Realny optymista ze skłonnościami pesymistycznymi.