"Polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby."