"Dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą."

Osiągnięcia (4)