Informacje z Ukrainy, wojna o Krym

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (231)

  Ukraina
  Kijów spodziewa się pogorszenia sytuacji w Donbasie „w każdej chwili”, i jest gotowy do walki - powiedział ukraiński minister obrony Andrij Taran. "Siły Zbrojne i inne siły obronne są w 100% gotowe do odparcia zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej" - powiedział z kolei Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Ukrainy generał pułkownik Rusłan Chomczak, podczas Ogólnoukraińskiego Forum Ukraina 30.„Odpowiedzialnie mówię, że jesteśmy gotowi na każdą akcję wroga przeciwko naszemu państwu”.
  Źródło
  Źródło

  Wczoraj prokurator generalna Irina Wenediktowa podpisała akty oskarżenia o podejrzeniu o zdradę Wiktora Medwedczuka, przewodniczącego rady politycznej Platformy Opozycyjnej dla Życia i Tarasa Kozaka, zastępcy ludowego OPZH. Funkcjonariusze organów ścigania podejrzewają Wiktora Medwedczuka, o działania mające na celu podważenie bezpieczeństwa gospodarczego Ukrainy. W 2015 roku Medwedczuk negocjował z Rosjanami w sprawie ponownej rejestracji przedsiębiorstwa i wydobycia kopalin, które są narodowym zasobem Ukrainy. Zaangażował w ten proces także Tarasa Kozaka. Ponadto Medwedczuk i jego kolega Taras Kozak są podejrzani o zdradę (m.in. przekazywanie agresorowi tajnych informacji o jednostce wojskowej Sił Zbrojnych). Tymczasem Taras Kozak przebywa w Rosji, a Medwedczuk jest na Ukrainie. „Oświadczam, że jestem na Ukrainie i nie będę się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości. Będę nadal uczestniczył w zgodnych z prawem czynnościach śledczych i szukał sprawiedliwości zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich ukraińskich wyborców, którzy powierzyli mi wysoki tytuł deputowanego ludowego Ukrainy". Nie skomentował jednak faktów przedstawionych przez SBU i w Prokuraturze Generalnej. Warto wspomnieć, że obaj oskarżeni podlegają już sankcjom nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa i Obrony w marcu - m.in. na posiadane przez nich kanały medialne.
  Źródło
  Źródło

  Oddziałowe archiwum państwowe SBU jest największą tego typu instytucją na przestrzeni poradzieckiej, która udostępniła swoje dokumenty. Archiwum zawiera między innymi wiele nieznanych dotąd dokumentów dotyczących II wojny światowej. „W sumie w funduszach Archiwum SBU przechowywanych jest ponad 224 000 jednostek magazynowych. Można przypuszczać, że dokumenty dotyczące okresu II wojny światowej znajdują się w dziesiątkach tysięcy tych jednostek. Zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim informacje te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. W porównaniu z innymi otwartymi „archiwami KGB” mamy największy dostępny wachlarz tych dokumentów. W szczególności o drugiej wojnie światowej ”- podkreślił Andrij Kohut dyrektor Państwowego Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
  Źródło

  Białoruś
  Swietłana Cichanouska spotkała się online z Maciejem Popowskim, dyrektorem generalnym Departamentu Polityki Sąsiedztwa Komisji Europejskiej. Na spotkaniu, zainicjowanym przez Komisję Europejską, Cichanouskiej przedstawiono projekt Kompleksowego Planu Pomocy UE dla Białorusi. Plan zapewnia pomoc makrofinansową białoruskiej gospodarce oraz wsparcie reform politycznych i gospodarczych, w tym z udziałem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz innych międzynarodowych instytucji finansowych. Warunkiem wstępnym planu jest przekazanie go demokratycznej Białorusi - a nie reżimowi - w okresie przejściowym i po nowych, wolnych, wyborach.
  Źródło

  Siły powietrzne Rosji i Białorusi rozpoczną tego lata wspólne misje obrony przeciwlotniczej z jednego z białoruskich lotnisk. Osiągając to porozumienie, Mińsk i Moskwa wznawiają praktykę wspólnych patroli myśliwców, zapoczątkowaną w 2013 r., Ale zawieszoną dwa lata później. Czas i szersze okoliczności tego nagłego wznowienia działań wydają się sygnalizować odnowienie zamiarów Kremla co do ustanowienia stałej obecności wojskowej na Białorusi w perspektywie średnioterminowej. Więcej treści poniżej w Polecanych.

  Litwa
  Przewodnicząca litewskiego Seimasa Viktorija Čmilytė-Nielsen złoży w środę oficjalną wizytę na Ukrainie. „Głównym celem jest okazanie wsparcia Ukrainie. Jesteśmy aktywni, jesteśmy krajem, który nieustannie wspiera Ukrainę. Jesteśmy teraz w pełni świadomi tej delikatnej sytuacji. Myślę, że w tym czasie wizyta jest szczególnie ważna" - powiedziała. Delegacja pod przewodnictwem V.Cmilytė-Nielsena w Kijowie planuje spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, przewodniczącym Rady Najwyższej Dmytro Razumkowem, przedstawicielami duchowieństwa, matkami więźniów politycznych oraz złożyć hołd ofiarom Hołodomoru. Litewscy politycy odwiedzą także Chersoń.
  Źródło

  Łotwa
  Obroty handlu zagranicznego Łotwy w marcu 2021 r. wyniosły 2,84 mld euro, co w cenach realnych było o 15,8% więcej niż przed rokiem, w tym wartość eksportu towarów wzrosła o 20,6%, a importu o 11,9%. W marcu Łotwa wyeksportowała towary o wartości 1,34 mld euro, ale zaimportowała towary o wartości 1,5 mld euro. W porównaniu do marca 2020 r. saldo handlu zagranicznego poprawiło się, a eksport wzrósł z 45,3% do 47,1% całkowitego handlu zagranicznego. W marcu najważniejszymi partnerami eksportowymi w handlu z krajami Unii Europejskiej (UE) były Litwa (18,2% całości eksportu), Estonia (10,8%), Niemcy (7,2%) i Szwecja (5,7%). Najważniejszymi partnerami importowymi są Litwa (18,2% całkowitego importu), Niemcy (11,6%), Polska (10,7%) i Estonia (8,3%). Najważniejszym partnerem eksportowym w handlu z krajami trzecimi była Federacja Rosyjska, której udział w całkowitym eksporcie Łotwy w marcu wyniósł 7,4%, ale w imporcie - 5,6%.
  Źródło

  Estonia
  Estonia odnotowała dodatnie saldo migracji szósty rok z rzędu w 2020 r., jak pokazują skorygowane dane Statistics Estonia. W ubiegłym roku 16 209 osób imigrowało do Estonii, a 12 427 osób wyemigrowało z Estonii, co dało dodatni saldo migracji. W porównaniu z rokiem poprzednim imigracja zmniejszyła się o 1963 osoby, a emigracja o 374 osoby. Migracja była nadal najbardziej aktywna między Estonią a Finlandią. Ale po raz pierwszy od trzech lat Estonia miała ujemne saldo migracji z Finlandią, co oznacza, że więcej osób przeniosło się z Estonii do Finlandii niż na odwrót.
  Źródło

  Polecam:
  Siły powietrzne Rosji i Białorusi rozpoczną tego lata wspólne misje obrony przeciwlotniczej z jednego z białoruskich lotnisk. Osiągając to porozumienie, Mińsk i Moskwa wznawiają praktykę wspólnych patroli myśliwców, zapoczątkowaną w 2013 r., Ale zawieszoną dwa lata później. Czas i szersze okoliczności tego nagłego wznowienia działań wydają się sygnalizować odnowienie zamiarów Kremla co do ustanowienia stałej obecności wojskowej na Białorusi w perspektywie średnioterminowej. Bardzo ciekawy artykuł z interesującymi wnioskami, autorstwa Arsienija Siwickiego dla Fundacji Jamestown.
  Łukaszenka zgadza się na wspólne patrole lotnicze i centra szkoleniowe z Rosją, ale nadal sprzeciwia się bazie wojskowej (część pierwsza)
  Część druga

  Rozbudowa sił rosyjskiego wojska na granicy z Ukrainą była tylko jednym z ostatnich wydarzeń, które zaszkodziły relacjom Moskwy z Zachodem i wzmocniły transatlantycką determinację. Tylko Putin zna swoje intencje, ale czy takiego obrotu spraw się spodziewał? To był gorączkowy i burzliwy miesiąc dla stosunków rosyjsko-zachodnich. Chociaż natychmiastowe napięcia ustąpiły, ostatnie wydarzenia dostarczają lekcji, które odzwierciedlają i będą wpływać na pogarszające się relacje. Analiza Nigela Goulda-Daviesa, dla powiązanego z Pentagonem, Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS).
  Przy zamrożonych stosunkach rosyjsko-zachodnich, co się opłaci Putinowi?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  A Rusków siedzących parę tygodni temu przy granicy Ukrainy pamiętacie czy już zapomnieliście? XD
  #wojna #rosja #ukraina #konfliktynaswiecie

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (230)

  Ukraina
  Prezydent Zełenski uważa, że konflikt z Rosją prawdopodobnie zaostrzy się, choć teraz eskalacja została zatrzymana, a gromadzenie sił rosyjskich zmniejszyło się w ciągu ostatniego miesiąca. Prezydent podkreślił, że „nikt nie może tu nic zagwarantować”, ale ma nadzieję, że nie dojdzie do wojny na pełną skalę z Rosją. Zełenski nie uważa, aby aspiracje Ukrainy przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego wiązały się z agresją Rosji. „Uwielbiamy filozofować - i o NATO: co się stanie, jeśli dostaniemy MAP, a Rosja tego nie chce, więc rozpocznie się wojna. A co się stało w 2014 roku? Czy otrzymaliśmy MAP? Czy też wstąpiliśmy do Unii Europejskiej? Co się stało? Uważam, że nic się nie stało. Nie dlatego zrobiła to Rosja. Myślę, że powody były różne. Było ich bardzo, bardzo wiele. Jestem pewien, że kiedyś znajdziemy czas, a historia znajdzie wszystkie odpowiedzi, z powodu których doszło do tak poważnej eskalacji, aneksji i zniszczenia wszystkich naszych porozumień. Na pytanie czy Ukraina sama sobie poradzi, jeśli dojdzie do ataku, prezydent odpowiedział: „Będziemy walczyć do końca”.
  Źródło
  Źródło

  Mieszkańcy tymczasowo okupowanych terytoriów Donbasu, którzy uzyskali rosyjskie paszporty, będą mogli głosować w wyborach do Dumy Państwowej - powiedział sekretarz generalny partii Jedna Rosja Andriej Turczak. "Nie powinno być takiej sytuacji, w której zostałyby naruszone prawa polityczne obywatela Federacji Rosyjskiej, niezależnie od terytorium lub miejsca zamieszkania. Te 500 000 osób [w Donbasie], które otrzymały obywatelstwo rosyjskie, wezmą udział w wyborach do Dumy". Wybory do Dumy Państwowej zaplanowano na 19 września 2021 r.
  Źródło

  Portugalski sąd uznał trzech inspektorów portugalskiej służby granicznej za winnych spowodowania obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci 40-letniego obywatela Ukrainy Ihora Homeniuka. Sprawa odbiła się echem w kraju i doprowadziła w rezultacie do likwidacji całej portugalskiej służby granicznej. Ihor Homeniuk zmarł 12 marca 2020 r., na lotnisku, w obiektach Służby Granicznej (SEF), po tym, jak był związany taśmą, skuty kajdankami i poddawany biciu przez ponad osiem godzin. Sekcja zwłok wykazała, że zmarł z powodu powolnego uduszenia. Trzej inspektorzy SEF zostali skazani na karę pozbawienia wolności od siedmiu do dziewięciu lat. Funkcje SEF, takie jak kontrole graniczne i dochodzenia w sprawie handlu ludźmi, zostały przekazane policji, podczas gdy utworzono nowy organ administracyjny, Służbę Azylu i Cudzoziemców (SEA).
  Źródło

  Białoruś
  Aleksander Łukaszenka odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem w celu omówienia m.in. aspiracji Ukrainy do członkostwa w NATO. Łukaszenka i Putin omówili harmonogram wspólnych wydarzeń, które mają się odbyć w najbliższych miesiącach zarówno na Białorusi, jak i w Federacji Rosyjskiej i uzgodnili, że wkrótce spotkają się, aby omówić „istniejące problemy, przed którymi stoją oba kraje”.
  Źródło

  Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych UE Joseph Borrell powiedział w poniedziałek, że Unia przygotowuje czwartą rundę sankcji wobec białoruskich władz odpowiedzialnych za tłumienie protestów. „Reżim nadal represjonuje i zastrasza swoich obywateli. Teraz atakuje polską społeczność” - powiedział Borrell po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE. „Przygotowujemy kolejny pakiet sankcji, który, mam nadzieję, zostanie zatwierdzony w nadchodzących tygodniach”.
  Źródło

  Litwa
  W dniach 13-14 maja Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda złoży oficjalną wizytę w Mołdawii. Podczas wizyty Prezydent spotka się z prezydent Maią Sandu, litewskimi ekspertami pracującymi w Mołdawii, członkami lokalnej społeczności litewskiej oraz weźmie udział w dyskusji z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Mołdawii. Celem wizyty jest okazanie solidarności i wsparcia dla dążeń Mołdawii do integracji europejskiej. Planowane jest spotkanie z prezydentem Mołdawii w celu omówienia sytuacji w Mołdawii i przygotowań do zbliżających się wyborów parlamentarnych, walki z pandemią oraz realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.
  Źródło

  Łotwa
  Papież Franciszek przyjął wczoraj, Prezydenta Łotwy Egilsa Levitsa w Watykańskim Pałacu Apostolskim. Według biuletynu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej podczas „serdecznych rozmów” wyrażono satysfakcję z dobrych stosunków dwustronnych między Stolicą Apostolską a Łotwą, „przypominając stulecie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Łotwą”. Ponadto „strony podkreśliły fundamentalny wkład wiary chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego w krzewienie autentycznego humanizmu, otwartego na wymiar duchowy, w obronie godności człowieka i rodziny”. Prezydent spotkał się następnie z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem, któremu towarzyszył watykański sekretarz ds. stosunków z państwami abp Paul Richard Gallagher.
  Źródło

  Estonia
  Parlament na poniedziałkowym posiedzeniu przyjął projekt rozporządzenia zatwierdzającego decyzję Rady Unii Europejskiej w sprawie systemu środków własnych, która przewiduje, że plan naprawy ma być finansowany z pożyczek w imieniu UE. Rozporządzenie zostało przyjęte 63 głosami za i 19 przeciw. Rozpatrzenie projektu uchwały w parlamencie było związane z wotum zaufania dla rządu. Zgodnie z decyzją Rady UE pożyczka będzie spłacana przez wszystkie państwa członkowskie UE ze środków w ramach budżetu UE od 2027 r. do końca 2058 r. Do końca kwietnia procedury zatwierdzenia zostały pomyślnie zakończone w 19 państwach członkowskich. Uruchomienie środków z unijnego instrumentu odbudowy i odporności planuje się latem tego roku.
  Źródło

  Polecam:
  Polityka wobec Rosji musi kierować się brutalnymi realiami polityki Władimira Putina, a nie pobożnymi życzeniami. Główny mieszkaniec Kremla jest wyraźnie znudzony. Było to wyraźnie widoczne podczas jego raczej napuszonego, podobnego do Breżniewa dorocznego przemówienia do Zgromadzenia Federacji Rosyjskiej pod koniec ubiegłego miesiąca. Artykuł Roberta Pszczela (Senior Fellow w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, były dyplomata i urzędnik NATO) dla Instytutu RUSI.
  Radzenie sobie z Rosją taką, jaka jest, a nie taka, jaką chcielibyśmy, żeby była

  9 maja Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret „O obronie suwerenności i ustroju konstytucyjnego” ustalający zasady przejęcia kompetencji prezydenta w przypadku jego śmierci w wyniku zamachu, aktu terrorystycznego, agresji zewnętrznej lub innych działań z użyciem przemocy. Zgodnie z dokumentem, jeśli wystąpią takie okoliczności, to wszystkie organy państwowe będą funkcjonować w oparciu o decyzje podejmowane przez liczącą ośmiu stałych członków Radę Bezpieczeństwa Republiki Białorusi. Jej obradom będzie przewodniczyć premier, a na terytorium kraju zostanie niezwłocznie wprowadzony stan wyjątkowy lub wojenny, co z kolei będzie warunkowało dalsze kroki Rady, w tym możliwość ograniczenia swobody przemieszczania się, zakazu lub ograniczenia przedsięwzięć masowych, zakazu strajków, wprowadzenia godziny milicyjnej oraz wzmocnienia ochrony osób i obiektów. Analiza OSW.
  „Testament” Łukaszenki: krok w kierunku rządów kolegialnych

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ukraincy to perpetuum mobile dla prawaków. Najpierw przez kilka lat prawicowy elektorat jest straszony napływem banderowców, którzy zrobią drugi Wołyń Polakom już w Polsce, a gdy temat już się opatrzył i wieksze emocje wywołuje ''zagrożenie od lgb'' to wystarczy zmienić narrację i asocjować Ukrainców ze wzmacnianiem lewicy.
  - wpis Bosaka sprzed bodaj około 2 lat z okresu marszów lgbt.

  #ukraina #neuropa #4konserwy
  pokaż całość

  źródło: trrewwew.jpg

  •  

   @szurszur: Zwykle emigranci z danego kraju to ludzie najbardziej otwarci na świat i zmiany, którzy więcej się interesują tym co się dzieje dookoła. Taka postawa zasadniczo prowadzi do zaniku uprzedzeń i stereotypów. Nic więc dziwnego, że emigranci z reguły trzymają się z dala od prawactwa.

  •  

   Zwykle emigranci z danego kraju to ludzie najbardziej otwarci na świat i zmiany

   @memento_mori:w krajach 2 świata zwykle emigruje element społeczny co sobie nie umie w swoim kraju poradzić i tak samo jest z ukraińcami, przecież w kijowie da się normalnie żyć w innych miastach na ukrainie, po prostu emigrują ci co są za słabi by sobie proadzić i ten słaby element ląduje u nas, to samo było z polakami w 2005, przecież do angli emigrowały jakieś patusy na zmywak co w polsce by sobie nie poradzili

   oczywiście oprócz 5 koła emigruję też warstwa wykwalifikowana ale to jest mały % całości

   głównie ściągamy szrot i emigruje szrot
   pokaż całość

   +: klcn123
  • więcej komentarzy (11)

 •  

  Z cyklu małe a cieszy.
  10 kwietnia w Kijowie przy pomniku strzelców URL odbyły sie uroczysotsci z okazji 101 letniej rocznicy wyzwolenia Kijowa spod okupacji bolszewickiej - miało to miejsce w wynik operacji wojsk polskich z udziałem jednostek ukraińskich Petlury.

  nius i fotki klik1

  filmik z salwy honorowej rekonstruktorów w mundurach ua i pl klik

  w tamtym roku miały być jakieś wieksze obchody bo 100 rocznica, ale przez koronawirusa przepadła

  W Rosji się wkurza, bo oni lansuja wersję o tym, że to Polska okupowała bolszewicki Kijów, więc taka narracja jak tutaj im nie spasuje.

  #ukraina #historia #neuropa #4konserwy #rosja
  pokaż całość

  źródło: ptl1.jpg

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (229)

  Ukraina
  Holandia składa pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Federacji Rosyjskiej w związku z jej udziałem w katastrofie malezyjskiego samolotu pasażerskiego Boeing-777, lotu MH17, który został zestrzelony nad regionem Doniecka w lipcu 2014 roku. „Zapewnienie sprawiedliwości 298 ofiarom lotu MH17 i ich rodzinom było i pozostaje najwyższym priorytetem rządu. Krok, który podejmujemy, przekazując sprawę do ETPC i tym samym wspierając w jak największym stopniu skargi najbliższych krewnych, przybliża nas do celu ”- głosi przesłanie rządu.
  Źródło

  Prezydent USA Joe Biden i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezmą udział w szczycie w Bukareszcie na szczeblu głów państw, który w trybie wirtualnym odbędzie się w poniedziałek 10 maja w Bukareszcie. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) RP Paweł Sołoch. Według niego spotkanie szefów państw „dziewiątki” będzie poświęcone przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa i wpisuje się w negocjacje w ramach inicjatywy Trójmorza. Według Sołocha we wspólnym oświadczeniu po szczycie będzie mowa o bezpieczeństwie w basenie Morza Czarnego i sytuacji na Ukrainie. „Bukaresztańska Dziewiątka” powstała w 2015 roku z inicjatywy Rumunii i Polski. Obejmuje Polskę, Rumunię, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Słowację, Czechy i Bułgarię.
  Źródło

  Ukraina planuje dokończenie reformy przemysłu węglowego do 2030 r., w trakcie której część państwowych kopalń zostanie przekazana spółce energetycznej PJSC Centrenergo i wraz z nią sprywatyzowana. Jak powiedział wiceminister energii Ukrainy Jarosław Demczenkow, kontrolowanych przez rząd jest obecnie 33 kopalnie. Część z nich zostanie przeniesiona do Centrenergo i wraz z nią sprywatyzowane. „To są te, które mają obiecujące pokłady węgla, a węgiel można tam wydobywać jeszcze przez kilka dziesięcioleci. Postaramy się znaleźć dla nich inwestora” - powiedział Demczenkow. Pilotażowe projekty transformacji są wdrażane w obwodach wołyńskim, lwowskim, ługańskim i donieckim, ponieważ są to główne skupiska państwowych kopalń węgla.
  Źródło

  Białoruś
  Wczoraj, zaraz po podpisaniu, wszedł w życie dekret „O ochronie suwerenności i porządku konstytucyjnego”. Przewiduje przekazanie władzy na Białorusi Radzie Bezpieczeństwa w przypadku śmierci głowy państwa. Aleksander Łukaszenka podpisał dekret z 9 maja 2021 r. Nr 2 „O ochronie suwerenności i porządku konstytucyjnego”. Dokument stanowi, że w przypadku śmierci głowy państwa w wyniku zamachu, terroryzmu, agresji zewnętrznej lub innych aktów przemocy, wszystkie organy państwowe i ich funkcjonariusze będą postępować zgodnie z decyzjami Rady Bezpieczeństwa, której przewodniczy Prezes Rady Ministrów. Jednocześnie na terytorium kraju następuje natychmiastowe wprowadzenie stanu wyjątkowego lub stanu wojennego, a Rada Bezpieczeństwa ustala listę środków ich zapewnienia. Decyzje Rady Bezpieczeństwa są wiążące dla wszystkich i podlegają bezwarunkowemu wykonaniu. Zgodnie z dekretem główną kwestią będą wybory. O ich utrzymaniu zadecyduje Rada Bezpieczeństwa z udziałem szefów regionów.
  Źródło

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało akcję informacyjną dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Rozpoczyna się dzisiaj i kończy 20 maja. W tym czasie w kraju planowanych jest szereg działań zapobiegawczych i informacyjnych, mających na celu zmniejszenie liczby cyberprzestępczości. Przede wszystkim policja będzie informować obywateli o zasadach bezpiecznego zachowania na portalach społecznościowych i komunikatorach, a także o sposobach ochrony oszczędności bankowych. Planowane są spotkania w organizacjach i przedsiębiorstwach, dystrybucja specjalnych filmów i ulotek. Szkody spowodowane cyberprzestępczością na Białorusi szacuje się na 1,545 mln rubli, w ubiegłym roku ścigano 1592 osoby za cyberprzestępstwa. W ciągu czterech miesięcy tego roku zarejestrowano 7412 cyberprzestępstw, w zeszłym - 25 561. W ciągu roku ich liczba wzrosła 2,5-krotnie, a w 2015 roku - 10-krotnie.
  Źródło

  Litwa
  W odpowiedzi na groźby militarne Rosji i działania na granicy ukraińskiej, głównym zadaniem Zachodu jest dalsze odpieranie tych zagrożeń za pomocą skutecznej polityki odstraszania - powiedział w wywiadzie litewski minister obrony narodowej Arvydas Anusauskas. Przyznaje, że niepokój budzi również współpraca wojskowa Białorusi z Rosją i aktywność wojskowa w obwodzie kaliningradzkim, dlatego Litwa zobowiązuje się przeznaczyć na obronę co najmniej 2,5% PKB w najbliższych latach. „Bezpieczeństwo korytarza suwalskiego jest jednym z elementów naszej strategii odstraszania, dlatego toczą się rozmowy z Polską i Stanami Zjednoczonymi o jego wzmocnieniu. W przypadku wzrostu zagrożenia w tym obszarze działania muszą być skoordynowane i zsynchronizowane ”- mówi A. Anušauskas. „Łukaszenka idzie na wiele ustępstw i w tym kontekście białoruską armię należy postrzegać jako część rosyjskiej siły zbrojnej, ale ze względu na inne uzbrojenie, a także wyszkolenie - raczej jako odrębną jednostkę. W przypadku potencjalnej agresji militarnej Rosji myślę, że Białoruś może być dla Rosji istotną dodatkową siłą ”- powiedział litewski minister obrony.
  Źródło

  Łotwa
  "Łotewska policja zablokowała w niedzielę bezpośredni dostęp do pomnika żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili Rygę od nazistowskich najeźdźców.(...) Brak bezpośredniego dostępu do pomnika, rzekomo ze względu na zagrożenie epidemią, spowodował niezadowolenie przedstawicieli miejscowej ludności rosyjskojęzycznej, którzy chcą złożyć kwiaty pod pomnikiem w Dniu Zwycięstwa" - grzmiało wczoraj TASS. Natomiast media łotewskie informowały o decyzji ryskiego magistratu o blokowaniu dostępu do miejsc pamięci już od 30 kwietnia. "Mieszkańców zachęca się do układania kwiatów na stołach, z których pracownicy miejscy je zabierają i składają kwiaty przy pomniku". Chociaż jedna z osób, która od czasu do czasu przychodziła, wypowiedziała się na temat dość surowych zasad pod pomnikiem, nie ma znaczącej różnicy zdań - zauważyło Radio Latvija w niedzielne południe. Oczywiście media rosyjskie "grzeją" ten temat dalej: "Ograniczenia w dostępie do pomnika żołnierzy radzieckich, którzy wyzwolili Rygę od nazistowskich najeźdźców, wprowadzone w Dniu Zwycięstwa, stały się upokarzające dla dziesiątek tysięcy łotewskich mieszkańców - powiedział przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii „Zgoda”, która chroni interesy rosyjskojęzycznej ludności republiki Janis Urbanovicz."
  Źródło
  Źródło

  Estonia
  Po zeszłotygodniowej kilkudniowej wizycie w Polsce prezydent Kersti Kaljulaid, doszło do kolejnego spotkania polsko-estońskiego na wysokim szczeblu. Podczas konferencji w Porto, premier Morawiecki spotkał się z premier Estonii Kają Kallas. Kallas powiedziała, że Polska jest bliskim sojusznikiem strategicznym Estonii, zarówno pod względem bezpieczeństwa i gospodarki, jak i projektów infrastrukturalnych, takich jak Rail Baltica. „Chcemy zacieśnić naszą współpracę z Polską w zakresie odnawialnych źródeł energii, dlatego zaprosiłam Polskę do włączenia się w rozwój projektu sieci morskiej Morza Bałtyckiego. Podzieliliśmy obawy dotyczące klimatu i zgadzamy się, że nowe ramy klimatyczne muszą być przystępne cenowo i realistyczne dla wszystkich oraz wspierać niezbędne inwestycje” - kontynuowała Kallas, dodając, że Polska w znaczący sposób przyczynia się do bezpieczeństwa regionu poprzez misję NATO Baltic Air policing oraz wspólne ćwiczenia.
  Źródło

  Prezydent Kersti Kaljulaid powiedziała, że nie wyklucza ponownego kandydowania na prezydenta w jesiennych wyborach i dodała, że może nadal zajmować się polityką. „W głębi serca: tak i nie. Czujęm poparcie estońskiej opinii publicznej, które mnie wspomaga. Ale z drugiej strony myślę, że skoro rola estońskiego prezydenta jest tak uroczysta, prawie jak filozof państwowy, to nowa para oczu nigdy nie zaszkodzi - powiedziała Kaljulaid.
  Źródło

  Polecam:
  W niedawnym wywiadzie dla wojskowego dziennika Krasnaja Zwiezda Fiodor Łukianow, jeden z najbardziej wpływowych rosyjskich specjalistów ds. polityki zagranicznej, powiedział że obecnie w Rosji funkcjonują dwie szkoły myślenia o tym, na czym Moskwa winna skoncentrować się w najbliższych latach.
  Jak Moskwa powinna kontratakować – głos z Rosji. Obecnie głównym zadaniem jest ostateczne wyparcie USA z Eurazji

  "Ukraińsko-polska historia jest jak ser szwajcarski: ktoś wybiera ser, a ktoś wybiera dziury". Rozmawiamy dziś o wyzwaniach stojących przed Związkiem Ukraińców w Polsce i lokalną społecznością ukraińską. Chodzi o zachowanie tożsamości narodowej, skomplikowanych kart historii ukraińsko-polskiej, współpracę z Kijowem, a także relacje z nową falą ukraińskiej migracji zarobkowej do Polski. Rozmowa z Mirosławem Skórką, nowym prezesem ZUwP.
  Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Nic się nie dzieje ostatnio.

  pokaż spoiler Tak naprawdę to nawet nie sprawdzam, bo albo gram w WoWa albo pracuję @Ten_od_Hanki robi lepszą robotę niż ja w latach swojej największej aktywności.


  pokaż spoiler Tak wiem, ale to ja dzwonię ( ͡° ͜ʖ ͡°)


  #rosja #ukraina #donbaswar #aryoconcent
  pokaż całość

  źródło: img-9gag-fun.9cache.com

 •  

  Mój Ukrainiec z bloku znow wyje
  Sam mieszka, sam chodzi nikogo tu nie ma, rodzina mu całą została na Ukrainie, żony nie ma gość 170cm wzrostu pewnie lekko przegryw. Zapierdaal po 12h i cały hajs do rodziny wysyła, tylko w weekendy z nimi rozmawia i zawsze płacze ( ͡° ʖ̯ ͡°)

  Przejebane to życie

  #przegryw #polska #ukraina #emigracja pokaż całość

 •  

  Putin oznajmił, że w niektórych sektorach gospodarki zaczyna brakowąc rak do pracy. Powiedział to na spotkaniu z prezydentem Tadzykistanu. Zapowiedział prace nad ułatwieniem wydawania wiz pracowniczych.

  To jest jeden z mniej zauwazonych problemów Rosji będący efektem wolty Ukrainy na Zachód - utrata potoku imigrantów bliskich kulturowo na rzecz zwiekszenia liczby pracowników z krajów muzułmańskich.

  https://ria.ru/20210508/migranty-1731505083.html

  #rosja #ukraina
  pokaż całość

 •  

  Rok 965. Ty, Ziemowit, zwykła serwatka spod chwosta, 17 wiosen.
  Razem z całą drużyną przybocznych pilnujecie namiotu, w którym wasz książę, Mieszko, przyjmuje poselstwo czarnych kapłanów. Boisz się, bo pamiętasz jak stary Siemomysł opowiadał, że bóg czarnych kapłanów nie lęka się śmierci. Zapytałeś o to jednego z żerców Peruna, ale on napluł ci w pysk i zagroził, że jak jeszcze raz zapytasz, to twój chwost oparszywieje i odpadnie jak żołędzie jesienią. Boisz się o chwosta, więc nie pytasz.
  Słyszysz jak największy czarny kapłan przemawia do Mieszka:
  – Wszystkie święte drzewa zrąbiecie i w ogniu żywym spalicie! – Chędożyć drzewa – pomyślałeś sobie. Przecież każdy lebiedź wie, że bogi wchodzą w drzewa tylko na chwilę, jak mają taki kaprys.
  Czarny kapłan skrzeczy dalej:
  – Wszystkie posągi Świętowida, Peruna, Trygława i Swarożyca, z ziemi wyrwiecie i w jeziorach potopicie! Eeee… Chwosta kładę na posągi… Bogi i tak mają nas za kiepów, czy im złożymy ofiarę, czy nie – powiedziałeś sobie w duchu.
  – Wielożeństwo, jako obrzydliwe znać będziecie i je, jako Krystusowi niemiłe, odrzucicie! Iiiii tam – machnąłeś ręką. Przecież po powrocie z wypraw i tak najczęściej siedzisz w ziemiance, gapiąc się na pajęczyny, bo białogłowy nie chcą z tobą gadać, a ty z nimi konwersować też nie chcesz, bo trochę ci to nie idzie, a trochę nie masz śmiałości. A targania chwosta do giezła siostry przecież Ci nie zabronią, bo i skąd by mieli o tym wiedzieć…
  – A… i te wasze zimowe obozowanie, bezpowrotnie zakończycie! – wyrzekł kapłan.
  Ręka sama powędrowała ci do głowni miecza. Rzuciłeś okiem na towarzyszy. Męczywór, syn Kałomira, wyszarpał czekan zza pasa. Lestek, leśna znajda, dobył swojego krzywego noża, a Bździgost, zakląwszy szpetnie, złapał cep bojowy w obie ręce i zakręcił nim młynka, aż powietrze zafurczało. Jak jeden mąż wpadliście do namiotu gotowi zabijać. Mieszko, widząc co się dzieje, krzyknął: STAĆ! WSTRZYMAĆ SIĘ! Dla pewności huknął jeszcze Bździgosta pięścią w łeb. Ten wypuścił cep z rąk, po czym głośno sfajdał się w szarawary i padł na ziemię jak germański tarczownik. Mieszko z podniesioną głową spojrzał dumnie na czarnego kapłana i powiedział:
  – Nie będzie więcej zimowego obozowania.
  Chociaż twardo stałeś na nogach, w tym momencie wydawało Ci się, że ziemia rozwarła się pod tobą i wpadasz w wielką, bezdenną czeluść.
  Zanim ocuciliście Bździgosta, wrzucając go do strumienia, czarni kapłani wsiedli na wóz i odjechali. Cała drużyna chodziła zasępiona po obozie, jak gdyby im ktoś szczyn dolał do przydziałowej porcji miodu. Po zmroku, gdy wszyscy, nawet książę, zasiedli wokół ogniska, młody Walimir nie wytrzymał i zapytał:
  – Ale książę, to już od tego roku nie będziemy zimować? Nawet na dwa dni?
  Oczy was wszystkich skierowały się na młodego zuchwalca. Miał dopiero 15 wiosen i jeszcze dobrze nie znał obyczajów panujących w drużynie. Na szczęście Mieszko wyraźnie lubił chłopaka i tylko złamał mu rękę kopniakiem. Później wszyscy zaczęliście się śmiać, bo Walimir po kopniaku wpadł do ogniska i szarawary zapłonęły mu na dupie. Zaraz po tym, Walimir zaczął wymachiwać złamaną ręką i wołać:
  – O nie… jestem wikingiem i przeszkadza mi złamana ręka… Ojojoj… Na Odyna…
  Przykładał sobie przy tym dłonie do głowy, udając że ma hełm z rogami. Razem z innymi wojami prawie tarzaliście się ze śmiechu, tak dobrze chłopak udawał wikinga.
  Kiedy śmiechy ucichły, Mieszko wstał, powiódł po was wzrokiem i powiedział:
  – Wojowie… Przelewałem z wami krew naszych wrogów, wznosiłem z wami rogi z miodem z naszych barci. Dziś rozmawiałem z czarnymi kapłanami nowego boga, którzy przyszli do nas z południa, od Czechów. Zdecydowałem, że wszyscy, całe księstwo wyrzekniemy się starej wiary i przyjmiemy nowego boga, który jest tak dzielny, że wychędożył w rzyć samą śmierć. To oznacza, że wiele się zmieni.
  Słuchałeś z innymi i kiwałeś rozumnie głową. Książę ciągnął dalej:
  – Zmieni się wiele, ale nie wszystko. – Tu Mieszko wzniósł w górę prawą dłoń, w której wyraźnie widać było skrzyżowane palce środkowy i wskazujący.
  – Jasne, że kurwa będzie zimowe obozowanie! – ryknął Mieszko – żercy Świętowida mówią, że na Ślęży żaden bóg niczego nie widzi! Nawet ten, co chędoży kostuchę!
  Zacząłeś do społu ze wszystkimi wrzeszczeć z radości. Pochwyciliście księcia, i jęliście podrzucać go w górę i głośno wiwatować
  ***
  Dni stawały się coraz krótsze i chłodniejsze. Śnieg gęsto pokrył grodzisko w którym czekaliście zimowego przesilenia. Dzień przed wymarszem, Mieszko wysłał czarnych kapłanów nowego boga z misją, do oddalonego o tydzień drogi grodziska, tak by niczego nie podejrzewali. Następnego dnia po ich wymarszu cała drużyna karnie ruszyła w kierunku Świętej Góry Ślęży.
  Po dwóch dniach marszu zaśnieżonym traktem, dotarliście na miejsce. Wszyscy już tam byli. Czesi, Rusini, chłopaki z Grodów Czerwieńskich, drużyna z Milska, prawie cała obsada Łużyc, Mołdawianie, Morawianie, Pieczyngowie, załoga z Kijowa i oczywiście Wieleci. Ci ostatni, specjalnie przybyli tydzień wcześniej, by dłużej chłonąć atmosferę.
  Kiedy synowie wszystkich słowiańskich plemion weszli tajnym przejściem do wnętrza Świętej Góry Ślęża, zgodnie z pradawnym rytuałem zdjęliście tuniki i koszule, aby obmyć się w podziemnym źródle żywej wody. Następnie razem za wszystkimi, podążyłeś w głąb groty, aż dotarłeś do podziemnego, gorącego jeziora Samorogoszcz. Tam, aby nie obrażać tradycji ojców, wespół ze wszystkimi zdjąłeś szarawary i wszedłeś w gorącą toń jeziora.
  Kiedy zanurzyłeś się po pas, zauważyłeś, że stoi obok ciebie potężny Rusin. Woda parowała wokół niego, mierzwiąc jego klatkę piersiową, owłosioną na podobieństwo niedźwiedzia. Rusin spojrzał w twoim kierunku i oblał się rumieńcem. Wyciągnął do ciebie dłoń, wielką jak bochen chleba, drugą pokazując na siebie i mówiąc: Danyłło. Uścisnąłeś jego rękę. Poczułeś, że robisz się jeszcze cieplejszy niż woda w świętym jeziorze.
  Kątem oka dostrzegłeś, jak Mieszko, trzymając się za ręce z Wielkim Księciem Kijowa, schodzą niespiesznie do wody. Kiedy zanurzyli się po pas, Mieszko zaczął masować jego plecy.
  Danyłło, chcąc odzyskać uwagę, położył swoją wielką łapę na twoim barku. Skinieniem głowy wskazał na Mieszka i Księcia Kijowa, dając Ci do zrozumienia, że też może Cię wymasować. Ostrożnie pozwoliłeś sobie poddać się jego zabiegom.
  Dookoła was gęstniało już od par, trójek, a czasami nawet czwórek. Danyłło, masujący cierpliwie twoje barki, delikatnie naparł na nie, zmuszając cię, abyś odrobinę się pochylił. Poddałeś się jego prośbie. Nagle poczułeś tworzące się ognisko bólu, w miejscu poniżej twoich pleców. – Ten zdrajca przemycił włócznię! – przemknęło Ci przez myśl. Po chwili zrozumiałeś jednak, że wcale nie jest to włócznia, a już na pewno nie taka, jak ta świętego Maurycego, o której tyle prawili czarni kapłani nowego boga.
  Wszyscy Słowianie są braćmi – pomyślałeś zamykając oczy…
  #pasta #slowianie #ukraina #rosja
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (228)

  Ukraina
  Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział, że wczorajsza wizyta sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena w Kijowie doprowadzi do pewnej deeskalacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jednocześnie nie usunie rosyjskiego zagrożenia, powiedział Kuleba.
  "To znaczy cała ta armada zgromadzona na okupowanym Krymie, w Donbasie, wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej, zmniejsza się mikroskopijnie, absolutnie nie w tempie, które pozwoliłoby nam się uspokoić" - podkreślił minister. Jednocześnie Kuleba powiedział, że dyplomacja jest złożoną grą obejmującą wiele różnych kroków, „odsuwając Rosję nieco od naszej granicy i powstrzymując ją, nie pozwalając na postęp”. Podczas spotkania z Blinkenem prezydent Zełenski stwierdził, że okupowany Krym opuściło tylko 3500 rosyjskich żołnierzy. Natomiast Blinken przyznał wczoraj, że USA rozważają rozmieszczenie na Ukrainie systemów rakiet przeciwlotniczych Patriot."Obecnie zastanawiamy się, jaka dodatkowa pomoc - oprócz bardzo znaczącej pomocy, którą już udzieliliśmy, w tym sprzętu - byłaby przydatna dla Ukrainy. w tej chwili. Ta kwestia jest aktywnie rozważana”.
  Źródło
  Źródło
  Źródło

  Wczorajszy dzień okazął się kolejnym krwawym dniem na froncie donbaskim. W wyniku ostrzału snajperskiego zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy, a jeden został ranny.
  Źródło

  46% Ukraińców pozytywnie ocenia decyzję władz ukraińskich o uznaniu żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii za bojowników o niepodległość Ukrainy. Jednocześnie tylko 32% obywateli uważa działalność Stepana Bandery za postać historyczną za pozytywną dla Ukrainy - mówią o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Fundację Inicjatyw Demokratycznych. 29% ankietowanych sprzeciwiło się uznaniu żołnierzy UPA za bojowników o niepodległość, 9% ankietowanych stwierdziło, że nie obchodziło, a 16% było niezdecydowanych. Większość popiera tę decyzję w regionach zachodnich i centralnych (odpowiednio 80% i 47%). W regionach południowych i wschodnich 20% i 24% popiera tę decyzję. 32% obywateli uważa działalność Stepana Bandery za postać historyczną za pozytywną dla Ukrainy, wielu uważa jego aktywność za negatywną. Kolejne 21% jest tak samo pozytywnych, jak negatywnych. W regionie zachodnim dominuje pozytywne nastawienie (70%). Negatywne nastawienie dominuje w regionach południowym i wschodnim, gdzie 54% i 48% uważa, że działalność Stepana Bandery była negatywna dla Ukrainy.
  Źródło

  Białoruś
  Aleksander Łukaszenko zapowiedział stworzenie własnej szczepionki przeciwko koronawirusowi. "Wczoraj otrzymaliśmy szczepionkę w probówce” - powiedział Łukaszenka, który wielokrotnie ogłaszał plany stworzenia tej wiosny białoruskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Dlatego w marcu zażądał opracowania wysokiej jakości leku opartego na doświadczeniach Rosji, Europy i Chin. Teraz na Białorusi szczepią się przeciwko koronawirusowi szczepionką Sputnik V,oraz Vero Cell chińskiej firmy Sinopharm.
  Źródło

  Michaił Kiriliuk, prawnik odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości w Ludowym Komitecie Antykryzysowym, opowiada o analogii procesu norymberskiego dla reżimu białoruskiego, o tym, kto będzie sądzony, jak ważne są teraz sprawy zbrodni przeciwko ludzkości zgodnie z zasadą jurysdykcji uniwersalnej. "Sami Białorusini muszą zgodzić się na jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu rozszerzenia jej na Białoruś. To jedna opcja, druga opcja - sąd pod auspicjami ONZ. Trzecia opcja - pośrednia, która istnieje teraz, jest zastosowanie jurysdykcji uniwersalnej. „Kilkuset wysokich rangą urzędników będzie sądzonych”.
  Źródło

  Litwa
  Nowo utworzona tymczasowa Grupa ds. Innowacji w Edukacji rozpoczęła pracę w Seimasie. Jego celem jest zapewnienie szybszego rozwoju technologii edukacyjnych i innowacji. Pierwszym krokiem będzie zalegalizowanie wprowadzenia technologii informatycznych jako trzeciego kierunku nauczania w szkołach. Można powiedzieć, że umiejętność korzystania z informacji musi być jak język - zaczynając od pierwszych klas i przeplatając się ze wszystkimi przedmiotami nauczania. „System edukacji musi być otwarty na innowacje, start-upy, innowacyjne metody nauczania i uczenia się, dlatego ważne jest, aby stworzyć ekosystem innowacji w sektorze edukacji, w którym start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz społeczność edukacyjna mogą pracować razem" - powiedziała minister edukacji, nauki i sportu.
  Źródło

  Łotwa
  Saeima przyjęła zmiany w ustawie kierowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które podniosły maksymalny wiek służby w Gwardii Narodowej do 60 lat. Ustawa o Gwardii Narodowej stanowi, że obywatele Łotwy w wieku od 18 do 55 lat są przyjmowani do Gwardii Narodowej na zasadzie dobrowolności. Ponadto prawo to do tej pory stanowiło, że maksymalny wiek do służby w Gwardii Narodowej to 55 lat. Jednocześnie ustawa przewiduje, że umowa o służbę w Gwardii Narodowej zawierana jest na pięć lat z zachowaniem maksymalnego wieku przewidzianego dla służby w Gwardii Narodowej. W rezultacie powstaje sytuacja, w której obywatele Łotwy do 50 roku życia mogą faktycznie zostać przyjęci do służby w Gwardii Narodowej. W związku z powyższym zdecydowano o podwyższeniu maksymalnego wieku służby w Gwardii Narodowej do 60 lat.
  Źródło

  Estonia
  Do budowy drogi i trasy Rail Baltic wykorzystuje się głównie surowce mineralne wydobywane w Estonii - piasek, żwir i tłuczeń wapienny. Jednak w północnej Estonii wyczerpują się zapasy i materiały nadające się do budowy dróg muszą być transportowane dalej, a to powoduje wzrost cen projektów budowlanych. Za 15 do 20 lat drogi te będą wymagały przebudowy. Jednak zasoby minerałów budowlanych w Estonii wyczerpują się. Sytuacja w północnej Estonii jest szczególnie krytyczna. „Największy kamieniołom wapienia Estonii, kamieniołom Väo, zostanie wyczerpany w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. W rzeczywistości nie jest już możliwe dostarczanie stąd materiału do budowy Rail Baltic” - powiedział Kuldar Õunapuu, dyrektor zarządzający Limestone Factory Ltd. W przypadku Rail Baltic konieczne jest najpierw wykonanie nasypu. „Według wstępnego projektu, w przypadku Rail Baltic, sama linia kolejowa zajmie 7,4 miliona metrów sześciennych. Kolejne 3,2 miliona metrów sześciennych zostanie przeznaczone na drogi, które zostaną wokół niego zbudowane. Budowa estońskiego odcinka trasy potrwa pięć-siedem lat. Jeśli będzie podzielona na przestrzeni lat, będzie to około 150 i 180 000 metrów sześciennych rocznie” - powiedział Raido Kivikangur, szef projektu RB Estonia. Dlatego na tę chwilę postanowiono o późniejszym korzystaniu z zasobów kamieniołomów wokół Talinna, jednak dostarczą one materiału tylko do 2040 roku.
  Źródło

  Polecam:
  Wczoraj późnym wieczorem do Kijowa przyleciał Antony Blinken z jednodniową, niezwykle intensywną wizytą. Spotkał się z reprezentantami klubów parlamentarnych Rady Najwyższej, w tym byłym prezydentem Petro Poroszenko, z prezydentem Zełenskim, premierem Szmychalem, miał tez okazję zwiedzenia w towarzystwie metropolity Epifaniusza, stojącego na czele ukraińskiej Cerkwi Autokefalicznej Soboru św. Michała Archanioła. Rozmawiał też z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kulebą, który po zakończeniu spotkania w bezpośredniej transmisji w jednej z sieci społecznościowych zwrócił uwagę na kilka, jego zdaniem najważniejszych kwestii.
  Wizyta Blinkena w Kijowie – Ukraina postawiona przed trudnym wyborem

  Po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 r. Tatarzy Krymscy zostali zmuszeni do przyjęcia strategii nastawionej na przetrwanie, uniknięcie represji oraz ewentualność kolejnego wysiedlenia, którego się poważnie obawiali. Część elit krymskotatarskich opuściła półwysep, zaś Medżlis – ich główny organ przedstawicielski – musiał przenieść się do Kijowa. Rosji zależało przede wszystkim na utrzymaniu spokoju na anektowanym terytorium. Kreml przyznał Tatarom Krymskim ograniczone koncesje, których przed 2014 r. nie był skłonny udzielić rząd podporządkowanej Kijowowi Autonomicznej Republiki Krymu, a zarazem zastosował dotkliwe represje wobec krymskotatarskich aktywistów. Komentarz OSW.
  Przystosować się, by przetrwać: Tatarzy Krymscy siedem lat po aneksji Krymu

  Sekretarz stanu USA Antony Blinken przebywał 6 maja w Kijowie z wizytą na wysokim szczeblu, podczas której odbyły się spotkania z wyższymi urzędnikami ukraińskimi, w tym z prezydentem Zełenskim. Przybycie najwyższego amerykańskiego dyplomaty było postrzegane w odpowiednim czasie jako okazanie poparcia, ponieważ Ukraina nadal stoi w obliczu groźby poważnej eskalacji rosyjskiej eskalacji w toczącej się siedmioletniej wojnie między dwoma krajami. Peter Dickinson dla Atlantic Council.
  Blinken w Kijowie: USA „mocno stoją” na Ukrainie

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Rozumiem że musisz koniecznie obśmiać sąsiadujący z nami kraj i wykazać jaki tam jest syf i malaria, ale czy serio jesteś jako Polak w pozycji do takiego obsrywania innych?

   @force_de_frappe: Przecież to ty zacząłeś od szyderczego obsrywania Polski, że potężna, przewodniczy Międzymorzu i ma same sukcesy. Uważasz, że bycie Polakiem oznacza, że we własne gniazdo można srać, a w cudze nie wypada??

   Ale faktycznie, bardzo zabawne że głupi Białorusini mówią o opracowywaniu szczepionki

   @force_de_frappe: Nie "Białorusini mówią", tylko Łukaszenka. I nie jest on głupi, tylko jest mu to potrzebne do celów propagandowych. Dostanie technologię od Rosji albo komuś ukradnie i zmodyfikuje, a potem będzie się puszył w telewizji że Białoruś strong, a on jest dla narodu niczym ojciec najlepszy.

   Zabawny to ty jesteś, jeśli uważasz że opracowywanie nowego, drogiego leku na potrzeby tak małego kraju, tak dużym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym i w sytuacji takiego kryzysu jaki tam obecnie mają ma chociażby pozory racjonalności. Dużo taniej, szybciej i efektywniej byłoby tę szczepionkę po prostu kupić, zamiast strugać mocarstwo kosztem obywateli.

   co oni tam mają chyba tylko wódkę, nie to co my xD

   @force_de_frappe: Przecież to sam Łukaszenka mówił o leczeniu covidu wódką. I jeszcze kazał ludziom chodzić do sauny i jeździć traktorami. Nie trzeba być lekarzem żeby wiedzieć, że alkohol osłabia układ odpornościowy, a gwałtowne zmiany temperatury i przewianie sprzyja infekcjom. Mam więc powody żeby z tego szydzić i mam zamiar robić to nadal.

   EOT.
   pokaż całość

  •  
   force_de_frappe

   0

   Komentarz usunięty przez autora

  • więcej komentarzy (8)

 •  

  “Gdy miałem 10 lat byłem szczęśliwy. Bawiłem się jak szalony, grając w piłkę o każdej porze dnia i w każdym możliwym miejscu. Rodzice szybko zapisali mnie do akademii Dynamo Kijów. Wtedy stało się jednak coś nieprawdopodobnego. Wybuchł reaktor IV w Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu.
  Nadal czuję ból, gdy o tym opowiadam.
  Chwilę później przyjechały autobusy z ZSRR i zabierali wszystkie dzieci z naszego klubu w wieku między 6, a 15 lat. Czułem się jakbym grał w jakimś filmie. Wywieźli nas 1500 kilometrów od domu.
  W międzyczasie nastąpił upadek Związku Radzieckiego. Gdy wróciłem do domu, nie miałem już zbyt wielu sąsiadów. Umarli na skutek promieniowania, ale także ze względu na problemy z alkoholem oraz narkotykami. Pęknięcia w murze ZSRR stawały się coraz bardziej widoczne. Świat, który znaliśmy, zawalił się. Większość moich przyjaciół przestała wierzyć w cokolwiek, pogubili się, nie widzieli żadnego sensu. Mnie uratowała miłość rodziców oraz piłka nożna”

  Andrij Szewczenko w wywiadzie dla Corriere Della Sera

  #ciekawostki #pilkanozna #historia #szewczenko #pilka #ukraina
  pokaż całość

  źródło: scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net

 •  

  #ukraina #usa #nato
  Piękny prezent przed Dniem Pobiedy.

  źródło: ukr.png

 •  

  Mam nadzieję, że po pierwsze rower uda się odzyskać, a po drugie, że sprawcą rzeczywiście jest jakiś lewacki Ukrainiec w koszulce z Che Guevarą i czerwono-czarna flagą UPA na czapce.
  Bo jakby to był jednak jakiś osiedlowy Seba, Polak z dziada-pradziada, prawdziwy patriota w bluzie Żołnierzy Wyklętych, to właścicielowi roweru mógłby się trochę zachwiać światopogląd.
  #heheszki #rower #bekazprawakow #ukraina pokaż całość

  źródło: img.joemonster.org

 •  

  Ukraina i Stany Zjednoczone osiągnęły ważne porozumienia w sprawach bezpieczeństwa. Poinformował o tym ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba.
  „Miałem bardzo konstruktywne spotkanie z Tonym Blinkenem. Odbyła się bardzo szczera - i to jest najważniejsze - poufna rozmowa Tony'ego Blinkena z Prezydentem Ukrainy. Naprawdę uzgodniliśmy kilka rzeczy, które są ważne dla ukraińskiego bezpieczeństwa, ważnych dla ukraińskich reform, i będziemy pracować nad ich wdrożeniem w interesie Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz ogólnie przestrzeni euroatlantyckiej jako takiej ”- powiedział Kuleba.
  „Zwyciężymy - pracujemy nad tym każdego dnia. Najważniejsze, żeby nie paść ofiarą jakichkolwiek teorii spiskowych i nie bać się kształtować naszej przyszłości własnymi rękami. Nikt nigdy nas nie zdradzi, dopóki pozostaniemy lojalni wobec siebie - powiedział. „Kierujmy się tym, bądźmy silni, a nie nieustannie narzekajmy i nie płaczmy z powodu tego, jak bardzo jesteśmy nieszczęśliwi i jak wszyscy wszędzie są przeciwko nam”.
  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że rozmawiał z Blinkenem o możliwości zawarcia w przyszłości „bardzo poważnej” umowy dwustronnej między Ukrainą a Stanami Zjednoczonym

  Źródło

  #ciekawostkizewschodu #ukraina #usa #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @Ten_od_Hanki: bez tej fotki przekaz dużo traci ;]

   źródło: images.unian.net

  •  

   Ukraina i Stany Zjednoczone osiągnęły ważne porozumienia w sprawach bezpieczeństwa. Poinformował o tym ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba. (...)
   Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że rozmawiał z Blinkenem o możliwości zawarcia w przyszłości „bardzo poważnej” umowy dwustronnej między Ukrainą a Stanami Zjednoczonym


   @Ten_od_Hanki: Jeśli to nie jest dyplomatyczna ściema, to są również dla nas bardzo dobre wiadomości. Ukraina we współpracy wojskowej z Amerykanami (a w przyszłości jako członek NATO) jest dla naszego regionu niczym buldog, stojący Ruskim na drodze i pilnujący Białorusi od południa. Oni mają jeszcze bardziej strategiczne położenie niż my i w nowym układzie sił w Europie mogą przejąć od nas rolę bufora – wystarczy spojrzeć na mapę, jak duże jest ich terytorium i jak daleko na wschód sięga. pokaż całość

   źródło: i.pinimg.com

 •  

  Rumunia przymierza sie do przekazania po 100 tys szczepionek przeicwko covid do Mołdawii i na Ukraine.

  #rumunia #ukraina #moldawia

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (227)

  Ukraina
  Cały czas potwierdza się informacja o wycofaniu symbolicznej ilości sił rosyjskich znad granic Ukrainy. NYT: Rosja wycofała tylko kilka tysięcy żołnierzy znad granicy z Ukrainą, poinformowali wyżsi urzędnicy administracji Bidena, pomimo sygnałów z Moskwy w zeszłym miesiącu, że łagodzi napięcia w niestabilnym regionie. Wyżsi urzędnicy Departamentu Obrony powiedzieli, że blisko 80 tysięcy rosyjskich żołnierzy pozostało w pobliżu granicy z Ukrainą, co jest nadal największą siłą, jaką Rosja zgromadziła tam od czasu aneksji Krymu przez Moskwę w 2014 roku. "Obserwujemy wycofywanie się rosyjskich wojsk z zaanektowanego Krymu, ale w obwodzie woroneskim nie widzimy takich ruchów" - powiedział szef ukraińskiej straży granicznej Serhij Dejneko w opublikowanej w środę rozmowie z portalem RBK-Ukraina.
  Źródło
  Źródło

  Departament Stanu USA wskazał jako główny cel wizyty sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena na Ukrainie: Blinken zamierza podkreślić niezachwiane poparcie USA dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w obliczu trwającej agresji Rosji. Sekretarz będzie również zachęcał do postępów w ukraińskim programie reform, który ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia ukraińskich instytucji demokratycznych, dobrobytu gospodarczego i euroatlantyckiej przyszłości. Jeśli chodzi o pomoc, podkreśla się, że od 2014 r. Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie łącznie ponad 4,6 mld USD, w tym pomoc w zakresie bezpieczeństwa i pomocy niezwiązanej z bezpieczeństwem. Jako ciekawostkę warto potraktować wypowiedź dla CNN ministra SZ Dmytro Kuleby: czasy administracji Trumpa były dla Ukrainy „trudne”. „To był trudny czas i wtedy byliśmy skupieni na jednym - na utrzymaniu ponadpartyjnego wsparcia Ukrainy w Stanach Zjednoczonych - Ukraina będzie nadal pracować nad dobrymi stosunkami zarówno z demokratami, jak i republikanami, tak aby stosunki dwustronne były „oparte na solidnym gruncie”.
  W 2019 roku Ukraina znalazła się w centrum skandalu w polityce wewnętrznej USA po tym, jak Trump został oskarżony o wywieranie presji na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by zbadał Huntera Bidena, syna Joe Bidena, co doprowadziło do pierwszej próby oskarżenia Donalda Trumpa.
  Źródło
  Źródło

  5 maja, wbrew decyzji Rady Najwyższej, Ukraina wznowiła import rosyjskiej energii elektrycznej przez Białoruś. „Dzisiaj, 5 maja, Ukraina wznowiła import energii elektrycznej z Białorusi. Dzieje się tak pomimo decyzji parlamentu, pomimo prognozy bilansu zatwierdzonej przez Ministerstwo Energii i mimo kilkunastu jednostek ukraińskich TPP i CHP, które są zmuszone pozostać w rezerwie - podsumowała poseł Ludmiła Buimister. Według niej dziś opłata za import energii elektrycznej wyniesie mniej niż 1 mln hrywien. W sumie od początku roku Ukraina zapłaciła za import energii z Rosji i Białorusi dokładnie 955 mln hrywien.
  Źródło

  Białoruś
  Kolejna ciekawostka dotyczy wczorajszej wizyty byłego prezydenta Mołdawii Igora Dodona na Białorusi. Łukaszenka przyjął Dodona w swojej rezydencji na wsi, gdzie pokazał mu "swoją żyłe złota" - jak żartuje na temat domu od czasu filmu białoruskiego blogera Nexty "Łukaszenka. Bonanza". W trakcie spotkania Dodon pochwalił Łukaszenkę, za "opanowanie sytuacji" w kraju. Na co Łukaszenka odpowiedział: "Cóż, rozumiem, że to doświadczenie będzie przydatne także dla Mołdawii". Dodon: "Teraz też się przygotowują. Mamy przedterminowe wybory, myślę, że spróbują zadać cios". Bezpośrednim pokłosiem tej wizyty było podpisanie oświadczenia o współpracy między parlamentami Mołdawii i Białorusi. Gwoli wyjaśnienia warto wspomnieć, że oświadczenie podpisała przewodnicząca parlamentu Mołdawii Zinaida Greceanîi, z partii socjalistów Dodona, a w perspektywie rysującej się przegranej socjalistów w przedterminowych wyborach w Mołdawii, oświadczenie to można uznać za dyskusyjne. Posłowie mołdawscy mają wziąć udział w szeregu uroczystości upamiętniających 76 rocznicę zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Planowane są również spotkania w rządzie.
  Źródło
  Źródło

  Swietłana Cichanouska bierze udział w historycznym przesłuchaniu w Komisji Praw Człowieka Kongresu USA. Przesłuchania poprowadzą amerykańscy kongresmeni, którzy aktywnie wspierają demokratyczny ruch Białorusinów: Christopher Smith, autor Belarus Democracy Act oraz James McGovern. Swietłana Cichanouska opowie o łamaniu praw człowieka i represjach, formach pokojowego protestu Białorusinów oraz znaczeniu nacisków wewnętrznych i zewnętrznych na reżim. Cichanouska poruszyć ma również kwestię wsparcia negocjacji na Białorusi w ramach mediacji OBWE.
  Źródło

  Litwa
  Po rozpoczęciu przeglądu wszystkich systemów wyborczych kilka miesięcy temu rządzący konserwatyści postanowili nie proponować zmian w dotychczasowych systemach wyborczych Sejmu, Prezydenta i Parlamentu Europejskiego. Obecnie ustawa o wyborach do Sejmu przewiduje, że 71 parlamentarzystów jest wybieranych w okręgu jednomandatowym, a 70 - w okręgu wieloosobowym, zgodnie z listami partyjnymi. Konserwatywna frakcja Sejmu ogłosiła pod koniec lutego, że zainicjuje przegląd wszystkich systemów wyborczych, koncentrując się na wyborach do Sejmu i samorządów. W marcu Zarząd Sejmu utworzył grupę roboczą. "Uważamy ten system za odpowiedni dzisiaj, przede wszystkim dlatego, że część jednomandatowa pomaga zapewnić równowagę między tradycyjnymi, bardziej stabilnymi i bardziej radykalnymi siłami politycznymi” - skomentował Martynas Prievelis, sekretarz wykonawczy TS-LKD. Według niego, gdyby posłowie na Sejm byli wybierani tylko w okręgach wielomandatowych, czyli według list partyjnych, to zarówno w 2012, jak i 2016 r. liczba mandatów partii bardziej radykalnych byłaby większa.
  Źródło

  Łotwa
  Dzisiaj Saeima przyjęła deklarację w sprawie ludobójstwa Ormian podczas Imperium Osmańskiego.Przy 58 głosach za, 11 przeciw i 7 wstrzymujących się, deputowani Saeimy zaaprobowali deklarację Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie i w związku z tym nie rozpatrywali już alternatywnej wersji oświadczenia kilku posłów w sprawie ludobójstwa Ormian. W przyjętej przez Saeimę deklaracji parlament zwraca uwagę, że należy wspomnieć tych, którzy zginęli w ludobójstwie Ormian zorganizowanym przez władze osmańskie - masakrach i przymusowych wysiedleniach, które rozpoczęły się 24 kwietnia 1915 r. aresztowaniem ormiańskich intelektualistów i działaczy w Konstantynopolu. Saeima podkreśla, że Łotwa potępia wszystkie zbrodnie przeciwko ludzkości i jest świadoma swojego obowiązku rozpoznania i upamiętnienia tych zbrodni, aby więcej się nie powtórzyły. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Saeimy Rihards Kols przyznał, że takie deklaracje to decyzja polityczna, ale ich celem nie jest atakowanie kogoś, ale pójście naprzód, aby takie wydarzenia się więcej nie powtórzyły.
  Źródło

  Estonia
  W odpowiedzi na pytania posłów minister spraw zagranicznych Eva-Maria Liimets powiedziała, że rząd chce posuwać się naprzód z umową graniczną podpisaną w 2014 roku i ratyfikować ją jednocześnie w parlamentach Estonii i Rosji. Liimets powiedziała, że obecny rząd jest gotowy do realizacji porozumienia granicznego między Estonią a Rosją. „Rząd estoński zaproponował kontynuację podpisanej w 2014 roku umowy i ratyfikację tej umowy równolegle w parlamentach”. Liimets podkreśliła, że Estonia uważa za ważne, aby ratyfikacja porozumienia granicznego odbywała się równolegle w obu parlamentach. Dlatego zdaniem ministra spraw zagranicznych nie można powiedzieć, że Estonia jest gotowa do jednostronnego przystąpienia do porozumienia granicznego. Liimets potwierdziła, że podstawą niepodległości Estonii jest traktat pokojowy z Tartu. „Ta zasada się nie zmieni” - powiedziała. Minister zwróciła też uwagę, że stosunki Rosji z Zachodem pogarszają się już od kilkunastu lat. „Dlatego można zapytać, kiedy jest dobry moment na ratyfikację estońskiego porozumienia granicznego” - powiedziała. „Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dla Estonii zdecydowanie ważne jest, aby granica Estonii była ratyfikowana”.
  Źródło

  Fińskie Siły Obronne opublikowały przegląd danych wywiadowczych na 2021 r., w tym tę infografikę przedstawiającą siły zbrojne w regionie bałtyckim i nordyckim. Szacują, że Rosja ma 900 tys. czynnych żołnierzy i około 20 brygad w zachodniej Rosji.
  Przegląd w wersji ENG, pdf

  Polecam:
  Podcast soundcloud (12 min): Za trzy lata wygaśnie umowa dotycząca przesyłania przez Ukrainę rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. Z tranzytu Ukraina czerpie spore zyski. Jednak rosyjska strategia energetyczna skupia się obecnie na wykorzystaniu gazociągów Nord Stream, TurkStream czy Nord Stream 2, co spowoduje radykalne ograniczenie dotychczasowego tranzytu. Władze w Kijowie podejmują szereg decyzji, które mają wpłynąć na dywersyfikację dostaw i jednocześnie ograniczenie zapotrzebowania na gaz. O tym, z jakich źródeł w najbliższych latach skorzysta Ukraina, opowiada starszy analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ dr Michał Paszkowski.
  Ukraina przygotowuje się na ograniczenie tranzytu rosyjskiego gazu przez jej terytorium

  Niedawna fala aresztowań etnicznych Ukraińców w całej Federacji Rosyjskiej za rzekome organizowanie grup ekstremistycznych i planowanie ataków terrorystycznych wywołała na Ukrainie obawy, że Władimir Putin może próbować wykorzystać te incydenty do przeprowadzenia prowokacji wewnątrz Rosji. Taki plan potencjalnie pozwoliłby mu zmobilizować wewnętrzną opinię publiczną do poparcia nowej rundy agresji na Ukrainę, w podobny sposób, w jaki wydaje się, że zaaranżował ataki terrorystyczne w rosyjskich miastach w 1999 r., aby uzasadnić swoją kampanię przeciwko Czeczenii. Paul Goble dla Fundacji Jamestown.
  Ukraińcy boją się, że Moskwa może wykorzystać Ukraińców przebywających w Rosji do prowokacji i do wznowienia wojny

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  źródło: E0sJbZJWYAEMONS.jpg

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (226)

  Ukraina
  Pozwy ukraińskich firm, które straciły majątek i zyski w wyniku rosyjskiej agresji w Donbasie i okupacji Krymu, zostały wniesione w ponad 12 arbitrażach handlowych, łączna kwota roszczeń to ponad 4,5 mld USD. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Jewhen Jenin. Według niego procesy dopiero się rozpoczęły, ale są już pierwsze pozytywne rezultaty. „Jeśli mówimy o arbitrażu handlowym, mamy ich dwanaście. A przynajmniej w trzech z nich są już pierwsze pozytywne decyzje. To łącznie około 250 mln dolarów”.Jenin zaznaczył, że Rosja próbuje odwołać się od decyzji arbitrażu handlowego. Według niego prędzej czy później decyzje w tych i innych międzynarodowych procesach zaostrzą sytuację Rosji, „która będzie w całkowitej izolacji”.
  Źródło

  Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony wezwała rząd do przeanalizowania i przesłania mu struktury właścicieli wszystkich spółek energetycznych i gazowych na Ukrainie w związku ze styczniową podwyżką taryf za media. Dokument nawiązuje do planów Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, aby rozpatrzyć kwestię „komplikowania sytuacji gospodarczej na Ukrainie poprzez podwyższenie taryf użytkowych”. Należy zauważyć, że po nałożeniu przez Ukrainę sankcji na Wiktora Medwedczuka, wielu ukraińskich ekspertów sugerowało, że kolejny ukraiński oligarcha, Dmytro Firtasz, może zostać objęty sankcjami przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Jest monopolistą na ukraińskim rynku gazu (jego firmy zajmują ponad 60% rynku). Teraz Rada Bezpieczeństwa Narodowego interesuje się strukturą właścicieli dystrybucji gazu i firm energetycznych.
  Źródło

  Prezydent USA Joe Biden powiedział we wtorek, że chciałby zorganizować proponowany szczyt z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podczas jego czerwcowej podróży do Europy. Biden planuje wziąć udział w szczycie G7 w Kornwalii w Anglii, który odbędzie się w dniach 11-13 czerwca, a następnie poleci do Brukseli, aby spotkać się z przywódcami Unii Europejskiej i ma wziąć udział w szczycie NATO 14 czerwca. Ale czy dojdzie do spotkania, dopiero się okaże.
  Źródło

  Białoruś
  Aleksander Łukaszenko podpisał dekret o pozbawieniu w szeregach wojskowych i specjalnych ponad 80 żołnierzy i pracowników organów ścigania. Jak wskazano w dekrecie, podsycali nastroje protestacyjne, brali udział w niedozwolonych wydarzeniach, nie szanowali symboli państwowych, wyrzucali swoje legitymacje, odmawiali wykonywania obowiązków służbowych, dopuszczali się innych „czynów zniesławiających”. Około 40 osób z tej listy to byli pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kolejnych 5 żołnierzy służby granicznej ma zostać zwolnionych z podobnych powodów.
  Źródło

  DW, powołując się na niemiecką agencję DPA, informuje, że niemieccy prawnicy złożyli pozew do Prokuratury Federalnej Niemiec, twierdząc, że Aleksander Łukaszenka popełnił zbrodnie przeciwko ludzkości. Podaje się, że apel został złożony w imieniu dziesięciu Białorusinów. Czterech niemieckich prawników zwróciło się do Prokuratury Federalnej w Karlsruhe w związku z użyciem przemocy wobec Białorusinów podczas pokojowych protestów. W imieniu dziesięciu ofiar tortur zgłosili do prokuratury zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez Aleksandra Łukaszenkę. W przypadku takich przestępstw najwyższy prokurator karny w Niemczech może wszcząć śledztwo - bez względu na to, w jakim kraju na świecie zostały popełnione. Prokurator generalny Peter Frank już w ten sposób postawił przed sądem oprawców z Syrii.
  Źródło
  Źródło

  Litwa
  Według sondażu przeprowadzonego w zeszłym roku na zlecenie Ministerstwa Transportu i Komunikacji 46 proc. docelowych odbiorców odpowiedziało, że oglądają przynajmniej jeden z sześciu polskich kanałów telewizyjnych, 23% powiedziało, że w ogóle ich nie oglądali, 31 proc. twierdził, że ogląda nie częściej niż raz w miesiącu. Na pytanie, dlaczego nie oglądają polskiej telewizji, 39 proc. ludności południowo-wschodniej Litwy odpowiedziało, że wybiera kanały rosyjskie, 30 proc. twierdził, że ogląda litewską telewizję. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane w środę podczas wspólnego posiedzenia Komisji Kultury i Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Sejmu w celu omówienia wpływu dezinformacji i propagandy w południowo-wschodnim regionie Litwy. W rosyjskich mediach powtarza się też idea przewagi militarnej, technologicznej, ekonomicznej nad Zachodem. Szef regionalnej telewizji Aidas Česlovas Rulevičius przedstawił członkom komisji parlamentarnych pomysł stworzenia specjalnego kanału telewizyjnego dla południowo-wschodniej Litwy.
  Źródło
  Źródło

  Łotwa
  Łotwa będzie prawdopodobnie mogła stać się członkiem stowarzyszonym z Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) już latem tego roku. Centrum zajmuje się nie tylko fizyką cząstek wysokoenergetycznych, ale także badaniami o znaczeniu społecznym. Toms Torims, profesor z Riga Technical University (RTU), powiedział, że pozostaje ostatni krok - ratyfikacja porozumienia w Saeimie. Torim porównał tę międzynarodową organizację do Unii Europejskiej i NATO. Bycie krajem stowarzyszonym ma swoje ograniczenia - im więcej pieniędzy zainwestujesz, tym więcej możesz odzyskać, ale kiedy zostaniesz pełnoprawnym członkiem, nie ma limitu zysków”. Obszar działalności CERN jest tak szeroki, że większość łotewskich naukowców może realizować swoje pomysły w bardzo różnych dziedzinach, takich jak inżynieria, medycyna, fizyka. Status członka stowarzyszonego Łotwy pozwala również łotewskim przedsiębiorcom uczestniczyć w różnych zamówieniach CERN, "od opakowań papierowych, zszywek po, na przykład, beton odporny na promieniowanie”.Ponadto przedsiębiorcy mogli uczestniczyć nie tylko w zamówieniach, ale także w procesie badawczym. W 2016 roku Łotwa podpisała porozumienie o współpracy z CERN i od tego czasu naukowcy, w tym młodzi ludzie, studenci, pracują nad kilkoma projektami - poinformował profesor RTU.
  Źródło

  Estonia
  Prezydent Kersti Kaljulaid podczas wizyty w Warszawie we wtorek rozmawiała z Prezydentem RP Andrzejem Dudą o bezpieczeństwie regionalnym, bezpieczeństwie energetycznym i współpracy gospodarczej. Na spotkaniu omówiono także współpracę gospodarczą między oboma krajami. Polska jest największym partnerem handlowym Estonii w Europie Środkowej i coraz ważniejszym rynkiem dla estońskich firm - powiedziała prezydent, wzywając Polskę do rozpoczęcia korzystania z estońskiej X-road [centralnie zarządzana rozproszona warstwa wymiany danych (DXL) między systemami informatycznymi], podobnie jak Finlandia, Islandia i Ukraina. „Stoimy tu ramię w ramię z Polską - Wy macie węgiel, a my mamy łupki bitumiczne. Jeden jest czarny, a drugi brązowy, ale oba zanieczyszczają. Korzystając z Funduszu Odzysku i Odporności Unii Europejskiej, musimy być w stanie zapewnić transformację na bardziej ekologiczną energię, ale należy również zająć się społecznymi skutkami ubocznymi” - powiedziała Kaljulaid.
  Źródło

  Polecam:
  Wiosną 2021 roku Rosja przeprowadziła znaczną rozbudowę militarną wzdłuż granicy z Ukrainą i na okupowanym Krymie. Działalność Rosji nie ograniczała się tylko do lądu. Doszło również do rosyjskiej koncentracji okrętów na morzu. Od aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku Moskwa zasadniczo zamieniła Morze Azowskie w rosyjskie jezioro i ma nadzieję, że zrobi to samo z Morzem Czarnym. Jest to bezpośrednie zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa USA i NATO. Wiele ostatnich inicjatyw dotyczących Morza Czarnego na szczeblu NATO nie spełniło oczekiwań. Stany Zjednoczone muszą być liderem w NATO, aby pomóc Ukrainie zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym i Azowskim. Luke Coffey i Brent Sadler dla Fundacji Heritage.
  Przywództwo USA potrzebne do poprawy bezpieczeństwa morskiego na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim

  Polskie szkolnictwo na Białorusi zostało w latach dziewięćdziesiątych utworzone od podstaw dzięki wysiłkowi finansowemu Warszawy i organizacyjnemu polskiej mniejszości w tym kraju. Choć przez pierwsze lata rozwijało się względnie spokojnie, od 2005 r. polskie szkoły znajdują się pod nieustanną presją ze strony władz lokalnych i centralnych. Cel tej polityki jest niezmienny: rusyfikacja (rzadziej białorutenizacja) młodego pokolenia białoruskich Polaków. Wrogie działania prowadzono również w okresach odwilży politycznej w stosunkach dwustronnych (z ostatnim w latach 2016–2020 włącznie), gdy rozwijała się współpraca gospodarcza i inwestycyjna, a także dochodziło do wizyt na wysokim szczeblu. Komentarz OSW.
  Rugowanie polskości. Łukaszenka wobec polskiego szkolnictwa na Białorusi

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Jak Ukraińcy w 1942 za niemieckie pieniądze balowali ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  #historia #ukraina #pieniadze #niemcy #iiirzesza #iiwojnaswiatowa

  źródło: IMG_4364.jpg

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (225)

  Ukraina
  "My, Prezydenci – Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej, Ukrainy, Republiki Łotewskiej i Republiki Litewskiej – spotykamy się dziś w Warszawie, aby wspólnie uczcić 230 Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przyjęcie w 1791 roku tego doniosłego aktu, regulującego ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miało historyczne znaczenie, była to bowiem pierwsza na naszym kontynencie i druga w świecie przyjęta nowoczesna ustawa zasadnicza. Pomni dziejowych doświadczeń, dumni z osiągnięć naszej współczesnej współpracy w regionie, świadomi wyzwań – z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wyrażamy przekonanie, że pomyślność naszego wspólnego dziedzictwa i wspólnego domu, zakorzenionych w cywilizacji europejskiej, wymaga, aby właśnie tak jak dom, Europa była budowana na fundamencie podstawowych wartości i zasad. Są nimi bez wątpienia: wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, rządy prawa, równość i solidarność. Jednocząca się Europa powinna być otwarta na wszystkie kraje i narody, które te wartości podzielają.
  Ze zrozumieniem i poparciem odnosimy się do wytrwałych dążeń wszystkich ludów naszego regionu, z którymi łączy nasze narody wspólnota dziejowego losu, a które dzisiaj pragną cieszyć się tak jak my dobrodziejstwami wolności i demokracji, odważnie domagając się respektowania swoich praw. Uważamy, że dla nas wszystkich solidarność narodów, szczególnie przy obecnych zagrożeniach dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, jest jednym z kamieni węgielnych pokoju, stabilności, rozwoju, dobrobytu i odporności. Kierując się tym przekonaniem, będziemy z zaangażowaniem kontynuować dialog i współpracę reprezentowanych przez nas państw".
  Źródło
  Źródło

  Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jego polski odpowiednik Andrzej Duda weźmie udział w pierwszym szczycie Platformy Krymskiej, międzynarodowej platformy, która ma ułatwić zakończenie rosyjskiej okupacji Krymu. "Będzie to dla nas bardzo ważne, ponieważ będzie to pierwszy ważny szczyt na Ukrainie, na którym będą tylko nasi przyjaciele i partnerzy, szczyt związany z okupacją półwyspu krymskiego - powiedział Zełenski.
  Źródło

  Dość istotne wzmocnienie wizyty sekretarza Stanu Anthonego Blinkena: wraz z nim do Kijowa przybędzie zastępca sekretarza stanu USA ds. Politycznych Victoria Nuland. Sekretarz stanu USA Anthony Blinken złoży wizytę na Ukrainie w dniach 5-6 maja . Blinken spotkać się ma z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denisem Szmygalem i ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kulebą.
  Źródło

  Białoruś
  Rikard Jozwiak (RFE): Czwarty pakiet sankcji UE dla Białorusi nie będzie gotowy przed posiedzeniem UE ds. zagranicznych 10 maja. Być może będzie gotowy na czerwcowe posiedzenie, na którym Białoruś jest punktem porządku obrad. Nadal nie ma jasności co do tego, czy grupa państw członkowskich UE lub ESDZ zaproponuje ten pakiet.
  Źródło

  Rosyjski koncern Transnieft dostarczy w maju 608 tys. ton ropy na Białoruś - o połowę mniej niż w kwietniu. Wcześniej Reuters podał, powołując się na cztery źródła, że rosyjskie koncerny rozważają wstrzymanie dostaw ropy naftowej na Białoruś w związku z wznowieniem sankcji USA. W niedzielnym wywiadzie premiera Romana Gołowczenki, informacja ta została przez niego obalona. Jednak dzisiaj Łukaszenka wezwał Gołowczenkę "by porozmawiać na temat jak działa gospodarka i jakie są reakcje na sankcje UE". Łukaszenka zaznaczył, że jednym z problemów białoruskiej gospodarki w tym roku są próby zastraszenia kraju sankcjami. Nie powinny pozostać bez odpowiedzi. „Musimy pokazać, że jesteśmy narodem i mamy własną ziemię, swój własny kraj”. Oficjalnie dekretem Aleksander Łukaszenko pod koniec ubiegłego roku zatwierdził prognozę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, która zakłada wzrost PKB o 1,8% do końca 2021 roku. W pierwszym kwartale białoruska gospodarka wzrosła o 0,9%.
  Źródło
  Źródło

  Litwa
  We wtorek premier Ingrida Šimonytė i burmistrzowie Wileńszczyzny porozmawiają o finansowaniu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej - 2021–2027. Według wskaźników ekonomicznych Litwa jest podzielona na dwa regiony - Wileńszczyznę i resztę Litwy. W spotkaniu wezmą udział burmistrzowie miasta i powiatu wileńskiego, Święcian, Wiłkomierza, Trok, Szyrwint, Sołecznicy, Elektrėnai. Całkowita kwota europejskiego wsparcia dla Litwy w nowej perspektywie finansowej wynosi 14,5 mld euro., o 1,7 miliarda euro więcej niż w latach 2014-2020.
  Źródło

  Łotwa
  Dzień 4 maja to Święto Ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Łotwy. W dniu 4 maja 1990 r. 138 z 201 deputowanych Rady Najwyższej przyjęło Deklarację „O przywróceniu niepodległości Republiki Łotewskiej”. Rada Najwyższa wyznaczyła okres przejściowy na „faktyczne” przywrócenie władzy państwowej, które zakończyło się zwołaniem Saeimy Republiki Łotewskiej. 4 maja 1990 r. tysiące ludzi stało pod budynkiem parlamentu przez cały dzień po głosowaniu. Posłów, którzy przybyli na wiec do Dyneburga po głosowaniu nad odzyskaniem niepodległości Łotwy, powitano kwiatami i głośną radością. Komuniści, którzy odmówili głosowania, opuścili parlament tylnymi drzwiami.
  Tego samego dnia przewodniczący Rady Najwyższej Anatolij Gorbunow skierował do Prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa pismo, w którym stwierdził, że Republika Łotewska rozpoczyna okres przejściowy. Takie przesłanie skierowano także do rządów krajów świata oraz do narodów i ruchów demokratycznych ZSRR.
  Źródło
  Źródło

  Estonia
  Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid będzie kontynuować wizytę w Polsce do środy, gdzie omówi z Prezydentem RP Andrejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i innymi kwestię walki z pandemią, ożywienia gospodarczego, zieloną i cyfrową rewolucję. Dodatkowo Kaljulaid otworzy plenerową wystawę na temat stosunków estońsko-polskich 1918-1939 w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Prezydent wróci do Estonii w środę wieczorem. 4 maja to także 100 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. 4 maja 1921 r. pierwszy dyplomata estoński został akredytowany w Warszawie.
  Źródło

  Polecam:
  Patriarcha Cyryl, głowa rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej, w swej homilii wygłoszonej w przeddzień prawosławnej Wielkiej Nocy zawarł wątki polityczne, które zaskoczyły wszystkich. Otóż ten hierarcha, uważany za człowieka bliskiego Kremlowi, a nawet za kogoś, kto ma bezpośredni dostęp do ucha Władimira Putina, ostrzegł władze w swym wystąpieniu przed „staczaniem się w tyranię”.
  Rosja – utwardzanie dyktatury. Kiedy Moskwa pokaże, na czym polega w jej wydaniu nowa „polityka siły”?

  Wygląda na to, że obie strony postanowiły poczekać do szczytu prezydenckiego zaproponowanego przez prezydenta USA Joe Bidena. Putin najwyraźniej chce wykorzystać szansę, jaką stwarza Biden: pozostaje pewien swojej dyplomatycznej charyzmy i zdolności do znalezienia wspólnego gruntu. Komentarz Aleksandra Baunowa dla moskiewskiego Centrum Carnegie.
  Eskalacja i odwrót: nowy model stosunków amerykańsko-rosyjskich?

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Łukaszenka zaznaczył, że jednym z problemów białoruskiej gospodarki w tym roku są próby zastraszenia kraju sankcjami. Nie powinny pozostać bez odpowiedzi. „Musimy pokazać, że jesteśmy narodem i mamy własną ziemię, swój własny kraj”.

   @Ten_od_Hanki: Tak jak pokazała to Korea Północna? Tam też mają doktrynę o samowystarczalności. Tylko taki szczegół, że panuje tam skrajna bieda i głód, natomiast południowy brat, handlujący z całym światem, obrasta w tłuszcz i luksusy.

   Otóż ten hierarcha, uważany za człowieka bliskiego Kremlowi, a nawet za kogoś, kto ma bezpośredni dostęp do ucha Władimira Putina, ostrzegł władze w swym wystąpieniu przed „staczaniem się w tyranię”.

   @Ten_od_Hanki: Ja tu nie widzę sprzeczności. Cyryl dobrze życzy ekipie Putina i widzi, że to co ona uskutecznia może się bardzo źle skończyć. Dlatego ostrzega.

   My, Prezydenci – Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej, Ukrainy, Republiki Łotewskiej i Republiki Litewskiej – spotykamy się dziś w Warszawie, aby wspólnie uczcić 230 Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przyjęcie w 1791 roku tego doniosłego aktu, regulującego ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miało historyczne znaczenie, była to bowiem pierwsza na naszym kontynencie i druga w świecie przyjęta nowoczesna ustawa zasadnicza. Pomni dziejowych doświadczeń, dumni z osiągnięć naszej współczesnej współpracy w regionie, świadomi wyzwań – z nadzieją patrzymy w przyszłość.

   @Ten_od_Hanki: To jest po prostu miód na moje serce. Oto w symboliczny sposób kończymy regionalne spory o polski imperializm, próbę dominacji nad wschodnimi sąsiadami i ograniczania ich suwerenności, a wkraczamy w nowy etap budowania nowoczesnego sojuszu regionalnego, opartego na tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów i koncepcji Międzymorza.

   Szczególne podziękowania należą się Rosji. Bez agresywnej, imperialnej polityki z ich strony nigdy by do tego nie doszło. Bolszyje Spasiba!!

   Ze zrozumieniem i poparciem odnosimy się do wytrwałych dążeń wszystkich ludów naszego regionu, z którymi łączy nasze narody wspólnota dziejowego losu, a które dzisiaj pragną cieszyć się tak jak my dobrodziejstwami wolności i demokracji, odważnie domagając się respektowania swoich praw.

   @Ten_od_Hanki: Nikt chyba nie ma wątpliwości, o jakie "ludy z naszego regionu" chodzi i kogo spodziewamy się wkrótce powitać w naszym towarzystwie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   pokaż całość

   źródło: cdn.i-scmp.com

  •  

   @xniorvox: Dodam tylko od siebie, że warto przeczytać cały artykuł Marka Budzisza, a nie sugerować się tylko podanym cytatem. Dział Polecane zawiera linki do artykułów, które mogą wzbogacić wiedzę czytelnika dotyczącą problematyki omawianego regionu.

 •  

  Kiedy musisz wziąć udział w pochodzie pierwszo majowym :)
  _______________________
  Zapraszam do odwiedzenia i subskrybowania mojego kanału historycznego na YT ➡️ Andrzej Włusek - Historia poza horyzont

  #historykon #historia #fotografia #majowka #ciekawostki #zsrr #ciekawostkihistoryczne #ukraina #heheszki #fotohistoria pokaż całość

  źródło: Kiedy musisz wziąć udział w pochodzie pierwszo majowym.jpg

  •  

   @Aik32fr45yd: Może jak zrozumiesz czemu mniejszośc niemiecka ma posła w polskim parlamencie, a mniejszość polska nie ma w niemieckim, coś do ciebie dotrze. Może zrozumiesz, dlaczego niektóre mniejszości mają przedstawicieli w obcych parlamentach, a niektóre nie. Ale nie podejrzewam, żebyś był skłonny podjąc taki wysiłek.

  •  

   @yosemitesam: Widzisz tak się składa że jestem skłonny podjąć takowy wysiłek. Wyobraź sobie, że nikt w Polskiej dyplomacji nie podjął się walki o ten temat przez wiele, wiele lat. To jest jeden z kilku powodów, zaniedbanie tematu + naciski polityczne i haki na polityków
   No ale jeżeli jedynie do czego się zmuszasz to do wylewania złości i jadu to sorry, może nie warto z tobą podejmować żadnej dyskusji
   Pozdrawiam, bez odbioru ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   pokaż całość

   +: Zjerzy
  • więcej komentarzy (15)

 •  

  Sejm Czteroletni, zwany również Wielkim uchwalił Konstytucję 3 Maja czyli Ustawę rządową w celu ratowania zagrożonej niepodległości państwa polsko-litewskiego. Jego efektem było wprowadzenie reform społecznych i ustrojowych w Rzeczypospolitej. Niestety mimo wielu zbiegów zdarzeń te doniosłe starania spełzły na niczym i ostatecznie konstytucja obowiązywała tylko rok.
  Jak co roku hucznie obchodzimy obchody 3 maja. Prowadzone są dyskusje na różne tematy związane z tym aktem prawnym. Dyskutujemy nad sytuacją polityczną oraz możliwościami i szansami jakie dawała Konstytucja 3 Maja. Wiele się też mówi o ogromnych zmianach jakie wnosiła ona wnosiła. Jednak poza tym, iż ustawa znosiła Liberum Veto oraz elekcyjną monarchię niewiele się mówi o pozostałych zmianach, które też w znaczący sposób zmieniały system polityczno-społeczny Rzeczypospolitej.

  Link do znaleziska - Co w ustroju Polski zmieniała Konstytucja 3 Maja?

  Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski - historykon)
  Zapraszam wszystkich do odwiedzenia i subskrybowania mojego kanału historycznego na YT ➡️Andrzej Włusek - Historia poza horyzont
  Jeśli podobają się Tobie się moje filmy i uważasz, że powinienem rozwijać dalej kanał to zostań moim patronem na patronite ➡️ który znajdziesz TUTAJ

  Dodatkowe Tagi: #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #zwyczaje #swiat #liganauki #zainteresowania #swiatnauki #prawo #ukraina #litwa #polska #youtube #konstytucja #europa
  pokaż całość

  źródło: KOnstytuacja 3 maja.jpg

 •  

  Śmieszna jest narracja ruskich onuc na wykopie i ogólnie w mediach jakoby Polska miała imperialistyczne ciągoty.
  Podobno chcemy zdobyć Białoruś i Ukrainę. Budowa infrastruktury tych krajów do poziomu używalności kosztowałaby setki miliardów dolarów. Na Kremlu muszą mieć niezły ból dupy. Siedzi sobie w miarę silne państwo na ich drodze do Europy, nie daje się zbytnio sprowokować, ma ochronę NATO, silną gospodarkę, Unię Europejską i ani rusz. Nie mogą puścić rury, autostrady, pociągów. Oni bardzo chcieliby się zbliżyć do Europy, robić interesy z Niemcami, podporządkować sobie wszystkie państwa międzymorza, ale od 30 lat dupa. Nawet Ukrainy zdobyć nie mogą xD

  #rosja #onuce #bialorus #ukraina
  pokaż całość

  •  

   Podobno chcemy zdobyć Białoruś i Ukrainę.

   @Sekularyzacja: A to zależy, co rozumiemy przez określenie "zdobyć". Jeśli ma to nastąpić w sposób, w jaki sami zostaliśmy "zdobyci" przez UE czy NATO, a zatem oparty na wspólnocie interesów, dobrowolny, demokratyczny i zgodny z prawem międzynarodowym – to nie miałbym nic przeciwko temu. Niestety, dla Rosjan nie ma właściwie różnicy pomiędzy rozszerzaniem wpływów w taki sposób, a zbrojną napaścią. I trudno się dziwić, bo ich oferta cywilizacyjna czy gospodarcza to jedna wielka beka.

   I chyba stąd też te łamańce logiczne, że co prawda Polskę, Ukrainę czy Kraje Bałtyckie można pokonać w 17 sekund ale równocześnie stanowią wielkie zagrożenie dla Rosjan, Rosji i pokoju na świecie.

   @funkmess: Widać jednak po lekcji ukraińskiej pewną zmianę narracji. Wcześniej byliśmy niegrożnym, ujadającym pieskiem na amerykańskiej smyczy. Teraz polskim imperializmem i odbudową Rzeczypospolitej zaczęli straszyć małe dzieci.
   pokaż całość

  •  

   @funkmess: mają po prostu za duże terytorium by nad tym panować. Być może obecne granice i wyrugowanie mniejszości białoruskiej i ukraińskiej to najlepsze co spotkało Polskę
   @xniorvox: i na tym to będzie polegać, jak jacyś gówniarze mi piszą na wykopie o odzyskiwaniu Kresów to nie wiem czy się śmiać, czy też płakać. Większość populacji to Ukraińcy (nacjonaliści), infrastruktura przestarzała, nic tam nie ma. Należy tak robić, by kiedyś dołączyli do UE i zarobimy na tym. Ukraińcy też zarobią na turystyce na te "polskie" Kresy jeśli zadbają o zabytki. Chyba tylko dlatego Lwów utrzymują w dobrym stanie ;) pokaż całość

  • więcej komentarzy (3)

 •  

  Testy na ukraińskim poligonie czeskiej artylerii samobieżnej Dana-M2. Ukraina zamówiła 26 sztuk tych dział w zmodernizowanej wersji wraz z 5 tys zwykłej amunicji 152 mm oraz 1 tys amunicji o zwiększonym zasięgu (do 25 km).

  Amunicja 152 mm to standard radziecki. Ukraina produkuje amunicję odłamkową 152 mm, ale ma problemy z ich jakością, z racji faktu, że produkcja była wznowiona niedawno na skutek wojny i wyczerpania poradzieckich zapasów. Ukraińskiej wojsko jest również w trakcie opracowywania własnego wariantu działa samobieżnego, ale prace są na etapie prototypu, a stworzona na szybko 2S22 Bohdana posiada sporo wad.

  Za portalem defence24:

  Dzięki nowej hydraulice Dany-M2 czas rozłożenia i złożenia podpór, a co za tym idzie opuszczenia stanowiska strzeleckiego, jest 2,5 razy krótszy niż w poprzedniej generacji wozów. Automat ładowniczy pozwala razić cele z szybkostrzelnością do 5 strzałów na minutę, a magazyn ładowniczy dysponuje 36 ładunkami i pociskami gotowymi do natychmiastowego użycia. Całkowity zapas amunicji wynosi ponad 60 sztuk, a dodatkowe uzbrojenie to wkm NSWT kalibru 12,7 mm.

  System kierowania ogniem, nawigacji i pozycjonowania współpracuje z systemami zarządzania polem walki i pozwala razić z dużą precyzją cele na maksymalnym dystansie 20 km przy użyciu amunicji klasycznej i ponad 25 km z pociskami o zwiększonym zasięgu wyposażonymi w gazogenerator. Tego typu amunicja w liczbie 1000 egzemplarzy została zakupiona przez Ukrainę.

  #aryoconcent #ukraina #ukrainamilitaria #militaria
  pokaż całość

  źródło: liveuamap.com

 •  

  #bialystok #bialorus #ukraina #budownictwo #1maj

  Sąsiedzi zza wschodu przyszli dziś do pracy , włączyli swoje radio na pół osiedla , mieszają klej i docinają styropiany czy to normalne 1 Maja ? co tu się odpierdala

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (224)

  Ukraina
  Podczas pierwszego szczytu Platformy Krymskiej, zaplanowanego na 23 sierpnia, Ukraina zaprosi inne kraje do podpisania „Karty krymskiej”. „Treścią tego dokumentu będzie wspieranie integralności terytorialnej i niezależności Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej oraz nakreślenie ram międzynarodowej polityki wobec Krymu” - powiedziała wiceminister SZ Ukrainy Emine Japarowa. „Ten dokument powinien położyć podwaliny pod przyszłą architekturę bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale także całego obszaru od Bałtyku po Morze Śródziemne” - powiedział współprzewodniczący stowarzyszenia Platformy Krymskiej Rustem Umerow. Ukraina, poprzez Platformę Krymską, liczy na utworzenie międzynarodowej koalicji. "Koalicja, która przekona Rosję do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i zasiądzie przy stole negocjacyjnym w sprawie zwrotu Krymu" - podsumowała wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy.
  Źródło

  Wczoraj Parlament Europejski przyjął rezolucję wymierzoną w Rosję, ustanawiającą surowe sankcje w przypadku inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Nawiązując do oświadczenia rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu o rozpoczęciu wycofywania wojsk do ich stałych baz, Rezolucje wzywają Rosję do zapewnienia, aby zostało to zrobione „w pełni i bez opóźnień”. Europosłowie ostrzegli również Rosję przed „surową karą” w razie rzeczywistej inwazji na Ukrainę, krokiem, który stanowiłby rażące naruszenie prawa międzynarodowego. W takiej sytuacji „Rosja powinna zostać wyłączona z systemu płatności SWIFT, a wszystkie aktywa w UE oligarchów bliskich władzom rosyjskim i ich rodzin w UE należy zamrozić i anulować wizy".Parlament Europejski również „żąda, aby UE zmniejszyła swoją zależność od rosyjskiej energii”. Rezolucja wzywa do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream-2 i wstrzymania budowy „spornych elektrowni jądrowych budowanych przez Rosatom”. MEPS wezwał do przyjęcia unijnego systemu sankcji antykorupcyjnych w celu uzupełnienia obecnego unijnego globalnego systemu sankcji praw człowieka.
  Źródło

  Pierwsze państwo europejskie otworzyło konsulat honorowy w ukraińskim Donbasie - w Słowiańsku w obwodzie donieckim został otwarty konsulat honorowy Łotwy. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Saeimu Richards Kols otworzył Konsulat Honorowy Łotwy w Słowiańsku w obwodzie donieckim. Ołeksandr Pavenko został mianowany konsulem honorowym Łotwy” - czytamy w oświadczeniu. Otwierając konsulat honorowy, Richards Koles podkreślił, że otwarcie konsulatu jest oznaką poparcia Łotwy dla integralności terytorialnej Ukrainy. Według niego Łotwa chce rozwijać stosunki z regionem Doniecka w dziedzinie edukacji, gospodarki i innych dziedzin. Przed wojną w Doniecku działały konsulaty generalne Niemiec, Polski, konsulat Gruzji i konsulat honorowy Republiki Czeskiej.
  Źródło

  Białoruś
  Zewnętrzny dług publiczny Białorusi na 1 kwietnia wyniósł 18,1 mld USD. Od początku roku, zewnętrzny dług publiczny zmniejszył się o 0,5 mln dolarów - poinformowało Ministerstwo Finansów. W sumie od początku roku Białoruś przyjęła pożyczki w wysokości 171,5 mln USD, z czego 122,7 mln USD przekazał rząd Rosji, 40,3 mln - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, 8,3 mln - Export-Import Bank of China 0,2 mln - przez EBOiR i NIB. Od początku roku Białoruś spłaciła 568,7 mln dol. długu, w tym 242,7 mln dol. Rosji, 189,9 mln dol. Chinom, 112,1 mln dol. EFZR, 22 mln dol. IBRD, 1,5 mln dol. EBOR i NIB.
  Źródło

  Swietłana Cichanouska: Rozmawiałam telefonicznie z prezydentem Andrzejem Dudą i złożyłam gratulacje Polsce z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja. Białorusini w ramach Rzeczpospolitej są również dumni, że ta konstytucja została przyjęta 230 lat temu. Dyskutowaliśmy, co można zrobić, aby wesprzeć mniejszość polską i Białorusinów.
  Źródło

  Litwa
  Seimas podjął uchwałę w sprawie uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i wzajemnego zobowiązania Wspólnoty Obojga Narodów.
  „Jako ustawa wdrażająca Konstytucję i jako dokument przyjęty z zamiarem stworzenia silnego państwa, Wzajemne Zobowiązanie zostało oparte na idei demokratyzacji relacji publicznych i zasadzie podziału władzy. Był to rodzaj traktatu publicznego, opartego na przekonaniu, że zgodnie z art. 5 Konstytucji „władza władz publicznych wywodzi się z woli narodu”. Poszanowanie praw człowieka i ustanowienie etosu obywatelskiego miały zagwarantować potęgę kraju. Obietnica wzajemna ustanowiła monarchię konstytucyjną, wyprzedzając w ten sposób wiele państw europejskich o całe stulecie. Konstytucja była wyraźnym wyrazem suwerenności politycznej, niezależności od sąsiednich mocarstw i wezwania do odnowienia Wspólnoty Obojga Narodów ”- czytamy w rezolucji Sejmu. Rezolucja Sejmu została przyjęta jednogłośnie przez 103 posłów na Sejm.
  Źródło

  Łotwa
  Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) na Łotwie i Estonii, AS Augstsprieguma tikls (AST) i Elering AS, podpisali umowę o współpracy w celu zbadania możliwych rozwiązań w zakresie połączenia wspólnego projektu morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim o mocy 1 GW z ich siecią na lądzie. Łotwa i Estonia rozpoczęły rozmowy na temat wspólnego projektu morskiej energetyki wiatrowej w 2019 r. W zeszłym roku rządy krajów podpisały protokół ustaleń (MoU) w sprawie budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 1 GW w Zatoce Ryskiej. Projekt o nazwie ELWIND ma zostać oddany do użytku do 2030 r. Całkowite koszty połączenia obszarów farm wiatrowych w Zatoce Ryskiej i na Morzu Bałtyckim na zachód od Estonii i Łotwy nie są jeszcze w pełni zidentyfikowane, ponieważ zależą od wybranych technologii. Ponieważ projekt obejmuje dwa kraje, mógłby zostać zakwalifikowany jako projekt regionalny z możliwością dofinansowania z CEF RES, których uwarunkowania poznamy po 2022 roku.
  Źródło

  Estonia
  Estońscy urzędnicy są jednymi z największych technokratów w Europie - mówi Ringa Raudla, profesor zarządzania finansowego na Politechnice w Tallinie, który wraz ze współpracownikami z USA badał technokratyczny sposób myślenia urzędników państwowych w 19 krajach europejskich. Innymi słowy, badacze zastanawiali się, czy urzędnicy wolą widzieć polityków, czy ekspertów zajmujących się ich dziedziną. Najbardziej powszechne jest myślenie technokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. „Najwyższy jest w Chorwacji, a następnie w Estonii, Serbii, na Węgrzech i na Litwie” - wymienia Raudla. Według sondażu estońscy urzędnicy zajęli drugie miejsce wśród 19 krajów pod względem myślenia technokratycznego. „Oznacza to, że wiedza techniczna i naukowa ma pierwszeństwo przed wartościami politycznymi” - mówi Raudla o estońskich urzędnikach.
  Źródło

  Polecam:
  Zaostrzenie konfliktu na Donbasie w 2021 r. stanowi jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed Ukrainą od czasu podpisania porozumienia Mińsk-2. Po raz pierwszy po wyborach prezydenckich 2019 r. eskalacja napięcia doprowadziła do zmobilizowania i skonsolidowania społeczeństwa ukraińskiego, co m.in. pozytywnie wpłynęło na notowania Wołodymyra Zełenskiego i jego ekipy. Niemniej nastroje antywojenne i pacyfistyczne wśród obywateli Ukrainy podobnie jak dwa lata temu są wysokie. Obecnie prawie 65% społeczeństwa opowiada się za pokojowym uregulowaniem konfliktu na wschodzie państwa. Komentarz IEŚ.
  Wpływ napięć ukraińsko-rosyjskich na sytuację społeczno-polityczną na Ukrainie

  W artykule opublikowanym niedawno przez RIA Novosti , wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew pisze, że stosunki Rosji ze Stanami Zjednoczonymi powróciły do pełnej „zimnej wojny” ( RIA Novosti23 kwietnia). Miedwiediew był zastępczym prezydentem Rosji w latach 2008-2012, zajmując to stanowisko, podczas gdy prawdziwy władca tego kraju, Władimir Putin, zajął drugie pod względem prawnym narodowe stanowisko premiera, aby ominąć konstytucyjny zakaz kandydowania na prezydenta. trzy razy z rzędu. Za posłuszne zezwolenie Putinowi na powrót na Kreml jako prezydent w 2012 roku Miedwiediew został premierem przez prawie osiem lat. Paweł Felgenhauer dla Fundacji Jamestown.
  Rosyjska akcja bezpośrednia „Black Ops” w Europie

  Materiał youtube: Kolejny wykład prof. Andrzeja Nowaka o czasach upadku i walki o niepodległość Rzeczpospolitej w XVIII wieku, wygłoszony w 2019 roku.
  Prof. Andrzej Nowak: XVIII wiek - Od Woltera do Targowicy

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   @xniorvox: to po ch.. jest ten PE jak on tak sobie może gadać? Skoro PE może wielkie G, to jaka instytucja EU musiała by przyjąć taką ustawę/rezolucję, aby to było w mocy? - wiem słabo znam się na EU

  •  

   to po ch.. jest ten PE jak on tak sobie może gadać?

   @Walerin: Musi wyrazić zgodę na nowe dyrektywy, ma więc prawo je zablokować. Poza tym pełni rolę konsultacyjną oraz... daje mieszkańcom UE złudzenie, że mają coś tam demokratycznie do powiedzenia.

   jaka instytucja EU musiała by przyjąć taką ustawę/rezolucję, aby to było w mocy?

   @Walerin: Rada Europejska lub Rada UE, sam też nie ogarniam tego schematu biurokratycznego więc nie wiem dokładnie. Ale nawet wówczas mogą spełnić tylko część gróźb, np. zablokowanie aktywów lub nałożenie sankcji personalnych, ale nie wyłączą Rosji z systemu SWIFT (bo to w ogóle nie leży w kompetencjach UE), ani nie mają narzędzi żeby zmusić państwa członkowskie do rezygnacji z rosyjskich surowców.
   pokaż całość

   +: Walerin
  • więcej komentarzy (2)

 •  

  #ukraina #p0lka

  Pasażerka wmawiała funkcjonariuszom, że tytoń to siano, a spirytus to sok! [Nic do zgłoszenia]

  źródło: consent.youtube.com

 •  

  Wczoraj Wierchowna Rada Ukrainy (odpowiednik Sejmu) potępiła marsz ku czci członków Waffen SS, który w Kijowie zgromadził około 200 uczestników.
  Z krytyką wystapił też szef ukrainskiego IPN, który uznał gloryfikowanie wojska SS za niedopuszczalne w europejskim kraju.

  Tymczasem sadzac po wczorajszym znalezisku, masa wkopków myśli, ze to był oficjalny marsz popierany przez władze Ukrainy.
  Nie dziwie się, bo białoruska propaganda tak lekko sprzedała marsz ku czci Burego w Hajnówce jako państwowy.
  Zawsze skrupulatne kresy. pl tez dziwnym trafem pomineły te informacje, które podałem w pierwszych zdaniach.
  Tak nawiasem mówiąc w Hajnówce wiecej ludzi bywało niż w wielomilionowym Kijowie.

  Co ciekawe dzisiaj marsz potepiła ambasador Niemiec w Kijowie

  https://interfax.com.ua/news/general/741136.html

  #ukraina #neuropa #4konserwy #historia
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (223)

  Ukraina
  Polska planuje dostarczyć na Ukrainę 1,2 mln dawek szczepionki AstraZeneca w okresie maj-czerwiec. „Konkretny termin dostawy szczepionki na Ukrainę będzie w dużej mierze zależał od dynamiki dostaw AstraZeneca (a także szczepionek od innych producentów) do Polski. Dostawa wymaga również koordynacji prawnych i technicznych aspektów. Szczepionka zostanie dostarczona stronie ukraińskiej w maju-czerwcu ”- poinformowało biuro prasowe polskiego rządu.
  Źródło

  Delegacja ukraińska w TCG zgadza się, że za podstawę należy przyjąć projekt porozumienia w sprawie wielkanocnego zawieszenia broni zaproponowany przez stronę rosyjską i kontrolę nad jego przestrzeganiem, ale z dodatkami ukraińskimi - powiedział szef ukraińskiej delegacji do TCG Leonid Krawczuk. Krawczuk powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu generalnie poparła propozycję nie tylko wstrzymania ognia w związku ze świętami wielkanocnymi, ale generalnie osiągnięcia pełnej ciszy. Ponadto szczegółowo omówiono kwestię usprawnienia mechanizmu koordynacji monitorowania łamania ciszy.
  Źródło

  Prezydent USA Joe Biden zamierza omówić sytuację na Ukrainie podczas spotkania ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem - poinformował o tym doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Sullivan zwrócił też uwagę, że prezydent USA chciał spotkać się z Putinem, aby omówić różne kwestie stosunków między krajami, w tym suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy."To właśnie zamierzamy zrobić w przyszłości, ale zamierzamy to zrobić poprzez komunikację dyplomatyczną na wysokim szczeblu, a nie poprzez wydawanie oświadczeń publicznych".
  Źródło

  Prezydent Mołdawii Maia Sandu podpisała dekret rozwiązujący parlament i zarządzający przedterminowe wybory na 11 lipca. Prezydencki dekret był następstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (KK), który uchylił stan wyjątkowy wprowadzony przez parlament w okresie od 1 kwietnia do 31 maja, w trakcie którego nie można rozwiązać parlamentu. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego o przedterminowych wyborach spotkała się z krytyką większości posłów [chodzi o socjalistów Igora Dodona], z wyjątkiem prezydenckiej Akcji i Partii Solidarności, która ma tylko 15 ze 101 mandatów.
  Źródło

  Białoruś
  Komisja spraw zagranicznych Izby Poselskiej, niższej izby parlamentu Czech, potępiła wczoraj represje stosowane przez białoruski reżim wobec mniejszości polskiej na Białorusi. Działania te to celowa próba podżegania do nienawiści etnicznej – oceniono. W przyjętej rezolucji posłowie komisji uznali, że postępowanie władz białoruskich wobec przedstawicieli mniejszości polskiej są sprzeczną z wartościami cywilizacji europejskiej, celową próbą podżegania do nienawiści etnicznej, która ma służyć odwróceniu uwagi społeczeństwa białoruskiego od aktualnego konfliktu władzy z opozycją.
  Źródło

  Komisja Śledcza przekazała prokuratorowi sprawę karną przeciwko Siergiejowi Cichanouskiemu, Mikołajowi Statkiewiczowi i czterem innym osobom do skierowania do sądu. Zostali oskarżeni o "organizację zamieszek, dystrybucję materiałów mających na celu podżeganie do nienawiści społecznej wobec przedstawicieli władz i organów ścigania, groźby pod adresem Przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów i referendów, organizowanie akcji zbiorowych rażąco naruszających porządek publiczny i obejmujących użycie przemocy wobec funkcjonariuszy". Za te zarzuty grozi kara od trzech do piętnastu lat więzienia.
  Źródło

  Litwa
  Moskwa zwiększa presję na Litwę w związku z uwięzieniem obywatela Rosji, byłego sowieckiego oficera Jurija Mela, skazanego w sprawie z 13 stycznia 1991 roku. Mel odsiaduje obecnie dziesięcioletni wyrok za swój udział w sowieckiej agresji w styczniu 1991 roku. Mężczyzna został uznany za winnego zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości podczas krwawego ataku na wieżę telewizyjną. W więzieniu przebywa od marca 2014 r., kiedy został zatrzymany na granicy. Sąd rejonowy początkowo skazał Mela na siedem lat więzienia, ale pod koniec marca Sąd Apelacyjny przedłużył jego wyrok do 10 lat. Rosyjska komisarz ds. Praw człowieka Tatiana Moskalkowa, lojalna wobec reżimu Kremla, zaapelowała do rzecznika praw obywatelskich litewskiego Seimasu, że życie skazanego jest zagrożone i wezwała do udzielenia mu pomocy medycznej. Władze litewskie podkreślają, że sam Mel nie skarżył się im, a politolodzy twierdzą, że Kreml stara się odwrócić uwagę od poważnych naruszeń praw człowieka w samej Rosji.
  Źródło

  Łotwa
  W czwartkowym czytaniu Saeima poparła nowelizację ustawy, która przewiduje wydawanie koncesji na nadawanie w mediach elektronicznych na osiem lat zamiast poprzednich dziesięciu. Postanawia się również, że media elektroniczne będą musiały zmienić podstawowy język używany w programach na język łotewski w okresie obowiązywania koncesji na nadawanie.
  Źródło

  Estonia
  Ministerstwa muszą być przygotowane na cięcia wydatków w wysokości 60 mln euro w przyszłym roku, powiedziała minister finansów Keit Pentus-Rosimannus. Estonia ma 11 ministerstw wraz z kancelarią rządową i 14 ministrów: każdy minister zobowiązał się do obniżenia kosztów o ponad 5 proc., co łącznie wyniesie 60 mln euro w 2022 r. Dodała, że "trzeba będzie przełknąć tę gorzką pigułkę".
  Źródło

  Polecam:
  Vadym Denysenko, dyrektor think tanku Ukrainian Institute for Future, wraz z grupą swoich współpracowników, opublikowali na stronie Atlantic Council artykuł prezentujący opinię na temat obecnej sytuacji i wyzwań, które rysują się przed Kijowem. W ich opinii obecne uspokojenie w Donbasie i na granicy z Rosją, w związku z decyzją ministra Szojgu o wycofaniu części oddziałów przerzuconych w poprzednich miesiącach na Krym nie powinno uśpić czujności ukraińskich władz, wręcz przeciwnie, właśnie teraz należy działać z większą stanowczością i determinacją. Artykuł Marka Budzisza.
  Trudna gra Kijowa. "Jak zauważają ukraińscy analitycy, nie mamy pełnej orientacji na czym polegał pierwotny scenariusz Moskwy"

  22 kwietnia na poligonach na Krymie i okolicznych akwenach miał miejsce końcowy etap tzw. fazy aktywnej sprawdzianu gotowości bojowej Południowego Okręgu Wojskowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego (OW). W to ostatnie przedsięwzięcie zaangażowano łącznie 10 tys. żołnierzy, 1,2 tys. sztuk ciężkiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ponad 40 okrętów i 20 jednostek zabezpieczenia. Stanowiło to ok. 10% całości sił rozwiniętych do działań w ramach prowadzonego od końca marca tzw. niezapowiedzianego sprawdzianu gotowości Sił Zbrojnych FR w regionach graniczących z Ukrainą i na terytoriach okupowanych. Analiza OSW.
  Wycofanie wojsk? Siły rosyjskie u granic Ukrainy

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

  •  

   Tylko WIELKA LECHIA ¯_(ツ)_/¯

   @szczebrzeszyn09: Czemu ja w ogóle z trollem gadam? Innego już dawno dałbym na czarną, a ciebie jakoś lubię, nie wiem za co bo jesteś wk#rwiający XD

  •  

   Czemu ja w ogóle z trollem gadam

   @xniorvox: Nie jestem trolem ale jestem koszerny. I cieszy mnie moja koszernosc, Zydzi sie nauczyli jak nie dawac sobie w kasze dmuchac i daja pieknie sobie rade. Polacy natomiast jak byli naiwni, sa i beda ... oj zle sie to dla nich skonczy.

   PS: Litwa zawrla w czasie wojny 1920 roku uklad z Rosja Sowiecka ze wezmie udzial w wojnie przeciw Polsce. Litwa miala siegac az po Brzesc Litewski, skutkiem czego bylo przekazanie przez bolszewikow Wilna Litwie. Za kazdym razem kiedy zmienialo sie kolo historii Litwa byla przeciwnikiem Polski i polskosci. Tak bylo w 1939 i 1940 roku, oraz po 1991 roku. Najlepszym przykladem bylo spotkanie Szuszkiewicza (z pochodzenia Polaka) i Landsbergisa w puszczy gdzie debatowali jak tu dokrecic srube Polakom. Landsbergis pare miesiecy wczesniej obiecywal autonomie Polakom w Wilnie za poparcie dla litewskiej niepodleglosci. Potem powsadzal autonomistow do wiezienia.
   Wiec zapewniem ciebie ze ze swini nie bedzie kanarka. Nie istnieje w polityce milosierdzie, to mozna uprawiac sobie po godzinach rzucajac Owsiakowi na tace, ale nie w relanej grze panstw.
   Polacy nic sie nie ucza, wiec wiesz co bedzie przy kolejnym rozdaniu.... gowno bedzie Ksiestwo Warszawskie.
   pokaż całość

  • więcej komentarzy (49)

 •  

  Komisja rekomenduje Radzie Najwyższej legalizację wirtualnej waluty

  Według wiceministra transformacji cyfrowej Aleksandra Borniakowa, projekt ustawy pozwoli ukraińskim firmom blockchainowym zalegalizować własne procesy biznesowe i oficjalnie współpracować z systemem bankowym. Taką możliwość będą mieli również obywatele, którzy uzyskują dochody z transakcji z wykorzystaniem wirtualnych aktywów.

  #bitcoin #kryptowaluty #blockchain #ukraina
  pokaż całość

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: D6B4AD54-4FBB-4FF5-8B7B-5B1ED658D13F.png

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (222)

  Ukraina
  Rosja obiecała 23 kwietnia rozpocząć wycofywanie swoich wojsk z granicy z Ukrainą. Ukraińska Straż Graniczna zwraca uwagę, że obecnie wycofywanie wojsk odnotowuje się tylko na okupowanym Krymie - powiedział szef Państwowej Straży Granicznej Serhij Dejneko. „Nasz wywiad zauważa, że ten proces (wycofywanie wojsk) częściowo się rozpoczął… W tej chwili widzimy ten proces na terytorium czasowo okupowanego Krymu ”. Jednocześnie nie odnotowano jeszcze wycofania wojsk ze wschodnich granic Ukrainy. Według szefa SBGS nadal istnieje koncentracja rosyjskich sił i sprzętu w obozach wojskowych w pobliżu Woroneża i miasta Boguczar w obwodzie woroneskim. Dodał, że jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, że Rosja wycofa wszystkie swoje wojska z granic Ukrainy. Tymczasem warta odnotowania jest obecność na Morzu Czarnym okrętu amerykańskiej Straży Granicznej USCGC Hamilton, a także codzienne patrole wykonywane przez samoloty Global Hawk, P8 Poseidon oraz EP-3E Aries II.
  Źródło
  Źródło

  Stany Zjednoczone kontynuują swoje niezachwiane wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy, przekazując 7,85 mln USD w sprzęcie dowodzenia i kontroli, łączności, częściach zamiennych do pojazdów, komponentach medycznych i sprzęcie taktycznym w ramach najnowszej dostawy pomocy w zakresie bezpieczeństwa o łącznej wartości ponad 2 mld USD od 2014 r. - poinformowała Ambasada USA w Kijowie. Pomoc to tylko pierwsza część większego pakietu 275 milionów dolarów zatwierdzonego przez Kongres na rok podatkowy 2021.
  Źródło

  Po wczorajszej wizycie na granicy z Krymem, prezydent Zełenski ma zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.
  Źródło

  Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla La Repubblica: "Wydaje mi się więc, że spotkanie [z Putinem] powinno odbyć się przede wszystkim na terytorium, które uosabia pokój i dialog. Moim zdaniem odpowiednie miejsce na niezwykle złożony dialog na temat pokoju pomoże rozwiązać ten problem.
  - Czy może to być na przykład Rzym lub Watykan?
  - Tak, może to najlepsze miejsce ze wszystkich punktów widzenia. Watykan jest naprawdę idealnym miejscem do pokojowego dialogu. Stolica Apostolska jest światowym autorytetem moralnym, który zawsze działa skutecznie jako mediator, ponieważ jest bezstronny i ufa wszystkim stronom konfliktu. Z tego powodu Stolica Apostolska była często wykorzystywana w historii do rozwiązywania konfliktów między państwami i budowania pokojowej przyszłości."
  Źródło

  Białoruś
  Rosja i Białoruś mogą podpisać pozostałe dwie mapy drogowe integracji we wrześniu i październiku. Poinformował o tym we wtorek ambasador Białorusi w Federacji Rosyjskiej Władimir Siemaszko. „Wcześniej zakładałem, że pozostałe dwie karty można podpisać również w maju. Teraz widzę, że zmiana może nastąpić we wrześniu-październiku” - powiedział. „Ale powiem, że nastrój jest taki, że trzeba je podpisać, aby znaleźć - teraz modne hasło - konsensus lub kompromis” - dodał dyplomata. „Jestem przekonany, że w tym roku [mapy drogowe] zostaną podpisane. I tak wreszcie rozwiążemy główne zadanie, przejdziemy do stworzenia jednej platformy gospodarczej” - dodał ambasador.
  Źródło

  Powołana ambasador USA na Białorusi Julie Fischer spotkała się z wiceministrem spraw zagranicznych RP Marcinem Przydaczem. Strony omówiły sytuację na Białorusi i zgodziły się w jej ocenie. „Potępiliśmy politykę represji Mińska wobec mniejszości polskiej. Społeczeństwo nie może być ofiarą kryzysu wywołanego przez białoruskie władze ” - napisał Przydacz na Twitterze.
  Źródło

  Cyberataki na Białoruś trwają, są skutecznie zwalczane - powiedział w środę Interfax-Zapad dyrektor Operacyjnego Centrum Analitycznego (OAC) Andriej Pawluczenko. "Mówienie, czy jest lepiej, czy gorzej ... Były ataki. Wciąż trwają. Na Białorusi powstał system cybercentrów, które moim zdaniem walczą z powodzeniem. Walczymy. Ale nie mogę ujawnić wszystkiego" - powiedział Pawluczenko, odpowiadając na pytanie o działanie wobec ośrodków wywiadowczych pod Warszawą i Kijowem.
  Źródło

  Litwa
  Litewski Sejm wraz z polskim parlamentem uczci 230 rocznicę Konstytucji 3 maja: w poniedziałek zwoływane jest specjalne posiedzenie. Wspólne uroczyste upamiętnienie litewskiego i polskiego parlamentu oraz ceremonia wręczenia nagród obu narodów w 2021 roku odbędą się w poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu zwołanym decyzją Zarządu Sejmu. Uczestników wydarzenia powitają Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i Marszałek Litewskiego Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen, prelegentami będą Prezydent RP Gitanas Nausėda oraz Prezydent RP Andrzej Duda.
  Warto zauważyć, że także w poniedziałek 3 maja, w Warszawie, na uroczystościach z okazji 230 rocznicy Konstytucji 3 maja będą obecni: Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, Prezydent Łotwy Egils Levits, Prezydent Litwy Gitanas Nausėda, Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
  Źródło

  Łotwa
  W ubiegłym roku najbardziej intensywny ruch w krajowej sieci drogowej odbywał się na autostradzie Jurmała (A10), w ciepłe letnie dni natężenie ruchu przekracza tam nawet 70 tys. jednostek transportowych dziennie - poinformował stanowy JSC "Latvijas Valsts ceļi" (LVC). Krajowe odcinki dróg o największym natężeniu ruchu w 2020 r: autostrada Jurmala (A10) na odcinku od Rygi do skrzyżowania obwodnicy Rygi (A5) (Salaspils - Babite) - 53 353 samochody dziennie; autostrada Jurmala (A10) na odcinku od obwodnicy Rygi (A5) (Salaspils - Babite) do Jurmala - 44 800 samochodów dziennie; autostrada Vidzeme (A2) na odcinku od Rygi do skrzyżowania z autostradą Tallinn (A1) - 41 401 samochodów dziennie. LVC zwrócił uwagę, że dane o natężeniu ruchu zwykle pokazują stan gospodarki narodowej. Patrząc na nie w dłuższej perspektywie można zauważyć, że w latach 2000-2008 natężenie ruchu na krajowej sieci drogowej rosło dość gwałtownie, podczas gdy w 2009 r. - wraz z kryzysem gospodarczym - spadło niemal równie gwałtownie. Dopiero w 2015 r. natężenie ruchu osiągnęło prawie poziom z 2008 r., a w 2016 r. już go przekroczyło. W 2020 r., wraz z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię, zmniejszyło się również natężenie ruchu.
  Źródło

  Estonia
  Dowodzone przez USA manewry, które odbywać się mają w środkowej Estonii w przyszłym tygodniu, będą polegać m.in. na zrzucie ok. tysiąca amerykańskich i brytyjskich żołnierzy, którzy dołączą do 250 żołnierzy Estońskich Sił Obronnych (EDF), w ramach prowadzonych na dużą skalę ćwiczeń Swift Response. Zrzut, wykonany będzie wokół wioski Nurmsi w hrabstwie Järva, w czwartek, 6 maja. Zaangażowanie EDF jest postrzegane jako przygotowanie do corocznego ćwiczenia EDF na dużą skalę Spring Storm, rozpoczynającego się 17 maja. Podczas ćwiczenia kilkanaście samolotów transportowych C-17 Globemaster III poleci do Estonii bezpośrednio z baz w USA.
  Źródło

  Polecam:
  W 1853 r. brytyjski premier Lord Palmerston zauważył: „Polityka i praktyka rządu rosyjskiego zawsze polegała na przeprowadzaniu swoich ingerencji tak szybko, na ile pozwoliłaby mu na to apatia lub brak stanowczości innych rządów, ale zatrzymaniu się, gdy napotka zdecydowany opór, by następnie czekać na kolejną korzystną dla siebie okazję”. Komentarz Alexis Mrachek dla Fundacji Heritage.
  Tak, Rosja jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych

  23 kwietnia prezydent Rosji Władimir Putin polecił władzom Kremla sporządzenie listy „nieprzyjaznych krajów”. Chociaż tożsamość tych „nieprzyjaznych krajów” nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, rosyjskie media powołując się na wyciekłe informacje sugerują, że lista zostanie zdominowana przez sąsiadów Rosji. Według raportu opublikowanego przez gazetę Izvestia, kraje, które mają znaleźć się na liście „nieprzyjaznych krajów” to Stany Zjednoczone, Polska, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Wielka Brytania, Kanada, Ukraina i Australia. Najbardziej uderzający w tej grupie jest fakt, że pięć z dziesięciu przedstawionych krajów ma granice lądowe z Rosją. Tymczasem szósty kraj, Czechy, do niedawna był również częścią rozszerzonego europejskiego imperium Moskwy. Artykuł Atlantic Council.
  Imperializm Putina zmienia sąsiadów we wrogów

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  Ciekawostki ze Wschodu (221)

  Ukraina
  Kreml poprzez media zaprezentował listę "nieprzyjaznych krajów wobec Rosji". I tak:
  1 - USA
  2 - Litwa
  3 - Łotwa
  4 - Estonia
  5 - Gruzja
  6 - Ukraina
  7 - Polska
  8 - Wielka Brytania
  Źródło

  Sekretarz stanu USA Antony Blinken może w maju odwiedzić Ukrainę. Wizyta odbędzie się przed spotkaniem prezydenta USA Joe Bidena z jego rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. „Wizyta może złagodzić niepokój europejskiego kraju o potencjalne spotkanie Bidena i Putina tego lata, tuż po spotkaniach prezydenta USA z Grupą 7 i sojusznikami z NATO”. Tymczasem francuski prezydent Macron rozmawiał telefonicznie wczoraj z Putinem. Według komunikatu Pałacu Elizejskiego "Macron wezwał również Władimira Putina do odpowiedniego zmniejszenia napięć z Ukrainą, wycofania wojsk i ciężkiej broni z granicy oraz ścisłego przestrzegania zawieszenia broni i wznowienia dialogu opartego na zaufaniu".
  Z kolei minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział, że nagła kontrola gotowości zachodnich i południowych okręgów wojskowych została przeprowadzona „w odpowiedzi na groźne działania wojskowe NATO”. Jednocześnie Szojgu wyraził niezadowolenie z reakcji społeczności światowej na rosyjskie ćwiczenia. „Rosja przemieszcza wojska na swoim terytorium według własnych planów, nie ma na nie żadnych wpływów zewnętrznych i nie może być”.
  Źródło
  Źródło
  Źródło

  Cyberspecjaliści SBU nie pozwolili rosyjskim tajnym służbom na przeprowadzenie cyberataku na ukraińskie agencje rządowe. Rosyjscy agenci działali za pośrednictwem zwerbowanego ukraińskiego hakera, który miał wysłać ukryty plik spyware do ukraińskich urzędników. Celem ataku były władze centralne i samorządy, a celem napastników było zablokowanie działania infrastruktury informatycznej. Funkcjonariusze służb specjalnych ustalili, że służby specjalne Federacji Rosyjskiej działały przez mieszkańca Zaporoża. Za pośrednictwem Internetu otrzymał od obywatela Rosji ofertę poufnej współpracy.
  Źródło

  Prezydent RP Andrzej Duda planuje złożyć wizytę na Ukrainie w Święto Niepodległości 24 sierpnia, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleci do Warszawy 3 maja. Według strony polskiej, podczas wizyty Zełenski weźmie udział w obchodach 230-lecia Konstytucji i spotka się z Andrzejem Dudą.
  Źródło

  Białoruś
  Referendum w sprawie zmian w konstytucji planowane jest na styczeń-luty 2022 r. - powiedziała szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Lidia Jarmoszyna. „Referendum odbędzie się na warunkach ustalonych przez prezydenta na Zgromadzeniu Ogólnobiałoruskim w styczniu i lutym przyszłego roku. Tak naprawdę, jeśli mówimy o styczniu i połączeniu z wyborami lokalnymi, to nie ma innej daty niż skrajna, a termin - 16 stycznia” - powiedziała. Na VI Ogólnobiałoruskim Zgromadzeniu Ludowym 11 lutego Łukaszenka stwierdził, że trzecia wersja projektu konstytucji będzie gotowa do końca roku i poddana pod referendum na początku 2022 roku.
  Źródło

  Nad Wisłę przyjechało już 10 proc. białoruskich specjalistów rynku IT. Takie są efekty trwającego od jesieni 2020 r. programu rządowego, a to nie koniec. Dzięki programowi Poland Business Harbor przeprowadziło się już do nas 10% białoruskich informatyków i kilka tysięcy przedsiębiorców - wydano łącznie 8,9 tys. wiz. Dwie trzecie deweloperów IT myśli o przeprowadzce do Polski”. Program Poland.Business Harbor to szereg usług pomagających w przeprowadzce do Polski informatykom, start-upom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym firmom. Program jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z GovTech Polska oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacją Startup Hub Poland.
  Źródło

  Litwa
  Projekt „Misja Syberia” wstrzymuje wyprawy do litewskich miejsc deportacji i uwięzienia na terenie Rosji. Podjętą decyzję tłumaczy się pandemią i napięciami w stosunkach dwustronnych z Rosją. Wyprawy na Syberię trwają już od piętnastu lat. W ich trakcie zagospodarowywano miejsca deportacji litewskich obywateli, opuszczone cmentarze, a uczestnicy spotykali się ze swoimi rodakami lub ich potomkami. Już wcześniej uczestnicy misji przez kilka lat wyjeżdżali tylko do Kazachstanu, gdyż Rosja odmawiała wiz dla uczestników wypraw. Od 2006 roku Misja Syberia zorganizowała 18 wypraw, w których wzięło udział ponad 200 osób. W tym czasie uczestnicy wypraw odwiedzili i odnowili ponad 170 cmentarzy deportowanych i więźniów politycznych w Rosji, Kazachstanie i Tadżykistanie. Po zajęciu Litwy przez Związek Radziecki w latach 1940–1953 z kraju wywieziono ponad 130 000 osób. Co dziesiąty deportowany z Litwy był dzieckiem. W drodze na wygnanie zginęło około 5000 osób. Szacuje się, że przez cały okres represji ucierpiało ok. 300 tys. osób.
  Źródło

  Łotwa
  Posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęli rezolucję wzywającą do zbadania sytuacji broni chemicznej zatopionej w Morzu Bałtyckim po drugiej wojnie światowej i sporządzenia planów jej usunięcia - poinformował rzecznik PE na Łotwie Jānis Krastiņš. PE zwraca uwagę, że NATO już podjęło działania w sprawie amunicji zatopionej na Morzu Bałtyckim i wzywa państwa członkowskie oraz instytucje Unii Europejskiej do wspierania tych wysiłków na szczeblu krajowym i międzynarodowym. PE wyjaśnił, że pod koniec II wojny światowej co najmniej 50000 ton substancji niebezpiecznych zostało zrzuconych do Morza Bałtyckiego i że nadal powoli ulegają degradacji i stanowią zagrożenie dla ludzi i ekosystemu morskiego. Rezolucja powstała w odpowiedzi na petycje złożone przez Jānisa Kuzinsa, obywatela Łotwy i Nelly Pintę, obywatelkę Portugalii.
  Źródło

  Estonia
  Prezydent Kersti Kaljulaid powiedziała, że ma nadzieję, że inne kraje europejskie pójdą za przykładem Estonii w wydalaniu rosyjskich dyplomatów w solidarności z Czechami. "„Dzieje się tak właśnie dlatego, że ataki Rosji na poszczególne kraje UE lub NATO nie są wcale rzadkie. Wszyscy widzieliśmy incydenty cybernetyczne, incydent otruć, a teraz Czesi mieli inny incydent". „Widzimy tutaj pragnienie Rosji wobec, aby nas podzielić, zademonstrować, co potrafią, i pokazać, że nie możemy nic więcej zrobić, jak ponownie być głęboko urażonym” - powiedziała prezydent.
  Źródło

  Polecam:
  Prawa ręka polskiego prezydenta ds. polityki międzynarodowej Krzysztof Szczerski nazywa nieobecność Warszawy przy stole negocjacyjnym w sprawie ukraińskiej po agresji Rosji w 2014 r. „Największą w Polsce katastrofą geopolityczną” od upadku obozu socjalistycznego w późnych latach 80. Obwiniał za to poprzednie polskie władze, podkreślając, że teraz oficjalna Warszawa musi nadrobić stracony czas. Warszawa mogłaby stać się liderem na froncie Europy Środkowo-Wschodniej przeciwko rosyjskiej agresji. Bardzo ciekawy, ukraiński głos, Jurija Banahiewicza w sprawie ożywienia polskiej dyplomacji wschodniej dla Ukrinform.
  Polska jest w grze. W kierunku ukraińskim, przeciwko Rosji

  Oprócz szczytu Rosja-Białoruś 22 kwietnia, który nie okazał się przełomowy, mniej więcej w zeszłym tygodniu na nagłówkach prasowych dotyczących Białorusi zdominowały trzy inne historie: rzekomo ujawniony zamach stanu przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence; szczególny zwrot w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi oraz stosunki dyplomatyczne kraju z Ukrainą. Grigorij Ioffe dla Fundacji Jamestown.
  Mińsk próbuje odblokować relacje z Zachodem i Ukrainą

  Tag -> #ciekawostkizewschodu

  #bialorus #estonia #litwa #lotwa #ukraina #rosja #moldawia #krym #donbaswar #geopolityka
  pokaż całość

 •  

  funkcjonariuszka usuneła mój wpis a tylko zasugerowałem że panaceum na zakonczenie tego konfliktu to zaprzestanie mordowania ukrainców :/ Wpisy o noworosji z czego widzę są Ok
  #ukraina

  źródło: consent.youtube.com

Ładuję kolejną stronę...

Popularność #ukraina

0:0,0:1,0:0,0:0,2:0,0:0,1:1,2:0,0:0,0:0,0:0,2:2,0:0,0:0

Archiwum tagów