Cesarz Wykopu , Dowódca świętej III Gwardii Nocnej, ten który przeżył perma, 8 krotnie karany, nieskalany, niesamowity, sam, we własnej osobie, Wielki Tratak!

Osiągnięcia (9)