Świat cały zmienia się i ciągle naprzód mknie, A ja mam trwać przy raz mu danym słowie?