły.
  Źródło

  Białoruś
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi uważa, że pojęcie praw człowieka w stosunkach międzynarodowych budzi poważne kontrowersje i wymaga uznania jako utopia, której nie da się wprowadzić w życie. Taką opinię wyraził wiceminister spraw zagranicznych Jurij Ambraziewicz na "Pekińskim Forum Praw Człowieka 2022". Tekst jego wystąpienia został opublikowany na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  Źródło

  Litwa
  "Jestem dumny mogąc nazwać Prezydenta Andrzeja Dudę przyjacielem! Drogi Andrzeju, dziękuję za zaproszenie na spotkanie w Polsce, gościnność, konstruktywne rozmowy oraz ustalenia na przyszłą współpracę. Dla naszej wspólnej sprawy - Litwy, Polski i Ukrainy!" - brzmi wpis w języku polskim na profilu prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy. Dzisiaj zakończyło się dwudniowe spotkanie prezydentów. Poniżej zdjęcie.
  Źródło

  Łotwa
  Jak podało rosyjskie MSZ, przedstawiciel ambasady Łotwy Dace Rutka został w środę wezwany do ministerstwa, gdzie wręczono mu protest przeciwko wymogom stawianym obywatelom Rosji chcącym wjechać na Łotwę. "W związku z prowokacyjnymi działaniami łotewskich służb granicznych złożono kategoryczny protest i wystosowano notę" - powiedział rzecznik MSZ Rosji Iwan Nieczajew. Nieczajew powiedział, że łotewskie władze zmuszały ich do podpisania przygotowanego wcześniej papieru stwierdzającego, że nie zgadzają się z polityką rosyjskiego rządu. W przeciwnym razie odmówiono by im wjazdu na Łotwę. Państwowa Służba Bezpieczeństwa Łotwy (VDD) ogłosiła na początku lipca, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 53 cudzoziemcom, w tym 35 obywatelom Rosji, odmówiono wjazdu na Łotwę na wschodnich przejściach granicznych ze względu na zidentyfikowane zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Łotwy. Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się na cudzoziemców, którzy np. służyli kiedyś w rosyjskich lub białoruskich siłach zbrojnych, publicznie eksponują symbole pochwalające rosyjską agresję lub wyrażają negatywny stosunek do państwa łotewskiego.
  Źródło

  Estonia
  Zgodnie z umową koalicyjną Reform-Isamaa-SDE od 1 października konsumenci w gospodarstwach domowych będą mogli kupować energię elektryczną w ramach usługi powszechnej, a państwo zrekompensuje konsumentom w gospodarstwach domowych ceny energii elektrycznej przekraczające 50 euro za megawatogodzinę. Estoński rząd i państwowa grupa energetyczna Eesti Energia opracowują obecnie plan oferowania energii elektrycznej jako usługi powszechnej, w sprawie którego mają nadzieję osiągnąć porozumienie do października.
  Źródło

  Polecam:
  Rozpoczętą w lutym 2022 r. rosyjską ponowną inwazję na Ukrainę na pełną skalę początkowo tłumaczono chęcią „denazyfikacji” Kijowa. Oznaczało to walkę z narodowym samookreśleniem Ukrainy, która weszła w nie do pokonania konflikt z imperializmem Kremla. Jednak podczas przedłużającej się wojny Moskwa zaczęła polegać na ruchach narodowych. W czerwcu 2022 r. w rosyjskich regionach rozpoczęło się formowanie „ochotniczych batalionów narodowych”, których władze zamierzają masowo wysłać je na front ukraiński. Wadim Sztepa dla Fundacji Jamestown.
  Czy Kreml wyśle na Ukrainę nowe „dzikie dywizje”?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

  źródło: pbs.twimg.com

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (535)

  Rosja
  Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych „Wschód-2022” z wojskami Wschodniego Okręgu Wojskowego, które odbędą się od 30 sierpnia do 5 września. Poinformowano, że wojsko Federacji Rosyjskiej będzie ćwiczyć użycie grup wojsk w celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego w regionie wschodnim. Oprócz wojsk w ćwiczeniach weźmie udział część sił wojsk powietrznodesantowych, lotnictwa dalekiego zasięgu i wojskowego lotnictwa transportowego.
  Źródło

  Ukraina
  Zrównoważony rozwój ukraińskiej gospodarki jest niemożliwy bez uruchomienia nowych obiektów energii odnawialnej.- wynika z przesłania Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (UWEA). „UWEA apeluje do deputowanych ludowych Ukrainy z prośbą o uratowanie projektów energetyki wiatrowej, które mają powstać w 2022 roku i stworzenie warunków do realizacji 800 MW energetyki wiatrowej poprzez wydłużenie terminu warunków technicznych i umów sprzedaży dla „zielonych” elektryczność”, podsumował UWEA. Ukraina przedstawiła w Lugano plan budowy 30 GW „zielonej” energii do 2032 roku. Ogólnie inwestycje w niezależność energetyczną i „zielony” kurs szacuje się na 130 miliardów dolarów.
  Źródło

  „Apel rządu Ukrainy do rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie udzielenia naszemu państwu kredytu leasingowego na gaz na stabilny sezon grzewczy został zatwierdzony. Przygotowania do najtrudniejszej zimy w naszej historii trwają i dlatego szukamy wszelkich możliwych narzędzi, aby być gotowym na wszelkie scenariusze – powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.
  Źródło

  Dawna rezydencja zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza „Meżyhiria” powinna otrzymać status pomnika sztuki ogrodowo-parkowej o znaczeniu państwowym - zapowiedział minister Oleg Niemczinow. Według niego prace nad statusem rezydencji trwają od końca 2021 roku. Rozpoczęcie wojny na pełną skalę przerwało ten proces. Zgodnie z przepisami za działalność parku atrakcji odpowiadać będzie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Być może w przyszłości działalność takich parków będzie koordynowana przez specjalną agencję, powiedział Niemczinow. Dodał, że na terenie rezydencji znajduje się wiele obiektów, które w warunkach stanu wojennego interesują komponent bezpieczeństwa.
  Źródło

  Białoruś
  Obecnie w obwodzie mińskim w budowie jest 16 cerkwi Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej – informuje wiceprzewodnicząca mińskiego obwodowego komitetu wykonawczego Irina Tichonko. W sumie, według Tichonko, w obwodzie mińskim działa 49 parafii BOC i 32 działające kościoły, a ich liczba będzie rosła - nad tym pracują urzędnicy we współpracy z BOC.
  Źródło

  Litwa
  Broń i sprzęt wojskowy stanowią około jednej trzeciej wszystkich wydatków na obronę, blisko pół miliarda euro - powiedział w środę w Sejmie minister obrony narodowej Arvydas Anušauskas. To, co udało nam się zrobić w ciągu tych lat, to zwiększyć wydatki zgodnie z wnioskiem MON złożonym w Sejmie w marcu. W oparciu o tę kwotę zawarto umowy na zakup broni i sprzętu wojskowego, a obecnie na broń, sprzęt wojskowy i zaopatrzenie przeznacza się 30 proc. budżetu wojskowego, czyli jedną trzecią wszystkich pieniędzy, w kierunku pół miliarda (euro) - poinformował Anušauskas. Litwa pozyskała 18 samobieżnych haubic PzH2000 155 mm. Litwa zamierza też kupić francuskie samobieżne haubice kołowe Caesar, które mogłyby dotrzeć do kraju w 2027 roku. W odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą Sejm wiosną tego roku zwiększył wydatki na obronę do 2,52% produktu krajowego brutto, dodając prawie 300 mln euro do ponad 1,2 mld euro w pierwotnym budżecie.
  Źródło

  Łotwa
  Dostęp do baz danych finansowych partii politycznych Biura ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji (KNAB), w tym do Systemu Elektronicznego Wprowadzania Danych służących do składania dokumentów partyjnych oraz do aplikacji mobilnej instytucji „Ziň KNAB”, został zakłócony we wtorek z powodu cyberataku. Przedstawicielka „Cert.lv” Līga Beser powiedziała, że ataki na KNAB mają związek z działalnością grup wspierających agresywną politykę Rosji.
  Źródło

  Estonia
  Ekspert ds. bezpieczeństwa cyfrowego i cybernetycznego Ieva Ilves, żona byłego prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa, będzie kandydować do parlamentu w nadchodzących jesiennych wyborach na Łotwie. Ieva Ilves jest doradcą prezydenta Łotwy Eglisa Levitsa ds. polityki informacyjnej i cyfrowej, a wcześniej pracowała w łotewskim Ministerstwie Obrony. Wybory na Łotwie odbędą się 1 października.
  Źródło

  Polecam:
  Wśród wydarzeń, na które ze zrozumiałych powodów zwracamy szczególną uwagę, a więc na przebieg wojny na Ukrainie, ale także związane z tym tzw. umowy zbożowe, które mają uwolnić trzy porty ukraińskie dla eksportu zboża, przemykają niemal niezauważone kwestie, które długofalowo mają znacznie większe znaczenie dla obecnej sytuacji w regionie. Komentarz tygodnia na naszym portalu.
  Rzeczy ważne dzieją się w cieniu

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (534)

  Rosja
  Petycja na platformie Change.org o wykluczenie Rosji z ONZ zebrała już ponad 50 000 głosów. Petycja o wykluczenie Rosji z ONZ pojawiła się na znanej platformie Change.org , należy zauważyć, że Federacja Rosyjska nie przeszła procedur przystąpienia do ONZ i obecnie brakuje dokumentów potwierdzających coś przeciwnego. „Drzwi ONZ dla Federacji Rosyjskiej muszą być zamknięte, ponieważ aby wstąpić do ONZ, Federacja Rosyjska, zgodnie z art. 4 Karty Narodów Zjednoczonych, musi powstrzymać agresywną wojnę na Ukrainie i powrócić do granic uznanych na arenie międzynarodowej. Członkami ONZ mogą zostać tylko państwa pokojowe” – podkreślono w petycji.
  Źródło

  Rosyjscy okupanci w Chersoniu zmusili lokalne zakłady użyteczności publicznej do łatania mostu Antonowskiego po atakach Sił Zbrojnych Ukrainy. Podobno Rosjanie i kolaboranci polują na mieszkańców Chersonia, którzy rozdają patriotyczne ulotki i rysują proukraińskie graffiti. Poza tym według ukraińskiego dokumentu wywiadu Kreml planował odbudowę okupowanego Mariupola w obwodzie donieckim w trzech etapach - do końca 2022 r., od 2023 do 2025 r. i do 2040 r.
  Źródło
  Źródło

  Ukraina
  Umowa o eksporcie zboża, podpisana przez Ukrainę, Turcję, ONZ i Rosję, powinna zacząć działać w tym tygodniu. „Spodziewamy się, że będziemy działać w nadchodzących dniach. Spodziewamy się utworzenia centrum koordynacyjnego w Stambule w tym tygodniu, przygotowujemy wszystko, co od nas zależy, abyśmy byli gotowi do rozpoczęcia w tym tygodniu” – powiedział Ołeksandr Kubrakow. Kubrakow powiedział, że zgodnie z umową zbożową rozminowywanie odbywałoby się „wyłącznie na torze wodnym, którego potrzebujemy do eksportu zboża”.
  Źródło

  W ciągu dwóch do trzech tygodni w Charkowie wybudowane zostaną bezpieczne przystanki komunikacji miejskiej, gdzie ludzie będą mogli ukryć się podczas ostrzału artyleryjskiego. „Będą to konstrukcje żelbetowe zlokalizowane przy pawilonach przystankowych. W przypadku zagrożenia ostrzałem artyleryjskim będzie można się tam ukryć i czekać na ostrzeżenie lotnicze. Takie schroniska są na przykład w Izraelu. I okazują się skuteczne w ochronie przed pociskami i latającymi odłamkami – mówił burmistrz Charkowa Ihor Terechow.
  Źródło

  W obwodzie lwowskim nie będzie już lekcji języka rosyjskiego. Poinformował o tym na Facebooku doradca szefa lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Radyk . Jednocześnie oficjalnie wiadomo o odwołaniu zajęć w języku rosyjskim do 5 września, kiedy wszystkie instytucje edukacyjne prześlą raporty do Ujednoliconej Państwowej Elektronicznej Bazy Danych o Edukacji. Wcześniej odwołano naukę języka rosyjskiego w szkołach żytomierskich.
  Źródło

  Białoruś
  Bezrobocie w II kwartale 2022 r. wyniosło 3,7%, co jest zgodne z danymi z I kwartału br. io 0,1 p.p. mniej niż w okresie październik-grudzień 2021 r. podał Biełstat. Natomiast czerwcowy PKB Białorusi spadł o 7,8% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2021 roku. W maju spadek produktu krajowego brutto wyniósł 8,6% - podał EBR.
  Źródło

  Litwa
  Prezydent Litwy Gitanas Nausėda, spotykając się z polskim przywódcą, powiedział, że ma nadzieję na dalszą jedność w zakresie obrony i bezpieczeństwa w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Razem jesteśmy silniejsi i bardziej bezpieczni. Tylko działając wspólnie możemy zapewnić bezpieczeństwo w naszych własnych krajach i w całym regionie. Polska jest niezawodnym sojusznikiem Litwy. Doceniam naszą jedność i wierzę, że w przyszłości pozostaniemy zjednoczeni - powiedział Nauseda. Komentarz: Warto zwrócić uwagę na tę wypowiedź, możliwe, że niedługo nabierze ona nowego znaczenia.
  Źródło

  Łotwa
  Łotwa może zbudować jednocześnie dwa terminale skroplonego gazu ziemnego. Taki wariant przedstawiła łotewska minister gospodarki Ilze Indriksone. W przetargu dotyczącym budowy łotewskiego terminalu LNG startują dwie firmy: Skulte LNG Terminal i Kundziņsalas dienvidu projekts. Pierwsza z nich zamierza wybudować terminal w Saulkrasti ok. 40 km na północ od Rygi, a druga firma chce zbudować terminal w Rydze.
  Źródło

  Estonia
  Producent energii odnawialnej Sunly Wind chce zbudować morską farmę wiatrową w pobliżu wyspy Hiiumaa, której moc nie przekroczyłaby granicy 400 megawatów, od której wymagany jest specjalny plan. Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji uznało, że dla farmy wiatrowej nadal wymagany jest plan specjalny i odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Sunly Wind zwróciła się do Urzędu Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych (TTJA) o wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej składającej się z 33 turbin na 82 kilometrach kwadratowych. Ministerstwo stwierdziło, że farma morska będzie miała znaczący efekt przestrzenny, a jej lokalizacja jest kwestią interesu narodowego, dlatego też dla farmy wiatrowej na obszarze morskim Hiiumaa potrzebny jest państwowy plan specjalny lub inny równoważny plan. Wyspa ma jak wiadomo znaczenie strategiczne.
  Źródło

  Polecam:
  Niektóre iluzje umierają ciężko; inne mają krótki okres trwałości. Atak Moskwy 23 lipca na obiekty portowe w Odessie, który miał miejsce niecałe dwadzieścia cztery godziny po podpisaniu przez Moskwę i Kijów odrębnych porozumień z Turcją i Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) w sprawie odblokowania ukraińskich portów Morza Czarnego, ilustruje oba te punkty.
  Moskwa roztrzaskała dwie iluzje jednym uderzeniem rakietowym. Biały Dom musi zaakceptować rzeczywistość.

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

  •  

   Polska jest niezawodnym sojusznikiem Litwy. Doceniam naszą jedność i wierzę, że w przyszłości pozostaniemy zjednoczeni - powiedział Nauseda. Komentarz: Warto zwrócić uwagę na tę wypowiedź, możliwe, że niedługo nabierze ona nowego znaczenia.

   @Ten_od_Hanki: No cóż, powołanie Trójkąta Lubelskiego oraz symboliczny zjazd prezydentów w Warszawie na rocznicę 3 Maja nie były przypadkowe. Ruska propaganda też to zauważyła, bo przestała szydzić z ujadającego "pieska na amerykańskiej smyczy", a zaczęła straszyć odbudową Rzeczypospolitej. Hybrydowy atak Łukaszenki na granicę, a potem napaść Rosji na Ukrainę pokazały, że z kacapami można walczyć i skutecznie się bronić, a nasz sojusz faktycznie funkcjonuje. pokaż całość

   źródło: tvn24.pl

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (533)

  Rosja
  Komentarz własny: Sensacyjny ton, w jakim także na Wykopie przedstawia się wypowiedź Witalija Ignatiewa w sprawie rzekomego przyłączenia Naddniestrza do Rosji, budzi niestety smutek, gdyż dowodzi, jak niewiele wiemy o samej historii Mołdawii. Jeszcze raz proponujemy przeczytać samą wypowiedź polityka z Tyraspola i dodać do tego świadomość, że kwestie o których mówił, istnieją od dawna. Tymczasem pewne polskie media grzmią: "Naddniestrze mogą się stać kolejnym punktem zapalnym...". Proszę Państwa, ten "kolejny punkt zapalny" istnieje od 30 lat. Skądinąd nawet reakcja Pieskowa dużo mówi na temat dzisiejszej "burzy w szklance wody". Stąd autorom takich tekstów radzimy wypić tę szklankę wody, najlepiej do tego nie osłodzoną, a dla reszty zainteresowanych polecamy zapoznać się z naszym artykułem podanym w linku. Pozdrawiamy i życzymy udanego Piąteczku.
  Źródło

  Ukraina
  Umowa o korytarzu zbożowym podpisana dziś przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ przewiduje wspólne inspekcje statków. Jest to konieczne, aby tak zwane „konie trojańskie” nie wchodziły do ukraińskich portów. Tym samym, zgodnie z podpisanym dokumentem, w Turcji zostanie utworzone Wspólne Centrum Koordynacyjne. W jej skład wejdą przedstawiciele Ukrainy, Rosji, ONZ i Turcji. Inspekcje zostaną utworzone również w Turcji spośród przedstawicieli wszystkich stron. Inspekcje te sprawdzą ładunek i personel statków, które będą pływać do i z Ukrainy. „Inspekcja będzie miała miejsce wyłącznie w portach, na wejściu i wyjściu z Cieśnin Tureckich. Wspólna inspekcja ochroni nasze porty przed wejściem „koni trojańskich” pod przykrywką statków cywilnych” – wyjaśnił Ołeksandr Kubrakow, który reprezentował Ukrainę przy podpisywaniu umowy w Turcji. Tymczasem Perspektywa porozumienia o zniesieniu blokady portów ukraińskich i wznowieniu eksportu zboża spowodowała wyraźny spadek cen zboża.
  Źródło
  Źródło

  W Austrii prokuratorom pozwolono wszcząć śledztwo w sprawie zbrodni wojennych popełnionych podczas rosyjskiej agresji na Ukrainie; będą również mogli uczestniczyć w śledztwach międzynarodowych. „Przestępcy wojenni powinni wiedzieć, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili, szczególnie na szczeblu międzynarodowym. Już teraz wspieramy ukraińskie władze i Międzynarodowy Trybunał Karny w śledztwie dotyczącym zbrodni wojennych – powiedziała austriacka minister sprawiedliwości Alma Zadić. Jurysdykcja austriackich organów wymiaru sprawiedliwości rozciąga się na przestępstwa popełnione za granicą tylko wtedy, gdy istnieje związek z Austrią, taki jak obywatelstwo lub miejsce zamieszkania sprawcy lub ofiary. Obecnie taka możliwość jest przewidziana, jeśli istnieje inny związek z Austrią, na przykład w przypadku napływu uchodźców, co do którego można ustalić związek przyczynowo-skutkowy ze zbrodnią wojenną.
  Źródło

  MetaHistory, pierwsze muzeum NFT na Ukrainie, zdołało zebrać milion dolarów podczas wojny na pełną skalę. Środki zostaną wysłane na pomoc Siłom Zbrojnym – informuje ukraińskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej .„Wszystkie dochody ze sprzedaży dwóch poprzednich kolekcji NFT zostały przekazane przez zespół projektowy do funduszu kryptograficznego Aid For Ukraine na wsparcie Sił Zbrojnych. Zakupiliśmy już pojazdy na linię frontu, sprzęt i dużo niezbędnej amunicji dla naszych obrońców ” – czytamy w komunikacie.
  Źródło

  Białoruś
  Premier Białorusi Raman Hałouczenka nie uważa cukru za dobrą inwestycję. Tak skomentował sytuację wokół popytu na cukier, który także pojawił się na Białorusi. Według niego, panika znów powstała z niczego, gdyż na Białorusi jest wystarczająco dużo cukru.
  Źródło

  Litwa
  Rosja musi wykonać decyzję o odblokowaniu ukraińskich portów bez żadnych dodatkowych warunków – mówi litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis po tym, jak Mińsk i Kijów podpisały oddzielnie w piątek w Turcji odpowiednie porozumienie. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Litwa konsekwentnie powtarza, że powrót ukraińskiego zboża do globalnego łańcucha dostaw żywności jest niezbędny do rozwiązania kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego, a odblokowanie portów Morza Czarnego jest jedynym trwałym rozwiązaniem” – G. Landsbergis powiedział w oświadczeniu.
  Źródło

  Łotwa
  W czerwcu 2022 r. na ryskim lotnisku obsłużono 549,7 tys. pasażerów, czyli 3,5 razy więcej niż w czerwcu 2021 r. io 15,9% więcej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (CSB). W porównaniu do czerwca 2019 r. lotnisko obsłużyło o 28% mniej pasażerów w czerwcu tego roku. Łączna liczba lotów w czerwcu wyniosła 5046, czyli 1,6 razy więcej niż rok temu.
  Źródło

  Estonia
  Krisli Melesk w piątek rano została pierwszą Estonką, która weszła na szczyt K2, drugiej najwyższej góry świata. Położony na granicy Chin i Pakistanu K2 jest uważany za jedną z najbardziej niebezpiecznych gór i jest mniejszy tylko od Mount Everestu. 377 osób zdobyło szczyt K2, a 91 osób zginęło próbując. Wejście na 8 611-metrową górę jest możliwe tylko latem ze względu na ekstremalną pogodę. Andras Kaasik w 2018 roku był pierwszym estońskim mężczyzną, który osiągnął szczyt K2.
  Źródło

  Polecam:
  Stany Zjednoczone w końcu przyjęły do wiadomości plany Rosji dotyczące "próby aneksji dodatkowych terytoriów ukraińskich", powołując się na "ogromne dowody zarówno ze źródeł wywiadowczych, jak i otwartych". Uświadomienie sobie tego faktu jest spóźnione, co widać w oficjalnym briefingu.
  Rosja rozważa aneksję terytoriów ukraińskich w referendach

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (532)

  Rosja
  Otwarcie „korytarzy zbożowych” może pozwolić Rosji na dalsze eksportowanie nawozów i żywności. „Nasze kontakty są kontynuowane po spotkaniu w Stambule. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach ogłosimy dobre wieści. Współpracujemy w tym kierunku z obiema stronami i ONZ. Mam nadzieję, że osiągniemy wynik i rozwiążemy kolejny problem” – powiedział Turecki Zagraniczny Minister Mevlut Cavusoglu. Zdaniem ministra otwarcie „korytarzy” to nie tylko eksport zboża, słonecznika i oleju z Ukrainy, ale także eksport żywności i nawozów z Rosji. Pomimo tego, że rosyjskie produkty nie znajdują się na liście sankcyjnej, nadal obowiązują sankcje wobec statków, które je przewożą.
  Źródło

  Ukraina
  Rosjanie przymusowo zmobilizowali ponad 100 tys. mężczyzn z terenu okupowanego Donbasu, z czego 23 tys. zginęło do końca kwietnia.
  Założyciel organizacji pozarządowej „Wschodnia Grupa Praw Człowieka”, dyrektor Instytutu Badań Strategicznych i Bezpieczeństwa, obrońca praw człowieka Pawło Łysianskij powiedział o tym, prezentując raport analityczny „Przymusowa mobilizacja na tymczasowo okupowanych terytoriach Ługańska i regiony Doniecka”. Przypomniał, że już w 2021 r. pod kontrolą kuratorów wojskowych Federacji Rosyjskiej siły zbrojne LDNPR przeprowadziły na terenie Sił Zbrojnych Rosji 8 kolejnych mobilizacji rezerwistów w ramach programu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji „BARS” (rezerwa wojsk bojowych).
  Źródło

  Ukraina spodziewa się 3 mld USD finansowania zewnętrznego w lipcu i 16-17 mld USD do końca roku - powiedział minister finansów Serhij Marczenko. Według Marczenki od początku wojny Ukraina otrzymała około 13 mld USD finansowania zewnętrznego, w tym 4,4 mld USD w czerwcu. Również szef resortu finansów podkreślił, że rząd stara się utrzymać miesięczny deficyt budżetowy w granicach 5 mld dolarów i "nawet podejmować niezbędne decyzje, aby te ramy zawęzić". Według niego nie chodzi o podniesienie podatków, ale o poszerzenie bazy podatkowej.
  Źródło

  Mieszkaniec Odessy został oskarżony o zorganizowanie nielegalnego przewozu poborowych obywateli Ukrainy przez granicę państwową. Ukrył ich w swojej furgonetce. Według śledztwa podejrzany zorganizował akcję nielegalnego przekraczania granicy przez obywateli Ukrainy w wieku poborowym. Za pośrednictwem znajomych szukał chętnych do wyjazdu do Mołdawii i przewoził ich własnym busem pasażersko-towarowym w ukrytym przedziale. Mężczyzna został zatrzymany podczas próby przemytu dwóch mężczyzn przez granicę za 13 600 USD. Prawo przewiduje karę pozbawienia wolności od 7 do 9 lat z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub wykonywania określonych czynności na okres do 3 lat, z konfiskatą mienia włącznie.
  Źródło

  Białoruś
  Raport o rusyfikacji Białorusi - Stowarzyszenie „Międzynarodowy Związek Pisarzy Białoruskich” przygotowało przegląd naruszeń praw językowych na Białorusi od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r."Konieczność dokonania tego przeglądu wynika z faktu, że zapisana w ustawodawstwie równość języków nie jest zapewniona przez władze białoruskie, wyraźnie preferowany jest język rosyjski. W związku z tym język białoruski jest zagrożony wyginięciem w różnych sferach jego funkcjonowania" - stwierdzają autorzy przeglądu. Więcej w linku.
  Źródło

  Litwa
  Litwa przyłącza się do ukraińskiego procesu o zbrodnie wojenne przeciwko Rosji przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. Jak donosi Ministerstwo Sprawiedliwości, 43 kraje, a także UE wyraziły chęć udziału w tej sprawie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który potępia militarną agresję Rosji i jej zbrodnie międzynarodowe. Litwa oficjalnie dołączy do sprawy w piątek. Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Rosji są również badane przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Między innymi Litwa zaproponowała społeczności międzynarodowej rozważenie możliwości powołania specjalnego trybunału ds. agresji Rosji na Ukrainę.
  Źródło

  Łotwa
  przed budynkiem administracyjnym Latvenergo przy ulicy Brieža 12 w Rydze uruchomiono największą w krajach bałtyckich stację ładowania samochodów elektrycznych, wyposażone w 11 publicznych portów ładowania, z których cztery to porty ultraszybkiego ładowania o mocy ładowania do 150 kilowatów (kW) - poinformowało Latvenergo. Stacja ultraszybkiego ładowania może w pełni naładować samochód z akumulatorem o pojemności 50 kilowatogodzin (kWh) w średnio 15 minut, pod warunkiem, że ładowanie wynosi od 5% do 85%, a inne parametry samochodu mogą pomieścić taką wydajność ładowania. Podczas gdy konwencjonalne stacje szybkiego ładowania mogą ładować tylko jeden pojazd, stacje ładowania Elektrum Drive mogą ładować dwa samochody jednocześnie z szybkością ładowania do 75 kWh.
  Źródło

  Estonia
  Zużycie gazu w Estonii spadło w tym roku o 18 procent i szacuje się, że do zimy spadnie jeszcze bardziej, powiedziała w czwartek premier Kaja Kallas. „Zużycie gazu w Estonii faktycznie już spadło. W pierwszej połowie 2022 r. zużyliśmy o 18 procent mniej niż w tym samym czasie w 2021 r. Chociaż historycznie nasze zużycie gazu wynosiło około pięciu terawatogodzin rocznie, teraz prognozujemy cztery terawatogodziny na zimę” – powiedziała na pierwszej konferencji prasowej nowej koalicji.
  Źródło

  Polecam:
  W wielu kręgach modne stało się twierdzenie, że Ukraina nie może mieć nadziei na zwycięstwo nad rosyjską armią w obecnej wojnie. Jeśli ta ocena jest poprawna, oczywistym wynikiem konfliktu byłoby wynegocjowanie ugody, w której Rosja byłaby w posiadaniu obecnie okupowanych terytoriów w zamian za "pokój".
  Ukraina może wygrać

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (531)

  Rosja
  Rikard Jozwiak (RFE) - „Ambasadorowie UE dali zielone światło siódmemu pakietowi sankcji UE przeciwko Rosji. Obejmuje złoto, w tym złotą biżuterię. Jutro powinny zostać opublikowane w oficjalnym dzienniku UE ”. Informację potwierdził Stały Przedstawiciel Litwy przy UE Arnoldas Pranckevičius. „W komisji właśnie zatwierdziliśmy nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji, w tym zakaz złota, nowe kontrole eksportu, zamrożenie aktywów Sbierbanku, ponad 50 nowych osób fizycznych i prawnych, w tym polityków, przywódców wojskowych, oligarchów, propagandystów."
  Źródło

  Ukraina
  Należy zaostrzyć sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, gdyż Moskwa nie chce rozmów pokojowych i otwarcie deklaruje zamiar zajęcia kolejnych ziem ukraińskich. - napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. „Uznanie przez Ministra Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa zamiaru zajęcia większej ilości ukraińskich ziem dowodzi, że Rosja odrzuca dyplomację i koncentruje się na wojnie i terrorze. Rosjanie chcą krwi, a nie negocjacji” – podkreślił Kułeba.Jednocześnie wezwał wszystkich partnerów Ukrainy do zaostrzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i przyspieszenia dostaw broni do Sił Zbrojnych Ukrainy.
  Źródło

  Ołeksij Daniłow, sekretarz RBNiO, powiedział, że obecnie około 86 osób może podlegać weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów określonych w ustawie o oligarchach. Nie powiedział kto dokładnie. Daniłow poinformował o tym na spotkaniu dotyczącym stanu realizacji ustawy „O zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego związanym z nadmiernym wpływem osób, które mają duże znaczenie gospodarcze i polityczne w życiu publicznym (oligarchów)”.
  Źródło

  Średnia dzienna liczba ciężarówek opuszczających Ukrainę przez polsko-ukraińskie przejście graniczne Korczowa-Krakowiec wzrosła o 51% do 423 po modernizacji w ramach projektu Otwarta Granica. - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy.
  Źródło

  Białoruś
  Na tle sankcji białoruski eksport koncentruje się w dwóch kierunkach. Ministerstwo Gospodarki uważa to za sukces w reorientacji przepływów eksportowych. W maju na Chiny i Rosję przypadły dwie trzecie białoruskiego eksportu towarów. „Najbardziej pojemne i obiecujące rynki reorientacji to rosyjski i chiński. W maju do tych dwóch krajów trafiło prawie 2/3 naszego eksportu. Na porządku dziennym jest ujawnienie potencjału wszystkich zaprzyjaźnionych krajów. Opracowano sektorowe plany działania w celu zwiększenia eksportu do państw Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, Ameryki Południowej, WNP, Gruzji, Turcji itd.” - powiedział wiceminister gospodarki Dmitrij Jaroszewicz.
  Źródło

  Litwa
  Kurs wychowania obywatelskiego i obronnego ma w coraz większym tempie wchodzić do szkół w kraju, ale jedną z przeszkód jest brak specjalistów, którzy mogliby prowadzić zajęcia z tego przedmiotu. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu twierdzi, że rośnie liczba nauczycieli chętnych do zdobycia wiedzy potrzebnej do prowadzenia kursu, a przyjęta przez Sejm strategia Obywatelskiego Oporu przewiduje, że można wykorzystać byłych żołnierzy i oficerów.
  Źródło

  Łotwa
  To może być pierwszy solidny test dla zbadania reakcji rosyjskiej mniejszości na wykonanie ustawy o usuwaniu sowieckich pomników na Łotwie. Na posiedzeniu Rady Miejskiej Rygi podjęto decyzję o zburzeniu dwóch obiektów gloryfikujących armię sowiecką - obelisku i tablicy pamiątkowej położonych na brzegach jeziora Ķīšezers (jezioro leży w granicach miasta). Daty rozbiórki nie podano, jednak do 15 listopada obelisk poświęcony 374 Dywizji Strzelców Armii Czerwonej zostanie zburzony, a także tablica pamiątkowa w miejscu ataku Armii Czerwonej. Oba obiekty są w posiadaniu Miejskiej Agencji Rygi „Rīgas Monuments Agency”, której zadaniem jest zapewnienie demontażu obelisku i pomnika.
  Źródło

  Estonia
  Rezerwa stabilizacyjna Estonii zmniejszyła się o 1,3 mln euro w drugim kwartale w porównaniu z końcem pierwszego kwartału, do 426,3 mln euro na koniec czerwca, wynika z raportu Ministerstwa Finansów. Na koniec czerwca wartość rynkowa wolumenu rezerwy stabilizacyjnej, przeznaczonej do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, wyniosła 426,3 mln euro. W drugim kwartale tego roku do rezerwy przeniesiono 900 tys. euro z ubiegłorocznego podziału zysku Eesti Pank.
  Źródło

  Polecam:
  Prokremlowscy socjologowie odnotowują niezwykle niski poziom aktywności protestacyjnej w Rosji na tle wojny ukraińskiej. W szczególności Fundusz Opinii Społecznej zauważa, że tylko około 15 do 25 procent obywateli jest skłonnych do wyrażania otwartej niezgody w dzisiejszej Rosji .Kanały telegramowe lojalne wobec Kremla łączą tę tendencję do społecznej dezaprobaty z protestami w czasie wojny, sankcjami ze strony władz i eliminacją niesystemowej opozycji z wewnętrznej rosyjskiej przestrzeni informacyjnej
  Artykuł Kseni Kiryłłowej dla Fundacji Jamestown.
  Czy w Rosji spodziewany jest pucz wojskowy?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (530)

  Rosja
  Władze rosyjskiego Sankt Petersburga, a także Moskwy 20 lipca przetestują gotowość systemu ostrzegania publicznego. Syreny będą włączone przez pół godziny. Władze zapewniają, że takie inspekcje mające na celu zaalarmowanie ludności odbywają się corocznie. W całym mieście włączane będą nie tylko syreny elektromechaniczne, ale także głośniki uliczne, a także specjalistyczne środki techniczne organizacji ostrzegania. Odpowiednie komunikaty będą również słyszane w kanałach telewizyjnych i stacjach radiowych.
  Źródło

  Ukraina
  W pierwszym czytaniu Rada Najwyższa Ukrainy poparła projekt ustawy o dodatkowych prawach dla obywateli polskich, zainicjowany przez prezydenta jako podziękowanie za wsparcie Polski dla Ukrainy i Ukraińców w czasie wojny. Za przyjęciem ustawy głosowało 321 deputowanych.
  Źródło

  Spółka transportowa LTG Cargo, wchodząca w skład grupy „Koleje Litewskie” (Lietuvos gelezinkeliai, LTG), rozpoczęła transport produktów naftowych produkowanych przez przedsiębiorstwo Orlen Lietuva (w strukturze polskiego koncernu naftowego Orlen) na Ukrainę z pominięciem Białorusi . Jak donosi LTG, firma planuje transportować takie ładunki dwa lub trzy razy w tygodniu, a do końca lata zwiększyć ich miesięczny wolumen do 30 tys. ton. W przyszłości LTG Cargo planuje rozszerzyć możliwości transportowe produktów naftowych i realizować ich transport z portu w Kłajpedzie.
  Źródło

  Rada Ministrów Ukrainy prześle do Rady Najwyższej projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Ukrainą a Turcją o współpracy w dziedzinie wysokich technologii, lotnictwa i przemysłu kosmicznego. Umożliwi to m.in. budowę fabryki do produkcji i serwisu dronów „Bajraktar” na Ukrainie. Poinformował o tym premier Denys Szmyhal na posiedzeniu rządu.
  Źródło

  Białoruś
  Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ma opublikować raport z lądowania samolotu Ryanair w Mińsku w maju 2021 roku. Raport zostanie również przesłany do Sekretarza Generalnego ONZ. „Rada postanowiła również zgłosić naruszenie Konwencji chicagowskiej wszystkim członkom ICAO i następnemu Zgromadzeniu. Uzgodniono również przesłanie raportu i decyzji Rady ICAO do Sekretarza Generalnego ONZ oraz opublikowanie raportu ” – relacjonuje Delegatura UE w ICAO. Według doradcy Swietłany Tichanowskiej, Franaka Wiaczorki , raport mógłby zostać opublikowany w ciągu kilku dni. Według Wiaczorki próby białoruskiego reżimu manipulowania faktami, fałszowania dokumentów i przekonania, że lądowanie było wymuszone, nie powiodły się. Do raportu dołączono zeznania kluczowego świadka, który bezpośrednio widział incydent.
  Źródło

  Litwa
  Nielegalni migranci próbują przedostać się na Litwę z Białorusi w miejscach niezablokowanych fizyczną barierą, a ich kraje pochodzenia ostatnio się zmieniają – mówi wiceminister spraw wewnętrznych Vitalijs Dmitrijevas. Przekonuje jednak, że ostatniego wzrostu liczby osób próbujących przekroczyć granicę nie można jeszcze uznać za długoterminowy trend. "Nie widzimy szczególnego trendu w statystykach z dwóch dni, ale mieliśmy kilka spotkań na temat tego, na co musimy zwrócić uwagę" - powiedział Dmitrijevas. W niedzielę strażnicy graniczni zawrócili 81 migrantów, najwięcej w tym roku. Kolejnych 69 cudzoziemców zostało zawróconych w poniedziałek.
  Źródło

  Łotwa
  Według opublikowanych we wtorek danych unijnego urzędu statystycznego "Eurostat" roczna inflacja na Łotwie była w czerwcu wyższa niż średnia w Unii Europejskiej (UE) i strefie euro. Roczna inflacja na Łotwie wyniosła w czerwcu 19,2%. Inflacja była wyższa w zeszłym miesiącu w Estonii (22%) i na Litwie (20,5%).W czerwcu, w porównaniu z szóstym miesiącem 2021 roku, inflacja została odnotowana we wszystkich krajach UE. W UE średnioroczna inflacja w czerwcu wyniosła 9,6%, podczas gdy w strefie euro 8,6%.
  Źródło

  Estonia
  Minister finansów Keit Pentus-Rosimannus przesłała rządowi projekt w celu zainicjowania specjalnego państwowego planu budowy przyłączy elektrycznych dla morskiej farmy wiatrowej w Zatoce Ryskiej (Inflanckiej - est.). Zarówno Eesti Energia, jak i Utilitas chcą budować morskie farmy wiatrowe w Zatoce Ryskiej.
  Źródło

  Polecam:
  "Zasada rządów prawa jest uważana za wizytówkę Unii Europejskiej, jedną z najważniejszych wartości, na których Unia się opiera. Jego przestrzeganie i wdrażanie jest jednym z najważniejszych kryteriów członkostwa w UE, a państwa UE, które go ignorują, mogą spotkać się z sankcjami politycznymi, a nawet finansowymi. Wytyczne Komisji Europejskiej dla tranzytu kaliningradzkiego stały się parodią praworządności." - takimi mocnymi słowami zaczyna swój artykuł litewski prawnik międzynarodowy, profesor Uniwersytetu Wileńskiego Dainius Žalimas.
  Komentarz tygodnia na naszym portalu.
  Co wolno wojewodzie...

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  Więcej informacji na stronie -> www.czaswschodni.pl

  Twitter

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja
  pokaż całość

Ładuję kolejną stronę...

Archiwum tagów